:

Måste man skatta på konst?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man skatta på konst?
 2. Är konst avdragsgill?
 3. Hur mycket skatt betalar man som konstnär?
 4. Hur beskattas försäljning av konst?
 5. Hur mycket får man tjäna på en hobby utan att betala skatt?
 6. Hur mycket kan man ta betalt för sin konst?
 7. Vad klassas som konst?
 8. Vad ska jag ta betalt för min konst?
 9. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 10. Måste man registrera hobbyverksamhet?
 11. Vad krävs för att få kalla sig konstnär?
 12. Hur prissätter jag min konst?
 13. När får man kalla sig för konstnär?
 14. Hur vet man om en tavla är värdefull?
 15. När kollar Skatteverket Swish?

Måste man skatta på konst?

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline!

Försäljning av konst kan komma att beskattas på olika sätt, beroende på hur försäljningen går till. Om det är en verksamhet som drivs självständigt, varaktigt och med vinstsyfte ska den beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Försäljningen kan också räknas till hobbyverksamhet, vilket definieras som en självständig verksamhet som inte är näringsverksamhet. Hobbyverksamheten ska vara varaktig men sakna vinstsyfte. Beskattning sker då för sig inom inkomstslaget tjänst. Till sist kan det röra sig om beskattning i inkomstslaget kapital, om det rör sig om enstaka försäljningar.

Är konst avdragsgill?

Om ett företag ska sälja en tjänst eller en vara lägger man på det som kallas för utgående moms. Om ett företag ska köpa en tjänst eller vara är det istället ingående moms, som blir en kostnad för företaget. Utgående och ingående moms används även när man köper och säljer konst, men man ska inte alltid addera moms på försäljningen. Det betyder också att man inte alltid har rätt att dra av moms på utgifter man har haft när man köpt konst. 

I Sverige har vi ett antal olika momsnivåer. Dessa är:

 • 25 % moms appliceras på majoriteten av alla tjänster och varor som säljs. Inom kulturområdet används 25 % moms på entréavgifter till danstillställningar, biobesök och restaurangunderhållning. 
 • 12 % moms används inom hotell, restaurang, livsmedel och camping. För kulturområdet används 12 % moms på försäljning av konstverk som sker av konstnären själv eller av konstnärens dödsbo. Vid import av konstverk gäller 12 % moms oberoende av vem de är som är säljare.
 • 6 % moms gäller för e-böcker, tidningar, talböcker, noter och inträde till konserter och andra föreställningar. 6 % moms gäller även ifall ett företag eller konstnären själv upplåter upphovsrätten till konstnärliga verk. 

Hur mycket skatt betalar man som konstnär?

Konstnärligt yrkesverksamma har ofta olika typer av inkomster. Det kan vara inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet eller inkomst av hobbyverksamhet. Eftersom många sociala förmåner är konstruerade utifrån en tillsvidareanställning kan det bli snårigt.

Här får du översiktlig information om vad som gäller för skatt, deklaration, arbetslöshetsförsäkring, pension, bostadsbidrag och bostadstillägg med mera.

Hur beskattas försäljning av konst?

Du kan som privatperson, eller om du driver en enskild firma, sälja konstverk momsfritt för högst 336 000 kronor per år. Om din försäljning är högre än detta ses det som en momspliktig vara och du ska då betala moms på all försäljning under året.

Om du som konstnär säljer dina verk för mer än 336 000 kronor ska du redovisa moms med 12 procent på all försäljning under året.

Reglerna ovan gäller dock inte om konsten säljs genom ett aktiebolag eller handelsbolag som du är ägare i, då är istället momssatsen 25 procent. Momsen betalas av köparen, men du som konstnär har en skyldighet att redovisa momsen.

Hur mycket får man tjäna på en hobby utan att betala skatt?

är att den utövas på fritiden av hobbyidkaren själv och att vinstsyfte saknas.

Hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt, fiske, hästsport och kulturell verksamhet är exempel på möjliga hobbyverksamheter. Det handlar om något som

Hur mycket kan man ta betalt för sin konst?

Läste i "Prissättning: när någon annan ska ha sin andel" där Mårten Castenfors menade att en konstnär ska bibehålla sitt ‘normala pris’ och inte förblindas av försäljningsprocenten som faller bort. Hur sätter man sitt ”normala pris”? Min gallerist tar 50 %, ställer jag ut på en konsthall varierar %-satsen. Deltar jag i en konstrunda har jag inga %-avdrag. Olja, akryl, akvarell, print, upplaga, storlek, CV? Vad ska jag tänka på när jag sätter pris?

Hej Maria,

Vad klassas som konst?

Det svenska ordet härstammar ifrån fornlågtyskans kunst, med koppling till verbet för kunna.[2] Det engelska ordet för konst – art – härstammar istället ifrån latinets ars, vilket ungefär betyder 'arrangemang' eller 'arrangera'.[3]

En konstnär har ingen uppgift i livet därför att beskriva en konstnär som att den måste göra nytta är i sig konstnärligt. Vilket innebär att alla kan göra konst men det är betraktaren som avgör kvaliteten på konstverket.

Här redogörs helt kort för de konstarter som brukar kallas de sköna konsterna (jämför också de fria konsterna). Dessa delas traditionellt upp i ett antal underkategorier som bildkonst, arkitektur, skulptur och musik. Litteratur och teater – som idag ofta kategoriseras som konstarter – omfattades traditionellt inte av konstbegreppet. Varje underkategori delas sedan upp på nytt, och exempelvis omfattar bildkonsten en rad uttryck och tekniker som måleri, teckning, grafik, fotografi, film, graffiti och videokonst.

Många av dagens konstuttryck är dock gränsöverskridande till sin natur och kan därför inte lätt placeras i dessa kategorier. Två tydliga exempel är performance och ljudkonst, som båda i viss mån härstammar ur ett konceptuellt förhållningssätt till flera av dessa underkategorier.

Begreppet "konst" har haft olika betydelser under olika epoker. Tolkningen och användningen av begreppet skiftar heller inte bara över tid, utan också mellan individer och kulturer.

Vad ska jag ta betalt för min konst?

Att ta betalt för sina tjänster är en konst. Kanske tar du både för lite betalt och jobbar för mycket. Du kanske prutar redan innan din potentiella kund ens kommit på tanken. Då ska du läsa det här inlägget. Du får 5 steg som tar dig åt motsatt håll. 

Att sälja sig själv och ta betalt kan vara en utmaning. Momentet med att sätta “rätt pris” hänger tätt ihop med att bedöma det värde som du skapar hos din kund. Men det finns några saker som du behöver tänka på för att kunna höja dina priser och ta rätt betalt. 

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

När du tar emot pengar via Swish finns det ingen automatisk skatteavdrag. Det är ditt ansvar som mottagare att redovisa inkomsten till Skatteverket och betala skatt på den om det behövs. Detta gäller oavsett om pengarna är en gåva eller betalning för en tjänst eller vara.

För att redovisa din inkomst från Swish-betalningar kan du använda dig av Skatteverkets tjänst ”Inkomstdeklaration 1”. Där kan du ange beloppet du har tjänat och betala den skatt du är skyldig.

Måste man registrera hobbyverksamhet?

är att den utövas på fritiden av hobbyidkaren själv och att vinstsyfte saknas.

Hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt, fiske, hästsport och kulturell verksamhet är exempel på möjliga hobbyverksamheter. Det handlar om något som

Vad krävs för att få kalla sig konstnär?

Vem som helst kan kalla sig konstnär, bildkonstnär eller det otympligare bild- och formkonstnär. De är inga skyddade yrkesbeteckningar. Att kalla sig för bildkonstnär förpliktar inte till någonting. Det finns ingen statistik på området men kanske är det 10-15000 personer i Sverige som kallar sig bildkonstnärer med någon typ av seriöst anspråk. En del av dessa är erkända, etablerade och kända. De begreppen används i och för sig ibland av myndigheter men är ändå subjektiva. Någon kan vara erkänd i Kumla men okänd i Säffle. En annan kan vara okänd i Sverige men etablerad i Japan.

Myndigheterna har inte heller något enhetligt begrepp för konstnärer. Konstnärer (utövare av alla kulturuttryck), bildkonstnärer, kulturarbetare, kulturutövare och kulturskapare är några av de termer som används med ibland samma betydelse.

Hur prissätter jag min konst?

Läste i "Prissättning: när någon annan ska ha sin andel" där Mårten Castenfors menade att en konstnär ska bibehålla sitt ‘normala pris’ och inte förblindas av försäljningsprocenten som faller bort. Hur sätter man sitt ”normala pris”? Min gallerist tar 50 %, ställer jag ut på en konsthall varierar %-satsen. Deltar jag i en konstrunda har jag inga %-avdrag. Olja, akryl, akvarell, print, upplaga, storlek, CV? Vad ska jag tänka på när jag sätter pris?

Hej Maria,

När får man kalla sig för konstnär?

Jag har målat och drejat i drygt 20 år men har ingen egentlig utbildning, får jag kalla mej konstnär?

Vad tycker ni?

Hur vet man om en tavla är värdefull?

Att veta det sanna värdet av sina föremål är alltid bra, oavsett om du ska sälja, behöver försäkra någonting eller om du bara är nyfiken. Att ta reda på marknadsvärdet för ditt föremål är det första steget många tar när de bestämt sig för att sälja något på auktion. Och det finns många val att göra när man ska lära sig mer om ett föremåls värde. Ett av alternativen är gratis värdering hos ditt lokala auktionshus. Men få värderingstjänster är så omfattande som ValueMyStuff, ett företag som ägs av Barnebys Group. Genom att använda ValueMyStuff får du reda på vilket pris du kan förvänta dig när ditt föremål säljs på auktion.

Att jämföra ditt föremål med liknande produkter som nyligen har sålts på auktion kan vara ett ganska bra sätt att skapa sig en idé om ett föremåls värde. Men att försöka göra en bedömning själv kan vara vanskligt och enkelt resultera i en felaktig värdering. Detaljer såsom tillverkarens märkning, signaturer, certifikat, storlek och skick kan påverka marknadsvärdet något avsevärt. Även de minsta detaljer kan vara av största betydelse. Men framför allt, att kunna svara på om föremålen är äkta, oavsett om det är en tavla, ett skåp eller en handväska, är något av det viktigaste för både förstagångssäljaren liksom för den erfarne auktionsräven.

En värdering utförd av experter kommer helt enkelt höja din trovärdighet som försäljare. ValueMyStuffs experter representerar de främsta specialisterna inom sina respektive områden och har år av erfarenhet på nacken.

När kollar Skatteverket Swish?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är svårt att säga om du ska skatta dessa 9000kr du fått av en kompis utan att veta bakgrunden till varför du fick dem. Är dessa 9000kr bara en gåva så behöver du inte skatta på dem (8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229). Om det är så att du utfört ett arbete åt din vän eller sålt något åt honom eller henne så hänför sig dessa pengar antingen till inkomstslaget tjänst, näringsverksamhet eller kapital 10, 13 respektive 41 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Det innebär att dessa ska beskattas genom att summan tas upp i din deklaration. Så för att ge svar på din fråga det beror på om pengarna är en gåva, hänför sig till ett arbete eller försäljning. Om de hänför sig till en försäljning så ska de endast skattas om du gjort en vinst genom försäljningen.