:

Kan inte betala min skatteskuld?

Innehållsförteckning:

 1. Kan inte betala min skatteskuld?
 2. Kan man få avbetalningsplan med Skatteverket?
 3. Hur betalar jag min skatteskuld?
 4. Vad händer om man inte kan betala tillbaka skatten?
 5. Hur länge kan man få anstånd med deklaration?
 6. Kan Skatteverket se mitt konto?
 7. Kan man bli av med skatteskulder?
 8. Vad händer om man har skatteskuld?
 9. Hur länge har man en skatteskuld?
 10. Hur länge kan man ha skatteskuld?
 11. Kan man betala skatten senare?
 12. När betala restskatt 2023 utan ränta?
 13. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 14. Kan Skatteverket se transaktioner?
 15. Kan man ärva en skatteskuld?

Kan inte betala min skatteskuld?

Du får en betalningsuppmaning om underskottet på ditt skattekonto är 100 kronor eller mer när Skatteverket gör en avstämning. Du får ett betalningskrav om underskottet är 2 000 kronor eller mer. Om du fått ett betalningskrav och fortfarande har ett underskott på 2 000 kronor eller mer vid nästa avstämning överlämnas skulden till Kronofogden för indrivning. Det är underskottet på skattekontot som lämnas för indrivning – inte en viss obetald skatt, ränta eller avgift.

Kan man få avbetalningsplan med Skatteverket?

Hur ansöker jag om tillfälligt anstånd med avbetalningsplan?

Du kan ansöka om tillfälligt anstånd direkt i Mina sidor. Då får du beslutet snabbast. Både företagare och företagets ombud kan ansöka om anståndet i Mina sidor.

Hur betalar jag min skatteskuld?

Kvarskatt eller underskott av slutlig skatt som det också heter är det beloppet som du har betalat för lite i skatt och som du måste betala in till Skatteverket. Beloppet hittar du i ditt slutskattebesked.

Vad händer om man inte kan betala tillbaka skatten?

Gå in på Skatteverkets webbplats. På ditt skattekonto kan du se ditt aktuella saldo. Om du har tappat bort ditt förtryckta inbetalningskort hittar du information där om hur du ska gå tillväga för att betala din kvarskatt. Du kan även betala med Swish.

Hur länge kan man få anstånd med deklaration?

Är du en enskild näringsidkare kan du få anstånd med att lämna in din deklaration för firman. Det kräver att du går in på Skatteverket och ansöker innan 2 maj (Skatteverket ska alltså ha ansökan hos sig senast detta datum). Det datumet gäller även för övriga som vill ansöka om att få uppskov eller så kallat anstånd med sin deklaration. Det här är värt att notera att det gäller ett korttidsanstånd. Till skillnad från vad vi strax ska gå igenom som rör sig om ett långtidsanstånd.

Kan Skatteverket se mitt konto?

När du är inloggad på Mina sidor kan du enkelt växla mellan olika e-tjänster utan att behöva logga in igen.

Kan man bli av med skatteskulder?

En eller flera företrädare för ett aktiebolag kan enligt 59 kap. 12-14 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) bli betalningsansvariga för bolagets obetalda skatter och avgifter. För det fall en eller flera företrädare blir betalningsansvariga delas betalningsansvaret med bolaget. Det uppstår alltså ett solidariskt ansvar för de aktuella skulderna. Möjligheten ges även genom aktiebolagslagen men denna lagstiftning används sällan avseende skatteskulder.

Legal och faktisk företrädare

Vad händer om man har skatteskuld?

Du kan lösa din skuld på olika sätt. Om du betalade in din skatt för sent kan du:

 • betala din skuld hos oss och då få ett överskott på skattekontot
 • kontakta Skatteverket och begär att de gör en överföring till oss av det du har tillgodo där. Det innebär att Skatteverket drar av den delen från skulden hos oss. Kom ihåg att om du väljer detta alternativ måste du själv betala in mellanskillnaden – grundavgift, eventuell ränta och kapital – till oss.
 • tänk på att Skatteverket enbart kan meddela oss att din betalning har kommit in om inga andra skatter eller avgifter har förfallit. Du kan kontrollera ditt skattekonto i Skatteverkets e-tjänst för att se hur det ser ut.
 •  

Om du inte kunde eller glömde att betala din skatt:

Hur länge har man en skatteskuld?

Hej blivit utmätt av kronofogden skatte skuld sens 2004 hade ingen vet ska om skulden.kan dom göra så? 15 år gammal skuld.

Får inte ihop vad som gäller med preskriptionstid för skatteskulder då det hela med 5 år verkar vara luddigt.

Jag har en skatteskuld som överlämnades till KFM 2013. Preskriberas detta årsskiftet 17/18 eller 18/19?

Hur länge kan man ha skatteskuld?

Det är viktigt att du betalar det belopp som behövs när du har fått en uppmaning eller ett krav från Skatteverket. Skulden kan i vissa fall lämnas över till Kronofogden för indrivning.

Den här informationen vänder sig till dig som är privatperson, dig som betalar SA-skatt (särskild A-skatt) eller dig som är delägare i ett handelsbolag. För företag (även dig som har enskild firma) gäller andra beloppsgränser.

Kan man betala skatten senare?

Om ditt företag drabbas av likviditetsproblem på grund av följderna av coronapandemin, så har du möjligheten att ansöka om tillfälligt anstånd med betalning. Anstånd innebär att du skjuter upp betalningen av din skatt och i stället betalar den senare. Du betalar en kostnadsränta och en anståndsavgift på anståndsbeloppet. 

Du som är registrerad som arbetsgivare eller registrerad för moms (mervärdesskatt) kan ansöka om tillfälligt anstånd. Du kan få anstånd med följande skatter och avgifter:

Du kan få anstånd för redovisningsperioder januari 2020−januari 2021, oktober till december 2021, samt april till juni 2022. Med det menas moms som du redovisar för de här månaderna. Den första månaden du kan få anstånd för är januari 2020, det vill säga den moms du redovisade senast 12 mars (om du redovisar varje månad). Det är alltså inte när skatten och avgifterna betalas som avgör om du kan få anstånd med den, utan vilken månad den avser.

När betala restskatt 2023 utan ränta?

I den här artikeln går vi bland annat igenom vem som ska lämna inkomstdeklaration och sammanfattar de viktigaste tidpunkterna för årets deklarationsarbete. Vi fokuserar på vad som gäller för deklarationen för fysiska personer och dödsbon.

Det börjar närma sig deklarationstider för fysiska personer. Det första datumet att hålla reda på är den 5 mars, senast då bör man skaffa en digital brevlåda för att få deklarationen digitalt. Då kommer deklarationen redan i början av mars och den 14 mars kan man deklarera Inkomstdeklaration 1. De som inte har digital brevlåda får deklarationen med posten mellan 15 mars och 15 april. Senaste dagen att deklarera är den 2 maj.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är svårt att säga om du ska skatta dessa 9000kr du fått av en kompis utan att veta bakgrunden till varför du fick dem. Är dessa 9000kr bara en gåva så behöver du inte skatta på dem (8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229). Om det är så att du utfört ett arbete åt din vän eller sålt något åt honom eller henne så hänför sig dessa pengar antingen till inkomstslaget tjänst, näringsverksamhet eller kapital 10, 13 respektive 41 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Det innebär att dessa ska beskattas genom att summan tas upp i din deklaration. Så för att ge svar på din fråga det beror på om pengarna är en gåva, hänför sig till ett arbete eller försäljning. Om de hänför sig till en försäljning så ska de endast skattas om du gjort en vinst genom försäljningen.

Kan Skatteverket se transaktioner?

Här kan du få fram viktiga datum för ditt företag. Då kan du lätt se när du behöver betala in skatter, deklarera eller när du får utbetalningar.

Kan man ärva en skatteskuld?

Juridik vid dödsfall

Min mamma som har Alzheimers (80) sålde sin lägenhet i somras och ska betala ca 1,5 milj i reavinstskatt varav hälften är redan inbetalt. Hon har nu drabbats av Corona och överlever troligen inte. Blir vi barn skyldiga att betala in resterande skatt då dödsboet kommer vara tomt? (min syster skapade och skrev under sista deklarationen)