:

Hur beskattas uttag från aktiebolag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beskattas uttag från aktiebolag?
 2. Hur beskattas uttagsbeskattning?
 3. Hur fungerar uttagsbeskattning?
 4. När sker uttagsbeskattning?
 5. Kan man ta ut aktiekapitalet skattefritt?
 6. Hur mycket kan man ta ut i utdelning aktiebolag?
 7. Hur räknar man ut eget uttag?
 8. Är eget uttag en kostnad?
 9. Hur bokför man eget uttag i AB?
 10. Hur bokför man uttagsbeskattning?
 11. Hur mycket får man ta ut i vinstutdelning?
 12. Hur mycket kan man ta ut i vinst aktiebolag?
 13. Hur mycket kan jag ta ut i utdelning 2023?
 14. Kan man ta ut utdelning utan att ta ut lön?
 15. Vad kan jag ta ut i lön aktiebolag?

Hur beskattas uttag från aktiebolag?

Skatter och avgifter i handelsbolaget baseras på verksamhetens överskott under året. Exemplet nedan gäller beskattningsåret

Det är många faktorer som påverkar den slutliga skatten för varje delägare, till exempel avsättningar till periodiseringsfond

, expansionsfond och räntefördelning samt jobbskatteavdrag och minskning av egenavgifter. Har du inkomst av tjänst läggs den inkomsten ihop med inkomsten från näringsverksamheten när skatten räknas ut.

Hur beskattas uttagsbeskattning?

Syftet med uttagsbeskattningen är att en vara eller tjänst som en beskattningsbar person tar ut för privat användning ska behandlas på samma sätt som när en konsument köper en vara eller tjänst av samma slag.

Metodiken vid uttagsbeskattning innebär att du först måste konstatera om det är ett uttag eller inte. Om uttaget är momspliktigt kan du därefter räkna fram beskattningsunderlaget för uttaget. Uttag av varor eller tjänster som är undantagna från momsplikt kan alltså inte bli föremål för uttagsbeskattning.

Hur fungerar uttagsbeskattning?

Med marknadsvärdet förstås det pris som överlåtaren kan antas få om tillgången eller tjänsten bjuds ut på marknaden under villkor som, med hänsyn till överlåtarens affärsmässiga situation, framstår som naturliga (61 kap. 2 § tredje stycket IL). En bedömning måste alltid göras utifrån de specifika omständigheter som gäller i det enskilda fallet.

Skatteverket anser att marknadsvärdet vid en uttagsbeskattning för det privata nyttjandet av en dator eller en mobiltelefon, som förvärvats och bokförts i näringsverksamheten, kan utgå från de utgifter som kan anses belöpa på det privata nyttjandet. Utgifterna bör fördelas efter skälig grund.

När sker uttagsbeskattning?

Syftet med uttagsbeskattningen är att en vara eller tjänst som en beskattningsbar person tar ut för privat användning ska behandlas på samma sätt som när en konsument köper en vara eller tjänst av samma slag.

Metodiken vid uttagsbeskattning innebär att du först måste konstatera om det är ett uttag eller inte. Om uttaget är momspliktigt kan du därefter räkna fram beskattningsunderlaget för uttaget. Uttag av varor eller tjänster som är undantagna från momsplikt kan alltså inte bli föremål för uttagsbeskattning.

Kan man ta ut aktiekapitalet skattefritt?

08 / 11 / 19Aktuellt Coelis jurist

I den här artikeln kommer jag beskriva hur du som bosatt i Sverige får ut dina pengar i ditt bolag till lägsta möjliga skatt och hur du ska tänka kring förvaltningen av ditt kapital så länge pengarna finns kvar i bolaget och, om du har ett trädabolag, vad du ska göra när de fem åren har gått.

Hur mycket kan man ta ut i utdelning aktiebolag?

Du får beräkna och tillgodoräkna dig ett gränsbelopp när du äger aktier vid beskattningsårets ingång. Du får inte tillgodoräkna dig något gränsbelopp samma år du startar bolaget eller köper aktier av någon annan.

Räkna fram gränsbeloppet enligt förenklingsregeln eller huvudregeln. Du får växla mellan reglerna genom åren och välja den som ger högst gränsbelopp. Däremot får du bara använda förenklingsregeln i ett av eventuellt flera fåmansföretag där du har kvalificerade aktier.

Hur räknar man ut eget uttag?

Nu har vi gått igenom de viktigaste parametrarna som påverkar när du räknar ut din lön i en enskild firma. Beroende på ålder och lönens storlek påverkas lönekostnaden för ditt företag. Här är ett konkret exempel på hur en uträkning kan se ut:

Stina har intäkter på 100 000 SEK och utgifter på 20 000 SEK. Hon vill dessutom spara 30 000 SEK i företaget som buffert. Pengarna som finns kvar vill hon ta ut i lön. Stina är 32 år gammal och bosatt i Stockholm. Stina tar ut olika mycket lön varje månad, baserat på vinsten i sin enskilda firma per månad

Är eget uttag en kostnad?

Nu finns verktyget Lönekalkylatorn som räknar ut lön och hur mycket du behöver lägga undan till skatt och egenavgifter när du driver en enskild firma. Fyll i din ålder, ungefär vad du har för intäkter och kostnader under en månad. PANG så är det uträknat och klart!

Hur bokför man eget uttag i AB?

Tar du ut varor eller inventarier från handelsbolaget utan att betala marknadsvärdet så ska uttaget beskattas precis som om du hade sålt sakerna på vanligt sätt. I de flesta fall ska bolaget dessutom redovisa moms på uttaget. Det kan även vara så att du gör uttag till familjemedlemmar, vänner och liknande.

Hur bokför man uttagsbeskattning?

Vissa funktioner kräver en betalplan

Om du har en Enskild firma så räknas du inte som anställd och du gör således eget uttag när du tar ut lön till dig själv. När detta ska bokföras så kan du använd sökord "Eget uttag" i den moderna bokföringen så hittar du rätt mall för det. Tänk på att spara pengar för skatt och andra avgifter som kan komma i samband med deklarationen.

Hur mycket får man ta ut i vinstutdelning?

Det här är det regelverk som styr hur investeringar i fåmansbolag ska beskattas och däribland hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning från det egna bolaget eller för kapitalvinst vid försäljning av bolaget. Tidigare fanns bestämmelserna i tredje paragrafen, 12 momentet i lagen om statlig inkomstskatt, vilket gav namnet 3:12-reglerna. Även om bestämmelserna numera finns i inkomstskattelagen har namnet dröjt sig kvar.

Hur mycket kan man ta ut i vinst aktiebolag?

Ägare av aktiebolag kan tjäna sin brödföda genom att ta utdelning iställer för vanlig lön. Utdelning innebär helt enkelt att aktieägarna i tar ut vinst ur aktiebolaget. Det finns skattemässiga fördelar med att ta utdelning istället för lön och vanligtvis är en kombination av dem det bästa. Svaret på frågan beror helt på vilken vinst som företaget har och hur man ens livssituation är. Många företagare kommer till Ageras med frågor om lön och utdelning och den här artikeln riktar sig till dig som både äger och arbetar i ett litet till medelstort onoterat aktiebolag och vill veta mer om skatt på utdelning.

Hur mycket kan jag ta ut i utdelning 2023?

Förenklingsregeln utgår ifrån en schablon motsvarande 2,75 inkomstbasbelopp. För utdelning 2023 uppgår gränsbeloppet enligt förenklingsregeln till 195 250 kronor, oavsett löneuttag.

Förenklingsregeln kan bara nyttjas i ett bolag och att schablonbeloppet beräknas utifrån ägarens andel i bolaget. Är ni flera ägare till ett bolag så fördelas schablonbeloppet utifrån ägarandel.

Kan man ta ut utdelning utan att ta ut lön?

Reglerna för utdelning i fåmansbolag kan vara lite komplicerade och det skiljer lite vad som gäller beroende på bolagets struktur. I den här artikeln förutsätter vi att

 • Du äger minst 4% av aktiebolaget vid ingången av året du betalar ut utdelningen. Om du alltså utbetalar utdelning 2023 så ska du ha ägt aktierna vid ingången av 2023.
 • Du uppfyller kraven på kvalificerade andelar i fåmansföretag. Lite förenklat ska ni då vara maximalt fyra ägare som kontrollerar mer än hälften av rösterna.

Så om du äger aktiebolaget själv, eller t.ex. till hälften vardera tillsammans en annan person så uppfyller du förutsättningarna.

Vad kan jag ta ut i lön aktiebolag?

De regler som styr hur du som delägare i fåmansföretag blir beskattad på den utdelning som du tar ut ur bolaget kallas 3:12-reglerna. Reglerna bestämmer hur stor del av en utdelning, som får tas upp som kapitalinkomst och hur mycket som måste tas upp som tjänsteinkomst. Här gäller det att hålla tungan rätt i munnen, eftersom skattesatsen för fåmansföretagare varierar mellan 36,5 och 62,3 procent inklusive bolagsskatt.

När du tar ut lön från bolaget kan du göra både jobbskatteavdrag och grundavdrag i deklarationen. Dessutom är lönen både pensionsgrundande och sjukpenningsgrundande, samt ligger till grund för eventuell föräldrapenning. Så är icke fallet vid utdelning. För att premierna för avtalspension ska vara avdragsgilla, krävs det att du tagit ut lön. Dessutom krävs det att du tagit ut lön för att t.ex. premier till tjänstepension ska vara avdragsgilla för ditt aktiebolag och för att du ska kunna använda lönebaserat utrymme vid beräkning av årets gränsbelopp enligt huvudregeln.