:

Måste man betala skatt om man säljer lägenhet utomlands?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man betala skatt om man säljer lägenhet utomlands?
 2. Hur beskattas försäljning av fastighet i Spanien?
 3. Hur mycket skatt betalar man när man säljer sin bostad?
 4. Måste man betala skatt om man bor utomlands?
 5. Hur deklarerar man försäljning av bostad utomlands?
 6. Måste jag deklarera min lägenhet i Spanien?
 7. Hur man deklarerar sin bostad i utlandet?
 8. Hur undviker man vinstskatt?
 9. Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?
 10. Vad händer om man inte anmäler flytt utomlands?
 11. Hur mycket pengar får man ta emot utan att skatta?
 12. Vad händer om man inte deklarerar försäljning?
 13. Hur mycket betalar man i skatt i Spanien?
 14. Vad händer om man inte deklarerar inkomst från utlandet?
 15. Måste jag deklarera inkomst från utlandet?

Måste man betala skatt om man säljer lägenhet utomlands?

Från och med 1 februari 2007 går det att få uppskov på reavinstskatten vid fastighetsförsäljning även om ersättningsbostaden ligger i annat EU-/EES-land än Sverige.

Vid försäljning av din svenska fastighet inför en utflyttning tillåts alltså uppskov på precis samma sätt som gäller inom Sverige. Maximalt uppskovsbelopp är numera tre (3) miljoner kronor. Räntan på uppskov har tagits bort från och med 2021. 

 • Bostaden skall ha varit privatbostad
 • Kapitalvinsten skall vara minst 50.000 kronor (per delägare)
 • Du skall ha bott i bostaden antingen minst ett år omedelbart före försäljningen eller minst tre av de senaste fem åren
 • Din nya bostad skall vara ett småhus, en bostadsrätt eller en ägarlägenhet
 • Det nya objektet skall ha köpts tidigast året före försäljningen eller köpas senast den 31/12 året efter försäljningen

Hur beskattas försäljning av fastighet i Spanien?

Om du har bestämt dig för att SÄLJA din spanska fastighet, vänligen uppmärksamma följande begrepp som hjälper dig att veta om kapitalvinstskatten som du måste betala vid försäljningen:

1.- FÖRVÄRVINGSPRIS: Detta är det totala priset för fastigheten som betalas till säljaren vid slutförandet av fastighetsköpet.

Hur mycket skatt betalar man när man säljer sin bostad?

Året efter försäljningen av din bostad ska du ta upp den i deklarationen. Du behöver deklarera försäljningen för alla sorters bostäder, till exempel bostadsrätt, villa, radhus och fritidshus. Om du säljer din bostad med vinst behöver du betala vinstskatt. Vinstskatt för privatbostäder är för närvarande 22 procent. När du räknar fram vinstskatt tänk på att du får göra avdrag för dina förbättringsutgifter, det vill säga dra av kostnader om du till exempel renoverat eller byggt ut. Läs gärna mer på Skatteverkets webbplats hur du ska räkna ut vinstskatt.

Måste man betala skatt om man bor utomlands?

Om du skattemässigt anses bo i Sverige ska du deklarera och betala inkomstskatt i Sverige, oavsett var din inkomst kommer ifrån. Då räknas det som att du är ”obegränsat skattskyldig”. Personer som uppfyller följande kriterier anses som bosatta i Sverige:

 • Den som är bosatt i Sverige.
 • Den som stadigvarande vistas i Sverige (minst 6 månader i följd).
 • Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här.

Hur deklarerar man försäljning av bostad utomlands?

En försäljningsvinst på egendom som finns utomlands beräknas på samma sätt som en försäljningsvinst i Finland. Om du har ägt bostaden som finns utomlands i minst 2 år och samtidigt använt bostaden som din stadigvarande bostad utan avbrott i minst 2 år är försäljningen av bostaden skattefri i Finland.

Om du har försäljningsvinster eller -förluster från utlandet:

 • deklarera uppgifterna i MinSkatt eller
 • på pappersblankett 16B Utredning av utlandsinkomster, kapitalinkomster. Se närmare anvisningar för att deklarera på papper. 

Måste jag deklarera min lägenhet i Spanien?

Last updated on september 13th, 2019 at 09:25 f m.

Nu när sista betalningsdatum för de icke-residenta skattedeklarationerna börjar närma sig (den 31:a december) så kontaktar många icke-residenta oss med frågor. Här har vi några vanligt förekommande frågor och deras svar.

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet?

Du som har sålt med vinst kan betala in vinstskatten direkt efter att du har sålt bostaden om du vill. Skriver du på köpekontraktet under 2022 betalar du så här för att slippa ränta på ditt skattekonto:

Om din kvarskatt blir mer än 30 000 kronor behöver du betala in den del av kvarskatten som överstiger 30 000 kronor, så att den är bokförd senast den 13 februari 2023. Betala in resterande belopp så att de är bokförda senast den 3 maj 2023. Om din kvarskatt blir högst 30 000 kr slipper du att betala ränta om inbetalningen är bokförd senast den 3 maj 2023.

Om du sålt din privata bostadsrätt med förlust, är det möjligt att dra av halva förlustsumman. Men denna del slås också ihop med andra inkomster och utgifter av kapital. Om förlusten är större än de övriga vinsterna och inkomsterna får du ett underskott av kapital som du kan göra avdrag för. 

Hur undviker man vinstskatt?

Bostad & Fastighet

Hej, Jag är delägare i en fastighet med totalt tre delägare. Jag är överens med övriga delägare (syskon) om att jag ska bli ensam ägare. Huset har ett mycket lågt uppskattat anskaffningsvärde, vilket innebär att nästan hela värdet ska beskattas med reavinstskatt. Taxeringsvärdet är 507 000 kr och värdet på fastigheten är 1.050.000 kr. Min fråga gäller om det går att skriva ett gåvobrev där övriga delägare ger fastigheten i gåva för att på så sätt skjuta upp reavinstskatten till den dagen jag säljer fastigheten? Jag skulle då betala varje delägare 350 tkr minus reavinstskatten. Risken är att gåvan inte skulle anses vara en gåva, men går det att göra på något sätt så att hela reavinstskatten skjuts på framtiden?  

Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?

 • gator och torg
 • marknader och loppmarknader
 • mässor, idrottsgalor och festivaler
 • tillfälligt utnyttjade lokaler eller liknande

Försäljningen kan delas in i tre olika grupper beroende på vad du säljer och i vilken omfattning du säljer. Den kan anses vara

Som uthyrare ska du anteckna följande uppgifter på den som hyr plats:

Vad händer om man inte anmäler flytt utomlands?

Som svensk medborgare behöver du varken arbets- eller uppehållstillstånd om du flyttar till ett annat EU/EES-land för att jobba, medan läget är ett annat om du exempelvis flyttar till USA. Sträcker sig din vistelse över tre månader i ett EU/EES-land måste du allmänhet anmäla flytten till de lokala myndigheterna. Hur reglerna ser ut för det land du valt att flytta till ska du alltså se till att ta reda på i så god tid som möjligt och ordna med nödvändig byråkrati. Kontakta det aktuella landets ambassad för att få klarhet kring vad som gäller.

Om du planerar att stanna utomlands längre än ett år är du skyldig att meddela Skatteverket om saken. Det här gör du genom att lämna in blanketten "Flyttning till utlandet". Detsamma gäller om du haft planer på att stanna en kortare tid men bestämmer dig för att förlänga vistelsen.

I samband med din flyttanmälan kommer Skatteverket att registrera den adress du angivit. Härifrån kommer din adress att förmedlas vidare till myndigheter, kommun, landsting och statens personadressregister SPAR, som i sin tur förmedlar den vidare till exempelvis banker och försäkringsbolag. Notera att du också måste se till att företag, organisationer och privatpersoner du haft att göra med uppdateras om den nya adressen.

Du registreras som utflyttad från landet från och med ditt flyttdatum, om du kommit ihåg att göra anmälan senast den dagen. I annat fall sker registreringen från och med anmälningsdatum. Du behöver inte bekymra dig för ditt medborgarskap och personnummer om du registreras som utflyttad - de fortsätter att gälla oförändrade.

Om du flyttar utomlands med barn som är under 18 ska flyttanmälan ha båda vårdnadshavarnas underskrift. I det fall att barnen fyllt 16 kan de sköta anmälan på egen hand.

Huruvida du kommer att behöva betala skatt i Sverige beror på omständigheterna kring din flytt. Skatteverket kan bedöma att du är begränsat eller obegränsat skattskyldig. I det förra fallet bedömer Skatteverket att du inte längre skattemässigt bor i landet och du är endast tvungen att betala skatt för sådana inkomster du tjänar i Sverige. Om man däremot bedömer att du forsättningsvis bor i Sverige måste du deklarera och betala inkomstskatt - även om du tjänar dina pengar utomlands. Kontakta Skatteverket för att få klarhet i din egen situation för att inte behöva bli överraskad.

Hur mycket pengar får man ta emot utan att skatta?

Om du bara säljer tjänster mot ersättning ett fåtal gånger per år ska du inte redovisa mervärdesskatt, moms. Om du regelbundet säljer tjänster mot ersättning kan du bli skyldig att redovisa moms om ersättningen exklusive moms överstiger 80 000 kronor.

Skattesatsen är oftast 25 procent. Då är momsen 20 procent av det pris som kunden betalar. Vissa branscher är undantagna från moms och vissa branscher har lägre skattesats.

Vad händer om man inte deklarerar försäljning?

Lämnar du din deklaration efter den 2 maj (ordinarie deklarationstidpunkt) utan att ha fått anstånd, riskerar du att få betala en förseningsavgift. Om du har fått anstånd och lämnar deklarationen efter beviljat anståndsdatum, riskerar du också att få betala en förseningsavgift.

Så här stor kan avgiften bli:

Hur mycket betalar man i skatt i Spanien?

En indirekt skatt som läggs på det du köper (varor och tjänster). Alla och allt betalar för det, utom hälso- och sjukvårdstjänster (inklusive tandvård), barns utbildning, försäkringar och finansiella transaktioner.

Totalt pris — 21 %. För “sårbara” delar av befolkningen är andelen lägre: 4 % för en konsumentkorg och nödvändigheter (förresten, dessa inkluderar tidningar och böcker) och 10 % för andra produkter (kött, fisk) och utgifter, till exempel kontaktlinser och glasögon , bostadsbyggande och tjänster på hotell.

Vad händer om man inte deklarerar inkomst från utlandet?

I tjänsten för att räkna om utländska tjänsteinkomster kan du som fått pension från Finland, Norge eller Danmark, få hjälp med att räkna om dina utländska inkomster till svenska kronor och se om du kan få avräkning. Tjänsten hjälper dig även med om du ska deklarera pensionen och hur du ska fylla i den i inkomstdeklarationen

Tjänsten för att räkna om utländska kapitalinkomster kan just nu bara hjälpa dig som har ränteinkomster eller utdelningar.

Fyll i den utländska inkomsten i rätt ruta på deklarationen. Tänk på att alla belopp ska vara omräknade till svenska kronor. Om det redan finns ett belopp tryckt i rutan ska du fylla i det nya totalbeloppet.

Måste jag deklarera inkomst från utlandet?

Har du fått betala ett mindre årsbelopp med hänsyn till din inkomst? Vi kontrollerar dina inkomster i Sverige och utomlands i efterhand för att se om du har betalat rätt årsbelopp.