:

Kan Kronofogden ta mina skattepengar?

Innehållsförteckning:

 1. Kan Kronofogden ta mina skattepengar?
 2. När skickar Skatteverket till Kronofogden?
 3. Hur vet man om Kronofogden tar skattepengarna?
 4. Är Kronofogden statligt?
 5. Vad kan Kronofogden inte ta?
 6. Får jag behålla skatteåterbäring om jag har skuldsanering?
 7. Hur länge har man en skatteskuld?
 8. När försvinner skuld från Kronofogden?
 9. När tar Kronofogden skatteåterbäring?
 10. Kan Kronofogden ta lön?
 11. Har Kronofogden koll på mitt bankkonto?
 12. När försvinner en skuld hos Kronofogden?
 13. Får chefen veta att man har löneutmätning?
 14. Kan Kronofogden ta hela min lön?
 15. Hur länge kan en skuld ligga kvar hos Kronofogden?

Kan Kronofogden ta mina skattepengar?

Du som har e-legitimation kan anmäla kontonummer på något av dessa sätt:

 • på Mina sidor
 • i e-tjänsten Skattekonto
 • i samband med att du deklarerar i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 eller appen Skatteverket. Om du redan har deklarerat kan du anmäla ditt bankkonto på Mina sidor eller i e-tjänsten Skattekonto.

Du hittar mer information om hur du anmäler ett konto i en utländsk bank på sidan Anmäla konto:

När skickar Skatteverket till Kronofogden?

En skatteskuld behöver inte bli ett stort problem, förutsatt att du kan betala den efter betalningsuppmaningar eller betalningskrav från Skatteverket. Men, om du har en skatteskuld som förts över till Kronofogden så är situationen desto allvarligare. Då riskerar du att hamna i en ond spiral av negativa konsekvenser.

Kronofogden tar över din skuld från Skatteverket om du fått ett betalningskrav* och inte betalat din skuld (samt den nya månadens skatter) innan nästa avstämning av skattekontot.

*Betalningskrav får du från Skatteverket om du har en skuld på 10 000 kr eller mer.

När en skatteskuld förs över till Kronofogdemyndigheten så riskerar du att få en betalningsanmärkning hos kreditföretagen. En sådan brukar följas av ett samtal från banken och den gör att du får svårt att teckna avtal och få nya krediter.

Om du inte kan betala skatteskulden så kommer Kronofogdemyndigheten att göra utmätningsförsök. Det betyder att de tar eventuella pengar som finns på bankkontot, kundfordringar, inventarier och andra tillgångar för att betala skulden.

Du kan också behöva betala företagets skulder med egna pengar, något som inte alla känner till. Du kan nämligen bli personligt betalningsansvarig för ditt företags skatteskulder.

Hur vet man om Kronofogden tar skattepengarna?

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I mitt svar utgår jag ifrån att det du menar med skattepengar är skatteåterbäring, om jag skulle ha tolkat din fråga fel är du varmt välkommen att höra av dig igen med de korrekta förutsättningarna!

Är Kronofogden statligt?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Vad kan Kronofogden inte ta?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Problemet som kan uppstå när man förvarar någon annans egendom där man själv bor är att Kronofogden kan få det svårt att avgöra vilka saker som är dina och vilka som är särbons.

Får jag behålla skatteåterbäring om jag har skuldsanering?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skatteåterbäringen kommer att betraktas som en förmögenhetsökning. En fordringsägare, som har en fordran som omfattas av skuldsaneringen, kan ansöka om att beslutet om skuldsanering ska upphävas eller ändras, om dina ekonomiska förhållanden "väsentligen har förbättrats" efter beslutet om skuldsanering och detta beror på omständigheter som inte kunnat förutsättas vid beslutet (48 § första stycket 7 p. skuldsaneringslagen).

Hur länge har man en skatteskuld?

ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt. Driver du ett företag av säsongskaraktär betalar du F-skatt bara under de månader som du har en inkomst. I tjänsten kan du också registrera företaget för moms och som arbetsgivare.

Om du ska sälja varor eller tjänster i ditt företag behöver du anmäla dig för momsregistrering. Det gör du på samma sida som du ansöker om att bli godkänd för F-skatt.

När försvinner skuld från Kronofogden?

Privaträttsliga skulder som företagen driver in hos konsumenter och som grundar sig på beviljande av lån eller anskaffning av varor eller tjänster är konsumentfordringar.

 • Preskriptionstiden för en skuld är i regel tre år från det att skulden förfallit till betalning eller varan överlåtits.
 • Preskriptionstiden för en skuld är fem år, om en lagakraftvunnen dom eller någon annan utsökningsgrund som kan verkställas som en lagakraftvunnen dom har meddelats för skulden.

I regel kan preskriptionen av en skuld avbrytas. Efter att preskriptionen har avbrutits börjar en ny, lika lång preskriptionstid som kan avbrytas.

När tar Kronofogden skatteåterbäring?

Moms är en skatt som betalas på nästan all konsumtion av varor och tjänster. Som företagare betalar du in moms till staten, men momsen är ingen kostnad. Du betalar visserligen moms på dina inköp (exempelvis om du köper en ny kontorsstol) men i de flesta fall har du rätt att göra avdrag för samma moms.

Enkelt förklarat ska du betala in skillnaden mellan den moms du lägger till på utgående försäljning (utgående moms) och den moms du betalar när du köper in någonting (ingående moms).

Kan Kronofogden ta lön?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att Kronofogden ska utmäta din pojkväns lön för en skuld, och då ni ska gifta er i sommar undrar du om det kommer att påverka utmätningen. 

Har Kronofogden koll på mitt bankkonto?

Jag har släppt alla mina skulder till krono, för löneutmätning, men det har inte börjat komma igång ännu. Jag får dessutom län den 25e och inget blev draget på lönen, utan det är tagit direkt från kontot (idag, den 27e).

Jag undrar eg bara om det är vanligt att krono, när som helst kan dra pengar utan förvarning? Jag har fått utslag och betalnings avier från krono, men jag räknade med att detta skulle gå till utmätning som sagt, och att man hade vart förberedd på detta när detta beslut tas.

När försvinner en skuld hos Kronofogden?

Privaträttsliga skulder som företagen driver in hos konsumenter och som grundar sig på beviljande av lån eller anskaffning av varor eller tjänster är konsumentfordringar.

 • Preskriptionstiden för en skuld är i regel tre år från det att skulden förfallit till betalning eller varan överlåtits.
 • Preskriptionstiden för en skuld är fem år, om en lagakraftvunnen dom eller någon annan utsökningsgrund som kan verkställas som en lagakraftvunnen dom har meddelats för skulden.

I regel kan preskriptionen av en skuld avbrytas. Efter att preskriptionen har avbrutits börjar en ny, lika lång preskriptionstid som kan avbrytas.

Får chefen veta att man har löneutmätning?

Skulder betalas enligt en särskild ordning. Prioriterade skulder kan till exempel vara krav på underhållsbidrag eller från konkursbon. Övriga skulder är oprioriterade med inbördes lika rätt. Hittills har skadeståndsskulder och skulder till Brottsoffermyndigheten varit oprioriterade, och konkurrerat med till exempel skulder till inkassobolag. I och med den aktuella lagändringen får skadestånd på grund av brott företräde framför oprioriterade skulder. Enligt Sten-Håkan Sidebo innebär det att intäkterna till Brottsoffermyndigheten – som har över 40 000 aktiva kravärenden mot gäldenärer – kommer att öka betydligt.

– Jag tror och hoppas att lagändringen kommer att göra stor skillnad både för brottsoffer och för gärningspersoner. Att fler av Brottsoffermyndighetens ärenden kommer att kunna avslutas snabbare är bra för båda grupperna, säger han.

Den nya lagstiftningen börjar gälla den 10 september, och är en del av de lagändringar som riksdagen beslutade om den 31 maj.

Kan Kronofogden ta hela min lön?

Hej och tack för din fråga,

Om jag förstår din fråga rätt har du en pågående löneutmätning hos kronofogden. Regler kring löneutmätning finns 7 kap utsökningsbalken, och för ditt fall är 4 § särskilt viktig. Där står det nämligen att löneutmätning bara får ske av den del av lönen som överstiger kostnaderna för personens och eventuell familjs underhåll. Med underhåll menas bland annat hyra och andra allmänna levnadskostnader. Kronofogden kan alltså inte dra av hela din lön utan du har rätt att behålla en del av den för nämnda kostnader.

Hur länge kan en skuld ligga kvar hos Kronofogden?

I ett mål om betalningsföreläggande, som efter bestridande från svaranden hänskjutits till Uppsala tingsrätt, yrkade T.M. att PRA Group Sverige AB skulle åläggas att utge 59 877 kr jämte ränta till honom.

PRA Group Sverige AB bestred käromålet men vitsordade det yrkade beloppet som skäligt i och för sig.