:

Vad menas med faktureringsmetoden?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med faktureringsmetoden?
 2. Vilken Faktureringsmetod har jag?
 3. Vilka bokföringsmetoder finns det?
 4. När ska man ha faktureringsmetoden?
 5. Vilken Bokföringsmetod är bäst?
 6. Hur ändra jag från kontantmetoden till faktureringsmetoden?
 7. Vad är bäst faktureringsmetoden eller Bokslutsmetoden?
 8. Kan man byta från kontantmetoden till faktureringsmetoden?
 9. Vad är skillnaden mellan kontantmetoden och Fakturametoden?
 10. Vad är skillnaden mellan Fakturametoden och kontantmetoden?
 11. När får man ha Bokslutsmetoden?
 12. Varför kontantmetoden?
 13. Hur bokför man enligt Fakturametoden?
 14. Hur ändrar man till faktureringsmetoden?

Vad menas med faktureringsmetoden?

bokföras senast påföljande arbetsdag och övriga affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. 

Det finns dock flera möjligheter att senarelägga bokföringen.

Vilken Faktureringsmetod har jag?

Det är helt upp till dig vilken bokföringsmetod du vill använda. Man kan säga att kontantmetoden är lite enklare eftersom den innebär färre steg men skulle din verksamhet bli tillräckligt stor så måste man använda fakturametoden. Tillämpar man kontantmetoden kan man alltid byta till fakturametoden men för att få byta från fakturametoden till kontantmetoden måste man ansöka hos Skatteverket.

Faktureringsmetoden innebär att man gör sin bokföring löpande, det vill säga att utgående och inkommande fakturor förs in i bokföringen vid samma tidpunkt som du skickar eller tar emot dem. Detta gör att fakturan bokförs som en kundfodran eller leverantörskuld tillsammans med att man redovisar momsen.

Vilka bokföringsmetoder finns det?

Denna metod innebär att du bokför varje kund och leverantörsfaktura två gånger. Första gången blir när du får fakturan – den bokförs då på fakturadatumet. Nästa gång du bokför fakturan är när den blir betald. I denna metod använder man sig vanligtvis av reskontror som är en sidordnad bokföring där man håller koll på sina kunder och leverantörsfakturor. Tänk på att du inte kan byta tillbaka till kontantmetoden om du en gång valt faktureringsmetoden.

När ska man ha faktureringsmetoden?

Kontantmetoden, eller bokslutsmetoden som det också kallas, innebär att bokföring av inkomster och utgifter sker när du får betalt, respektive betalar fakturorna. Det vill säga när en fordran betalas av din kund eller när ditt företag har betalat en leverantörsskuld.

Vilken Bokföringsmetod är bäst?

Det är helt upp till dig vilken bokföringsmetod du vill använda. Man kan säga att kontantmetoden är lite enklare eftersom den innebär färre steg men skulle din verksamhet bli tillräckligt stor så måste man använda fakturametoden. Tillämpar man kontantmetoden kan man alltid byta till fakturametoden men för att få byta från fakturametoden till kontantmetoden måste man ansöka hos Skatteverket.

Faktureringsmetoden innebär att man gör sin bokföring löpande, det vill säga att utgående och inkommande fakturor förs in i bokföringen vid samma tidpunkt som du skickar eller tar emot dem. Detta gör att fakturan bokförs som en kundfodran eller leverantörskuld tillsammans med att man redovisar momsen.

Hur ändra jag från kontantmetoden till faktureringsmetoden?

Om ditt företag tillämpar faktureringsmetoden bokförs fakturor i två olika steg. Steg ett är att boka fakturan som en kundfordran/leverantörsskuld samma datum som du skickar eller erhåller den. I samband med det bokförs även försäljning/inköp och moms på samma datum och verifikat. På så sätt hålls bokföringen uppdaterad och du kan enkelt få dagsaktuell information om hur stora fordringar eller skulder ditt bolag har. Steg två är att boka bort fordran eller skulden mot ditt bankkonto i samband med att betalningen genomförs.

Exempel – Bokföra kundfaktura med faktureringsmetodenDen 25/9 skapar och skickar du en kundfaktura på 12 500 kr inklusive moms med 30 dagars betalningsvillkor. På fakturadatumet görs följande bokning:

Vad är bäst faktureringsmetoden eller Bokslutsmetoden?

2021-02-11

När du är i startgroparna av att starta företag ska du alltid välja bokföringsmetod. Smidigt nog finns det bara två att välja mellan. Det behöver inte heller vara så komplicerat som det låter. Vilken metod du ska använda avgörs av hur ditt företag ser ut. Vi berättar mer här!

Kan man byta från kontantmetoden till faktureringsmetoden?

Hej!

Jag satt och la upp en ny kund igår. Han missförstod mig när jag frågade om han hade faktura/kontant metoden. Nu måste jag byta. Hur går jag till väga?

Vad är skillnaden mellan kontantmetoden och Fakturametoden?

Kontantmetoden, eller bokslutsmetoden som det också kallas, innebär att bokföring av inkomster och utgifter sker när du får betalt, respektive betalar fakturorna. Det vill säga när en fordran betalas av din kund eller när ditt företag har betalat en leverantörsskuld.

Vad är skillnaden mellan Fakturametoden och kontantmetoden?

bokföras senast påföljande arbetsdag och övriga affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. 

Det finns dock flera möjligheter att senarelägga bokföringen.

När får man ha Bokslutsmetoden?

Samtidigt som du bokför utgifterna eller inkomsterna ska du även bokföra momsen. Då uppstår frågan när utgifterna eller inkomsterna ska bokföras.

Vid kontant försäljning, dvs när betalningen och affärshändelsen inträffar samtidigt, är det enkelt att avgöra när transaktionen ska bokföras. Det blir litet mer problematiskt vid försäljning mot faktura.

Varför kontantmetoden?

För verksamheter som har en nettoomsättning på maximalt 3 miljoner kronor är det tillåtet att använda kontantmetoden som är en bokföringsmetod. Denna metod innebär att bokföringen av fakturor görs i samband med att fakturorna är betalda. Det blir därför endast ett bokföringstillfälle för varje faktura. 

När kontantmetoden används blir det alltså inget bokföringstillfälle när fakturan skickas till en kund eller när du själv tar emot egna fakturor. Det sker ett bokföringstillfälle enbart när fakturan betalas. Även momsen redovisas vid betalningstillfället. Först vid räkenskapsårets slut tar man upp ännu obetalda fakturor i bokföringen för att de ska hamna på rätt räkenskapsår. På grund av detta kan denna metod ibland också kallas för bokslutsmetoden.

För verksamheter som har en nettoomsättning på maximalt 3 miljoner kronor är det tillåtet att använda kontantmetoden som är en bokföringsmetod. Denna metod innebär att bokföringen av fakturor görs i samband med att fakturorna är betalda. Det blir därför endast ett bokföringstillfälle för varje faktura. 

När kontantmetoden används blir det alltså inget bokföringstillfälle när fakturan skickas till en kund eller när du själv tar emot egna fakturor. Det sker ett bokföringstillfälle enbart när fakturan betalas. Även momsen redovisas vid betalningstillfället. Först vid räkenskapsårets slut tar man upp ännu obetalda fakturor i bokföringen för att de ska hamna på rätt räkenskapsår. På grund av detta kan denna metod ibland också kallas för bokslutsmetoden.

Hur bokför man enligt Fakturametoden?

Fakturametoden kallas det när fakturor bokförs när de inkommer eller när de skapas. Den används vid löpande bokföring och innebär att kundfakturor bokförs när de skapas samt leverantörsfakturor bokförs när de inkommer. Det innebär att man inte väntar med att bokföra en faktura tills den betalats, som med kontantmetoden. Själva betalningen bokförs separat när den har genomförts.

Bolag som har en omsättning över 3 miljoner kronor måste använda fakturametoden och det brukar vara praxis för aktiebolag att göra det.

Hur ändrar man till faktureringsmetoden?

Jag vet inte hur ni jobbar i eEkonomi idag, men jag tänker spontant att det nog bara är att börja fakturera i eEkonomi, så hamnar kundfordringarna under 1510 med full kontering på verifikaten. Sedan är det ju bara att "betala i systemet" när pengarna kommer in för att få fordran att minska.  Klickar du på skrivaren och väljer obetalda kundfakturor, så ska fakturorna ligga där tills de är betalade. Man bör kontrollera att 1510 ligger med som ett konto för kundfordringarna och det gör man under företagsinställningarna.

Är det något jag missförstått, ber jag om ursäkt. Jag arbetar själv inte med kontantmetoden, så jag har inte full kunskap i det förfarandet i eEkonomi.