:

Vad baseras fastighetsskatten på?

Innehållsförteckning:

 1. Vad baseras fastighetsskatten på?
 2. Hur mycket är fastighetsskatten 2023?
 3. Hur mycket fastighetsskatt ska jag betala?
 4. Hur debiteras fastighetsskatt?
 5. Hur vet jag taxeringsvärdet på mitt hus?
 6. Är fastighetsskatten på väg tillbaka?
 7. Hur räknar man ut taxeringsvärdet?
 8. Hur påverkar taxeringsvärdet fastighetsskatten?
 9. Hur länge slipper man fastighetsskatt?
 10. Kan man sänka taxeringsvärdet?
 11. Hur räknar man ut marknadsvärdet på en fastighet?
 12. Hur länge kan man skjuta upp fastighetsskatten?
 13. Vem tog bort fastighetsskatten?
 14. Hur vet man marknadsvärdet på ett hus?
 15. Hur vet man vilken fastighetsskatt man har?

Vad baseras fastighetsskatten på?

 • Byggnadernas värde grundar sig på deras egenskaper. Skattebeloppet beräknas med en skattesats som kommunen har fastställt för byggnaderna. Fastställande av värdet på byggnader
 • Markens värde grundar sig på markens areal och typ. Skattebeloppet för mark beräknas med en skattesats som kommunen har fastställt för marken. Fastställande av värdet på mark

Hur mycket är fastighetsskatten 2023?

Fastighetsskatten heter idag kommunal fastighetsavgift. Det är den skatt man betalar till staten eller kommunen varje år när man äger en fastighet. Fastighetsavgiften betalas till kommunen. Du behöver inte göra någon inbetalning av din fastighetsavgift, den är förtryckt i din deklaration.

Det är andra förutsättningar än de vi nämner ovan för till exempel jordbruksfastigheter och hyresfastigheter och obebyggda fastigheter. Den typ av fastigheter kommer vi inte gå igenom här. I denna artikel är det endast vanliga hus som behandlas.

Hur mycket fastighetsskatt ska jag betala?

Den eller de som äger fastigheten den 1 januari det aktuella året ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften för den fastigheten hela det inkomståret. Hur mycket skatten eller avgiften uppgår till är förifylld på ägaren eller ägarnas inkomstdeklarationer. Om det är flera ägare av fastigheten betalar varje ägare sin andel av fastighetsskatten eller fastighetsavgiften.

Som ägare av en bostadsrätt är man inte ägare av en fastighet utan ägare av en andel i en bostadsrättsförening. Lägenheter är vanliga som bostadsrätter men bostäder som villor, parhus, radhus och kedjehus kan också vara bostadsrätter. Eftersom att det är bostadsrättsföreningen som äger och deklarerar fastigheten är det den som ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften. Du som ägare av en bostadsrätt ska alltså inte betala någon fastighetsskatt eller fastighetsavgift.

Hur debiteras fastighetsskatt?

Fastighetsskatten bokförs normalt inte i den löpande bokföringen under året utan först i samband med bokslutsarbetet.

Hur vet jag taxeringsvärdet på mitt hus?

För dig som vill köpa hus är det bra att ha koll på hur taxeringsvärde fungerar och vad det används till. Vi har samlat 8 ofta förekommande frågor och svar som för dig som vill lära dig mer.

Taxeringsvärdet är det sammanlagda värdet av en fastighet, där både tomten och den eventuella byggnaden är inräknad. Om fastigheten är obebyggd baseras taxeringsvärdet endast på tomten. Ifall det är olika personer som äger tomten respektive byggnaden på tomten, så kallad ofri grund, får respektive ägare ett eget taxeringsvärde.

Är fastighetsskatten på väg tillbaka?

Vi lyckades stoppa fastighetsskatten från att återinföras i valet 2022. Sverige styrs nu av partier som gick till val på att inte höja boendeskatterna och de gjorde det som ett resultat av att vi krävde svar från dem. Detta är bra, men vi behöver fortsätta arbeta för en låg och rättvis skatt på boende och ständigt motarbeta nya förslag om höjda boendeskatter. Hjälp oss med detta genom att bli medlem och följ vår arbete i sociala medier och våra nyhetsbrev.

Men det är inte klart förrän det är klart. Om den statliga fastighetsskatten skulle återinföras skulle den, av de presenterade förslagen att döma, även inkludera bostadsrätter. Det skulle bli ett hårt slag mot svenska hushåll.

Hur räknar man ut taxeringsvärdet?

I tjänsten kan du beräkna taxeringsvärden för olika typer av fastigheter för vissa år. De fastighetstyper som är möjliga att beräkna är småhus, småhus på lantbruk, hyreshus och industri. Vill du beräkna en byggnad på en industrifastighet, kan du endast göra det för en byggnad som är avkastningsberäknad.

Tjänsten är öppen 07.00-24.00

Hur påverkar taxeringsvärdet fastighetsskatten?

Byggnadsvärdet och tomtvärdet utgör tillsammans taxeringsvärdet för en fastighet. Saknas bebyggelse beräknas taxeringsvärdet endast på tomten. Taxeringsvärdet avgör hur mycket du som fastighetsägare ska betala i antingen fastighetsskatt eller fastighetsavgift. Det kan också ha stor påverkan på hur mycket du kan få i bolån när du vill köpa en fastighet.

Hur länge slipper man fastighetsskatt?

Fastighetsskattereformen 2008 är Villaägarnas största framgång. Men vi kan aldrig slå oss till ro. Vi tar debatten varje gång frågan om återinförd fastighetsskatt kommer upp igen. Så att du kan vara trygg.

Kan man sänka taxeringsvärdet?

Det är dags för fastighetstaxering igen. Senast den 1 november ska deklarationer och eventuella ändringar vara inlämnade till Skatteverket. Här är tio tips på hur du sänker ditt taxeringsvärde.

1. Har du trots åtgärder inte lyckats få ned radonhalten under gränsvärdet 200 Bq/m3, får du ytterligare 2 procents sänkning av taxeringsvärdet.

Hur räknar man ut marknadsvärdet på en fastighet?

Det är Skatteverket som räknar ut din fastighets taxeringsvärde, men du kan också göra det på egen hand. När man räknar ut en fastighets taxeringsvärde finns det dock många olika variabler att ha i åtanke.

Taxeringsvärdet räknas ut var tredje år och därmed är det inte så konstigt om din bostad kan hinna få ett nytt taxeringsvärde innan Skatteverket beräknar det på nytt.  Allt på grund av den föränderliga bostadsmarknaden.

När Skatteverket räknar ut taxeringsvärdet så baseras det på din fastighets uppskattade marknadsvärde. Här tar man bland annat byggnadens ålder i åtanke, något som går under begreppet värdeår. Det uppskattade marknadsvärdet baseras i sin tur på den prisutveckling som skett under de två första åren sen den senaste beräkningen av ditt taxeringsvärde. Det baseras även på andra bostäders värde i samma område.

Hur länge kan man skjuta upp fastighetsskatten?

EES-området (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) består av de 27 EU-länderna (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike) samt Island, Liechtenstein och Norge.

Du kan inte få bostadsuppskov om du säljer eller köper en bostad i Storbritannien efter utgången av år 2020.

Vem tog bort fastighetsskatten?

Den statliga fastighetsskatten är 1,0 % av taxeringsvärdet.[1] För fastigheter och småhusenheter för boende ersattes fastighetsskatten år 2008 med kommunal fastighetsavgift.[1]

Hur vet man marknadsvärdet på ett hus?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med vill jag påpeka att en överlåtelse av en fastighet är att betrakta som gåva om köpeskillingen understiger taxeringsvärdet. Skulle marknadsvärdet understiga taxeringsvärdet görs jämförelsen naturligtvis med marknadsvärdet.

Hur vet man vilken fastighetsskatt man har?

Här ser du vilken fastighetsavgift eller fastighetsskatt som gäller för småhus. Ett småhus kan till exempel vara en villa, ett radhus eller ett fritidshus. Även obebyggda tomter som är avsedda att bebyggas med småhus räknas som småhusfastigheter.

Du som äger ett färdigbyggt småhus betalar kommunal fastighetsavgift. Storleken på fastighetsavgiften beräknas med hjälp av taxeringsvärdet men kan aldrig bli högre än takbeloppet, som är 8 874 kronor för inkomståret 2022 (deklarationen 2023). Takbeloppet är indexbundet och följer den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet.

Du som äger ett färdigbyggt småhus betalar kommunal fastighetsavgift. Du betalar 0,75 procent av taxeringsvärdet upp till den maximala avgiften, som kallas för takbelopp.

Här hittar du vilken fastighetsavgift eller fastighetsskatt som gäller för alla övriga fastighetstyper.

Du som äger en lantbruksfastighet betalar endast fastighetsavgift eller fastighetsskatt för bostadsbyggnader (småhus) med tillhörande tomtmark. Samma regler gäller för småhus på lantbruk som för andra småhus.

För betesmark, åkermark, skogsmark och ekonomibyggnader betalar du varken fastighetsavgift eller fastighetsskatt.