:

Hur registrerar man namn på nyfödd?

Innehållsförteckning:

 1. Hur registrerar man namn på nyfödd?
 2. Hur lång tid registrera namn nyfödd?
 3. Vad händer om man inte skickar in namn inom 3 månader?
 4. Hur lång tid tar det för Skatteverket att registrera namn?
 5. Vad händer om man inte skickar in namn på barn i tid?
 6. När registreras mitt barns namn?
 7. Vem bestämmer namn på barnet?
 8. Måste båda föräldrarna godkänna namn?
 9. Vad händer om man inte registrerar sitt barns namn?
 10. Får barnet automatiskt mammans efternamn?
 11. När ska man namnge sitt barn?
 12. Vilket efternamn får barnet vid födseln?
 13. Vad händer om man inte skickar in namn på sitt barn?

Hur registrerar man namn på nyfödd?

Vi har fått barn. Hur ansöker vi om barnets förnamn och efternamn?

I samband med att ert barns födelse registreras i folkbokföringen skickar Skatteverket en blankett hem till er där ni ska ansöka om ert barns namn. På den ansökan fyller ni i de namn ni vill att ert barn ska bära. Anmälan ska vara undertecknad av barnets vårdnadshavare.

Hur lång tid registrera namn nyfödd?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett barns förnamn ska anmälas till Skatteverket inom tre månader från födseln (26 § 2 st lagen (2016:1013) om personnamn - här). Om en anmälan inte görs inom denna tid så kan Skatteverket förelägga vårdnadshavare att inom viss tid anmäla barnets förnamn (43 § 1 st). Om vårdnadshavarna underlåter att anmäla barnets förnamn till Skatteverket inom den förelagda tiden, så kan Skatteverket på nytt förelägga vårdnadshavarna att anmäla barnets förnamn, denna gång med påföljd av vite (43 § 2 st).

Vad händer om man inte skickar in namn inom 3 månader?

 Siffrorna från Skatteverket gäller de barn som är äldre än tre månader, och enligt Jenny Segeljakt är många av barnen ganska gamla. 

 - Jag känner till ett barn i Stockholms kommun som är elva år gammalt. Jag är ju säker på att de här barnen har ett namn, men det är ju viktigt att det i så fall registreras.

Hur lång tid tar det för Skatteverket att registrera namn?

Vi har fått barn. Hur ansöker vi om barnets förnamn och efternamn?

I samband med att ert barns födelse registreras i folkbokföringen skickar Skatteverket en blankett hem till er där ni ska ansöka om ert barns namn. På den ansökan fyller ni i de namn ni vill att ert barn ska bära. Anmälan ska vara undertecknad av barnets vårdnadshavare.

Vad händer om man inte skickar in namn på barn i tid?

Publicerat tisdag 6 januari 2009 kl 11.41

Flera hundra barn är namnlösa i Sverige varav 14 i Gävleborg. Nu tar Skatteverket tag med hårdhandskarna mot de föräldrar som inte anmält sitt barns namn.

När registreras mitt barns namn?

Här finns information om sådant som är viktigt att veta när du har blivit förälder, till exempel om barnets personnummer, namn, vårdnad och medborgarskap.

Har du fött barn i Sverige fast du inte är folkbokförd här? Då behöver du fylla i blanketten Komplettering till födelseanmälan (SKV 7560) och skicka den till Skatteverket.

Vem bestämmer namn på barnet?

Skatteverket skickar en blankett inom en vecka från att barnet har fötts, efter att födelsen har registrerats i folkbokföringen. Vi skickar blanketten till den som har fött barnet. Du ansöker om både förnamn och efternamn för barnet på samma blankett.

Om du inte ansöker om efternamn inom tre månader från att barnet föddes får barnet samma efternamn som den förälder som har fött barnet.  

Ett förnamn får inte kunna leda till obehag hos den som ska ha det, eller väcka anstöt hos någon annan. Det får inte heller uppfattas som ett efternamn eller vara olämpligt som förnamn av någon annan anledning.

I samband med att du ansöker om förnamn kan du också meddela vilket avnamnen som ska vara barnets tilltalsnamn.

Skatteverket prövar samtliga namn var för sig. Detta innebär att verket kan komma att godkänna ett eller flera namn i en ansökan och samtidigt avslå ett eller flera av de andra sökta namnen. Detta förutsatt att du inte vill att ansökan ska prövas i sin helhet.

Måste båda föräldrarna godkänna namn?

Fråga: Kan jag ändra mitt barns efternamn? Jag har ensam vårdnad om barnet och pappan har sedan länge försvunnit ur barnets liv. Barnet har nyss fyllt 12 år och önskar få bära mitt efternamn istället för pappans. Kan jag som ensam vårdandshavare ansöka om namnbytet?

 Svar: Tack för din fråga! Just byte av en förälders efternamn som inte har del i vårdanden utgör en begränsning av vad en ensam vårdnadshavare får besluta om gällande barnet. I dessa fall krävs det att pappan samtycker till bytet av barnets efternamn eller att en domstol har beslutat att namnbytet är förenligt med barnets bästa. Samtycket från pappan måste dessutom vara skriftligt. Du som vårdnadshavare kommer företräda barnet i namnfrågan vid ansökan om namnbyte. Ansökan görs till Skatteverket.

Vad händer om man inte registrerar sitt barns namn?

Publicerat tisdag 6 januari 2009 kl 11.41

Flera hundra barn är namnlösa i Sverige varav 14 i Gävleborg. Nu tar Skatteverket tag med hårdhandskarna mot de föräldrar som inte anmält sitt barns namn.

Får barnet automatiskt mammans efternamn?

Dubbla namn som efternamn: möjligt eller inte? – Om föräldrarna har olika efternamn kan barnet bara ta ett av de två namnen. Efternamnet kan inte vara en kombination av båda föräldrarnas efternamn. Exempel: Britta Müller och Thomas Schmidt är inte gifta och skaffar barn.

Detta barn kan inte heta varken Müller-Schmidt eller Schmidt-Müller i efternamn. Detta är annorlunda om en förälder redan har ett dubbelnamn som efternamn. Om modern till exempel heter Müller-Klein kan barnet också ha detta namn som födelsenamn. Även ett dubbelnamn på fadern, t.ex

När ska man namnge sitt barn?

Under intervjuerna resonerade föräldrarna både kring varför de till slut landat i vissa namn och varför de valt bort andra. Det framkom också att en del av föräldraparen inte bara valt ett eller flera namn åt barnet, utan också tänkt ut en viss kombination av namn. Det märktes att frågan engagerade dem och de hänvisade till hur de hade diskuterat namnvalen både med varandra och med vänner och bekanta innan de bestämt sig. Förutom tycke och smak så framkom en rad motiv till varför namn valts eller valts bort, och även varför de kombinerats.

Flera beskrev det som viktigt med förnamn som var internationellt gångbara, det vill säga namn som förekommer och fungerar på flera språk och i flera länder. Det handlade framför allt om att hitta fina namn och namnkombinationer som skulle lämpa sig i båda grenarna av släkten och i de delar av världen där föräldrarna var födda eller har bott under längre perioder av sina liv. En del föräldrar gav uttryck för att ha tagit hänsyn till att barnet kanske väljer att bo och arbeta i ett annat land än Sverige i framtiden. Ett par, med bakgrund i Latinamerika och i Kurdistan, hade löst namnfrågan på ett särskilt kreativt sätt. De hade på egen hand skapat ett förnamn till sin dotter som de menade fungerade ”jättebra på alla språk”. De hade utgått från ett kurdiskt flicknamn, men ändrat så att det slutade med -a ”för att det skulle låta mer spanskt”.

Vilket efternamn får barnet vid födseln?

SFS nr: 1982:670 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 1982-06-24 Omtryck: SFS 1982:1134 Ändrad: t.o.m. SFS 2016:203 Upphävd: 2017-07-01 Författningen har upphävts genom: SFS 2016:1013 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Barn till föräldrar med gemensamt efternamn förvärvar genom födelsen det namnet.

Vad händer om man inte skickar in namn på sitt barn?

En vecka efter att barnet fötts skickar Skatteverket hem en blankett med ansökan om namn på bebisen som ska fyllas i och skickas tillbaka.

Om man inte skickar in namnblanketten inom tre månader kan det få konsekvenser. 

– Vi påminner vårdnadshavarna om att de ska ansöka om namn inom en viss tid. Om det inte kommer in någon ansökan ska Skatteverket förelägga barnets vårdnadshavare om att ansöka om förnamn inom en viss tid, förklarar Christina Forss, rättslig representant på folkbokföringen på Skatteverket.