:

Måste man skatta för dricksen?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man skatta för dricksen?
 2. Hur mycket betalar man i skatt på dricks?
 3. Vad händer om man inte betalar skatt på dricks?
 4. Måste arbetsgivaren betala ut dricks?
 5. Vad är rimligt att ge i dricks?
 6. Hur bokför man betald dricks?
 7. Är dricks momsfritt?
 8. Varför betala dricks i Sverige?
 9. Får man behålla dricks?
 10. Måste man betala dricks i Sverige?
 11. Får man ge dricks i Sverige?
 12. Är det moms på dricks?
 13. Vad räknas som dricks?
 14. Hur bokför jag dricks?
 15. Hur mycket dricks får man ge?

Måste man skatta för dricksen?

Dricks är skattepliktig inkomst av tjänst och det är din skyldighet att se till att drickspengar är inkluderade i inkomst av tjänst i inkomstdeklarationen. Personalkollen fyller inte i drickspengar i arbetsgivardeklarationen och förutsatt att din arbetsgivare inte har lagt in dem ska du redovisa drickspengarna i inkomstdeklarationen. Tänk på att om du fått dricks hos flera företag så behöver du lägga ihop summorna innan du uppdaterar inkomstdeklarationen. 

Mer information gällande att deklarera dricks kan du läsa om på Skatteverkets hemsida. 

Hur mycket betalar man i skatt på dricks?

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undanta dricks som skattepliktig ersättning för arbete och tillkännager detta för regeringen.

Vad händer om man inte betalar skatt på dricks?

Dricks är väldigt vanligt i restaurangbranschen och ett sätt för gästerna att visa sin uppskattning med maten, servicen och personalen. Det är helt enkelt den summa som restaurangbesökaren betalar utöver det som står angivet på notan.

Måste arbetsgivaren betala ut dricks?

Hej och tack för din fråga

Hur ser skatteverket på dricks?Dricks ses som en frivillig betalning från en kund som betalar ett belopp utöver det belopp som kunden ska betala enligt t ex en restaurangnota. Dricks kan betalas kontant eller som ett extra belopp med kontokort eller på annat elektroniskt sätt, t ex swish. Hur denna frivilliga betalning benämns vid registreringen i kassaregistret eller i underlaget för bokföringen har ingen betydelse för den skattemässiga bedömningen. Eftersom du som anställd får pengarna på grund av ditt arbete, så är Skatte­verkets hållning att det ändå räknas som inkomst av tjänst och du ska själv ta upp pengarna i din självdeklaration.

Vad är rimligt att ge i dricks?

Att ge dricks blev en norm under 1900-talet. Ryktet säger att det kom till USA från Europa tack vare aristokratin. Efter deras vistelser i Europa, där att ge dricks var en del av kulturen, ville de verka mer kultiverade och kunniga än sina kamrater. Kanske var de lite väl entusiastiska över hela grejen, för amerikaner blev alltid kritiserade av européer för att de gav för mycket dricks och så är det än idag. Men det finns faktiskt en bra anledning till att man ger mer dricks i USA än i Europa.

Under 1960-talet beslutade den amerikanska kongressen om en så kallad ”tipping credit”. Det innebar att arbetsgivare kunde betala sina anställda under minimilön om de kunde få dricks i arbetet. Detta beslut gäller fortfarande i flera delstater och betyder att flera anställda har en väldigt låg lön och behöver helt enkelt sin dricks för att kunna klara sig. Det är så det ligger till i restaurangbranschen. Men alla som får dricks behöver den inte för att klara sig. En del anställda kan räkna den som en bonus, men du bör fortfarande vara medveten om de oskrivna reglerna och ge dricks.

Hur bokför man betald dricks?

Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet ”Frågor om dricks – särskilt vid betalning med kontokort” från den 29 juni 2015, dnr 131 356228-15/111. Anledningen till ett nytt ställningstagande är att Skatteverket har fått många följfrågor som avser den praktiska hanteringen av dricks och i detta ställ­nings­­tagande behandlas därför även vissa sådana frågor. Kommentarerna om bokföring av dricks har också utökats. Ställningstagandet innebär ingen ändring av de rättsfrågor som besvarades i ställnings­tagandet 2015-06-29. Vad som sägs om hantering av dricks medför inte att det uppkommer något tillkommande krav på att ett kassaregister ska ha vissa funktioner. Ställningstagandet innebär alltså inte något krav på utbyte eller uppgradering av ett kassaregister.

I främst restaurangnäringen förekommer det att gäster betalar dricks som är en frivillig betalning utöver vad som står på notan. Dricks kan betalas kontant eller som ett extra belopp med kontokort eller på annat elektroniskt sätt, t.ex. med smarttelefon.

Dricks som personalen själv tar hand om i form av kontanter utgör inte inkomst för företaget och företaget ska inte redovisa detta som lön till anställda. Dricks som en anställd erhåller direkt från gäster utgör skattepliktig ersättning för arbete och ska tas upp som inkomst av tjänst i inkomstdeklara­tionen. Om däremot företaget tar hand om den kontanta dricksen och arbetsgivaren efter eget bestämmande fördelar den bland personalen utgör dricksen inkomst för företaget och lön för anställda.

Är dricks momsfritt?

Dricks är en skattepliktig ersättning för arbete. Om dricksen lämnas kontant från kunden direkt till någon i personalen är det mottagaren av dricksen som själv ska ta upp beloppet i sin inkomstdeklaration. Arbetsgivaren är inte skyldig att skicka någon kontrolluppgift (arbetsgivardeklaration) på beloppet. Detsamma gäller även om dricksen samlas och fördelas av personalen.

Enligt tidigare bestämmelser skulle dricksen under vissa förutsättningar ingå i underlaget för skatte­avdrag. Dessa regler slopades dock när skatteförfarandelagen infördes. Anledningen till slopandet var att dricks är en frivillig betalning från kunden direkt till den som utfört arbetet. Det är alltså inte arbetsgivaren som är utbetalare utan kunden. Det är därmed inte heller några arbetsgivaravgifter på dricksen.

Varför betala dricks i Sverige?

Reddit and its partners use cookies and similar technologies to provide you with a better experience.

By accepting all cookies, you agree to our use of cookies to deliver and maintain our services and site, improve the quality of Reddit, personalize Reddit content and advertising, and measure the effectiveness of advertising.

Får man behålla dricks?

Hej och tack för din fråga

Hur ser skatteverket på dricks?Dricks ses som en frivillig betalning från en kund som betalar ett belopp utöver det belopp som kunden ska betala enligt t ex en restaurangnota. Dricks kan betalas kontant eller som ett extra belopp med kontokort eller på annat elektroniskt sätt, t ex swish. Hur denna frivilliga betalning benämns vid registreringen i kassaregistret eller i underlaget för bokföringen har ingen betydelse för den skattemässiga bedömningen. Eftersom du som anställd får pengarna på grund av ditt arbete, så är Skatte­verkets hållning att det ändå räknas som inkomst av tjänst och du ska själv ta upp pengarna i din självdeklaration.

Måste man betala dricks i Sverige?

Jag har en gång gett dricks till personalen på Pressbyrån på Malmö centralstation och de blev helt chockade. Jag har hört att massörer ibland får dricks när de gör ett riktigt bra jobb men det kan vara en skröna. När det kommer till krogen tycker jag att du ska ge dricks. Varför jag är av den åsikten kan du läsa på slutet men först lite historik.

Dricks har funnits sedan 1900-talets början och då var det livsnödvändigt för personalens överlevnad. Städpersonal på hotell och krogar förväntades jobba gratis och ofta skulle de även ha med sin egen utrustning. Kockar fick uselt betalt och deras lön drygades ut med dricks. Samma sak för serveringspersonal. 1938 skedde en revolution när serveringsavgiften dök upp på notan och gjorde att personalen fick riktig lön. Den posten försvann 50 år senare och bakades in i mat- och dryckespriset. På 80-talet borde alltså dricksen ha försvunnit, men istället blev det tvärtom. Tidsandan på 80-talet var show off och rejält med dricks blev ett sätt att visa status. Dricks, rejäla axelvaddar och en röd Porsche cabriolet är tre fenomen som hör denna epok till. Under samma årtionde började svenskar resa över Atlanten och i New York är det fortfarande lag på att ge dricks utom när du är sjukt missnöjd med både service och mat. I USA ska du dricksa skatten på notan gånger två om du inte vill bli utskälld av personalen. Ungefär 20 procent extra alltså. I Sverige finns inga sådana regler, men en anledning att ge dricks är att du framstår som världsvan.

Får man ge dricks i Sverige?

Dricks är ett ämne som ofta blir omdebatterat i Sverige. Ska man ens dricksa i Sverige? Och i så fall: hur mycket?

Är det moms på dricks?

Att ge dricks är en del av alla dagliga rutiner i New York. Det är lätt att tro att New Yorkborna alltid ger dricks, var de än är. Du ger dricks i en restaurant, i en bar eller nattklubb, i en taxi, i en skönhetssalong och till och med om någon hjälper dig med ditt bagage. Att ge dricks i New York är inte bara ett tecken på att du är nöjd med servicen men det är också en normal extra kostnad på notan. New Yorkborna är bra på att ge dricks och man ger vanligtvis inte mindre än 18% på restauranger.

Vad räknas som dricks?

Dricks är pengar du ger som ett frivilligt tillskott utöver det egentliga priset för en tjänst. Det är vanligt att ge dricks som en form av uppskattning för god service eller som ett sätt att visa sin tacksamhet. Praxisen för dricks varierar mellan olika länder och kulturer.

Dricks kan ges både i form av kontanter och vid betalning med kort.  

Hur bokför jag dricks?

Dricks är en skattepliktig ersättning för arbete för den som får dricksen. Om dricksen lämnas kontant från kunden direkt till mottagaren så är det mottagaren själv som ska ta upp dricksen i sin inkomstdeklaration. Det innebär att du som arbetsgivare ska inte lämna någon kontrolluppgift på beloppet. Detsamma gäller även om dricksen samlas och fördelas av personalen.

Så länge som personalen själva fördelar dricksen mellan sig så är det heller inte några arbetsgivaravgifter på den.

Hur mycket dricks får man ge?

Det är ju självklart helt upp till dig om du vill dricksa eller inte. Men är du nöjd med maten eller serveringen är det ren vett och etikett att du ska dricksa, mer komplicerat behöver det inte vara. Man kan visa uppskattning på många olika sätt och att ge dricks är definitivt ett av dessa sätt. Många har trott att dricks ingår i notan, detta stämmer inte. Man bör ha i åtanke att dricks är något frivilligt. Vart ska man dricksa? Oftast dricksar man inte när man äter lunch om inte det sker något utöver det vanliga, att de serverar dig eller gör något extraordinärt för dig, även här är det frivilligt att dricksa men i regel sker det väldigt sällan. Man dricksar heller inte på butiker eller vid offentliga verksamheter. Det vanligaste stället att dricksa vid är kvällsrestauranger där bordsservering är vanligt.