:

Kan man beställa dödsfallsintyg på nätet?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man beställa dödsfallsintyg på nätet?
 2. Hur får jag ett dödsfallsintyg?
 3. Vem ska ha dödsfallsintyg?
 4. När behövs ett dödsfallsintyg?
 5. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 6. Vem betalar räkningar i ett dödsbo?
 7. Måste man ha bouppteckning vid dödsfall?
 8. Vart skickas dödsfallsintyg?
 9. Är man skyldig att städa ett dödsbo?
 10. Vad får man röra i ett dödsbo?
 11. Vem ärver sparade pengarna på banken?
 12. Hur lång tid efter dödsfall sker bouppteckning?
 13. Vad händer om man inte gör någon bouppteckning?
 14. Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?
 15. Får man gå in i ett dödsbo innan bouppteckning?

Kan man beställa dödsfallsintyg på nätet?

För att kunna hantera dödsboet behöver du ha ett dödsfallsintyg utfärdat av Skatteverket. Dödsfallsintyget skickar du till oss digitalt eller lämnar in på ett kontor. När vi har intyget kan vi hjälpa dig som dödsbodelägare.

Hur får jag ett dödsfallsintyg?

För att kunna hantera dödsboet behöver du ha ett dödsfallsintyg utfärdat av Skatteverket. Dödsfallsintyget skickar du till oss digitalt eller lämnar in på ett kontor. När vi har intyget kan vi hjälpa dig som dödsbodelägare.

Vem ska ha dödsfallsintyg?

Ett dödsfallsintyg med släktutredning visar när en person avled och vilka efterlevande personen har. Nuvarande och tidigare maka/make samt barn presenteras. Om något av barnen inte lever längre så visas barnbarn om det finns sådana. Behöver du styrka att du är syskon till den som avlidit så får du beställa utdrag från folkbokföringen på de föräldrar som är gemensamma där barn ska visas för att styrka att ni är syskon.

När någon avlider så kan du som efterlevande registrera dig hos Efterlevanderegistret för att på så sätt alltid vara säker på att den avlidnes kontakter, meddelanden, brev samt annan viktig information når dig. Det finns många organisationer som söker kontakt med efterlevande när någon avlider. Missa inte viktiga meddelanden!

När behövs ett dödsfallsintyg?

Ett döds­fall­sin­tyg visar när en person avled och vilka ef­ter­le­van­de släk­ting­ar som finns. Det kallas för döds­fallin­tyg och släktut­drag och du be­stäl­ler det från Skat­te­ver­ket. 

Ett döds­fallin­tyg visar vem som får sköta döds­bo­ets eko­no­mis­ka ären­den och kon­tak­ta bank, för­säk­rings­bo­lag, myn­dig­het och andra vik­ti­ga in­stan­ser. In­ty­get är en del i att iden­ti­fi­e­ra sig i upp­gif­ter som kommer med att ta hand om döds­bo­et.

Du be­hö­ver också ett döds­fall­sin­tyg och släktut­drag om du ska göra boupp­teck­ning. 

Skatte­myn­dig­he­ten är an­sva­rig för att ut­fär­da döds­fallin­tyg. För att be­stäl­la ett döds­fallin­tyg ringer du till Skat­te­ver­ket. 

Vem som helst får be­stäl­la döds­fall­sin­tyg och du be­hö­ver inte vara nära an­hö­rig. Ett döds­fallin­tyg räknas som en of­fent­lig hand­ling. 

Be­grav­nings­by­rå­er, bank, för­säk­rings­bo­lag, pen­sions­bo­lag och kre­ma­to­ri­um kan också be­stäl­la och skriva ut döds­fallin­tyg via en egen tjänst hos Skat­te­ver­ket. De kan också skriva ut andra intyg re­la­te­ra­de till döds­fall så som Intyg för grav­sätt­ning och kre­me­ring och Re­gis­terut­drag av­li­den.

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

Om dödsboet När en person avlider övergår den personens alla tillgångar och skulder, rättigheter och skyldigheter till ett dödsbo. Dödsboet har samma personnummer och namn som den fysiska personen men juridiskt sett är dödsboet nu en juridisk person. Dödsboet företräds av alla dödsbodelägarna tillsammans och de agerar gemensamt i dödsboets namn.

Vem är dödsbodelägare?  Något förenklat uttryckt är det de som ärver den avlidne som är dödsbodelägare. De som kan vara arvingar enligt den legala arvsordningen är maka/make, bröstarvingar (barn), föräldrar, syskon, mor-/farföräldrar eller föräldrars syskon. Sambo och arvingar efter en tidigare avliden make/maka kan i vissa fall också vara dödsbodelägare. Det kan också tillkomma dödsbodelägare genom arv enligt testamente.  Vad ska en dödsbodelägare göra? Vad är tillåtet och inte tillåtet?

Vem betalar räkningar i ett dödsbo?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Måste man ha bouppteckning vid dödsfall?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Du har ställt tre stycken följdfrågor och jag kommer svara på dessa i den ordning du har ställt dem. De två första går ihop lite så de kommer jag svara på tillsamman.

Vart skickas dödsfallsintyg?

Ett döds­fall­sin­tyg visar när en person avled och vilka ef­ter­le­van­de släk­ting­ar som finns. Det kallas för döds­fallin­tyg och släktut­drag och du be­stäl­ler det från Skat­te­ver­ket. 

Ett döds­fallin­tyg visar vem som får sköta döds­bo­ets eko­no­mis­ka ären­den och kon­tak­ta bank, för­säk­rings­bo­lag, myn­dig­het och andra vik­ti­ga in­stan­ser. In­ty­get är en del i att iden­ti­fi­e­ra sig i upp­gif­ter som kommer med att ta hand om döds­bo­et.

Du be­hö­ver också ett döds­fall­sin­tyg och släktut­drag om du ska göra boupp­teck­ning. 

Skatte­myn­dig­he­ten är an­sva­rig för att ut­fär­da döds­fallin­tyg. För att be­stäl­la ett döds­fallin­tyg ringer du till Skat­te­ver­ket. 

Vem som helst får be­stäl­la döds­fall­sin­tyg och du be­hö­ver inte vara nära an­hö­rig. Ett döds­fallin­tyg räknas som en of­fent­lig hand­ling. 

Be­grav­nings­by­rå­er, bank, för­säk­rings­bo­lag, pen­sions­bo­lag och kre­ma­to­ri­um kan också be­stäl­la och skriva ut döds­fallin­tyg via en egen tjänst hos Skat­te­ver­ket. De kan också skriva ut andra intyg re­la­te­ra­de till döds­fall så som Intyg för grav­sätt­ning och kre­me­ring och Re­gis­terut­drag av­li­den.

Är man skyldig att städa ett dödsbo?

När man är dödsbodelägare till en anhörig som nyss har gått bort och är ansvarig för tömning och städning av dödsboet, behöver man ibland ha hjälp utifrån. Det kan kännas övermäktigt att ta tag i en sådan betungande uppgift när man sörjer den avlidne som mest. Det kan kännas otroligt skönt att kunna lämna över ansvaret till en städfirma eller en begravningsbyrå som utför städning av dödsbo så man slipper tänka på detta mitt i all sorg. 

Att tömma och städa bostaden brukar vara en av de saker man måste ta tag i nästan omgående efter ett dödsfall. Oftast behöver bostaden återlämnas till hyresvärden så snart som möjligt, då andra står i kö för att få bostaden. Ägde den avlidne bostaden behöver den läggas ut för försäljning. Oavsett så behöver bostaden först städas. Kostnaden för städning och tömning av ett dödsbo ska i första hand betalas med dödsboets tillgångar.

Vad får man röra i ett dödsbo?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bouppteckning och arvsskifte finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Vem ärver sparade pengarna på banken?

Juridik vid dödsfall

Heisann, vi har spørsmål ang bouppteckning. Vår mamma var gift med ny mann, mamma døde og vi har ett spørsmål ang avdeling. Hvordan deles bankkontoen mellom oss sønnene og mammas mann? De hadde felles økonomi, og mamma satte sparepenger over på konto i mannens navn. Håper på ett svar. Kjempe fint tilbud gjort av dere, dette! På forhånd masse takk for svar!

Hur lång tid efter dödsfall sker bouppteckning?

En bouppteckning kan göras privat. Då ska en av er efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom utses till bouppgivare och lämna uppgifter om dödsboet.

Bouppgivaren ska också utse två utomstående förrättningsmän. Det är två personer som inte på grund av lag eller testamente har rätt till att ärva den avlidna. Förrättningsmännen intygar att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd.

Om ni har bett någon utomstående förvalta dödsboet, exempelvis en boutredningsman eller en testamentsexekutor kan inte samma person agera som förrättningsman.

Vad händer om man inte gör någon bouppteckning?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Du har ställt tre stycken följdfrågor och jag kommer svara på dessa i den ordning du har ställt dem. De två första går ihop lite så de kommer jag svara på tillsamman.

Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

När bouppteckningen upprättas är det mycket viktigt att alla moment går rätt till, och detta för att inga konflikter eller praktiska problem ska uppstå. Bouppteckningen är också en handling som får betydelse i framtiden. Så säkerställ att den blir korrekt för att undvika framtida problem.

Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Joachim Erman är en av våra duktiga jurister som du kan komma i kontakt med.

Får man gå in i ett dödsbo innan bouppteckning?

När någon har dött ska de som ärver göra en bouppteckning som ska skickas till Skatteverket senast 4 månader efter dödsfallet. Bouppteckning är en förteckning som visar vad den döda har ägt och eventuella skulder.

En bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket visar vem som har rätt att representera dödsboet.

Det finns särskilda regler för hur en bouppteckning ska gå till. I många fall kan dödsboet göra bouppteckningen själv, men om det känns svårt kan det vara bra att ta hjälp av en person som du har förtroende för. Det går även att anlita en jurist eller begravningsbyrå.