:

Hur länge är det tullfritt i Stockholm?

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge är det tullfritt i Stockholm?
 2. Hur mycket kostar tull i Stockholm?
 3. Hur lång tid har man på sig att betala trängselskatt?
 4. Hur betalas tull Stockholm?
 5. Vad stoppas i tullen?
 6. Hur mycket kostar tull?
 7. Varför kostar tull så mycket?
 8. Vad kostar tull postnord?
 9. Vilka tider betalar man trängselskatt i Stockholm?
 10. Hur mycket får Stockholm in på trängselskatt?
 11. Hur lång tid tar det för postnord att Tulldeklarera?
 12. När måste vi betala tull?
 13. Varför tar tullen så lång tid?
 14. Hur länge ligger ett paket i tullen?
 15. Hur slipper man tullavgift?

Hur länge är det tullfritt i Stockholm?

Här hittar du information om vilka dagar trängselskatt inte tas ut i Stockholm.

Trängselskatt tas normalt ut under vardagar, måndag till fredag.

Hur mycket kostar tull i Stockholm?

 • Från och med 1 januari 2020 har Transportstyrelsen gjort följande ändringar av trängselskatt i Stockholm innerstad och Essingeleden.
 • Nya tider: Ny tidsperiod 06.00-06.29 har blivit tillagd. Tidigare började trängselskatt först vid kl. 06.30 men nu börjar trängselskatt kl. 06.00. Inga tidsförändringar på övriga tider.
 • Nya belopp: Trängselskatten har blivit dyrare, upp till 33 % dyrare. Trängselskatten är som dyrast vid kl. 07.00-08.29 och 16.00-17.29. I Stockholm innerstad kostar det 45 kr och Essingeleden 40 kr per passering.
 • Trängselskatten anpassas efter säsong: Tidigare var det samma trängselskatt oavsett tid på året. Nu inför man lågsäsong och högsäsong. Högsäsong är 1 mars–dagen före midsommarafton och 15 augusti–30 november. Lågsäsong är övrig tid.
 • Trängselskatt även de fem första vardagarna i juli: Innan var juli månad fri från trängselskatt.
 • Trängselskatt gäller också vissa dagar före helgdag: dagen före långfredagen, dagen före Kristi himmelsfärdsdag, dagen före alla helgons dag, dagen före den 1 maj och dagen före nationaldagen (om de infaller på en vardag utom lördag).

Hur lång tid har man på sig att betala trängselskatt?

När en skattepliktig bil passerar en betalstation för trängselskatt inträder skattskyldighet.

Det är den som äger bilen vid tillfället då bilen passerar betalstationen som ska betala skatt. Som ägare anses den som är, eller bör vara, upptagen i vägtrafikregistret som ägare för bilen. För en bil som används med stöd av saluvagnslicens, den som har licensen. Som ägare anses även den som är upptagen i ett utländskt register motsvarande vägtrafikregistret eller, om innehavare finns registrerad i det utländska registret, innehavaren.

 • Läs om saluvagnslicens på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Samtliga passager som görs med en viss bil under en kalendermånad sammanställs av Transportstyrelsen till ett beslut som skickas till den skattskyldige månaden därefter. Först när skattebeslutet är fattat kan du betala in skatten.

Betalningen ska finnas på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast den sista dagen i månaden efter den månad som skattebeslutet fattades.

Den som är skattskyldig ansvarar för att skatten blir betald i rätt tid även om han eller hon inte får något inbetalningskort från Transportstyrelsen. Om skatten inte betalas i tid tas det ut en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hur betalas tull Stockholm?

Det går bra att mejla eller skriva ett brev till oss innehållande uppgifterna:

 • vilket företag som transporterade varan
 • kvitton eller fakturor på ditt köp
 • dina kontaktuppgifter.

Mejla uppgifterna till [email protected] eller skriv ett brev till:

Vad stoppas i tullen?

Tullsatsen beror främst på typen av produkt och ursprungsland. Exempelvis kan samma produkt ha olika tullsatser beroende på om varan är tillverkad i Kina kontra Indien.

Hur mycket kostar tull?

Jag vill köpa saker från ett land utanför EU (exempelvis USA). Hur mycket ska jag betala i tull och moms för dessa?

Med hjälp av Tullverkets kalkylator kan du själv räkna ut ungefär hur mycket en vara kommer att kosta.

Varför kostar tull så mycket?

Tullavgifter finns för att priset på olika varor inte ska skilja sig för mycket mellan olika länder och för att EU i vissa fall vill uppmuntra till köp av varor från europeiska företag. Hur mycket du behöver betala i tullavgift beror därför på vilken typ av vara det är, vad den kostar och vilket land den skickas ifrån. Det är viktigt att du tar reda på tullavgiften innan du handlar så att du inte överraskas av att det kostar mer än förväntat.

Vad kostar tull postnord?

Tullverket fastställer och tar ut tull, skatter och avgifter i samband med in- och utförsel av varor. Det innebär en extra kostnad för dig och i vissa fall att din försändelse öppnas och kontrolleras. Tänk på att olika länder har olika villkor för införsel av varor. Läs mer om vad som gäller för olika länder.

I vissa fall agerar PostNord som ombud för importören/exportören i Sverige och hanterar i så fall förtullningen. Tullverket svarar på frågor om regler för import till Sverige.

Vilka tider betalar man trängselskatt i Stockholm?

Se den modifierade tiden och mängden för trängselskatt i Stockholm[1].

En ny passage är registrerad för fordon på Essingeleden E4 (som passerar Fredhäll och Kristineberg). På samma sätt räknas passagen för fordon som går in och ut från Essingeleden vid bron Tranebergsbron.

Avgiften på den här sidan kanske inte har uppdaterats nyligen. Se våra vägtull- och reseräknare och Customs API för de senaste vägtullarna. Skicka feedback om vägtullarna är felaktiga. Vi kommer att uppdatera informationen omedelbart.

Hur mycket får Stockholm in på trängselskatt?

Den 1 januari 2020 förändrades reglerna för trängselskatt i Stockholm, bland annat tas skatten ut en halvtimme tidigare på morgonen. Trängselskatt tas även ut vissa dagar före helgdag och den första veckan i juli. Skattebeloppen har även anpassats efter hög- eller lågsäsong. Här nedanför kan du läsa om de regler och belopp som nu gäller.

Trängselskatt tas ut måndag till fredag, mellan kl 06.00 och 18.29. Det tas inte ut trängselskatt under lördagar, söndagar och helgdagar.

Hur lång tid tar det för postnord att Tulldeklarera?

Om du har beställt varor eller tagit emot en gåva från ett land utanför EU kan du välja att hantera din postorderförsändelse eller gåva själv. Det gör du genom att fylla i och lämna en tulldeklaration till Tullverket. Tänk på att det kan tillkomma avgifter från företaget som fraktar ditt paket för hantering av din försändelse, även om du deklarerar själv.

Om du deklarerar en gåva behöver du fylla i särskilda koder i tulldeklarationen för att den ska bli momsfri. Se separat beskrivning för detta nedan.

När måste vi betala tull?

Här kan du läsa om de tullbestämmelser som gäller när du tar med varor och flyttgods till Sverige.

Det finns olika bestämmelser för vad du kan ta med dig tullfritt när du reser eller flyttar till Sverige från ett EU-land eller land som inte är med i EU.

Varför tar tullen så lång tid?

När en försändelse är märkt med ”under importbehandling” eller "held by Customs" innebär det att försändelsen finns på Postnords egen avdelning för registrering av avgifter. Då kan inte Tullverket hjälpa dig. Under perioder med stor arbetsbelastning kan det ta flera veckor innan försändelsen når dig som kund.

För att kunna spåra din saknade försändelse behöver Postnord det inlämningsnummer som avsändaren fick när den skickade paketet.

Läs mer om paket och brevförsändelser på Postnords webbplats.

Hur länge ligger ett paket i tullen?

När en försändelse är märkt med ”under importbehandling” eller "held by Customs" innebär det att försändelsen finns på Postnords egen avdelning för registrering av avgifter. Då kan inte Tullverket hjälpa dig. Under perioder med stor arbetsbelastning kan det ta flera veckor innan försändelsen når dig som kund.

För att kunna spåra din saknade försändelse behöver Postnord det inlämningsnummer som avsändaren fick när den skickade paketet.

Läs mer om paket och brevförsändelser på Postnords webbplats.

Hur slipper man tullavgift?

Du behöver alltid betala tull och moms(förutsatt vissa värden), men det är slumpen som avgör om en tullare norpar ditt packet på terminalen för att värdera ditt paket. Att det skulle finnas någon i det här landet som vet hur man själv deklarerar införseln i efterhand tvivlar jag på. Bara att tacka och ta emot när man väl slipper. Själv kom jag undan med ett par tofflor från Kina! Värde? 20 riksdaler kanske? 2200kr får ändå anses vara ett ok pris. Inget att gräma sig över imo!

Det är mot regelverket att diskutera huruvida man slipper betala tull och moms då det även är mot lagen. Enda du kan göra för att slippa betala tull och moms är att handla inom EU. Med andra ord så ska du alltid räkna med +25%+någon hundring extra när du handlar utanför EU-området så du kanske slipper bli överraskad nästa gång.