:

Hur räknar man ut Räntefördelning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räknar man ut Räntefördelning?
 2. Måste man beräkna Räntefördelning?
 3. Vad är en Räntefördelning?
 4. När lönar sig positiv räntefördelning?
 5. Vad är positiv och negativ räntefördelning?
 6. Vad medför en positiv räntefördelning?
 7. Hur fördela ränteavdrag mellan makar?
 8. Vad är Räntefördelningsbelopp?
 9. Hur beräknar man ränteavdrag?
 10. Hur man maxar sitt ränteavdrag?
 11. Hur stort är ränteavdraget per person?
 12. Hur gör man ränteavdrag på bolån?
 13. Hur ska man fördela ränteavdraget?
 14. Hur jämka ränteavdrag?
 15. När är det värt att jämka?

Hur räknar man ut Räntefördelning?

Även positiv räntefördelning förekommer. Den ger en egenföretagare möjlighet att få en del av inkomsten från verksamheten beskattad som inkomst av kapital, om företagaren låter intjänad vinst stanna i företaget eller satsar av sitt privata kapital i verksamheten. Även för positiv räntefördelning gäller att underlaget måste uppgå till mer än 50 000 kr för att beräkning av fördelningsbelopp ska få ske.

Enligt Skatteverkets uppfattning numera får räntefördelning aldrig ske i deklarationen för det år då man startat en firma. Programmet följer Skatteverkets tolkning av lagen och beräknar aldrig positiv räntefördelning för startåret.

Måste man beräkna Räntefördelning?

I vår bok Enskild firma läser du utförligt om allt du kan tänkas undra över när det gäller skatt och ekonomi i enskild näringsverksamhet.

För att du inte ska behöva hantera små belopp finns det en nedre gräns för räntefördelningen. Är det negativa eller positiva kapital­underlaget högst 50 000 kr ska du inte göra någon räntefördelning alls. Observera att gränsen är absolut. Hamnar du över gränsen ränte­fördelar du hela beloppet, inte bara den del som överstiger plus eller minus 50 000 kr.

Vad är en Räntefördelning?

B ska som ett led i ett generationsskifte förvärva en fastighet genom gåva från sin mor. På grund av förvärvet kommer han att få ett negativt kapitalunderlag enligt reglerna om räntefördelning eftersom fastighetens skattemässiga värde är betydligt lägre än de skulder han övertar som belöper på fastigheten. I samband därmed övertar han även ett sparat fördelningsbelopp från modern.

Bestämmelserna om den särskilda posten i 33 kap. 15–17 §§, och motsvarande bestämmelser i 34 kap. om expansionsfonder, infördes 1996 för att underlätta benefika överlåtelser av näringsfastigheter t.ex. vid generationsskiften. Avsikten var att motverka att mottagaren på grund av förvärvet av fastigheten får ett negativt kapitalunderlag. Det kunde bli fallet om fastigheten överläts mot viss ersättning, t ex. i form av att lån övertas, samtidigt som fastigheter normalt värderas till överlåtarens skattemässiga värde (prop. 1996/97:12 s. 28–31).

När lönar sig positiv räntefördelning?

I budgetpropositionens som nyligen presenterades finns en mängd olika skatteförslag men förslag om förenklingar för enskilda näringsidkare lyser tyvärr med sin frånvaro.

I Sverige finns ungefär 800 000 enskilda näringsidkare som kan delas in i två ungefär lika stora grupper, en som baserar sin verksamhet på ett fastighetsinnehav och en som i högre grad är mindre enmansföretag utan anställda inom vitt skilda branscher. Drygt en kvarts miljon individer har sin huvudsakliga inkomst från sin enskilda näringsverksamhet.

Vad är positiv och negativ räntefördelning?

Negativ räntefördelning ska göras om det finns ett negativt kapitalunderlag i verksamheten vid utgången av föregående beskattningsår. Det negativa kapitalunderlaget ska understiga -50 000 kr (d.v.s. vara minst -50 001 kr, 33 kap. 2 och 4 §§ IL). Om man har flera näringsverksamheter ska alla kapitalunderlagen i de olika näringsverksamheterna läggas ihop och det är alltså det totala kapitalunderlaget som måste understiga -50 000 kr. Om så är fallet ska negativ räntefördelning göras för hela beloppet, även om varje näringsverksamhet i sig skulle ha ett negativt kapitalunderlag som ligger i intervallet 0 kr till -50 000 kr.

Negativ räntefördelning ska även göras i näringsverksamheter som har ett negativt kapitalunderlag om man har flera näringsverksamheter som sammanlagt har ett positivt kapitalunderlag som överstiger 50 000 kr. Negativ räntefördelning ska ske i den aktuella näringsverksamheten även om dess negativa kapitalbelopp ligger i intervallet 0 kr till -50 000 kr.

Negativ räntefördelning är obligatorisk. Den ska också göras oavsett om verksamheten gått med överskott eller underskott.

Vad medför en positiv räntefördelning?

I de s.k. 3:12-reglerna som reglerar fördelningen mellan inkomstslagen tjänst och kapital, för dig som är delägare i fåmansföretag, sker förändringar nästan varje år. Begreppet "3:12" kommer från den tid då reglerna fanns i Lagen om statlig inkomstskatt, sedan 1999 finns regelverket i Inkomstskattelagen, IL.

3:12 reglerar bland annat det gränsbelopp som kan utnyttjas för låg beskattning av utdelning och/eller vinst. Gränsbeloppet kan sparas och räknas då upp varje år till ett s.k. sparat utdelningsutrymme. Ditt sparade utdelningsutrymme är inget som fastställs och du har därför möjlighet att räkna om dessa utrymmen.

Hur fördela ränteavdrag mellan makar?

Vid gemensamt betalningsansvar för ett lån fördelar banken räntorna lika mellan dig och den person som du delar lånet med, om ni inte meddelat banken något annat. Detta gäller också tomträttsavgäld.

Om ni vill dela räntorna på ett annat sätt får ni ändra de förifyllda beloppen vid punkt 8.1 i deklarationen. Det gör ni under Ändra i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 eller på pappersblanketten. Tänk på att ni båda måste ändra det förifyllda beloppet på era deklarationer även om det nya beloppet är noll för någon av er.

Vad är Räntefördelningsbelopp?

I vår bok Enskild firma läser du utförligt om allt du kan tänkas undra över när det gäller skatt och ekonomi i enskild näringsverksamhet.

För att du inte ska behöva hantera små belopp finns det en nedre gräns för räntefördelningen. Är det negativa eller positiva kapital­underlaget högst 50 000 kr ska du inte göra någon räntefördelning alls. Observera att gränsen är absolut. Hamnar du över gränsen ränte­fördelar du hela beloppet, inte bara den del som överstiger plus eller minus 50 000 kr.

Hur beräknar man ränteavdrag?

 • Dina räntekostnader måste uppgå till minst 1000 kr
 • Du måste vara den som står som betalningsansvarig på lånet
 • Att du har betalat ränta och skatt för det gångna året
 • Du måste ha ett underskott av kapital
 • Du måste räkna ut ditt kapitalunderskott

Bra att veta om ränteavdraget 👉 Ränteskillnadsersättning räknas som en räntekostnad och därför kan du göra avdrag för detta.👉 Ränteintäkter under året kvittas mot det beloppet du vill göra avdrag för.👉 Räntekostnader på andra lån inkluderas i ränteavdraget, det kan vara lån som privatlån, snabblån och billån.

Hur man maxar sitt ränteavdrag?

Du missar väl inte att läsa Placeras första artikel om hur du maxar ditt ränteavdrag?

Ofta är uppskovet något som man tar tag i samband att man köper och säljer bostad. Men däremellan kan man göra frivilliga återföringar.

Hur stort är ränteavdraget per person?

Du får göra ett ränteavdrag 30 % på belopp som understiger 100 000 kronor och 21 % på belopp som överstiger 100 000 kronor. 

 • Kapitalinkomster – Räntekostnader = Avdragsgillt belopp
 • Avdragsgillt belopp multipliceras sedan med 0,30 eller 0,21 för att få ut ränteavdragets storlek.

Exempel: Om du under året har betalat 200 000 kr i ränta och haft kapitalinkomster på 20 000 kr. Då får du göra avdrag med 30 % på 100 000 kr och avdrag med 21 % på 80 000 kr. Alltså 100 000 x 0,3 och 80 000 x 0,21 = 46 800 kr.

Hur gör man ränteavdrag på bolån?

Om du har bolån eller andra lån har du kanske hört att du kan göra ränteavdrag på deklarationen. Här beskriver vår privatmarknadschef Johan Rosengren allt om vad det innebär.

Ränteavdrag är ett avdrag på skatten för dig som har lån. Det innebär att staten ger tillbaka lite av de räntekostnader du betalat under året. Ränteavdraget infördes i slutet av 70-talet för att det skulle bli lättare för privatpersoner att låna pengar för att kunna köpa och äga sitt eget boende.

Ränteavdrag innebär att du får göra avdrag på den totala skatten med upp till 30% av räntekostnaden på dina lån upp till 100 000 kr. Har du räntekostnader över 100 000 kr får du dra av 21% på den del som överstiger 100 000 kr.

Hur ska man fördela ränteavdraget?

Ränteavdraget innebär att du får göra avdrag med 30 % av räntekostnaderna upp till 100 000 kr på den totala skatten. Har du haft högre räntekostnader än så under året så är avdraget istället 21 % på den del som överstiger 100 000 kronor. Det finns dock en del villkor som måste uppfyllas för att du ska få göra ränteavdrag på ditt bolån. Du måste:

 • ha betalat skatt och ränta under det år du vill göra avdrag för.
 • ha ett underskott i kapital, alltså måste dina räntekostnader vara större än dina kapitalinkomster, exempelvis från räntor och aktieutdelningar.
 • vara betalningsansvarig för lånet. Om någon mer står med på lånet – se Flytta ränteavdrag mellan sambos.
 • ha räntekostnader på minst 1000 kr.

Beloppet betalas ut en gång per år i samband med din skatteåterbäringen, om du inte väljer att jämka din skatt. Du kan även göra ränteavdrag om du har en privat långivare som till exempel en släkting. Då uppger du bara långivarens namn eller personnummer under Övriga uppgifter i inkomstdeklarationen.

Om du uppfyller kraven ovan återstår bara en fråga: hur gör man skatteavdraget? Det korta svaret på det är genom att signera och lämna in din inkomstdeklaration. Vanligtvis brukar det vara så smidigt att din bank, kreditinstitut eller långivare redan har gett Skatteverket kontrolluppgifter på dig som låntagare, så att dessa siffror redan är förifyllda i din deklaration. Det enda du behöver göra då är att lämna in den.

Om det inte finns några förifyllda siffror på din deklaration, eller om du vill uppskatta siffran innan deklarationsåret är slut, räknar du ut skattereduktionen på ditt bolån såhär:

 • Kolla hur mycket ränta du betalat under inkomståret du deklarerar för. En enkel övning för dig som har fast ränta, och lite mer tålamodskrävande om du har rörlig.
 • Se över dina kapitalinkomster, exempelvis från räntor och aktieutdelningar.
 • Dra sedan bort dina räntekostnader från dina kapitalinkomster.
 • Om du får ett underskott, alltså mindre än noll, får du göra ränteavdrag och kan skriva in resultatsiffran i din deklaration.

Hur jämka ränteavdrag?

Ränteavdrag, eller skatteavdrag som det också kallas, är den rabatt staten ger dig på den ränta du betalar på dina lån. Räntan på de flesta typer av lån är avdragsgilla för privatpersoner i Sverige. Ränteavdraget gäller dock inte studielån.

Det vanligaste är att göra ränteavdrag på bolån och det är också där det finns mest pengar att spara, eftersom lånen ofta är stora. Men du kan också få ränteavdrag på privatlån och billån.

När är det värt att jämka?

Att skattejämka innebär helt enkelt att du justerar ditt skatteavdrag under året och betalar mindre i skatt varje månad under det aktuella inkomståret, i stället för att deklarera skatteavdraget efterföljande inkomstår. Jämkningen påverkar med andra ord egentligen inte hur mycket avdrag du får, utan snarare när du får det.  

Tänk på att inte skattejämka för stora belopp. Då kan du nämligen få kvarskatt, vilket innebär att du måste betala tillbaka det du har jämkat för.