:

Vad händer med förmånsvärdet 2023?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer med förmånsvärdet 2023?
 2. Är det värt att ha förmånsbil 2023?
 3. Vilka bilar får sänkt förmånsvärde 2023?
 4. Hur mycket höjs förmånsvärdet 2023?
 5. När sjunker förmånsvärdet?
 6. När lönar det sig att ha förmånsbil?
 7. Varför är förmånsbil så dyrt?
 8. Vilken typ av bil ska man köpa 2023?
 9. Hur mycket påverkar förmånsvärdet min lön?
 10. Hur mycket är en tjänstebil värd i lön?
 11. Får min fru köra min förmånsbil?
 12. Är det lönt att ha förmånsbil?
 13. Vilka bilmodeller som går sönder mest?
 14. Hur gammal bil är mest ekonomiskt att köpa?
 15. Får man pension på förmånsvärde?

Vad händer med förmånsvärdet 2023?

Prisbasbeloppet har nu fastställts av regeringen till 52 500 kronor för år 2023, en höjning med 4 200 kr. Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkrings systemet och inom skattesystemet för beräkning av bilförmån.

 Höjningen av Prisbasbeloppet innebär en ökad förmånsbeskattning för alla förmånsbils innehavare med 1 218 kr per år.

Är det värt att ha förmånsbil 2023?

Det råder ingen tvekan om att Johan Sjögren på Volkswagen Finans kan sina tjänstebilsfrågor och för att alla ska få ta del av hans kunskaper så kommer här hans tankar kring de fyra viktigaste tjänstebilsfrågorna inför 2023.

1. Hur påverkas mitt förmånsvärde för 2023

Vilka bilar får sänkt förmånsvärde 2023?

Förmånsvärde för elbil, likt alla typer av tjänstebilar, är ett värde som Skatteverket sätter på förmånen att använda tjänstebilen för privat bruk. Använder du bilen privat vid mer än 100 mil eller 10 tillfällen per år räknas bilen som en förmån som du måste skatta för.

Förmånsvärdet för elbilen beräknas utifrån ett schablonbelopp där bland annat bilens nyvärde, extrautrustning och fordonsskatt påverkar. Förmånsvärdet räknas sedan ihop med din lön när din skatt räknas ut.

Elbilar har generellt sett lägre förmånsvärde än fossildrivna bilar. Detta är delvis på grund av att regeringen vill uppmuntra användningen av elbilar för att minska utsläppen av växthusgaser. Förmånsvärdet görs i form av ett schablonbelopp på upp till max 50 procent av bilens nyvärde.

För miljöbilar, alltså elbilar och gasbilar, som tas i trafik efter den 1 juli 2022 ska förmånsvärdet sättas ned med ett schablonbelopp istället för till närmast jämförbara bil utan miljöteknik.

Hur mycket höjs förmånsvärdet 2023?

En tjänstebil är en bil som ägs (alt. leasas) av ett företag och som är avsedd att användas i tjänst. Det finns tjänstebilar som enbart får användas i arbetet, men det finns också tjänstebilar som den anställde får använda privat.

När sjunker förmånsvärdet?

Bilförmån värderas enligt en särskild schablon. Denna schablon ska motsvara samtliga kostnader för bilen utom drivmedel och trängselskatter m.m. och den bygger på en uppskattad privat körsträcka om 1 600 mil per år (prop. 1996/97:19 s. 50 ff.).

Observera att det efter den 1 juli 2021 finns tre olika beräkningsmodeller för värderingen beroende på när bilen togs i trafik:

 • före den 1 juli 2018,
 • från den 1 juli 2018 till den 30 juni 2021, samt
 • från den 1 juli 2021.

Värdet av bilförmån beräknas med utgångspunkt från följande fyra delar (61 kap. 5 § IL):

 • prisbasbeloppet för beskattningsåret
 • ränterelaterat belopp – statslåneräntan
 • prisrelaterat belopp – bilens nybilspris
 • bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen

När lönar det sig att ha förmånsbil?

- För bilar uttagna fram till den sista juni förändras inte förmånsvärdet. Däremot har fordonskatten för bensin- och dieseldrivna höjts ytterligare. Detta gäller alla personbilar och lätta lastbilar som registreras från den 1 april 2021 och gäller de tre första åren.

Varför är förmånsbil så dyrt?

- För bilar uttagna fram till den sista juni förändras inte förmånsvärdet. Däremot har fordonskatten för bensin- och dieseldrivna höjts ytterligare. Detta gäller alla personbilar och lätta lastbilar som registreras från den 1 april 2021 och gäller de tre första åren.

Vilken typ av bil ska man köpa 2023?

För att hitta den begagnade bil som är bäst för dig måste du först få klarhet i hur du tänkt använda bilen, hur stor budget du har samt hur länge du har tänkt ha bilen. Annars är chansen stor att du slår till på ett bra erbjudande på en toppenbil, som senare visar sig inte passa dina behov. Utgå istället efter dina preferenser och välj ut en handfull bilmodeller i rätt kategori som uppfyller dina krav. Du kanske får betala lite mer, men i slutändan är det viktigast att du blir nöjd med din begagnade bil. 

Eftersom vi befinner oss i en lågkonjunktur är kostnaden för bilägandet en hög prioritet för många. Genom att beräkna kostnaden för bilinnehavet över tid kan du jämföra olika begagnade bilar och se om de passar in i din budget. I vår bloggartikel om de billigaste begagnade bilarna att äga kan du dels läsa om de bilar som har lägst milkostnad, men också hur du själv räknar ut milkostanderna för begagnade bilar du vill köpa.

Hur mycket påverkar förmånsvärdet min lön?

Om arbetsgivaren låter dig använda en tjänstebil privat kallas det förmånsbil.  Att du själv får använda bilen privat räknas som en förmån och du som förare betalar inkomstskatt för förmånen. Håll reda på hur mycket du kör i tjänsten och privat. Tänk på att reglera i avtal vad som ska gälla om du får använda tjänstebilen även för privat bruk.

Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för din arbetsmiljö när du använder bilen i tjänsten.

Hur mycket är en tjänstebil värd i lön?

Om arbetsgivaren låter dig använda en tjänstebil privat kallas det förmånsbil.  Att du själv får använda bilen privat räknas som en förmån och du som förare betalar inkomstskatt för förmånen. Håll reda på hur mycket du kör i tjänsten och privat. Tänk på att reglera i avtal vad som ska gälla om du får använda tjänstebilen även för privat bruk.

Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för din arbetsmiljö när du använder bilen i tjänsten.

Får min fru köra min förmånsbil?

En företagsbil kan underlätta många moment i arbetslivet, både för företaget och för dig som är anställd.  

Under 2018 fanns det cirka 300 000 tjänstebilar registrerade i Sverige. Det är många som anser att tjänstebilen är en nödvändighet för att klara jobbet och hålla kontakten med kunder såväl som leverantörer.

Är det lönt att ha förmånsbil?

Till att börja med finns det några frågor som du kan ställa dig själv:

En annan sak att ta i beaktande är att halva momsen får lyftas vid leasing av förmånsbil men köper företaget en bil får ingen del av momsen lyftas. Som privatperson är momsen alltid en kostnad. Naturligtvis spelar även likvidtillgången en stor roll.

Vilka bilmodeller som går sönder mest?

Hur frekventa blir besöken till verkstaden och vad kommer det kosta dig i det långa loppet? Vår maskinskaderapport visar att det är stora skillnader mellan olika bilmärken. Både när det gäller vilka fel som rapporteras till oss och hur stora de genomsnittliga reparationskostnaderna är.

Till detaljerna direkt - ladda ner rapporten (pdf)

Hur gammal bil är mest ekonomiskt att köpa?

Det bästa är att köpa en redan begagnad bil av bra kvalitet. Det svåra kan vara att hitta rätt kombination.

Precis så jag gör/gjort.

Får man pension på förmånsvärde?

Har du som anställd en tjänstebil/leasingbil som du använder privat, kan du utgå ifrån att den förmånen ska beskattas (förmånsbeskattas). Använder du bilen privat i ”ringa omfattning”, dvs inte mer än 10 mil vid högst 10 tillfällen per år ( inkl. resor till och från arbetet), behöver inte bilen förmånsbeskattas. Kör du mer än så riskerar du att straffbeskattas och eftersom bevisbördan ligger hos dig bör du noggrant föra körjournal.

Brukas tjänstebilen både i tjänsten och privat så ska du förmånsbeskattas. Skatten dras på din lön och baseras på den valda bilens förmånsvärde. Väljer du tillbehör/extrautrustning som exempelvis extraljus, dragkrok eller läderklädsel så kan det höja bilens förmånsvärde. Förmånsvärdet läggs på din lön och ökar på så vis din skatt. För att räkna ut marknadsvärdet kan du använda dig av Skatteverkets nybilsprislista .