:

Hur länge kan man få anstånd med skatten?

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge kan man få anstånd med skatten?
 2. Vad händer om man betalar för sent till Skatteverket?
 3. Kan man göra avbetalning på skatteskuld?
 4. Vad är anstånd Skatteverket?
 5. När kan man begära anstånd?
 6. Hur ansöker jag om anstånd?
 7. Vad händer om man betalar in en dag för sent?
 8. Hur mycket minus kan man ha på skattekontot?
 9. Kan man få avbetalningsplan med Skatteverket?
 10. Har inte råd att betala skatten?
 11. Vad är ett betalningsanstånd?
 12. Vad menas med anstånd för betalning?
 13. Vad betyder Skatteanstånd?
 14. Vad händer om man betalar dagen efter förfallodatum?
 15. Hur långt efter förfallodatum kan man betala?

Hur länge kan man få anstånd med skatten?

Fråga: Kan jag få ytterligare anstånd med inbetalning av moms, arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt på lön på grund av coronapandemin?

Svar från juristen: Ja, tillfälliga reglerna om anstånd med inbetalning av moms, arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt på lön som började våren 2020 har blivit förlängda och utökade. Du gör ansökan om anstånd på Skatteverket webbplats under Mina sidor.

Vad händer om man betalar för sent till Skatteverket?

Har du betalat för lite skatt 2022 och inte gjort någon egen inbetalning, tidigare kallad fyllnadsinbetalning, till ditt skattekonto får du ett underskott. På underskottet betalar du kostnadsränta.

Underskottet och kostnadsräntan framgår av kontoutdraget du får i samband med att slutskattebeskedet skickas ut. Har du underskott ska du betala in det tillsammans med kostnadsräntan. Av kontoutdraget framgår när du senast ska betala. Betalar du före förfallodagen blir räntekostnaden mindre.

Kan man göra avbetalning på skatteskuld?

Skatteverket är mycket restriktiva kring ansökningar om anstånd med skattebetalning. På sin hemsida anger man dessa kriterier för att kunna få anstånd.

 • Att man någon enstaka gång får betalningssvårigheter som man inte orsakat själv. Det behöver råda “synnerliga skäl”, såsom:
 • Sjukdom
 • Arbetslöshet
 • Olycksfall

Vad är anstånd Skatteverket?

Jag behöver anstånd med att lämna deklarationen, hur gör jag?

Om du inte kan deklarera i tid, till exempel för att du saknar uppgifter till deklarationen eller är sjuk, kan du ansöka om anstånd med att lämna inkomstdeklarationen.

När kan man begära anstånd?

Ansök via Mina sidor hos Skatteverket, senast 2 maj. Korttidsanstånd får du direkt när du har gjort ansökan.

Hur ansöker jag om anstånd?

Skäl för anstånd med att påbörja studierna kan (HSVFS 2012:8) enligt vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag, militär grundutbildning enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag. 

Anstånd beviljas normalt till nästa start för utbildningen. Anståndstiden får uppgå till högst 18 månader om det inte finns särskilda skäl för en längre tid.

Vad händer om man betalar in en dag för sent?

Alla vet att det inte är bra att få en betalningsanmärkning. Men vad är egentligen stegen från en obetald räkning till en betalningsanmärkning? Betyder ett brev från ett inkassoföretag eller Kronofogden automatiskt att du hamnat på svarta listan? Vi benar ut.

En betalningsanmärkning kan få stora konsekvenser för ditt liv. I värsta fall kan det leda till att du inte får låna pengar, kan hyra en lägenhet eller teckna ett telefonabonnemang. Men hur blir en obetald räkning till en betalningsanmärkning?

Hur mycket minus kan man ha på skattekontot?

Det är viktigt att du betalar det belopp som behövs när du har fått en uppmaning eller ett krav från Skatteverket. Skulden kan i vissa fall lämnas över till Kronofogden för indrivning.

Den här informationen vänder sig till dig som är privatperson, dig som betalar SA-skatt (särskild A-skatt) eller dig som är delägare i ett handelsbolag. För företag (även dig som har enskild firma) gäller andra beloppsgränser.

Kan man få avbetalningsplan med Skatteverket?

Skatteverket får efter ansökan förlänga anståndstiden med som längst 36 månader efter att den maximala anståndstiden enligt 1 § tredje stycket respektive 1 a § tredje stycket har upphört (1 c § lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall). Denna ytterligare förlängningsperiod räknas från den tidpunkt då den tidigare förlängningsperioden upphör, förutsatt att den tidigare möjligheten till förlängning då har utnyttjats till fullo. Detta inträffar i regel när två år har gått från det att anståndsbeslutet ursprungligen fattades. En ytterligare förlängd anståndstid kan beviljas om inte särskilda skäl talar emot det, på samma sätt som vid bedömningen av tidigare beviljat anstånd.

Har inte råd att betala skatten?

Om ditt företag har en obetalad skuld kan den som företaget är skyldig pengar ansöka om ett betalningsföreläggande

hos Kronofogden. Då skickar Kronofogden ut kravet, ett betalningsföreläggande, till dig. Du som företagare kan få en betalningsanmärkning redan när någon skickar in en ansökan om ett betalningsföreläggande.

Vad är ett betalningsanstånd?

Om ditt företag drabbas av likviditetsproblem på grund av följderna av coronapandemin, så har du möjligheten att ansöka om tillfälligt anstånd med betalning. Anstånd innebär att du skjuter upp betalningen av din skatt och i stället betalar den senare. Du betalar en kostnadsränta och en anståndsavgift på anståndsbeloppet. 

Du som är registrerad som arbetsgivare eller registrerad för moms (mervärdesskatt) kan ansöka om tillfälligt anstånd. Du kan få anstånd med följande skatter och avgifter:

Du kan få anstånd för redovisningsperioder januari 2020−januari 2021, oktober till december 2021, samt april till juni 2022. Med det menas moms som du redovisar för de här månaderna. Den första månaden du kan få anstånd för är januari 2020, det vill säga den moms du redovisade senast 12 mars (om du redovisar varje månad). Det är alltså inte när skatten och avgifterna betalas som avgör om du kan få anstånd med den, utan vilken månad den avser.

Vad menas med anstånd för betalning?

Vi ser dock att många företagare är osäkra på vad som egentligen gäller. Det beror dels på att beskeden från regeringen har ändrats under de senaste två veckorna, dels på att befintlig lagstiftning redan tillåter anstånd på vissa grunder. Det är således två olika lagar för anstånd på grund av coronakrisen som har diskuterats från regeringen och Skatteverket.

Företagarnas skattepolitiska expert Patrick Krassén reder ut begreppen och förklarar hur allt hänger ihop.

Vad betyder Skatteanstånd?

Drygt 48 000 svenska företag har hittills utnyttjat möjligheten till skatteanstånd under coronapandemin. Den uppskjutna skatten motsvarar totalt cirka 48,5 miljarder kronor, exklusive ränta och avgifter.

Sedan månadsskiftet mars–april 2020 kan krisdrabbade företag få anstånd med inbetalningar av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. Möjligheten tillkom genom en ny lag som regeringen och samarbetspartierna enades om under förra våren. Lagen ingår i de statliga satsningarna på att stötta företag som behöver tillfälliga likviditetsförstärkningar under coronapandemin.

Vad händer om man betalar dagen efter förfallodatum?

Förfallodatum är det datum som en skuld ska vara återbetald. Bland annat ska förfallodatum anges på fakturor vilket därmed anger vilket datum som fakturan ska vara betald. Om inte betalning sker inom förfallodatum har kreditgivaren rätten att skicka påminnelse (med påminnelseavgift och dröjsmålsränta) alternativt driva ärendet vidare via Inkasso eller Kronofogden.

När en faktura skickas ut anges alltid ett förfallodatum. Det är mycket vanligt att detta datum är 30 dagar efter fakturadatum. Men det finns även företag som kräver att betalning ska ske inom 10 eller 15 dagar.

Hur långt efter förfallodatum kan man betala?

Förfallodag faktura enligt lag är 30 dagar ifall inget annat har överenskommits. Förfallodatum lag? Det finns en lag, konsumentköplagen, men den styr inte hur lång förfallotid som skall finnas. Det är säljaren som avgör det. Däremot har konsumentköplagen en reglering om det gäller ett köp mellan en köpare och ett företag. Förfallodatumet får inte vara innan själva varan är levererad.

Vad gäller vid förfallodatum och betalningsvillkor? Betalningsvillkor anger hur många dagar man som kund har på sig att betala den skickade fakturan. Som köpare pendlar det väldigt mycket hur många dagar man har på sig att betala en faktura. Många använder sig av 30 dagar, medans andra företag enbart har 15 eller 10 dagar, för att få in pengar snabbt. Det är viktigt att inte tro att 30 dagar är allmängiltigt, utan alltid kolla noga på betalningsvillkoren hur många dagar som gäller.

Förfallodag anger vilket datum som är den sista dagen för att betala fakturan i fråga.