:

Hur får jag min kontrolluppgift?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får jag min kontrolluppgift?
 2. Måste man skicka ut kontrolluppgifter?
 3. Måste man skicka ut kontrolluppgifter till anställda?
 4. När försvann kontrolluppgifter?
 5. Var ser jag mina kontrolluppgifter?
 6. Vad är kontrolluppgifter från Skatteverket?
 7. Är kontrolluppgifter offentliga?
 8. Har inte fått kontrolluppgifter?
 9. Var kan man se sina kontrolluppgifter?
 10. Vart skickas kontrolluppgifter?
 11. Hur får man ut offentliga handlingar?
 12. Hur får man tillgång till Förundersökningsprotokoll?
 13. Hur får man reda på någons brottsregister?
 14. Kan man beställa förundersökning?
 15. Vilka offentliga handlingar kan man begära ut?

Hur får jag min kontrolluppgift?

Pensionsmyndigheten skickar inte längre några årliga inkomstuppgifter till dig. På Skatteverket.se kan du hämta alla dina skattepliktiga inkomstuppgifter, så kallade kontrolluppgifter. Där kan du också utse någon som hjälper dig med detta.

Logga in på skatteverket.se för att se alla dina skattepliktiga inkomstuppgifter (kontrolluppgifter) som din arbetsgivare, dina pensionsutbetalare eller Försäkringskassan lämnat till Skatteverket månad för månad. Skatteverket  (Länk till annan webbplats)

Måste man skicka ut kontrolluppgifter?

Redovisning av arbetsgivardeklaration på individnivå gäller alla 400 000 arbetsgivare i Sverige från och med 1 januari 2019. Det innebär att information om varje medarbetares arbete och skatteavdrag ska lämnas löpande varje månad, istället för en gång om året. 

 • När det gäller decemberlönen 2018 är den 17 januari 2019 sista dagen att lämna arbetsgivardeklaration. (Företag med högst 40 miljoner kronor i omsättning). 

 • Allt som betalas ut efter 1 januari omfattas av den nya arbetsgivardeklarationen. 

Måste man skicka ut kontrolluppgifter till anställda?

Sedan drygt ett år så skickar alla arbetsgivare i Sverige in inkomstuppgifter för de anställda varje månad, istället som det var förr, att det sammanställdes kontrolluppgifter på årsbasis. I vissa fall måste kontrolluppgifter rapporteras, om till exempel den anställde har fått en ränteförmån, utbetald utdelning eller schablonintäkt på ett investeringssparkonto. Det finns även situationer när det går att välja mellan AGI och KU. Detta trots att det inte ska betalas arbetsgivaravgifter på utbetalningarna:

Den tidigare gränsen för ersättning under 100 kronor till en person under ett inkomstår finns kvar, då behövs varken kontrolluppgift eller arbetsgivardeklaration rapporteras. Viktigt är att om man väljer att rapportera arbetsgivardeklaration på individnivå så ersätter den kontrolluppgifterna helt, det blir inte korrekt om uppgifterna rapporteras två gånger.

När försvann kontrolluppgifter?

Sedan drygt ett år så skickar alla arbetsgivare i Sverige in inkomstuppgifter för de anställda varje månad, istället som det var förr, att det sammanställdes kontrolluppgifter på årsbasis. I vissa fall måste kontrolluppgifter rapporteras, om till exempel den anställde har fått en ränteförmån, utbetald utdelning eller schablonintäkt på ett investeringssparkonto. Det finns även situationer när det går att välja mellan AGI och KU. Detta trots att det inte ska betalas arbetsgivaravgifter på utbetalningarna:

Den tidigare gränsen för ersättning under 100 kronor till en person under ett inkomstår finns kvar, då behövs varken kontrolluppgift eller arbetsgivardeklaration rapporteras. Viktigt är att om man väljer att rapportera arbetsgivardeklaration på individnivå så ersätter den kontrolluppgifterna helt, det blir inte korrekt om uppgifterna rapporteras två gånger.

Var ser jag mina kontrolluppgifter?

Afa Försäkring använder kakor för att hjälpa oss att förstå användningen av vår webbplats och förbättra vår webbplatsprestanda. Du har möjlighet att göra egna inställningar för kakor nedan.

Dessa kakor behövs för att webbplatsen ska fungera tekniskt och funktionellt och måste därför accepteras för att kunna besöka sidan.

Vad är kontrolluppgifter från Skatteverket?

För att rätta ett så kallat värdefält (ruta) i en kontrolluppgift behöver du bara skicka in kontrolluppgiften igen med de rättade uppgifterna. Den rättade kontrolluppgiften kommer då att ersätta den kontrolluppgift du först skickade in. Det som är viktigt är att du fyller i personuppgifterna på samma sätt som på den ursprungliga kontrolluppgiften. Du måste också ange samma specifikationsnummer (ruta 570) som på den ursprungliga kontrolluppgiften. Alla identifikatorer på den nya, rättade kontrolluppgiften måste vara likadana som på den först insända för att kontrolluppgiften ska ersättas. (Rättelsen kommer annars att i stället bli en dubblett). Du ska inte kryssa i rutan för borttag vid en rättelse.

(Väljer du att skicka in rättelsen på papper kryssar du i ruta 210 som anger att det är en rättelse. Motsvarande ruta finns inte i e-tjänsten.)

Är kontrolluppgifter offentliga?

Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet Pär Nuder

Regeringen beslutade den 8 juli 2004 att ge en särskild utredare i uppdrag att utforma bestämmelser som gör det möjligt att med hjälp av kontrolluppgifter beräkna kapitalvinster och kapitalförluster vid fysiska personers och dödsbons avyttring av aktier och andra värdepapper (dir. 2004:105).

Har inte fått kontrolluppgifter?

Pensionsmyndigheten skickar inte längre några årliga inkomstuppgifter till dig. På Skatteverket.se kan du hämta alla dina skattepliktiga inkomstuppgifter, så kallade kontrolluppgifter. Där kan du också utse någon som hjälper dig med detta.

Logga in på skatteverket.se för att se alla dina skattepliktiga inkomstuppgifter (kontrolluppgifter) som din arbetsgivare, dina pensionsutbetalare eller Försäkringskassan lämnat till Skatteverket månad för månad. Skatteverket  (Länk till annan webbplats)

Var kan man se sina kontrolluppgifter?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ett rättsligt reglerat krav på att arbetsgivare ska lämna kontrolluppgift (information om utbetalningar samt skatteavdrag) till skatteverket, se Skatteförfarandelagen 15 kap. 4 §. Enligt skatteverkets rättsliga vägledning är den som är skyldig att lämna kontrolluppgift enligt ovan skyldig att lämna samma information till den person som kontrolluppgiften gäller, i det här fallet dig. Vidare är det viktigt att detta görs vid varje löneutbetalning så att man som anställd kan kontrollera att det skatteavdrag arbetsgivaren gjort är korrekt. Även en årlig sammanställning ska lämnas som ligger till grund för den senare deklarationen.

Vart skickas kontrolluppgifter?

Pensionsmyndigheten skickar inte längre några årliga inkomstuppgifter till dig. På Skatteverket.se kan du hämta alla dina skattepliktiga inkomstuppgifter, så kallade kontrolluppgifter. Där kan du också utse någon som hjälper dig med detta.

Logga in på skatteverket.se för att se alla dina skattepliktiga inkomstuppgifter (kontrolluppgifter) som din arbetsgivare, dina pensionsutbetalare eller Försäkringskassan lämnat till Skatteverket månad för månad. Skatteverket  (Länk till annan webbplats)

Hur får man ut offentliga handlingar?

 • En allmän handling kan vara en text, en bild, en ljudinspelning eller en film.
 • En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha skapats där.
 • Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten.
 • En handling som har skapats hos myndigheten men som inte har skickats ut från myndigheten blir i regel allmän först när myndigheten har avslutat arbetet med det ärende som handlingen hör till.

För att få ut en allmän handling ska du vända dig till den myndighet som förvarar handlingen. Du har rätt att ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt genom att komma till riksdagen och ta del av handlingarna på plats. Om du vill ha kopior av allmänna handlingar kan det innebära en avgift.

Om din begäran medför en avgift får du ett meddelande om detta innan handlingarna skickas. Handlingarna skickas när du accepterat att betala avgiften för kopiorna.

Om Riksdagsförvaltningen säger nej till din begäran att få ta del av en handling har du rätt att få ett skriftligt beslut med information om hur beslutet kan överklagas. Om handlingen du vill ha rör ett utskott i riksdagen är det utskottet som fattar beslut i frågan om handlingen ska lämnas ut. Utskottets beslut går inte att överklaga.

Hur får man tillgång till Förundersökningsprotokoll?

Hej, trevligt att du har valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

När åklagaren väcker åtal ger denne in förundersökningsprotokollet (FUP) till tingsrätten, se rättegångsbalken (1942:740) (RB) 45:7. FUP blir då hos tingsrätten en inkommen och allmän handling, vilken du har rätt att få tillgång till, setryckfrihetsförordningen (TF) 2:1, 2:3 1 st., 2:6 1 st. FUP kommer även utgöra en del av de handlingar som ingår i akten för det mål du var målsägande i, se RB 6:1 2 st. Nu vet jag inte hur långt processen drevs i det mål som du var målsägande i. Stannade förfarandet i tingsrätten, dom avkunnades där och målet gick inte vidare till hovrätten, kommer FUP förmodligen att finnas bevarad hos den tingsrätt du var målsägande i. Överklagades tingsrättens dom till hovrätten och hovrätten avkunnade en ny dom, finns förundersökningsprotokollet förmodligen bevarat hos hovrätten i akten för målet.

Hur får man reda på någons brottsregister?

En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga.

Sekretess kan gälla till skydd för allmänna intressen som exempelvis att förebygga brott eller för att skydda enskilda människor och företag. I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess.

Kan man beställa förundersökning?

En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga.

Sekretess kan gälla till skydd för allmänna intressen som exempelvis att förebygga brott eller för att skydda enskilda människor och företag. I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess.

Vilka offentliga handlingar kan man begära ut?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om man har rätt att vara anonym när man begär ut allmänna handlingar eller om man kan ta reda på vem som begärt ut en sådan. Allmänna handlingar regleras i Tryckfrihetsförordningen (TF).