:

Hur deklarerar man underskott?

Innehållsförteckning:

 1. Hur deklarerar man underskott?
 2. Vad händer med underskott i enskild firma?
 3. Vad är underskott av näringsverksamhet?
 4. Hur bokför man underskott?
 5. Hur mycket minskar din skatt om du har ett underskott på 200 000 kronor i kapital?
 6. Hur lägger man till i deklarationen?
 7. Vad händer om man inte deklarerar enskild firma?
 8. Hur ska jag deklarera enskild firma?
 9. Vad menas med underskott på skattekontot?
 10. Hur deklarerar man näringsverksamhet?
 11. Vad är ett skattemässigt underskott?
 12. När kan ett underskott i näringsverksamhet dras mot Tjänsteinkomst som allmänt avdrag?
 13. Är det bra att ha underskott av kapital?
 14. Vad händer om man har underskott av kapital?
 15. Vad händer om jag skriver fel i deklarationen?

Hur deklarerar man underskott?

Om din firma redovisar ett underskott i deklarationen finns det ibland möjlighet att i deklarationen dra av underskottet mot inkomst av tjänst. För att du ska kunna dra av underskottet mot inkomst av tjänst ska verksamheten antingen räknas som nystartad eller bedriva litterär/konstnärlig verksamhet. Är du osäker på om din näringsverksamhet uppfyller något av dessa krav kan du kontrollera det med Skatteverket.

Om du redovisar ett underskott så kommer programmet fråga dig om du vill utnyttja underskottet i år när du inkomstplanerar på sidan Deklaration/Årsbokslut - Inkomstplanera - fyll i deklaration. Ange det belopp du ska dra mot inkomst av tjänst i rutan Underskott som ska utnyttjas som avdrag mot inkomst av tjänst. Du kan också utnyttja avdraget mot inkomst av kapital.

Vad händer med underskott i enskild firma?

När firmans resultat i programmet är ett underskott och du använder programmets inkomstplanering under Deklaration/Årsbokslut - Inkomstplanera - fyll i deklaration, får du en fråga om någon del av underskottet ska användas som avdrag mot inkomst av tjänst.

Du kan då skriva in ett belopp. Beloppet kommer av programmet att föras till deklarationsblankett NE och anges som avdrag mot inkomst av tjänst vid punkt R45.

Samma belopp ska du också manuellt ange i årets deklaration vid punkt 14.1 på huvudblanketten INK1.

Vad är underskott av näringsverksamhet?

Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag har rätt att dra av underskott av bl.a. aktiv nystartad närings­verksamhet mot övriga förvärvsinkomster, t.ex. inkomst av tjänst, som ett allmänt avdrag.

Avdrag får göras under det beskattningsår då närings­verksamheten påbörjas och de följande fyra åren. Avdrag får göras med högst 100 000 kronor per år och läggs in under fält R45 på NE/fält 31a på N3A.

Hur bokför man underskott?

Om du i din enskilda näringsverksamhet fått ett underskott har man möjlighet att spara detta och göra avdrag mot eventuella framtida överskott. Huvudregeln för detta är att man kan dra av underskottet i nästa år inom samma näringsverksamhet. Är det tex så att verksamheten efter avdrag av tidigare års underskott återigen visar underskott, kan detta tas med till kommande år osv. Så länge näringsverksamheten finns kvar finns det ingen begränsning för detta. Underskottet kan däremot inte överlåtas till någon annan person. Läs mer hos Skatteverket.

I bokföringen hanterar man detta genom att man ej bokför det sparade underskottet, utan det är något som man tar fram vid nästa deklaration.

Hur mycket minskar din skatt om du har ett underskott på 200 000 kronor i kapital?

Den som har ett underskott av kapital kan få en skattereduktion.

Om det uppkommer ett underskott av kapital får man avdrag i form av en skattereduktion för underskottet (67 kap. 10 § IL). Skatten minskas med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kr och med 21 procent av det återstående underskottet.

Hur lägger man till i deklarationen?

Vi på Skandia vill hjälpa dig och har därför sammanställt de vanligaste frågorna vi får i deklarationstider.

Skandia är skyldig att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket enligt "Lagen om kontrolluppgiftsskyldighet". Denna skyldighet är ofta sammankopplad med den beskattning/deklaration som du ska lämna men inte alltid. Att vi lämnar kontrolluppgift är inte detsamma som att du ska deklarera eller betala skatt för det vi rapporterat.

Vad händer om man inte deklarerar enskild firma?

För det första, håll dig lugn. Det är mänskligt att göra fel och du är knappast den enda företagaren som glömt bort skattedeklarationen, bland alla hundra andra måsten i ett företag. Det kan finnas giltiga skäl till att du inte hunnit deklarera din årliga moms, därför bör du hjälpa Skatteverket förstå din situation genom att snarast ringa dem på 0771–567 567 och berätta hur det ligger till.

Inkomstdeklaration är inte samma sak som skattedeklaration. Skattedeklaration är den deklaration av moms och arbetsgivaravgifter som svenska näringsidkare månadsvis lämnar till Skatteverket. Inkomstdeklaration , även kallad självdeklaration eller bara deklaration, är en årlig handling där inkomsttagare, privatpersoner och företag, redovisar hur mycket som intjänats under föregående år och hur mycket skatt som ska betalas. Du som vet att du kommer ha en försenad deklaration kan begära uppskov hos Skatteverket: Begära uppskov/anstånd med deklaration  – så gör du

Hur ska jag deklarera enskild firma?

För att du inte ska få betala all skatt i en klumpsumma i samband med inlämning av din inkomstdeklaration ska du som driver enskild firma inför varje beskattningsår lämna in blanketten Preliminär inkomstdeklaration 1 för fysiska personer. På denna gör du en uppskattning av det kommande årets vinst. Utifrån den gör Skatteverket sedan en preliminär beräkning av hur mycket skatt du ska betala det kommande året – din preliminära skatt. Denna preliminära skatt betalar du till Skatteverket varje månad med lika stora delar. 

När året är slut och du lämnar in din slutliga inkomstdeklaration vet du om du har betalat för lite eller för mycket preliminär skatt under året, och får då antingen betala in eller tillbaka mellanskillnaden.

Vad menas med underskott på skattekontot?

Om ditt företag har en obetalad skuld kan den som företaget är skyldig pengar ansöka om ett betalningsföreläggande

hos Kronofogden. Då skickar Kronofogden ut kravet, ett betalningsföreläggande, till dig. Du som företagare kan få en betalningsanmärkning redan när någon skickar in en ansökan om ett betalningsföreläggande.

Hur deklarerar man näringsverksamhet?

För att du inte ska få betala all skatt i en klumpsumma i samband med inlämning av din inkomstdeklaration ska du som driver enskild firma inför varje beskattningsår lämna in blanketten Preliminär inkomstdeklaration 1 för fysiska personer. På denna gör du en uppskattning av det kommande årets vinst. Utifrån den gör Skatteverket sedan en preliminär beräkning av hur mycket skatt du ska betala det kommande året – din preliminära skatt. Denna preliminära skatt betalar du till Skatteverket varje månad med lika stora delar. 

När året är slut och du lämnar in din slutliga inkomstdeklaration vet du om du har betalat för lite eller för mycket preliminär skatt under året, och får då antingen betala in eller tillbaka mellanskillnaden.

Vad är ett skattemässigt underskott?

När användaren på beräkningsbilagan har bestämt årets avdrag för underskott överförs avdragsbeloppet av programmet till blankett INK1.

Programmets deklarationskontroll ger kontinuerligt besked om det vid den aktuella deklarationen är möjligt att öka det skattemässigt mest fördelaktiga avdraget.

Som nämnts får enbart 70 procent av ett slutligt skattemässigt underskott i en nedlagd näringsverksamhet dras av. Avdraget sker i inkomstslaget kapital.

När det finns skatt att reducera är avdraget således värt högst 21 procent av det ursprungliga skattemässiga underskottet i den nedlagda näringsverksamheten (70 procent av underskottet x 30 procent i skattereduktion).

Till den del som underskott i inkomstslaget kapital är större än 100 000 kr - och det finns skatt att reducera - är avdraget inte värt 30 procent i skattereduktion utan enbart 21 procent.

Detta eftersom avdragsbelopp överstigande 100 000 kr reduceras till 70 procent (70 % x 30 % = 21 %). Regeln gäller alla typer av underskottsavdrag i kapital, även avdrag för underskott i nedlagd näringsverksamhet.

Ett avdrag för underskottet i näringsverksamhet har redan från början reducerats till 70 % av det ursprungliga totala skattemässiga underskottet. När det avdraget sedan ingår i ett underskott i kapital över 100 000 kr kommer det enbart att ge 14,7 % i skattelindring av det ursprungliga skattemässiga underskottet. (70 % x 70 % x 30 % = 14,7 %).

När kan ett underskott i näringsverksamhet dras mot Tjänsteinkomst som allmänt avdrag?

När firmans resultat i programmet är ett underskott och du använder programmets inkomstplanering under Deklaration/Årsbokslut - Inkomstplanera - fyll i deklaration, får du en fråga om någon del av underskottet ska användas som avdrag mot inkomst av tjänst.

Du kan då skriva in ett belopp. Beloppet kommer av programmet att föras till deklarationsblankett NE och anges som avdrag mot inkomst av tjänst vid punkt R45.

Samma belopp ska du också manuellt ange i årets deklaration vid punkt 14.1 på huvudblanketten INK1.

Är det bra att ha underskott av kapital?

Den som har ett underskott av kapital kan få en skattereduktion.

Om det uppkommer ett underskott av kapital får man avdrag i form av en skattereduktion för underskottet (67 kap. 10 § IL). Skatten minskas med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kr och med 21 procent av det återstående underskottet.

Vad händer om man har underskott av kapital?

- Sista dagen att deklarera är den 2 maj, men för att få eventuell skatteåterbäring redan i april behöver du deklarera tidigare än så. Du kanske också behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid för att undvika att hamna i tidsnöd sista dagen, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom.

Den som godkänner sin deklaration digitalt senast den 30 mars, utan att göra tillägg eller ändringar, får sin eventuella skatteåterbäring mellan den 5 april och den 6 april. Som ändring räknas till exempel avdrag för resor till och från arbetet eller redovisning av bostadsförsäljning.

Vad händer om jag skriver fel i deklarationen?

Publicerad: onsdag 26 april 2006, 13:44  •  Uppdaterad: måndag 9 september 2013, 13:14

Det är dags att lämna in sin deklaration. De flesta av oss har fått hem deklarationen i brevlådan. Många av oss behöver bara skriva under. Men ibland ska man göra avdrag eller ändra något. Då blir det krångligare. Det kan lätt bli fel. Hur gör man för att inte göra fel? Vilka fel är vanligast?