:

När får man göra avdrag för tjänsteresor?

Innehållsförteckning:

 1. När får man göra avdrag för tjänsteresor?
 2. Vilka avdrag ska man göra i deklarationen?
 3. Vad gäller vid tjänsteresor?
 4. Hur redovisa tjänsteresa?
 5. Hur räknar man ut tjänsteresor?
 6. Kan man göra avdrag för hemmakontor?
 7. Vilka avdrag får man inte missa i deklarationen?
 8. Hur räknas arbetstid vid tjänsteresa?
 9. Vad räknas som tjänsteresor?
 10. Hur bokför man en tjänsteresa?
 11. Hur gör jag avdrag för resor till och från jobbet?
 12. Hur drar jag av för hemmakontor?
 13. Vilka avdrag har jag rätt till?
 14. När är det en tjänsteresa?
 15. Hur många timmar är 25% tjänst?

När får man göra avdrag för tjänsteresor?

En anställd har rätt till avdrag för resekostnader och ökade levnadskostnader vid tjänsteresor, d.v.s. resor som arbetsgivaren har beordrat den anställda att göra för att arbeta för arbetsgivarens räkning på annan plats än den ordinarie arbetsplatsen.

Om en resa inte anses utgöra tjänsteresa kan avdrag ändå medges på samma sätt som för tjänsteresor vid tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort i högst en månad.

Vilka avdrag ska man göra i deklarationen?

Har du inrett ett rum eller del av ett rum hemma för att jobba i har du som regel inte rätt till något avdrag.

Har du hyrt ett rum utanför din bostad kan du ha rätt till avdrag men då krävs att du kan visa att det finns ett behov, att det avser ett kontorsutrymme som är anpassat för arbetsuppgifterna och att du bara får använda rummet till att arbeta i. Du kan då få avdrag med de kostnader du har haft för att hyra rummet.

Vad gäller vid tjänsteresor?

Begreppet tjänsteresa är inte definierat i lagtext. Enligt Skatteverket är en tjänsteresa en resa som arbetsgivaren har beordrat de anställda att göra för att arbeta för arbetsgivarens räkning på annan plats än den ordinarie arbetsplatsen. Vid tjänsteresa har arbetsgivaren arbetsgivaransvar för den anställde.

Tjänsteresa kan också vara ett ärende till exempelvis bensinstation eller verkstad där företagets egendom tankas eller servas. Arbetsgivare och anställd bör göra en skriftlig överenskommelse om vad som, inom lagens ramar, är ersättningsgiltig tjänstekörning. Det finns inte någon automatisk koppling mellan tjänsteresa och att arbetsgivaren ska geden anställde lön för restiden.

Hur redovisa tjänsteresa?

Vissa funktioner kräver en betalplan

Tjänsteresa är resa som anställd gjort i sitt arbete och som är ett annat ställe än där arbetsuppgifterna vanligtvis utförs.

Hur räknar man ut tjänsteresor?

Milersättning är en form av ersättning för dig som kör privat bil i tjänsten. Oavsett om det gäller dig som anställd eller dig som egenföretagare så finns det möjligheter att få ersättning för sin tjänstebilskörning i den privata bilen. Däremot kan det vara svårt att veta hur man som bilförare ska gå tillväga för att få denna milersättning. Vad säger egentligen Skatteverket om milersättning? Och vad är det som gäller vid utbetalning?

Enligt skatteverket har du som kör bil till och från jobbet rätt att få den så kallade milersättningen. Detta kan exempelvis vara vanligt för de som jobbar som försäljare, eller även i andra yrkesroller där man vanligtvis är i behov av att ta sig till olika platser och kunder. 

Har du som anställd, eller egenföretagare, då inte en specifik företagsbil kan det i många fall vara nödvändigt att man tar sig fram med sin egen privata bil. Det är just i sådana situationer som det kan bli tal om milersättning, även kallat bilersättning. Gäller det en företagsbil kan det även där finnas rättigheter för milersättning. 

Med en elektronisk körjournal från MiniFinder registreras din milersättning automatiskt. Luta dig tillbaka och fokusera på det du är bra på – MiniFinder löser resten. Begär en offert från MiniFinder eller skaffa elektronisk körjournal direkt.

Kan man göra avdrag för hemmakontor?

Har du en enskild firma kan du välja att göra ett schablonavdrag för arbetsrum i bostaden under förutsättningen att du under beskattningsåret arbetat minst 800 timmar där, för verksamhetens räkning. Observera att gränsen på 800 timmar är en absolut gräns. Arbetar du bara 799 timmar får du inte dra av något alls för hemmakontoret med den här metoden.

Du får göra ett schablonavdrag med 2000 kr per år om arbetsrummet finns i en fastighet som ägs av dig, din maka, din make eller din registrerade partner. Har du arbetsrummet i en bostadsrätt eller en hyresrätt får du göra ett avdrag med 4000 kr per år. I detta schablonavdrag ingår samtliga merkostnader för arbetsrum i bostaden som kostnader för värme, vatten, el, internet/bredband, med mera.

Observera även att makes arbete får räknas med om makarna driver verksamheten gemensamt eller barns arbete om barnet fyllt 16 år. Du behöver vidare inte ha någon avskild del av lägenheten eller villan som arbetslokal. Du kan t.ex. arbeta i vardagsrummet eller vid köksbordet.

Vilka avdrag får man inte missa i deklarationen?

Många svenskar kan minska sin skatt genom att kontrollera deklarationen och göra de skatteavdrag som de har rätt till. Här går vi på Lendo igenom 12 av de vanligaste avdragen inför deklarationen 2023. Du får faktiskt dra av för cykelresor! 

I början av mars fick många svenskar deklarationen i sin digitala brevlåda och i mitten av månaden öppnade Skatteverket för inlämning. Den som lämnar in sin deklaration före den 30:e mars har möjlighet att få pengar tillbaka på skatten redan före påsk. Men många svenskar har avdrag att göra, och då blir väntan längre. Men naturligtvis lönar det sig att göra de avdrag du har rätt till. 

Hur räknas arbetstid vid tjänsteresa?

Vid Lunds universitet gäller arbetstidsregleringarna även vid tjänsteresa. Restid som görs utanför normtiden är inte att räkna som arbetstid och någon särskild ersättning för restid finns inte.

För den som arbetar enligt flextidsavtalet gäller normtidsmåttet om 8 timmar vid heltid för varje helgfri måndag till fredag. Normtiden ska anses vara förlagd klockan 08:00 till 16:30 med en halvtimmes lunch.

Vad räknas som tjänsteresor?

Begreppet tjänsteresa är inte definierat i lagtext. Enligt Skatteverket är en tjänsteresa en resa som arbetsgivaren har beordrat de anställda att göra för att arbeta för arbetsgivarens räkning på annan plats än den ordinarie arbetsplatsen. Vid tjänsteresa har arbetsgivaren arbetsgivaransvar för den anställde.

Tjänsteresa kan också vara ett ärende till exempelvis bensinstation eller verkstad där företagets egendom tankas eller servas. Arbetsgivare och anställd bör göra en skriftlig överenskommelse om vad som, inom lagens ramar, är ersättningsgiltig tjänstekörning. Det finns inte någon automatisk koppling mellan tjänsteresa och att arbetsgivaren ska geden anställde lön för restiden.

Hur bokför man en tjänsteresa?

En reseräkning upprättas när en anställd eller en delägare har varit på en tjänsteresa och är ett dokument med information om tjänsteresan som utgör underlag för utbetalning av kostnadsersättning.

I en reseräkning finns det information om när tjänsteresan startade och slutade, vad syftet med tjänsteresan var och destinationen för tjänsteresan. I en reseräkning redovisas utgifter som en anställd eller en delägare betalat med egna medel och andra merkostnader som den anställde eller delägaren kräver kostnadsersättning för.

Hur gör jag avdrag för resor till och från jobbet?

Reseavdraget är ett skatteavdrag du kan göra för resor till och från arbetet och för resor i tjänsten. För att ha rätt till reseavdraget 2023 krävs att dina resekostnader överstiger 11 000 kronor per år och att sträckan du reser till och från jobbet är minst fem kilometer.

Reseavdraget är en skattereduktion för resor till, från och i jobbet och finns i ett flertal länder. Hur reseavdraget är utformat skiljer sig mellan olika länder. Det svenska reseavdraget gäller resor till och från arbetet och för tjänsteresor och kan göras om den totala kostnaden för resorna överstiger 11 000 kronor per år. Du ansöker om avdrag för resor i samband med din årliga inkomstdeklaration till Skatteverket.

Hur drar jag av för hemmakontor?

Bor du i villa kan du göra ett schablonavdrag om 2000 kronor per år för värme, vatten och el. Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt är schablonavdraget 4000 kronor per år. Grundförutsättningen är att du jobbar minst 800 timmar per år i din bostad. Om du jobbar mindre än 800 timmar i din bostad får du inte göra avdrag för värme, vatten och el, däremot kan du få göra avdrag för telefon, bil etcetera.

Om du redan har en privat mobiltelefon och börjar använda den i din enskilda firma så kan du göra avdrag med den del av kostnaden som rör din firma. Om du skaffar ett helt nytt abonnemang och en ny mobil som du bokför i firman så kan du dra av kostnaden. Privat användning kan uttagsbeskattas.

Vilka avdrag har jag rätt till?

Många svenskar kan minska sin skatt genom att kontrollera deklarationen och göra de skatteavdrag som de har rätt till. Här går vi på Lendo igenom 12 av de vanligaste avdragen inför deklarationen 2023. Du får faktiskt dra av för cykelresor! 

I början av mars fick många svenskar deklarationen i sin digitala brevlåda och i mitten av månaden öppnade Skatteverket för inlämning. Den som lämnar in sin deklaration före den 30:e mars har möjlighet att få pengar tillbaka på skatten redan före påsk. Men många svenskar har avdrag att göra, och då blir väntan längre. Men naturligtvis lönar det sig att göra de avdrag du har rätt till. 

När är det en tjänsteresa?

Gör du resor i tjänsten är det viktigt att veta vad ett tjänsteställe är. Här berättar vi när privata resor med tjänstebil börjar att förmånsbeskattas, varför det är viktigt med körjournal och vad som räknas som tjänsteställe om du har skiftande arbetsplatser. I slutet presenterar vi även tre tydliga exempel.

Hur många timmar är 25% tjänst?

Den reglerade arbetstiden ska rymma allt arbete som styrs (regleras) av arbetsgivaren, även kompetensutveckling. Det kan till exempel vara undervisning, rättning av nationella prov och föräldramöten.

Reglerad arbetstid måste inte förläggas på arbetsplatsen men det avgör chefen.