:

När ska momsen rapporteras?

Innehållsförteckning:

 1. När ska momsen rapporteras?
 2. Var hittar jag momsdeklaration?
 3. Hur kontrollerar jag Momsrapporten?
 4. Vilka datum ska momsen betalas 2023?
 5. Hur redovisas momsen i ett företag?
 6. När ska moms betalas till Skatteverket?
 7. Vad händer om man missar momsdeklaration?
 8. Hur räknar man ut hur mycket moms som ska betalas in till Skatteverket?
 9. Vad gör jag om Momsrapporten inte stämmer?
 10. När ska momsen betalas in enskild firma?
 11. När drar Skatteverket momsen?
 12. Måste momsen stå på fakturan?
 13. Vad händer om man inte betalar in moms?
 14. När skickar Skatteverket ut momsdeklaration?
 15. Hur långt tillbaka i tiden kan man rätta moms?

När ska momsen rapporteras?

Momsdeklarationen ska innehålla information om företagets momspliktiga försäljning eller uttag, utgående moms på försäljning eller uttag, momspliktiga inköp vid omvänd skatteskyldighet, utgående moms på inköp, import, utgående moms på import, försäljning som är undantagen från moms samt ingående moms.

Momspliktig försäljning omfattar i princip försäljning av alla typer av varor och tjänster. Det finns några undantag som inte är momspliktigt, exempelvis sjukvård, tandvård och social omsorg, grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet, bank- och finansieringstjänster. Utgående moms är den moms som avser det som företaget sålt, som läggs på beloppet och är angivet på fakturor och kvitton. Med uttag menas här utvärdet på sådant som inte har sålts, men exempelvis använts för privat bruk eller för en vara eller tjänst som har givits bort. Momspliktiga inköp syftar på moms som avser det som företaget köpt, som är angivet på fakturor och kvitton.

Omvänd skatteskyldighet gäller för sådana situationer där köparen är skatteskyldig för momsen, vilket brukar anges på fakturan. Det innebär att ditt företag inte ska ta ut moms på fakturan som tas emot från en leverantör. Med utgående moms på inköp menas den moms som ska läggas på beloppet. Omvänd skatteskyldighet gäller bland annat för digitala tjänster som säljs från leverantörer utanför Sveriges gränser.

Alla typer av företag, oavsett företagsform, som driver en momspliktig verksamhet ska lämna in Momsdeklaration. Företaget ska då först registrera sig för moms.

Var hittar jag momsdeklaration?

Du redovisar momsen i en momsdeklaration. Enklast är att lämna en digital momsdeklaration men då behöver du eller ditt ombud ha en e-legitimation.

Du som inte har möjlighet att använda den digitala tjänsten kan istället momsdeklarera på en blankett som du beställer. Vi skickar blanketten till din företagsadress. Kontakta Skatteverket om du vill få den skickad till en annan adress.

Hur kontrollerar jag Momsrapporten?

Vår momsrapport är ett nyttigt verktyg om du vill automatisera hanteringen av mervärdesskattedeklarationen till skatteverket.

Du hittar din momsrapport under Bokföring > Momsrapport.

Vilka datum ska momsen betalas 2023?

från din bokföring. Du ska bland annat lämna uppgift om:

 • din försäljning
 • utgående moms (moms på det du har sålt)
 • ingående moms (moms på det du har köpt in.

Hur redovisas momsen i ett företag?

Moms, eller mervärdesskatt, är en statlig skatt på varor och tjänster. Alla företagare behöver deklarera och betala moms.

Ingående moms baseras på allt du köper in, och denna moms har du rätt att få tillbaka. Utgående moms baseras på de varor och tjänster som du säljer, och denna måste du redovisa till Skatteverket. Mellanskillnaden på ingående och utgående moms är det du ska betala eller få tillbaka från Skatteverket.

När ska moms betalas till Skatteverket?

från din bokföring. Du ska bland annat lämna uppgift om:

 • din försäljning
 • utgående moms (moms på det du har sålt)
 • ingående moms (moms på det du har köpt in.

Vad händer om man missar momsdeklaration?

När du anlitar oss behöver du aldrig mer oroa dig över ditt aktiebolags momsdeklaration. Vi säkrar att den lämnas in i tid och blir korrekt gjord. Dessutom får du alltid en egen ekonomikonsult, som aldrig är mer än ett samtal bort när du har frågor. På så vis får du en egen ”ekonomiavdelning” hos oss, men priset bestäms av faktorer som hur många löner och fakturor ditt bolag hanterar per månad. Du betalar alltså bara för det du behöver.

Låt Ludvig & Co bli din klippa i företagsekonomin, som gör det möjligt att driva företag. Oavsett vad som dyker upp på det här området kan vi lösa det åt dig. Från momsredovisning till inkomstdeklaration – med oss står du aldrig ensam utan någon att fråga.

När du anlitar oss behöver du aldrig mer oroa dig över ditt aktiebolags momsdeklaration. Vi säkrar att den lämnas in i tid och blir korrekt gjord. Dessutom får du alltid en egen ekonomikonsult, som aldrig är mer än ett samtal bort när du har frågor. På så vis får du en egen ”ekonomiavdelning” hos oss, men priset bestäms av faktorer som hur många löner och fakturor ditt bolag hanterar per månad. Du betalar alltså bara för det du behöver.

Låt Ludvig & Co bli din klippa i företagsekonomin, som gör det möjligt att driva företag. Oavsett vad som dyker upp på det här området kan vi lösa det åt dig. Från momsredovisning till inkomstdeklaration – med oss står du aldrig ensam utan någon att fråga.

Hur räknar man ut hur mycket moms som ska betalas in till Skatteverket?

Moms, även kallat mervärdesskatt, är en skatt som betalas av alla som handlar varor och tjänster. Om ditt företag utför försäljning redovisar du utgående moms i dina deklarationer och därefter för du över den till staten. Detta innebär att mervärdesskatten varken kan räknas som intäkt eller kostnad för företaget.  

När du köper en vara eller tjänst, oavsett om det är som privatperson eller företag, betalar du en inkommande mervärdesskatt som hanteras på samma sätt som den utgående – den förs vidare till staten.

Moms, även kallat mervärdesskatt, är en skatt som betalas av alla som handlar varor och tjänster. Om ditt företag utför försäljning redovisar du utgående moms i dina deklarationer och därefter för du över den till staten. Detta innebär att mervärdesskatten varken kan räknas som intäkt eller kostnad för företaget.  

När du köper en vara eller tjänst, oavsett om det är som privatperson eller företag, betalar du en inkommande mervärdesskatt som hanteras på samma sätt som den utgående – den förs vidare till staten.

Skillnaden mellan det du betalar i utgående moms och det du får in som inkommande avgör om du blir betalningsskyldig eller får tillbaka pengar. 

Vad gör jag om Momsrapporten inte stämmer?

En differens mellan momsen i momsrapporten och momsen i huvudboken kan ha flera orsaker. Om momsen inte stämmer, börja med att skriva ut Skattedeklaration - Avstämning som du hittar under Arkiv - Skriv ut - Redovisning. Du kan också skriva ut rapporten Skattedeklaration - detaljerad. Den upplyser om vilka verifikat som som utgör underlag för de olika posterna i Skattedeklaration - momsrapport, som i sin tur utgör underlag för det som ska fyllas i på skattedeklarationen.

Bokföring har skett direkt på konto för utgående moms

När ska momsen betalas in enskild firma?

från din bokföring. Du ska bland annat lämna uppgift om:

 • din försäljning
 • utgående moms (moms på det du har sålt)
 • ingående moms (moms på det du har köpt in.

När drar Skatteverket momsen?

från din bokföring. Du ska bland annat lämna uppgift om:

 • din försäljning
 • utgående moms (moms på det du har sålt)
 • ingående moms (moms på det du har köpt in.

Måste momsen stå på fakturan?

Momslagen reglerar fakturans innehåll för att momslyft ska medges när det gäller handel mellan företag. Detta gäller såklart även när du handlar på nätet.

Fakturan måste exempelvis innehålla både köparens och säljarens namn och adress, momssats, datum mm. Du bör därför vara väldigt tydlig med att ange att det är företaget som gör inköpet och inte du som privatperson. Reglerna för faktura till privatpersoner är nämligen inte alls lika omfattande.

Vad händer om man inte betalar in moms?

Ibland händer det saker i livet som gör att ekonomin förändras. Då kan lån som inte betalas snabbt växa till stora problem. Men det finns hjälp att få ibland – kontakta oss direkt så försöker vi lösa problemet tillsammans.

Kontakta vår kundservice om du får svårt att betala dina lån, så att vi kan försöka hjälpa dig. Tillsammans försöker vi se om det går att hitta en tillfällig lösning.

Du kan till exempel ha möjlighet att tillfälligt betala tillbaka mindre per månad, eller få uppehåll med avbetalningarna ett tag. Om du vill ha mer hjälp kan du kontakta din kommuns budget- och skuldrådgivare.

Om du inte betalar ditt lån i tid startas en process i följande steg:

När skickar Skatteverket ut momsdeklaration?

Beloppen i fälten 05–08 ska gälla samma redovisningsperiod som momsen i fälten 10–12. Du ska därför redovisa ett förskott i den period du får betalningen.

 • Fält 10 – Utgående moms 25 %
 • Fält 11 – Utgående moms 12 %
 • Fält 12 – Utgående moms 6 %

Här redovisar du för respektive skattesats summan av den utgående momsen på

 • försäljning av varor och tjänster inom Sverige (inklusive hyresinkomster vid frivillig beskattning och försäljning där momsen beräknas på vinstmarginalen)
 • uttag av varor och tjänster  
 • förskott för en vara eller tjänst som en kund i Sverige har beställt av dig.

Hur långt tillbaka i tiden kan man rätta moms?

Skatteverket har samlad information på sin webbplats om vad du kan göra avdrag för i ditt företag och vilka belopp och procentsatser som gäller. Du kan bland annat ta del av ett avdragslexikon för enskild näringsverksamhet