:

Kan man byta namn på sitt barn?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man byta namn på sitt barn?
 2. Vad kostar det att byta efternamn på barn?
 3. Hur mycket kostar det att byta namn i Sverige?
 4. Hur gör man för att byta namn?
 5. Hur lång tid tar det för att byta namn?
 6. Får barns namn ändras utan barnets samtycke?
 7. Hur lång tid tar namnbyte barn?
 8. Vems efternamn ska barnet ha?
 9. Vilka namn får man inte byta till?
 10. Hur snabbt kan man byta namn?
 11. Hur långt tid tar det för att byta namn?
 12. Vad kostar det att byta namn hos Skatteverket?
 13. Måste man skaffa nytt pass om man byter efternamn?
 14. Vem bestämmer namn på barnet?
 15. Kan man byta efternamn om man är under 18?

Kan man byta namn på sitt barn?

Föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn måste vara överens för att barnets efternamn ska kunna bytas. Om föräldrarna har gemensam vårdnad men inte är överens om namnbyte kan varken Skatteverket eller domstolen besluta att namnet ska ändras.

Vad kostar det att byta efternamn på barn?

https://lagen.nu/2016:1013Hej, Jag är ensam mamma och vill byta mitt barns efternamn till mitt, då vi sedan hennes födelse bor tillsammans med mina föräldrar och vill ha namngemenskap i familjen.

Vi reser ofta med hela familjen och har flera tilfällen fått problem vid resan när kontroller sker då man upptäcker att hon inte bär samma efternamn som vi andra och vill att jag med barnet skiljer oss från familjen och går en fördjupad kontroll med alla dom där dem ser att det jag är mamman och är ensam förmyndare. Detta är väldigt obehagligt situation då barnet är bara 3 år och vill ibland springa till mina föräldrar. Det blir jobbig och stressigt för mig att lugna ner stackaren men också koncentrera mig för att ta upp handlingar och svara på frågor.

Hur mycket kostar det att byta namn i Sverige?

If you have a Facebook account, you can manage how different data is used to personalize ads with these tools.

Ad settings

Hur gör man för att byta namn?

I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta för att byta namn på ditt företag.

Innan du gör någonting annat måste du bestämma dig för vad det nya namnet ska vara för ditt bolag. Det kanske låter som den lättaste biten men så är inte riktigt fallet. Att välja ett nytt namn till ditt företag kräver sin research då du måste se till att det följer alla regler som finns och att namnet självklart även gynnar ditt företag och den verksamhet du bedriver.

Hur lång tid tar det för att byta namn?

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Skatteverket är den myndighet i Sverige som hanterar byte av namn. Enligt Skatteverkets hemsida tar det 8-12 veckor eller 1-2 månader för att ett efternamnsbyte ska ske, beroende på vad det är för typ av byte. Har det passerat längre tid än 2 månader sedan du skickade in din ansökningsblankett rekommenderar jag dig att kontakta Skatteverket. Mer information hittar du här.

Får barns namn ändras utan barnets samtycke?

SFS nr: 2016:1013 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 2016-11-17 Ändrad: t.o.m. SFS 2018:1295 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna lag finns bestämmelser om förvärv och ändring av personnamn. Med personnamn avses efternamn, förnamn och gårdsnamn.

Hur lång tid tar namnbyte barn?

Den nya namnlagen har gjort många ändringar möjliga som inte var det tidigare.

– Det är roligt att vi kan ge vissa namn som vi inte kunde tidigare, till exempel dubbelt efternamn.

Förnamn får man numera byta hur många gånger som helst och folkbokföringshandläggaren Anna Berg har redan börjat skönja en trend bland ansökningarnma.

Vems efternamn ska barnet ha?

Med undantag för kategorier av cookies som är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, kan du tillåta eller inte tillåta vår användning av cookies genom att flytta ”väljarknappen” till höger om varje rad nedan. Varje gång du erbjuds att tillåta eller vägra att använda kategorier av cookies, ger vi dig viktig information som du behöver veta för att göra ditt val: kategori cookies, den registeransvariges identitet, oavsett om cookie kategorierna är relaterade till beständiga eller sessions cookies, oavsett om kategori cookies är en första part eller en tredje part (förutom strikt nödvändiga cookies (eftersom dessa alltid kommer att vara cookies från första parten) och om dina personuppgifter överförs utanför Europeiska samarbetsområdet. När du väl har accepterat att vi använder kategorier av cookies, kan du gå tillbaka till ditt val genom att ”väljarknappen” till höger om den aktuella raden. Gå till denna funktion på webbplatsens cookiepolicy. Mer information

Alltid aktiv

Vilka namn får man inte byta till?

Finns det några namn som man inte får heta eller döpa sitt barn till i Sverige? Ja det gör det och här kan du se en lång lista på just sådana namn.

I Sverige är det hos Skatteverket som en ansöker om namn för ett nyfött barn eller om en i vuxen ålder vill byta förnamn. Det finns dock vissa regler om vilka förnamn som är okej att ta. Skatteverket skriver på sin webbplats:

Hur snabbt kan man byta namn?

Idag är det fritt fram att byta efternamn eller att byta förnamn. Anledningarna till varför man vill byta namn kan vara många. Vissa byter namn när man gifter sig, när man skaffar barn eller av den enkla anledningen att man vill ha ett annat namn än det man har.

Den 1 juli 2017 ändrades namnlagen så att det blev lättare att byta namn. Efter det har man sett ett uppsving i antal namnbyte av både för- och efternamn. En av de saker som ändrads var rätten att ha dubbla efternamn. Tidigare var de som hade två efternamn tvungna att ha det ena efternamnet som mellannamn. Har man sedan tidigare ett mellannamn så behåller man detta men det går nu inte längre att skaffa ett nytt mellannamn.

Hur långt tid tar det för att byta namn?

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Skatteverket är den myndighet i Sverige som hanterar byte av namn. Enligt Skatteverkets hemsida tar det 8-12 veckor eller 1-2 månader för att ett efternamnsbyte ska ske, beroende på vad det är för typ av byte. Har det passerat längre tid än 2 månader sedan du skickade in din ansökningsblankett rekommenderar jag dig att kontakta Skatteverket. Mer information hittar du här.

Vad kostar det att byta namn hos Skatteverket?

Det kostar 250 kronor att ansöka om att ändra ditt förnamn. Vi handlägger din ansökan när vi har fått in betalningen. Betalningen är däremot inte en garanti för att du kommer att få namnet.

Måste man skaffa nytt pass om man byter efternamn?

Från och med den 1 juli 2017 har vi en ny lag om personnamn i Sverige. Den nya lagen har moderniserat och förenklat möjligheterna att välja och byta namn. Det finns heller inga hinder för upprepade byten av förnamn eller efternamn.

Hos Skatteverket kan du ansöka om att få byta förnam eller efternam och du kan också ansöka om namn för nyfödda barn. Det finns olika blanketter för de olika namnändringsansökningarna.

Vem bestämmer namn på barnet?

Skatteverket skickar en blankett inom en vecka från att barnet har fötts, efter att födelsen har registrerats i folkbokföringen. Vi skickar blanketten till den som har fött barnet. Du ansöker om både förnamn och efternamn för barnet på samma blankett.

Om du inte ansöker om efternamn inom tre månader från att barnet föddes får barnet samma efternamn som den förälder som har fött barnet.  

Ett förnamn får inte kunna leda till obehag hos den som ska ha det, eller väcka anstöt hos någon annan. Det får inte heller uppfattas som ett efternamn eller vara olämpligt som förnamn av någon annan anledning.

I samband med att du ansöker om förnamn kan du också meddela vilket avnamnen som ska vara barnets tilltalsnamn.

Skatteverket prövar samtliga namn var för sig. Detta innebär att verket kan komma att godkänna ett eller flera namn i en ansökan och samtidigt avslå ett eller flera av de andra sökta namnen. Detta förutsatt att du inte vill att ansökan ska prövas i sin helhet.

Kan man byta efternamn om man är under 18?

SFS nr: 1982:670 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 1982-06-24 Omtryck: SFS 1982:1134 Ändrad: t.o.m. SFS 2016:203 Upphävd: 2017-07-01 Författningen har upphävts genom: SFS 2016:1013 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Barn till föräldrar med gemensamt efternamn förvärvar genom födelsen det namnet.