:

Måste man betala tv licens?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man betala tv licens?
 2. Hur mycket kostar tv licensen per månad?
 3. Hur mycket är tv skatt?
 4. Vilka kanaler ingår i tv avgiften?
 5. Vad kostar tv licensen 2023?
 6. När tas tv licensen bort?
 7. Vad kostar SVT per år?
 8. När slutade TV-licens?
 9. Vad kostar TV licensen 2023?
 10. Kan jag titta på TV utan abonnemang?
 11. Finns TV-licens kvar?
 12. Kan man se SVT gratis?
 13. Vill inte betala TV-licens?
 14. Hur får jag gratis tv?
 15. Hur får man Grundutbudet tv?

Måste man betala tv licens?

Public service-avgiftens storlek beslutas för varje inkomstår. För inkomståret 2023 är public service-avgiften maximalt 1 300 kronor per person och år. Du som har en beskattningsbar förvärvsinkomst som är lägre än 130 025 kronor per år betalar i stället 1 procent av inkomsten. Beskattningsbar förvärvsinkomst är din inkomst av tjänst eller näringsverksamhet efter avdrag. Som beskattningsbar förvärvsinkomst räknas till exempel lön, pension och sjukersättning men inte inkomst av kapital.

Du får inga inbetalningskort och behöver alltså inte göra någon inbetalning, utan avgiften dras direkt med skatten. Avgiften bestäms utifrån inkomstbasbeloppet, som ändras varje år.

För inkomståret 2022 var public service-avgiften maximalt 1 327 kronor per person och år.

Hur mycket kostar tv licensen per månad?

Public service-avgiftens storlek beslutas för varje inkomstår. För inkomståret 2023 är public service-avgiften maximalt 1 300 kronor per person och år. Du som har en beskattningsbar förvärvsinkomst som är lägre än 130 025 kronor per år betalar i stället 1 procent av inkomsten. Beskattningsbar förvärvsinkomst är din inkomst av tjänst eller näringsverksamhet efter avdrag. Som beskattningsbar förvärvsinkomst räknas till exempel lön, pension och sjukersättning men inte inkomst av kapital.

Du får inga inbetalningskort och behöver alltså inte göra någon inbetalning, utan avgiften dras direkt med skatten. Avgiften bestäms utifrån inkomstbasbeloppet, som ändras varje år.

För inkomståret 2022 var public service-avgiften maximalt 1 327 kronor per person och år.

Hur mycket är tv skatt?

Idag betalar varje hushåll 2 400 kronor per år i TV-avgift, oftast kallat tv-licens. Denna avgift ska endast betalas om man har en TV eller radio hemma, vilket de flesta har. Däremot väljer många att avstå från att betala licensen under förevändning att de inte har TV i hemmet.

Skillnaden med den nya avgiften är att den inte är beroende på om du äger en TV eller inte, utan bygger istället på beskattningsbar inkomst. Detta har lett till att motståndarna till den nya varianten av TV-avgift även kallats för tvångsskatt.

Enligt lagförslaget om den nya skatten 2019 så kommer det innebära en halvering av nuvarande kostnader för TV-licens. Men det är inte riktigt så enkelt och positivt för alla skattebetalare.

För många kan tyvärr den nya tv-skatten bli en avsevärt mycket dyrare historia än idag för att ha tillgång till Sveriges Televisions och Sveriges Radios tjänster. Även för dig som väljer att hämta nyheter och underhållning från digitala och sociala plattformar som YouTube och Facebook så kan denna nya avgift kännas tung.

Enligt det nya förslaget att byta ut tv avgiften mot allmän skatt så kommer den nuvarande kostnaden nästan halveras. Detta under förutsättning att man tidigare inte struntat i att betala tv-licensen givetvis. Avgiften blir 1 procent av den beskattningsbara inkomsten, dock med ett maxtak på 1 300 kr/år och reduceringar för låginkomsttagare.

Viktigt att förstå också om den nya avgiften är att påståendet att det kommer bli billigare endast gäller för dig som är ensam i hushållet, är låginkomsttagare eller inte har några myndiga barn boendes hemma. Om ni är flera i hushållet kan det istället bli en markant ökad kostnad per hushåll.

Vilka kanaler ingår i tv avgiften?

TV-avgiften har sitt ursprung i licensavgiften för radioapparater. Ursprungligen krävde innehav av radiomottagare tillstånd från Kungl. Maj:t, vilket kunde sökas hos Telestyrelsen mot en stämpelavgift på 3:50 kronor. Vid början av 1924 fanns 4 500 sådana tillstånd och vid årets slut hade antalet ökat till 40 000. Detta år bestämdes det också att stämpelavgiften skulle ersättas av en licensavgift vars storlek bestämdes av regeringen. Från och med 1925 skulle den som hade en radiomottagare betala en avgift på tolv kronor.[5] 1926 sänktes avgiften till tio kronor, något som skulle gälla fram till 1951.

År 1943 infördes en särskild avgift för radio i bil eller båt, vilket betydde att trafikpolisen kunde fråga efter radiolicensen.[6]

Från 1956 blev även innehavare av TV-mottagare skyldiga att betala en licensavgift, som uppgick till 25 kronor per kalenderkvartal. År 1967 övergick avgiften till att bli en "allmän mottagaravgift", och begreppet "licens" avskaffades. De hushåll som ägde en TV-apparat betalade en allmän mottagaravgift som även täckte eventuellt innehav av radiomottagare. Den som bara hade en radioapparat betalade en mindre "särskild ljudradioavgift".

Under 2018 var avgiften 2 400 kr per hushåll med TV-mottagare, medan den 2019 blev maximalt cirka 1 300 kr per person och reducerad för personer med låga förvärvsinkomster. Som förvärvsinkomst räknas även exempelvis a-kassa, pension och sjukersättning. Under dessa premisser föreligger betalningsskyldighet till och med dödsåret.[16] Företag, juridiska personer, personer under 18 år och personer utan förvärvsinkomst (exempelvis studerande som enbart har studiemedel som inkomst) betalar ingen avgift från och med 2019.[17] Förändringen trädde i kraft automatiskt och de som betalade TV-avgift 2018 behövde inte göra något. De som hade betalat den gamla avgiften för 2019 skulle återbetalas av Radiotjänst.[18]

Som jämförelse kan nämnas en undersökning publicerad 2023 av Mediavision som visade att svenska hushåll i genomsnitt betalade 685 kr/mån för prenumeration och abonnemang på media och journalistik.[19]

Vad kostar tv licensen 2023?

Radio broadcasters in the early 20th century needed to raise funds for their services. In some countries, this was achieved via advertising, while others adopted a compulsory subscription model with households that owned a radio set being required to purchase a licence. The United Kingdom was the first country to adopt compulsory public subscription with a licence, originally known as a wireless licence, used to fund the BBC. In most countries that introduced radio licensing, possession of a licence was simply an indication of having paid the fee. However in Canada, between 1914 and 1922 people needed to pass an "Amateur Experimental Certificate of Proficiency", demonstrating the ability to send and receive Morse code at five words per minute, to be allowed to use a radio receiver.[1]

With the arrival of television, some countries created separate television licences. Other countries increased radio licence fees to cover the additional cost of television broadcasting, changing the name from "radio licence" to "TV licence" or "receiver licence". Today, most countries fund public radio broadcasting from the same licence fee that is used for television, although a few still have separate radio licences. Some countries, such as the United Kingdom and Japan, have lower fees for households that only own monochrome television sets. In many countries, elderly and disabled consumers have a reduced or zero licence fee.

Faced with licence fee evasion, some countries chose to fund public broadcasters directly from taxation or via methods such as a co-payment with electricity billing. In some countries, national public broadcasters carry advertising.

Usage and costs of television licences vary greatly between countries. The Museum of Broadcast Communications in Chicago[3] reports that two-thirds of countries in Europe and half of countries in Asia and Africa use television licences to fund public television. Television licensing is rare in the Americas, largely confined to French overseas departments and British Overseas Territories. In some countries, radio channels and broadcasters' websites are also funded by a licence, giving access to radio and online services free of advertising.

När tas tv licensen bort?

World Trotting Conference 2023 huserar på ett hotell som ligger längs Budapester Strasse, en lång gata i Berlin som gränsar till de båda stadsdelarna Charlottenburg och Tiergarten. 

Utomhus är värmen tryckande och gps:en på mobilen varnar för extrema temperaturer. Inomhus är det desto svalare på det stilrena konferenshotellet. Personalen i receptionen känner inte till att det ska diskuteras trav i dagarna fem men de vet i alla fall om att det är någon form av aktivitet på första våningen. 

Vad kostar SVT per år?

SVT vill ge publiken valuta för public service-avgiften. Under 2022 var SVT:s intäkter 5,3 miljarder kronor. För att möta ständigt ökade produktionskostnader och den allmänna kostnadsutvecklingen i samhjället är målet att så hög andel som möjligt av SVT:s resurser ska gå till program och...

När slutade TV-licens?

Detta är en uppdaterad version av en artikel tidigare publicerad 13.05.2019.

Under en period på drygt tio år har alla nordiska länder valt att avskaffa licensavgiften och ersätta den med en skattemodell. Tanken bakom skiftet är att skapa en mer långsiktig och teknikneutral finansiering för public service-medierna.

Vad kostar TV licensen 2023?

Crédits : © julytis - stock.adobe.com

The contribution to public broadcasting, more commonly referred to as the TV license fee, will be abolished as from 2022. This represents a saving of €138 per year in metropolitan France or €88 in overseas France. Nearly 23 million households were liable for the tax.

Kan jag titta på TV utan abonnemang?

Det finns många olika sätt att få tv på. Du kan välja att titta på tv via:

 • Marknät (tv-signalerna sänds från master runt om i Sverige. Signalerna tas emot via en centralantenn, en egen takantenn, eller en inomhusantenn.)
 • Kabel (tv-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden).
 • Satellit (tv-signalen skickas via en satellit och tas emot med en parabolantenn. Parabolantennen kan användas av ett hushåll eller delas av flera hushåll) 
 • Bredbands-tv (kallas även för IP-tv och är digitala tv-sändningar som sker i särskilt avskilda bredbandsnät) 
 • Streaming (tv som distribueras via internet genom olika tjänster som Netflix, HBO, SVTPlay m fl)

Kontrollera vilka möjligheter som finns med hyresvärden, bostadsrättsföreningen, stadsnätsföreningen i din kommun, byggherren, eller annan part som förmedlar boendet, samt olika operatörer, både nationella och lokala.

Det kan vara bra att fundera igenom dessa frågeställningar innan du ingår ett avtal med en operatör:

 • Hur kan du ta emot tv-sändningar där du bor (marksänt, kabel, satellit eller bredband)?
 • Vilket kanalutbud vill du ha?
 • Vilka tilläggstjänster vill du ha (exempelvis HD-tv, flera programkort)

Finns TV-licens kvar?

Not covered by a TV Licence? You are breaking the law if you:

This applies to any device, including a TV, computer, laptop, phone, tablet, games console or digital box.

Kan man se SVT gratis?

Befinner du dig i utlandet och vill se svensk tv via streaming? Här går vi igenom vad du kan se helt gratis via dator, surfplatta eller mobilen. Playtjänsterna SVT Play, TV4 Play, discovery+ m.fl. erbjuder alla gratisprogram via nätet men det är inte allt som går att se utomlands på grund av de rättigheter som är kopplade till varje enskilt program.

SVT Play med kanalerna SVT1, SVT2, SVT24 och Kunskapskanalen erbjuder utlandsfiltrering på denna sida. Där hittar du de flesta av SVT:s egna produktioner såsom nyheter och samhällsprogram men även dokumentärer och dramaserier. Sport är ofta spärrat för streaming från utlandet men det händer att svenska arrangemang kan visas. Läs mer om hur SVT Play fungerar i utlandet här

Vill inte betala TV-licens?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

TV-avgiften regleras i lag (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. I lagen föreskrivs bland annat vem som har betalningsskyldighet, samt definitionen av en TV-mottagare. En TV-mottagare är enligt 2 § en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV- program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. TV, digitalbox, och dator med TV-kort är exempel på TV-mottagare. Skyldighet att betala radio- och TV-avgift tillkommer den som innehar en TV-mottagare, enligt 2 a § i lagen. Det är således innehavet i sig som gör dig betalningsskyldig, inte huruvida du använder mottagaren för att titta på TV.

Hur får jag gratis tv?

Vi ska på denna sida fördjupa oss lite mera i hur du får in dina olika tv-kanaler samt vilka tekniker som passar just dig bäst.

Det finns fyra olika sätt att ta in tv-kanaler till ditt hushåll, det är via: - Marksänd TV (Antenn) - Satellit (Parabol) - Kabel-TV "Hål i väggen" - IPTV (Fiber)

Hur får man Grundutbudet tv?

Fiber-tv, eller IPTV som det också kallas, finns i många hushåll idag. Allt du behöver är en tv-box och en nätverkskabel, så är du så gott som redo. Eftersom du kollar på tv "över internet" så finns det fler möjligheter än med vanliga kabel-tv-lösningar. Smarta funktioner, spela in direkt på din box, eller pausa i direktsändningar, är några av sakerna du får tillgång till när du väljer tv via fiber.