:

Hur mycket får man tillbaka på bränsle?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket får man tillbaka på bränsle?
 2. Hur mycket får man tillbaka på energiskatten?
 3. Vad betalar en bonde för diesel?
 4. Hur beräknas dieselskatt?
 5. Vem betalar ut drivmedel kompensation?
 6. Varför är diesel så dyrt i Sverige?
 7. Vad blir energiskatten 2023?
 8. Vilka får återbetalning el?
 9. När lönar det sig att köra diesel?
 10. Hur mycket är skatt på 1 liter diesel?
 11. När kommer bidraget för bil?
 12. Hur många mil för att få ersättning?
 13. Vilket land har dyrast diesel i världen?
 14. Vilket land i Europa har dyrast diesel?
 15. Vem tjänar på att elen är dyr?

Hur mycket får man tillbaka på bränsle?

Passar dig som bara behöver bil då och då – för att göra ärenden eller unna dig en utflykt.

Inga fasta avgifter. Bränsle, försäkring och trängselskatter ingår alltid.

Hur mycket får man tillbaka på energiskatten?

I e-tjänsten Punktskatt – återbetalning ansöker du om återbetalning av skatt på el och bränsle som du förbrukat i din verksamhet. För att kunna få återbetalning behöver du skicka in din ansökan så att Skatteverket får den inom tre år efter utgången av det kalenderår, den kalendermånad eller det kalenderkvartal som ansökan avser. Du kan inte ansöka om återbetalning genom att skicka in en ansökan på papper eller via mejl.

När du ansöker om återbetalning för landström behöver du dock använda en pappersblankett, se rubriken Landström.

I e-tjänsten registrerar du din återbetalningsansökan med e-legitimation. Välj det företag eller den person som du ska ansöka om återbetalning för, om du inte ska ansöka i ditt eget personnummer. För att få ansöka för ett företag ska du vara behörig firmatecknare eller ombud för återbetalning av punktskatt – det räcker inte att vara exempelvis deklarationsombud. Du behöver även vara ombud om du ska ansöka för en annan person. Det går endast att ange de organisationsnummer eller personnummer som du är ombud för.

Din återbetalning betalas ut till ditt skattekonto när Skatteverket har fattat beslut om återbetalning. En eventuell utbetalning från skattekontot sker vanligtvis i samband med skattekontots månadsavstämning.

Vad betalar en bonde för diesel?

Nyhet24 juni 2019

Från och med den första juli i år får lantbrukare höjd återbetalning på dieselskatten. Enligt landsbygdsministern är det ett sätt att säkerställa lönsamheten i branschen efter ett tufft år till följd av torkan.

Hur beräknas dieselskatt?

Välj i listan nedan den tidpunkt som motsvarar det datum då din bil för första gången registrerades. Med den första registreringsdagen avses i denna text den första tidpunkten då bilen har registrerats i Finland eller utomlands.

Du behöver dessutom en uppgift om bilens koldioxidutsläpp enligt EU-/EG-typgodkännande (CO2-utsläppsvärdet). Om du inte har bilens utsläppsvärde, ta reda på totalmassan och drivkraften.

Det sätt på vilket koldioxidutsläppen (CO2-utsläppen) mäts påverkar bilskattesatsen. Utsläppen har kunnat mätas på två olika sätt:

 • Om utsläppen har uppmätts med NEDC-metoden ska tillverkaren ange utsläppen enligt NEDC-värden.
 • Om utsläppen har uppmätts med WLTP-metoden ska tillverkaren utöver WLTP-värdena ange utsläppen som konverterade NEDC-värden.

Du hittar information om CO2-utsläpp i bilens CoC-intyg över överensstämmelse (Certificate of Conformity).

En bil som saknar EU- eller EG-typgodkännande har inga uppmätta uppgifter om CO2-utsläpp som används vid beskattningen. Då bestäms skattesatsen på basis av totalmassa och drivkraft eller utifrån CO2-utsläppsvärdet baserat på CARB-kalkyler. Du hittar skattesatsen i tabell 1 (777/2020)(pdf).

Om bilen beskattas på basis av totalmassa och drivkraft och bilen är så effektiv att kvoten mellan dess effekt (kW) och totalmassa (kg) är minst 0,15, höjs det kalkylerade CO2-utsläppet i tabellen för totalmassa och drivkraft. Det kalkylerade CO2-utsläppet multipliceras med 1,5 och den mängd CO2-utsläpp som erhålls på detta sätt avrundas till hela gram. Skattesatsen bestäms utifrån detta utsläppsvärde.

Exempel: Om bilens största nettoeffekt är 257 kW och totalmassan 1570 kg, är kvoten mellan effekt och totalmassa 0,164 (257 kW / 1570 kg = 0,164). Bilen drivs med bensin. Det beräknade CO2-utsläppet på 169 g/km höjs och det erhållna värdet avrundas (1,5 x 169 g/km = 253,5, dvs. till 254). Skattesatsen är det procenttal som motsvarar CO2-utsläppen på 254 g/km, dvs. 42,9 %.

Om personbilens drivkraft är enbart el eller väte, är skattesatsen 0 %.

Det sätt på vilket koldioxidutsläppen (CO2-utsläppen) mäts påverkar bilskattesatsen. Utsläppen har kunnat mätas på två olika sätt:

 • Om utsläppen har uppmätts med NEDC-metoden ska tillverkaren ange utsläppen enligt NEDC-värden.
 • Om utsläppen har uppmätts med WLTP-metoden ska tillverkaren utöver WLTP-värdena ange utsläppen som konverterade NEDC-värden.

Du hittar information om CO2-utsläpp i bilens CoC-intyg över överensstämmelse (Certificate of Conformity).

En bil som saknar EU- eller EG-typgodkännande har inga uppmätta uppgifter om CO2-utsläpp som används vid beskattningen. Då bestäms skattesatsen på basis av totalmassa och drivkraft eller utifrån CO2-utsläppsvärdet baserat på CARB-kalkyler. Du hittar skattesatsen i tabell 1 (777/2020)(pdf).

Om bilen beskattas på basis av totalmassa och drivkraft och bilen är så effektiv att kvoten mellan dess effekt (kW) och totalmassa (kg) är minst 0,15, höjs det kalkylerade CO2-utsläppet i tabellen för totalmassa och drivkraft. Det kalkylerade CO2-utsläppet multipliceras med 1,5 och den mängd CO2-utsläpp som erhålls på detta sätt avrundas till hela gram. Skattesatsen bestäms utifrån detta utsläppsvärde.

Exempel: Om bilens största nettoeffekt är 257 kW och totalmassan 1 570 kg, är kvoten mellan effekt och totalmassa 0,164 (257 kW / 1 570 kg = 0,164). Bilen drivs med bensin. Det beräknade CO2-utsläppet på 169 g/km höjs och det erhållna värdet avrundas (1,5 x 169 g/km = 253,5, dvs. till 254). Skattesatsen är det procenttal som motsvarar CO2-utsläppen på 254 g/km, dvs. 42,9 %.

Om personbilen endast drivs med el, är skattesatsen den minsta skatteandelen i den skattetabell som tillämpas på bilen, dvs. 2,7.

Sättet att mäta koldioxidutsläppen (CO2-utsläppen) påverkar bilskattesatsen. Utsläppen kan mätas med två olika metoder:

 • Om utsläppen har mätts med NEDC-metoden, anger biltillverkaren utsläppen som NEDC-värden.
 • Om utsläppen har mätts med WLTP-metoden, anger tillverkaren utsläppen utöver WLTP-värdena också med de så kallade korrelerade NEDC-värdena.

Du hittar CO2-utsläppsuppgifterna på fordonets CoC-intyg, det vill säga intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity).

 • Om bilens utsläpp har mätts med NEDC-metoden finns skattesatsen i tabell 1 (1481/2015)(pdf) enligt datumet för den första registreringen.
 • Om bilens utsläpp har mätts med WLTP-metoden finns skattesatsen i tabell 1A (1365/2018)(pdf) och skattesatsen som motsvarar det beräknade NEDC-utsläppsvärdet i tabell 1 (1481/2015)(pdf) enligt datumet för den första registreringen. Ange för beskattningen det utsläppsvärde och den utsläppsgrund enligt vilka den skattesats som bestäms är lägre.

Mera information om WLTP- och NEDC-mätningsmetoderna finns på Transport- och kommunikationsverkets webbplats.

En bil som inte är EU- eller EG-typgodkänd har inte en uppmätt CO2-utsläppsuppgift som används i beskattningen. Skattesatsen fastställs då utifrån totalmassan och drivkraften eller det CO2-utsläppsvärde som baserar sig på en CARB-beräkning. Skattesatsen finns i tabell 1 (1481/2015)(pdf) enligt datumet för den första registreringen.

Om bilen beskattas utifrån totalmassan och drivkraften och bilen är så effektiv att kvoten av effekten (kW) och totalmassan (kg) är minst 0,15 höjs det beräknade CO2-utsläpp som finns i tabellen under totalmassa och drivkraft. Det beräknade CO2-utsläppet multipliceras med talet 1,5 och utsläppsmängden avrundas därefter till hela gram. Skattesatsen bestäms enligt detta utsläppsvärde.

Exempel: Om bilens största nettoeffekt är 257 kW och totalmassan 1570 kg, är kvoten av effekten och totalmassan 0,164 (257kW / 1570 kg = 0,164). Bilens drivkraft är bensin. Multiplicera det beräknade CO2-utsläppet 169 g/km och avrunda produkten (1,5 x 169 g/km = 253,5 och avrunda till 254). Skattesatsen är det procenttal som motsvarar CO2-utsläppet 254 g/km, det vill säga 42,9.

Om personbilens drivkraft uteslutande är el, är skattesatsen 3,3 (den första registreringen 3–31.12.2018) eller 2,7 (den första registreringen 1.1.2019–31.12.2020).

Sättet att mäta koldioxidutsläppen (CO2-utsläppen) påverkar bilskattesatsen. Utsläppen kan mätas med två olika metoder:

 • Om utsläppen har mätts med NEDC-metoden, anger biltillverkaren utsläppen som NEDC-värden.
 • Om utsläppen har mätts med WLTP-metoden, anger tillverkaren utsläppen utöver WLTP-värdena också med de så kallade korrelerade NEDC-värdena.

Du hittar CO2-utsläppsuppgifterna på fordonets CoC-intyg, det vill säga intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity).

Skattesatsen som motsvarar NEDC-värdet finns i tabell 1 (1481/2015)(pdf) enligt datumet för den första registreringen.

Skattesatsen som motsvarar WLTP-värdet finns i tabell 1A (570/2018)(pdf) enligt datumet för den första registreringen.

 • Om bilens utsläpp har mätts med NEDC-metoden finns skattesatsen i tabell 1 (1481/2015)(pdf) enligt datumet för den första registreringen.
 • Om bilens utsläpp har mätts med WLTP-metoden finns skattesatsen som motsvarar WLTP-utsläppsvärdet i tabell i tabell 1A (570/2018)(pdf) och skattesatsen som motsvarar det beräknade NEDC-utsläppsvärdet i tabell 1 (1481/2015)(pdf) enligt datumet för den första registreringen. Ange för beskattningen det utsläppsvärde och den utsläppsgrund enligt vilka den skattesats som bestäms är lägre.

Vem betalar ut drivmedel kompensation?

Begreppen milersättning och bilersättning betyder samma sak och innebär att när du reser med egen bil i tjänsten kan din arbetsgivare betala ut en skattefri milersättning till dig genom ett traktamente eller kostnadsersättning. Om du inte har fått ersättning från arbetsgivaren kan du göra avdrag i din deklaration.

Bilersättning är skattefri upp till vissa schablonvärden som är fastställda av Skatteverket. Tanken är att bilersättningen ska stå för den förslitning och förbrukning av drivmedel som uppkommer vid körning i tjänsten.

Utgifter för parkering, vägavgifter, broavgifter, färjeavgifter och trängselskatt osv. omfattas inte av bilersättningen utan ersätts separat.

Skattefri bilersättning och maxavdrag betalas per mil, förutsatt att den anställde betalar drivmedlet. Ersättningens storlek beror på om du äger bilen själv eller om det är en förmånsbil.

Varför är diesel så dyrt i Sverige?

Att världsmarknadspriset på olja har stigit och att efterfrågan på drivmedel är stor efter pandemin är två orsaker till dagens höga bränslepriser. Men det handlar också om en bensinskatt på omkring 60 procent och ett riksdagsbeslut som tvingar distributörerna att öka andelen biodrivmedel i bensin och diesel.

Nyheter

Vad blir energiskatten 2023?

Regeringen har beslutat om förordningar gällande indexuppräkningar utifrån KPI av energiskatterna på el respektive bränslen med mera för 2023, som blir relativt stora på grund av den höga inflationen.

Vilka får återbetalning el?

För att få det första elstödet måste du uppfylla tre kriterier:

 • Du ska vara en elanvändare, som köper el för eget bruk i Sverige. Det kallas att du är en ”elslutskund”, och i den gruppen ingår inte bara privatpersoner utan även exempelvis företag, föreningar och samfälligheter.
 • Du ska ett eget avtal med ett elnätsföretag för en så kallad uttagspunkt vid en viss tidpunkt, som kallas brytpunkt. Stödet kommer att gå till det personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022. Vad är uttagspunkten då? Jo, uttagspunkten är anslutningen mellan din elanläggning och ditt elnätsföretag elnät.
 • Din elanläggning ska vara ansluten till elnätet i södra Sverige, i elområde SE3 eller SE4.

Det finns tre grupper som inte får något elstöd enligt den första modellen:

 • Elanvändare i de två norra elområdena SE1 och SE2 blir utan. Stödet beräknas utifrån användarens förbrukning från 1 oktober 2021 till 30 september 2022 i elområden där medelpriset var högre än ett så kallat ”nationellt referenspris” på 75 öre per kWh. Och elens medelpris var inte ”tillräckligt högt” i norra Sverige under den perioden. I SE1 och SE2 låg medelpriset på 43 respektive 46 öre per kWh. (Se fråga om nationellt referenspris.)
 • Om el ingår i din hyra kommer inga stödpengar att betalas direkt till dig. Du har ju inget eget elnätsavtal. Men din hyresvärd eller bostadsrättsförening, som får stödet, kan naturligtvis välja att dela ut pengarna till dig och dina grannar.
 • Personer på EU:s sanktionslista får inga stödpengar.

Regeringen meddelade 9 januari att det ska tas fram ytterligare ett elprisstöd. Det ska gå till hushåll i hela Sverige, alltså i alla fyra elområden. Stödet ska baseras på elförbrukning och elpris under november och december 2022.

Svenska kraftnät fick i uppdrag att utforma en modell, och den 30 januari lämnade Svenska kraftnät in en ansökan till Energimarknadsinspektionen, Ei. Den tredje februari gav Ei grönt ljus. Maximalt 10 miljarder kronor får betalas ut till den fysiska person som hade ett eget elnätsavtal den 31 december 2022 för den uttagspunkt där el förbrukades under november-december 2022.

Ersättningen går till hushåll där elpriset i snitt har legat över 75 öre per kWh under de två månaderna. Därmed inkluderas hushåll i hela Sverige, alltså i alla fyra elområden. Detta eftersom snittpriset låg över 75 öre per kWh i hela landet.

I förslaget finns inget tak för stora elförbrukare, något som tidigare har diskuterats.

Så här beräknas stödet för de olika elområdena:

När lönar det sig att köra diesel?

Bensin eller diesel. När lönar det sig med dieselbil? Var går gränsen för lönsamheten med en snålare diesel med högre skatt jämfört med bensinbil alternativt etanol med lägre skatt? Vi har svaret!

Jämför även andra bränslen, tex bensin eller etanol. Fyll i bränslet med högst skatt på den översta raden.

Hur mycket är skatt på 1 liter diesel?

Diesel

Enligt SCB säljs i snitt 555 miljoner liter diesel i månaden.Priset på diesel i mars 2021 hos OKQ8 var drygt 16 kr. Uppskattat försäljningsvärde 8,9 miljarder varav moms (25 %) 1,8 miljarder.I mitten av mars 2022 har priset legat på drygt 25 kr. Försäljningsvärdet 13,9 miljarder varav moms 2,8 miljarder.

När kommer bidraget för bil?

Finansminister Mikael Damberg är kritisk till att partierna inte vill stödja kompensationsåtgärden och talar om ett svek.

– Man tappar hakan. Det här bränslesveket drabbar alla som pressas av de höga priserna, säger Mikael Damberg i en skriftlig kommentar. 

I åtgärdspaketet finns också förslag på att tillfälligt sänka skatten på bensin och diesel till EU:s miniminivå. Nu har riksdagen begärt klartecken från EU-kommission och de övriga EU-länderna för att kunna gå under den lägsta tillåtna nivån, ett beslut som kan dröja.

Hur många mil för att få ersättning?

Milersättning är en form av ersättning för dig som kör privat bil i tjänsten. Oavsett om det gäller dig som anställd eller dig som egenföretagare så finns det möjligheter att få ersättning för sin tjänstebilskörning i den privata bilen. Däremot kan det vara svårt att veta hur man som bilförare ska gå tillväga för att få denna milersättning. Vad säger egentligen Skatteverket om milersättning? Och vad är det som gäller vid utbetalning?

Enligt skatteverket har du som kör bil till och från jobbet rätt att få den så kallade milersättningen. Detta kan exempelvis vara vanligt för de som jobbar som försäljare, eller även i andra yrkesroller där man vanligtvis är i behov av att ta sig till olika platser och kunder. 

Har du som anställd, eller egenföretagare, då inte en specifik företagsbil kan det i många fall vara nödvändigt att man tar sig fram med sin egen privata bil. Det är just i sådana situationer som det kan bli tal om milersättning, även kallat bilersättning. Gäller det en företagsbil kan det även där finnas rättigheter för milersättning. 

Med en elektronisk körjournal från MiniFinder registreras din milersättning automatiskt. Luta dig tillbaka och fokusera på det du är bra på – MiniFinder löser resten. Begär en offert från MiniFinder eller skaffa elektronisk körjournal direkt.

Vilket land har dyrast diesel i världen?

Under måndagen höjdes priset på diesel i Sverige, och med det har Sverige nu det högsta dieselpriset i världen.

Enligt Svenska Dagbladet, SvD, kommer rekordnoteringarna efter att ledande drivmedelskedjor höjt priset på 95-oktanig bensin med 20 öre till 19,44 kronor och dieseln med 15 öre litern till 21,72 kronor. Priset som höjts är det rekommenderade priset på bemannade stationer, och bakgrunden till höjningen är enligt SvD att råoljepriset stigit kraftigt. För en dieselbil med en 60-liters tank är det nu cirka 400 kronor dyrare att tanka fullt, jämfört med för ett år sedan.

Vilket land i Europa har dyrast diesel?

Dieselpriser, 28-august-2023: Den gjennomsnittlige dieselprisen i verden er 1.27 (U.S. Dollar) per liter, men det er en stor prisforskjell mellom landene. De rikere landene setter høyere priser, mens de som er fattigere og de som fremstiller og eksporterer olje holder prisene betydelig nede. USA gjør unntak, siden det er et eksempel på et økonomisk sett utviklet land som tilbyr lavere dieselpriser. Forskjellen i dieselpris i hvert land skyldes skattenivået og innførelsen av subsidier. Alle land betaler like mye for å kjøpe olje fra de samme internasjonale markedene, men samtidig innfører de forskjellige avgifter. På grunn av det er utsalgsprisen forskjellig. På grafen blir prisene for landene som er angitt med * oppdatert på ukentlig basis. Prisene for de andre landene oppdateres på månedlig basis fordi disse landene har regulert drivstoffmarkeder og prisene ikke endres ofte.

Dieselpriser, 28-august-2023 (Liter, U.S. Dollar)

Vem tjänar på att elen är dyr?

Den senaste tiden har vi sett de högsta elpriserna någonsin i Sverige. I de två sydligaste elområdena, som omfattar alla tre storstäder, kostade elen 6,46 kronor per kilowattimme mellan klockan 16-17 måndagen den 6 december 2021. Ungefär tre gånger så dyrt som vanligt.

Beror de höga elpriserna på att vi har elbrist i Sverige?