:

När måste man välja namn till barn?

Innehållsförteckning:

 1. När måste man välja namn till barn?
 2. Vad händer om man inte skickar in namn på sitt barn?
 3. När anmäla namn?
 4. Hur länge får ett barn vara utan namn?
 5. Får man döpa sitt barn till vad man vill?
 6. Måste man ha ett tilltalsnamn?
 7. Måste båda föräldrarna godkänna namn?
 8. Hur lång tid efter födelsen är föräldrarna skyldiga att anmäla ett eller flera förnamn till Skatteverket?
 9. Vad händer om man inte registrerar ett namn?
 10. Vem bestämmer om namn?
 11. Vad händer om man inte kommer överens om namn?
 12. Kan man heta Gud?
 13. Får man döpa syskon till samma namn?
 14. Måste alla namn stå på biljetten?
 15. Vad är skillnaden på förnamn och tilltalsnamn?

När måste man välja namn till barn?

Maja, Ture, Otto, Rita, Amir…att välja namn till sitt barn är spännande, utmanande och ibland nästan omöjligt. Det ska hålla genom åren och tåla slitage från tjatiga föräldrar och bästa vänner. Men känn ingen press… Här kommer några tips som kanske kan hjälpa.

Att namnge sitt barn efter en släkting eller framgångsrik person har historiskt sett varit väldigt vanligt. Numera inspireras vi också av kändisar och fiktiva karaktärer - att namnet Elsa toppat listorna som ett av de mest populära flicknamnen i flera år är nog ingen slump. En del föräldrar har valt namn innan födseln medan andra väntar tills efter. Oavsett vilken typ av förälder man är i den frågan så brukar det här med namn uppta ganska mycket av ens funderingar. Det är ju också ofta en fråga som nära och kära kan prata - och tycka - mycket om. Vilket inte är så konstigt kanske, ett namn är ju ett sätt att konkretisera och göra en individ av den lilla som väntar inne i magen.

Vad händer om man inte skickar in namn på sitt barn?

Skatteverket skickar en blankett inom en vecka från att barnet har fötts, efter att födelsen har registrerats i folkbokföringen. Vi skickar blanketten till den som har fött barnet. Du ansöker om både förnamn och efternamn för barnet på samma blankett.

Om du inte ansöker om efternamn inom tre månader från att barnet föddes får barnet samma efternamn som den förälder som har fött barnet.  

Ett förnamn får inte kunna leda till obehag hos den som ska ha det, eller väcka anstöt hos någon annan. Det får inte heller uppfattas som ett efternamn eller vara olämpligt som förnamn av någon annan anledning.

I samband med att du ansöker om förnamn kan du också meddela vilket avnamnen som ska vara barnets tilltalsnamn.

Skatteverket prövar samtliga namn var för sig. Detta innebär att verket kan komma att godkänna ett eller flera namn i en ansökan och samtidigt avslå ett eller flera av de andra sökta namnen. Detta förutsatt att du inte vill att ansökan ska prövas i sin helhet.

När anmäla namn?

SFS nr: 1982:670 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 1982-06-24 Omtryck: SFS 1982:1134 Ändrad: t.o.m. SFS 2016:203 Upphävd: 2017-07-01 Författningen har upphävts genom: SFS 2016:1013 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Barn till föräldrar med gemensamt efternamn förvärvar genom födelsen det namnet.

Hur länge får ett barn vara utan namn?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett barns förnamn ska anmälas till Skatteverket inom tre månader från födseln (26 § 2 st lagen (2016:1013) om personnamn - här). Om en anmälan inte görs inom denna tid så kan Skatteverket förelägga vårdnadshavare att inom viss tid anmäla barnets förnamn (43 § 1 st). Om vårdnadshavarna underlåter att anmäla barnets förnamn till Skatteverket inom den förelagda tiden, så kan Skatteverket på nytt förelägga vårdnadshavarna att anmäla barnets förnamn, denna gång med påföljd av vite (43 § 2 st).

Får man döpa sitt barn till vad man vill?

Att namnge sitt nyfödda barn kan vara svårt. Man vill ge sitt barn ett betydelsefullt och originellt namn. Men får man döpa sina barn till vad som helst? Det finns lagar som styr detta. MyHeritage har tagit sig en titt på hur namnlagen ser ut i Sverige och i några av de andra nordiska länderna.

Något som länderna har gemensamt är att de all har ganska hårda lagar om namngivelse.

Måste man ha ett tilltalsnamn?

Namnlagen är den lag som reglerar vilka rättigheter, men också skyldigheter, svenska och nordiska medborgare har gällande personnamn, även kallat borgerligt namn, i Sverige. Lagen bestämmer i korthet hur namn blir förvärvade och hur du ändrar namn. Namnlagen blev senast ändrad den 1 juli 2017.

Namnlagen fastställer vilka olika namntyper som finns. Den reglerar även vilka namn som är olämpliga att ha, exempelvis får ett barn inte heta något som kan väcka anstöt eller riskera att vålla obehag för bäraren. Förnamn som liknar ett efternamn, smeknamn eller ortsnamn är inte heller lämpliga enligt namnlagen och riskerar att bli nekade.

Måste båda föräldrarna godkänna namn?

Föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn måste vara överens för att barnets efternamn ska kunna bytas. Om föräldrarna har gemensam vårdnad men inte är överens om namnbyte kan varken Skatteverket eller domstolen besluta att namnet ska ändras.

Hur lång tid efter födelsen är föräldrarna skyldiga att anmäla ett eller flera förnamn till Skatteverket?

Bestämmelserna i personnamnlagen ger stort utrymme för olika valmöjligheter (4 § PNL). En ansökan om efternamn vid barnets födelse kan avse:

 • ett efternamn som båda föräldrarna eller någon av dem bär
 • ett efternamn som någon av föräldrarna har burit tidigare (som inte förvärvats genom äktenskap)
 • ett dubbelt efternamn bildat av efternamn som föräldrarna bär
 • ett efternamn som är bildat av något av föräldrarnas förnamn med tillägg av ändelserna -son eller -dotter
 • ett efternamn som ett helsyskon bär.

Vad händer om man inte registrerar ett namn?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett barns förnamn ska anmälas till Skatteverket inom tre månader från födseln (26 § 2 st lagen (2016:1013) om personnamn - här). Om en anmälan inte görs inom denna tid så kan Skatteverket förelägga vårdnadshavare att inom viss tid anmäla barnets förnamn (43 § 1 st). Om vårdnadshavarna underlåter att anmäla barnets förnamn till Skatteverket inom den förelagda tiden, så kan Skatteverket på nytt förelägga vårdnadshavarna att anmäla barnets förnamn, denna gång med påföljd av vite (43 § 2 st).

Vem bestämmer om namn?

Kommunen fattar beslut om belägenhetsadresser. Har du frågor om namnet i din adress ska du i första hand vända dig till den kommun där fastigheten är belägen.

Trafikverket fattar beslut om vägvisning. Har du frågor om namnet på en vägskylt ska du i första hand vända dig till Trafikverket.

Vad händer om man inte kommer överens om namn?

Hej, Är gravid i v. 30 och jag och sambon är överens om allt förutom en sak, efternamn. Jag har ett ovanligt efternamn (ca. 200 personer som heter det, alla är släkt) och sambon har ett vanligt efternamn (ca. 20.000 personer som heter det). Nästan alla i hans släkt har valt bort namnet så det finns inga kusiner (varken sambons eller det kommande barnets) som heter det och endast sambons pappa och syster har kvar namnet. Jag har inget krav på min sambo att han vid eventuellt giftemål skulle byta bort sitt namn, däremot är det viktigt för mig att vår son får mitt efternamn. Till historien hör att jag är ensambarn och har alltså inga syskon som kan föra efternamnet vidare. Vi har lyckats komma så långt i diskussionen att det nu står mellan mitt efternamn och dubbelt efternamn, men jag tycker att det blir så långt med båda, då mitt efternamn har 7 bokstäver och sambons 9 bokstäver. Känner mig samtidigt egoistisk då han accepterat att mitt efternamn ska vara med men jag inte kan acceptera hans. Hjälp mig, finns det några argument jag inte tänkt på? När vi pratade med sambons mamma om detta så tyckte hon att han också skulle ta mitt namn, så han är verkligen inte pressad från familjen.

Kan man heta Gud?

Några av kriterierna är att namnet inte uppenbart får låta som ett efternamn, väcka anstöt eller vara olämpligt. Det får heller inte kännas obehagligt för den som ska bära namnet att heta just så.

Det kommer inte gå igenom om det är uppenbart att namnet är ett smeknamn.

Inte heller får man döpa sitt barn till Malmö, Göteborg, Umeå – eller andra uppenbara ortsnamn.

Och kanske är det rimligt att det faktiskt finns regler kring vad vi får döpa våra barn till. Risken finns att "Skruven" känns lite oseriöst att skriva under med när man skickar ett personligt brev i en jobbansökan.

På samma sätt blir det kanske lite förvirrande stämning på uppropet första dagen på högskolan när "Lycklig", "Mamma", "Dark-Knight", ”Finans” eller ”Glitterstar” ropas ut i aulan. Sugen på att vara den som med hög och klar stämma ropar "Japp, HÄR"?!

De här namnen finns alla på listan av namn som personer velat döpa sina barn till i Sverige hittills år 2020. Men gemensamt har de också att de fått avslag hos Skatteverket.

Får man döpa syskon till samma namn?

Från och med den 1 juli 2017 kommer Sveriges namnlag att bli både friare och mer jämställd!

I juni 2016 beslutade regeringen att en ny lag om personnamn kommer införas den 1 juli 2017. Det kommer innebära en hel del förändringar för föräldrar när familjen får tillökning, och det blir både friare och mer jämställt!

Måste alla namn stå på biljetten?

Du ska skriva namnet exakt som det står i passet. Det är viktigt att alla namn står med då det är ett krav till vissa resmål och av vissa flygbolag. Detta gäller alla resenärer på bokningen.

Vad är skillnaden på förnamn och tilltalsnamn?

Både mellannamnet och efternamnet räknas som dina officiella namn. Det innebär att båda namnen kommer att synas hos myndigheter och andra organisationer som hämtar information från folkbokföringen. Det gäller oavsett om du har ett mellannamn och ett efternamn eller ett dubbelt efternamn.