:

Måste man betala skatt om man hyr ut en lägenhet?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man betala skatt om man hyr ut en lägenhet?
 2. Hur vet Skatteverket att jag hyr ut?
 3. Hur mycket får man tjäna på ett år utan att betala skatt?
 4. Vad gäller vid privat uthyrning?
 5. Hur mycket får man hyra ut sin lägenhet för?
 6. Vad händer om man inte betalar skatt på uthyrning?
 7. Kan Skatteverket se Airbnb?
 8. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 9. Hur mycket pengar får man tjäna svart?
 10. Får man tjäna pengar på att hyra ut bostadsrätt?
 11. Får man sätta vilken hyra man vill?
 12. Hur mycket får man behålla Airbnb?
 13. Kan Skatteverket kolla bankkonto?
 14. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 15. När kollar Skatteverket Swish?

Måste man betala skatt om man hyr ut en lägenhet?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De aktuella reglerna finns i inkomstskattelagen (IL). Eftersom er boendeform inte framgår av din fråga utgår jag från att ni bor i en s.k. privatbostad (eller möjligen hyresrätt) och inte i en näringsfastighet (jfr. 2 kap. 8 § IL). Förenklat omfattar ”privatbostad” såväl bostadsrätt som äganderätt till villa eller liknande.

Hur vet Skatteverket att jag hyr ut?

 • Får du ett överskott av uthyrningen (hyresersättning minus avdrag) ska du deklarera det i inkomstdeklarationen som kapital, punkt 7.2.
 • Skatten på överskottet är 30 procent.
 • Du får göra avdrag för utgifter som direkt hör ihop med uthyrningen.
 • Du får inte göra avdrag för utgifter som du normalt skulle ha haft för tillgången.
 • Om du hyr ut din bil så kan du få avdrag för ökat slitage med ett schablonbelopp om du inte kan visa att kostnaden är högre. Schablonbeloppet är 9 kronor per mil för inkomstår 2022 och 13 kronor per mil för inkomstår 2023.
 • Är din uthyrning omfattande ska den redovisas som inkomst av näringsverksamhet.
 • Är din uthyrning frekvent och kontinuerlig så kan du vara skyldig att redovisa och betala moms.
 • Personbil
 • Husbil
 • Takbox
 • Släpvagn
 • Hästtransport
 • Båt
 • Båttrailer
 • Vattenskoter
 • Verktyg
 • Byggställning
 • Trädgårdsredskap och trädgårdsmaskiner
 • Partytält

Hur mycket får man tjäna på ett år utan att betala skatt?

Normalt sett drar alltid din arbetsgivare skatten från din lön innan du får den in på kontot. Men hur mycket du ska betala i skatt beror på hur mycket du jobbar under hela året, och har du bara ett sommarjobb eller ett deltidsjobb kan det automatiskt bli så att du betalar för mycket skatt.

Man får tjäna upp till ett visst belopp varje år utan att betala skatt. Beloppet varierar från år till år och regleras efter grundavdraget. Enligt Skatteverket får du tjäna 22 208 kronor utan att betala skatt 2023. För 2022 gällde 20 431 kronor.

Men precis som vid alla jobb så drar din arbetsgivare skatt även vid ett sommarjobb eller deltidsjobb. För att slippa det måste du skattejämka.

Vad gäller vid privat uthyrning?

Det finns några saker som du bör känna till inför din privatuthyrning. Vi på BostadsPortal har samlat viktigaste punkter som vi delar med oss av här nedanför för att du ska få en så trygg och smidig privatuthyrning som möjligt.

Hur kommer jag igång om jag vill hyra ut privatbostad?

När du väl bestämt dig för att hyra ut din privatbostad kan du börja planera din uthyrning och tänka på vad som är viktigt för dig, t.ex. vem du vill hyra ut till, hur mycket du ska ta ut i hyra, vad som ingår i hyran, om bostaden ska hyras ut möblerad, omöblerad eller delvis möblerad, vad som täcks av din försäkring osv. Privatuthyrning behövs som ett viktigt komplement till bostadsmarknaden för att lindra bostadsbristen.

Hur mycket får man hyra ut sin lägenhet för?

Är du andrahandshyresgäst och har betalat en oskälig hyra, det vill säga du tycker att du betalat för mycket i hyra, kan du vända dig till hyresnämnden. Hos hyresnämnden kan du ansöka om att få tillbaka den del av hyran som är oskälig. Du kan också ansöka om att få hyran sänkt för den fortsatta hyrestiden.

Återbetalning kan bli aktuell för hyror upp till två år tillbaka i tiden. Då räknar man från dagen då du ansökte om återbetalning. Detta gäller för avtal som har träffats efter den 1 oktober 2019. För avtal som träffats innan denna tidpunkt får beslut om återbetalning avse hyror för ett år tillbaka i tiden.

Vad händer om man inte betalar skatt på uthyrning?

Hyresvärdar

Under det senaste decenniet har lagarna och skattereglerna kring uthyrning av privatbostad blivit generösare. Dubbelt så stort schablonavdrag och avdrag för avgifter och hyra har gjort det lönsammare att hyra ut i andra hand. Det hela resulterar i att du får behålla en större del av pengarna som du får in av hyresbetalningar än tidigare. Det är inte ovanligt med frågor angående skatt när du hyr eller ska hyra ut ut hus, bostadsrätt eller rum.

Kan Skatteverket se Airbnb?

När Daniel Eisenberg tillträdde rollen som Sverigechef på Deel öppnades dörren för honom själv och hela familjen att fånga en dröm och flytta till Afrika i ett år.

– Jag fortsatte mitt arbete som vanligt, fast runt köksbordet. Det blev några softa och härliga månader, säger han.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Swish som betalningsmedel är enligt Skatteverket att räkna som kontant betalning. Om Swish-betalningarna tillsammans med kortbetalningar och betalning med sedlar och mynt överstiger 4 prisbasbelopp (motsvarar 190 400 kr för inkomståret 2021) måste företaget normalt ha ett certifierat kassaregister. 

Enligt Bokföringslagen ska det finnas en verifikation för varje affärshändelse. Vid försäljning mot kontant betalning får inbetalningar under en dags försäljning normalt dokumenteras med en gemensam verifikation. Det innebär att verifikationen kan bestå av en kassarapport från en kassaapparat. Vid försäljning via kassaregister ska det på kvittot tydligt framgå om betalningen har gjorts med Swish. Det gäller alltså att ha olika knappar i sitt kassaregister, en för kontant, en för kontokort och en för Swish.

Hur mycket pengar får man tjäna svart?

En hobbyverksamhet är en hobby som genererar vissa inkomster. För att räknas som hobbyverksamhet måste verksamheten utövas utan vinstsyfte av den så kallade hobbyidkaren på fritiden vid sidan av en annan sysselsättning.

Det kan vara svårt att veta var gränsen går mellan hobby- och näringsverksamhet. Därför måste man i många fall titta på helheten och göra en bedömning utifrån alla förutsättningar som verksamheten har.

Det här är några av de saker som skiljer hobbyverksamhet från företag:

Får man tjäna pengar på att hyra ut bostadsrätt?

3 maj 2012 kl 12:07

Nyheter Regeringens förslag gör det lönsamt att köpa en bostadsrätt för att hyra ut. För dem med ekonomiska muskler finns hundratusentals kronor att tjäna på några år.

Får man sätta vilken hyra man vill?

- Villaägarna har länge arbetat för att göra avdragen större och enklare att förstå. Dels för att underlätta för våra medlemmar, dels för att vi är övertygade om att med ett generöst regelverk för uthyrning av privatbostäder kan husägarna bidra till att lindra den bostadsbrist som råder för ungdomar, framför allt i storstäderna. Att hyra ett rum i en villa kan vara en bra lösning för studenter eller unga personer som fått sitt första arbete i storstaden säger förbundsjurist Anneli  Cederschiöld.

Du kan hyra ut hela eller delar av ditt hus skattefritt för hyresintäkter upp till 40 000 kronor årligen. Dessutom får du som hyr ut dra av 20 procent av hyresintäkten. De två avdragen får dock aldrig överstiga själva hyresintäkten.

För dig som hyr ut en inredd källare eller någon annan del av ditt hus till en hyresgäst för 4 000 kronor per månad hela året, blir det totala tillåtna avdraget 49 600 kronor. Det är mer än hela hyresintäkten, som uppgår till 48 000 kronor. Hela hyresintäkten blir därför helt skattefri. Vid ett överskott är skatten 30 procent.

Hur mycket får man behålla Airbnb?

Det som skiljer Airbnb från många andra tjänster för andrahandsuthyrning är att det är smidigt att hyra ut hela eller delar av bostaden under kort tid, exempelvis enstaka dygn.

De flesta andra hyresförmedlingar förmedlar andrahandsuthyrning på lite längre sikt, från en vecka upp till flera månader och ibland även flera år. Med Airbnb kan man till exempel hyra ut sin bostad när man själv är på semester eller bara borta över helgen. Man kan även hyra ut enskilda rum i sin bostad för att tjäna lite extra pengar.

Om du istället vill hyra ut din bostad under lång tid så är hemsidan Samtrygg.se toppenbra med alla de hjälpmedel och trygghetslösningar de erbjuder sina uthyrare och hyresgäster. Samtrygg erbjuder till exempel hyresgaranti, dvs de garanterar att den som hyr ut får sina pengar oavsett om hyresgästen betalar hyran eller inte.

Du får hyra ut ditt hus hur mycket du vill. Det finns inga gränser och du behöver inga tillstånd.

Kan Skatteverket kolla bankkonto?

Du som har e-legitimation kan anmäla kontonummer på något av dessa sätt:

 • på Mina sidor
 • i e-tjänsten Skattekonto
 • i samband med att du deklarerar i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 eller appen Skatteverket. Om du redan har deklarerat kan du anmäla ditt bankkonto på Mina sidor eller i e-tjänsten Skattekonto.

Du hittar mer information om hur du anmäler ett konto i en utländsk bank på sidan Anmäla konto:

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga handlar om en överföring från utlandet. Överföringen i sig utlöser ingen skattskyldighet, däremot har din bank en skyldighet att lämna en kontrolluppgift till Skatteverket om att pengar har förts in. Kontrolluppgiftsskyldigheten möjliggör för Skatteverket att kontrollera om de införda pengarna borde ha beskattats i mottagarlandet. Om Skatteverket begär in underlag kommer de nog specificera vad de vill ha in. Det är nog möjligt att begära avräkning för den utländska skatten i din svenska inkomstdeklaration.

När kollar Skatteverket Swish?

Om ett företags försäljning som betalats med Swish registrerats i ett kassaregister som något annat betalningsmedel än Swish saknas det grund för att ta ut en kontrollavgift. Någon kontrollavgift ska därför inte tas ut om den som är skyldig att använda ett kassaregister registrerat en swishbetalning som ett annat betalningsmedel än Swish.