:

Måste man deklarera fastighet?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man deklarera fastighet?
 2. Vem ska deklarera fastighet?
 3. Hur deklarera nybyggt hus?
 4. Vem ska lämna deklaration?
 5. När deklarera husköp?
 6. Hur ofta ska man deklarera fastighet?
 7. Vad händer om man inte lämnar in Fastighetsdeklaration?
 8. När börjar man betala fastighetsskatt på ett nybyggt hus?
 9. När deklarerar man första gången?
 10. Hur vet jag att jag har deklarerat?
 11. När ska man deklarera första gången?
 12. Får man dra av Mäklararvodet på vinstskatten?
 13. När ska man deklarera husköp?
 14. Var kan jag se min Fastighetsdeklaration?
 15. Hur mycket är fastighetsskatten 2023?

Måste man deklarera fastighet?

2023-04-25 00:05:16Trevligt med ett forum där tanken förhoppningsvis är att hjälpa varandra. Dock så kan man ju svara alla som har någon fundering google.com istället då? Är det din uppfattning av hur det ska fungera här Gunnar?Hjälpsam

2023-04-25 00:33:14Hjälpsam, tycker du inte att ett svar med hänvisning till all information i ämnet är ok? Är inte det bättre än att komma med egna påståenden? Det finns tyvärr många som svarar vad de tror gäller. Jag har alltid när jag svarat försökt hänvisa till någon faktasida. Om det fungerar dåligt finns säkert andra som har bättre svar.Gunnar

Vem ska deklarera fastighet?

Du som har sålt med vinst kan betala in vinstskatten direkt efter att du har sålt bostaden om du vill. Skriver du på köpekontraktet under 2022 betalar du så här för att slippa ränta på ditt skattekonto:

Om din kvarskatt blir mer än 30 000 kronor behöver du betala in den del av kvarskatten som överstiger 30 000 kronor, så att den är bokförd senast den 13 februari 2023. Betala in resterande belopp så att de är bokförda senast den 3 maj 2023. Om din kvarskatt blir högst 30 000 kr slipper du att betala ränta om inbetalningen är bokförd senast den 3 maj 2023.

Om du sålt din privata bostadsrätt med förlust, är det möjligt att dra av halva förlustsumman. Men denna del slås också ihop med andra inkomster och utgifter av kapital. Om förlusten är större än de övriga vinsterna och inkomsterna får du ett underskott av kapital som du kan göra avdrag för. 

Hur deklarera nybyggt hus?

Vid överlåtelse av fastighet i form av hyresrätt, bostadsrätt, servitutsrätt, arrenden eller tomträtter behöver du inte betala någon skatt. Om du ger bort fastigheten som en gåva behöver du dock ändå skriva någon form av gåvobrev. Här nedan beskriver vi några parametrar som gäller vid överlåtelse av fastighet.

Vill du ge bort en fastighet som gåva behöver varken du eller mottagaren betala någon skatt. Gåvoskatten är sedan länge avskaffad i Sverige och det innebär även att du inte behöver ta upp det i deklarationer. Dock behöver du skriva ett gåvobrev som skickas till Lantmäteriverket, samt ansöka om så kallad lagfart på fastigheten som ges bort.

Vem ska lämna deklaration?

Med lång erfarenhet att upprätta deklarationer till alla olika bolagsformer och privatpersoner kan vi på Multiekonomerna hjälpa dig. Som redovisningsbyrå i Stockholm håller vi oss alltid uppdaterade om ändringar och nyheter gällande lagar och bestämmelser kring skatt och skattefrågor. Vi tar ansvar för att deklaration, moms, skatter och avgifter efterlevs och betalas i tid. Vi hjälper dig oavsett om det handlar om löpande deklarationer (del av bokföringen) eller skattedeklaration av moms och arbetsgivaravgifter som lämnas månadsvis till Skatteverket.

När deklarera husköp?

Vinstskatt kallas även för kapitalvinstskatt eller reavinstskatt - och är en skatt du måste betala om du säljer din bostad med vinst. (Om du har sålt med förlust - går vi igenom det lite längre ned i artikeln.) Skatten ligger idag på 22 procent av vinsten - och du ska deklarera och betala skatten till Skatteverket. Vilka avdrag du får göra beror på om du sålt en bostadsrätt eller en fastighet.

Ordet reavinst - eller realisationsvinst - är ett äldre uttryck för kapitalvinst.

Försäljningen ska deklareras året efter du skrivit kontrakt. Vinstskatten ska betalas in samma år som du deklarerar. För att undvika kostnadsränta kan du göra en egen inbetalning, ävenkallad fyllnadsinbetalning, till ditt skattekonto. Oavsett om du har gjort en vinst eller förlust måste du ta upp försäljningen i din inkomstdeklaration.

Tänk på: Du deklarerar din fastighetsförsäljning samma inkomstår som du och köparen skrev under köpekontraktet. Dagen för tillträde till bostaden spelar ingen roll. (Inkomstår är kalenderåret före året då deklarationen lämnas in).

Eventuell vinst vid en försäljning ska tas upp i inkomstdeklarationen tillsammans med övriga inkomster. Du behöver dock inte skatta på hela vinsten om du har sålt en privatbostad utan endast 22/30 tas upp till beskattning. Så här fungerar det:

Om vi säger att du köper en lägenhet för 2 miljoner kronor - och säljer den för 3 miljoner kronor och du inte har några andra avdrag. Då har du alltså gjort en vinst på 1 miljon kronor.

Hur ofta ska man deklarera fastighet?

Runt den 15 juni börjar Skatteverket skicka ut fastighetsdeklarationen till dig som har småhus. Fastighetsdeklarationen ska vara klar och skickas in senast den 2 november. Det kan vara bra att redan nu börja samla de uppgifter som krävs och undersöka om det skett någon ändring i fastigheten som kan ha utslag på taxeringsvärdet. Ta gärna hjälp av oss på Nabo så säkerställer vi att det blir rätt. 

Föreningar med småhus deklarerar vanligen sina småhus var tredje år, om inte större förändringar gjorts i fastigheten. Efter att fastighetsdeklarationen skickats in kommer din förening få nya taxeringsvärden. Det är Skatteverket som beslutar om fastighetstaxering för alla fastigheter i Sverige. Det värde som fastställs, taxeringsvärdet, utgör bland annat grunden för fastighetsskatten, alltså den skatt som utgår på dig och din förening som ägare av fastigheten.

Vad händer om man inte lämnar in Fastighetsdeklaration?

Blanketten ska skickas till Lantmäteriet via vår självservicetjänst eller med bifogat svarskuvert. För att logga in på självservicetjänsten använder du löp- och kontrollnummer som står högst upp till vänster på blanketten.

Ni som har tjänsten Mina meddelanden har fått uppgiftssamlingen digitalt. Ingen pappersblankett har skickats ut. Detta gäller inte Ib-blanketten som endast skickats ut som pappersblankett.

De uppgifter som lämnas på blanketten kommer att användas i förberedelsearbetet inför den allmänna fastighetstaxeringen av hyreshus år 2025 för att kunna fastställa korrekta värdenivåer. Uppgifterna kommer inte att föras över till Skatteverkets fastighetstaxeringsregister.

Sista inlämningsdag hittar du upp till vänster på blankettens första sida. För er som fått uppgiftsinsamlingen via mina meddelanden så hittar ni sista inlämningsdag i meddelandetexten.

Om du inte har möjlighet att skicka in blanketten i tid meddela detta till Lantmäteriet.

När börjar man betala fastighetsskatt på ett nybyggt hus?

För fastigheter betalas antingen statlig fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift. I vissa fall kan bägge dessa behöva betalas. Denna situation uppstår exempelvis om en hyresfastighet både har bostäder och lokaler för andra ändamål. För privatpersoner sker det däremot ytterst sällan. 

Det är den juridiska person som står som ägare på fastigheten den första januari som kommer att behöva betala fastighetsskatt eller fastighetsavgift uträknat på taxeringsvärdet föregående år.  Vid flera ägare kommer summan att fördelas på dessa utifrån deras ägarandel. 

När deklarerar man första gången?

Lär dig hur du deklarerar dina skatter för enskild firma.

Enskild firma, eller enskild näringsverksamhet som det egentligen heter, är en vanlig företagsform i Sverige. 

Hur vet jag att jag har deklarerat?

Nu är det snart dags att deklarera för dina inkomster och eventuella avdrag under 2022. Innan du sätter igång kan det vara bra att ha koll på vilka datum som gäller, bland annat för när du ska lämna in fastighetsdeklaration och när du ska betala in kvarskatt.

Senast den 2 maj 2023 måste din inkomstdeklaration finnas hos Skatteverket, men ett gott råd är att inte vänta för länge med att göra din deklaration. Du kanske behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid. Det är också bra att tidigt beräkna om du kommer få kvarskatt. För belopp över 30 000 kronor börjar nämligen en kostnadsränta på 1,25 procent att räknas från och med den 13 februari.

Om du sålt en bostad under året ska du deklarera för vinsten eller förlusten. Vi förklarar allt om hur det går till. 

När ska man deklarera första gången?

Över 340 000 personer som inte deklarerade förra året ska göra det i år. En del av dem får deklarationen för första gången. – Mitt bästa tips är att deklarera digitalt, genom att ringa, sms:a eller använda appen eller e-tjänsten, säger Athina Karapanagiotidou, deklarationsexpert på Skatteverket.

Den som bara kan godkänna sin deklaration och gör det digitalt senast den 30 mars kan få eventuell skatteåterbäring redan den 5-8 april.

Får man dra av Mäklararvodet på vinstskatten?

Om en bostadsrätt anses vara en privatbostadsrätt, näringsbostadsrätt eller oäkta bostadsrätt beror både på den faktiska användningen av bostaden och på egenskaperna hos bostadsföretaget (till exempel bostadsrättsföreningen). Det i sin tur påverkar hur eventuell vinst beskattas och hur du ska deklarera försäljningen.

Med privatbostad menas en bostad vars yta till mer än 50 procent används eller är avsedd att användas av dig som ägare eller dina närstående för permanent boende eller som fritidsbostad. Uppfylls inte kraven är bostaden en så kallad näringsbostadsrätt. Bedömningen av om bostadsrätten är en privatbostad eller inte görs alltid på försäljningsdagen.

En privatbostadsrätt eller näringsbostadsrätt måste vara en del i ett privatbostadsföretag (till exempel en äkta bostadsrättsförening), annars är det en oäkta bostadsrätt, det vill säga en andel i ett oäkta bostadsföretag.

Om du har sålt en privatbostadsrätt kan du använda tjänsten för att beräkna vinst och förlust på din bostadsförsäljning samt hur mycket skatt du behöver betala för din eventuella vinst.

Du räknar ut vinst eller förlust så här:

Försäljningspris- försäljningsutgifter- inköpspris- förbättringsutgifter- kapitaltillskott- andel av inre reparationsfond vid försäljningen+ andel av inre reparationsfond vid köpet+ återföring av uppskovsbelopp= vinst eller förlust

När ska man deklarera husköp?

Här kan du som köpt eller sålt din fastighet läsa mer om vad som gäller för dig.

Om du inte äger fastigheten den 1 januari 2024, behöver du inte fylla i hela fastighetsdeklarationen. Det räcker att du meddelar ditt ägarbyte i Skatteverkets e-tjänst Fastighetsdeklaration eller på pappersblanketten, skriver under och skickar in till Skatteverket. Har du fått ett förslag till nytt taxeringsvärde behöver du inte göra någonting, Skatteverket får automatiskt veta att ägarbyte skett när lagfarten är registrerad.

Var kan jag se min Fastighetsdeklaration?

Nu är det snart dags att deklarera för dina inkomster och eventuella avdrag under 2022. Innan du sätter igång kan det vara bra att ha koll på vilka datum som gäller, bland annat för när du ska lämna in fastighetsdeklaration och när du ska betala in kvarskatt.

Senast den 2 maj 2023 måste din inkomstdeklaration finnas hos Skatteverket, men ett gott råd är att inte vänta för länge med att göra din deklaration. Du kanske behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid. Det är också bra att tidigt beräkna om du kommer få kvarskatt. För belopp över 30 000 kronor börjar nämligen en kostnadsränta på 1,25 procent att räknas från och med den 13 februari.

Om du sålt en bostad under året ska du deklarera för vinsten eller förlusten. Vi förklarar allt om hur det går till. 

Hur mycket är fastighetsskatten 2023?

Fastighetsskatten avskaffades 2008 och ersattes med en förutsägbar kommunal fastighetsavgift som har ett takbelopp. Allt fler förespråkar nu en återinförd fastighetsskatt. Ta reda på vad du skulle behöva betala om fastighetsskatten återinfördes genom att lägga in priset på din villa eller bostadsrätt i fältet nedan.