:

Hur beskattas Skogslikvidkonto?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beskattas Skogslikvidkonto?
 2. Vad händer med Skogskonto efter 10 är?
 3. Vad är fördelen med ett skogskonto?
 4. Hur redovisas uttag från Skogskonto?
 5. Hur mycket skatt på uttag från Skogskonto?
 6. Vad år skillnad mellan Skogskonto och Skogslikvidkonto?
 7. När måste Skogskonto tas ut?
 8. Är det värt att investera i skog?
 9. Får man ta ut pengar från Skogskontot för att använda dem privat?
 10. Hur mycket skatt betalar man på en avverkning av skog?
 11. Hur mycket får jag sätta in på ett skogskonto?
 12. Vad är 10 hektar skog värd?
 13. Vad är 50 hektar skog värd?
 14. Hur mycket pengar kan man spara utan att betala skatt?
 15. Kan man öppna Skogskonto själv?
 16. Hur sänker du skatten med skogskonto?
 17. Vad är ett skogskonto?
 18. När får du uttag från skogskonto?

Hur beskattas Skogslikvidkonto?

Du som bedriver enskild näringsverksamhet och som äger lantbruksenhet kan under vissa förutsättningar göra så kallat skogsavdrag i inkomstdeklarationen för näringsverksamheten. Du får göra skogsavdrag med högst hälften av skogens och skogsmarkens anskaffningsvärde. Denna hälft kallas avdragsutrymmet. Skogsavdraget ska återföras till beskattning när fastigheten avyttras.

Begärt skogsavdrag och återfört skogsavdrag ska du redovisa på blankett N8 – Skogsavdrag – Substansminskningsavdrag (SKV 2155). Där ska du även redovisa ökat och minskat avdragsutrymme.

Avdraget får för varje inkomstår maximalt uppgå till

 • 50 procent av intäkten för såld avverkningsrätt
 • 30 procent av intäkten för sålda skogsprodukter
 • 30 procent av intäkten av uttagna skogsprodukter (virke med mera).

Kan du visa att skog och skogsmark har köpts genom ett så kallat rationaliseringsförvärv, har du i stället rätt till avdrag för hela ersättningen för avverkningsrätt och med 60 procent av ersättningen för skogsprodukter respektive värdet av egna uttag. Det förhöjda avdraget får göras det inkomstår då köpet skedde och/eller de följande fem åren.

Vad händer med Skogskonto efter 10 är?

Skogskonto är ett särskilt bankkonto där den som bedriver skogsbruk kan sätta in delar av intäkten från skogen. Den som sätter av ett belopp till ett skogskonto eller skogsskadekonto får dra av det beloppet i deklarationen det år intäkten uppstår. När pengarna tas ut från kontot beskattas de som intäkt i näringsverksamhet.

Den som vill göra avdrag för avsättning till skogskonto eller skogsskadekonto ska sätta in beloppet på ett särskilt konto hos ett kreditinstitut.  Alla stora banker i Sverige tillhandahåller skogskonton. Pengarna ska måste du sätta in på kontot senast den dag inkomstdeklarationen ska lämnas. Själva avdraget gör man genom att dra av motsvarande belopp på näringsbilagan till inkomstdeklarationen.

Man får inte göra insättning på skogskonto i mer än en bank per inkomstår. Den bank som du väljer kommer att lämna kontrolluppgift om insättningen till Skatteverket.

 • 60 procent av skogsintäkten på grund av upplåtelse av avverkningsrätt,
 • 40 procent av skogsintäkten på grund av avyttring av skogsprodukter, och
 • 40 procent av skogsintäkten på grund av uttag av skogsprodukter.

Som intäkt räknas också försäkringsersättningar för skog.  Den som behöver avverka skogen i förtid på grund av naturkatastrofer, insektsangrepp eller liknande händelser kan välja att i stället göra avsättningar till ett särskilt skogsskadekonto.

Vad är fördelen med ett skogskonto?

Med hjälp av skogskonto finns möjlighet att jämna ut skogsinkomsterna mellan åren och sänka marginalskatten. Insatt belopp är avdragsgillt i deklarationen och beskattning sker ej förrän att uttag sker.

Hur redovisas uttag från Skogskonto?

Det ska framgå vilken typ av konto som avses. Sätt ett kryss avseende vilket konto som avses: S=Skogskonto A=Skogsskadekonto U=Upphovsmannakonto

Hur mycket skatt på uttag från Skogskonto?

Handelsbanken tar i sitt senaste nummer av Tillväxt bland annat upp möjligheten att i stället sätta in pengarna på ett mellanlagringskonto. Handelsbankens konto heter skogslikvidkonto.

Andra banker har liknande konton.- Om pengarna står på ett skogslikvidkonto räknas hela saldot som underlag för räntefördelning, till skillnad från skogskontot där bara halva saldot räknas.

Räntefördelningen är det som i deklarationen kallas "kapitalunderlag för räntefördelning". I praktiken avkastning på det egna insatta kapitalet. Och den avkastningen kan man ta ut till mycket lägre skatt än om man tar ut pengar som lön. Ju mer pengar som kan räknas in som räntefördelning, desto mer pengar kan skogsägaren tjäna.

Vad år skillnad mellan Skogskonto och Skogslikvidkonto?

Du som bedriver enskild näringsverksamhet och som äger lantbruksenhet kan under vissa förutsättningar göra så kallat skogsavdrag i inkomstdeklarationen för näringsverksamheten. Du får göra skogsavdrag med högst hälften av skogens och skogsmarkens anskaffningsvärde. Denna hälft kallas avdragsutrymmet. Skogsavdraget ska återföras till beskattning när fastigheten avyttras.

Begärt skogsavdrag och återfört skogsavdrag ska du redovisa på blankett N8 – Skogsavdrag – Substansminskningsavdrag (SKV 2155). Där ska du även redovisa ökat och minskat avdragsutrymme.

Avdraget får för varje inkomstår maximalt uppgå till

 • 50 procent av intäkten för såld avverkningsrätt
 • 30 procent av intäkten för sålda skogsprodukter
 • 30 procent av intäkten av uttagna skogsprodukter (virke med mera).

Kan du visa att skog och skogsmark har köpts genom ett så kallat rationaliseringsförvärv, har du i stället rätt till avdrag för hela ersättningen för avverkningsrätt och med 60 procent av ersättningen för skogsprodukter respektive värdet av egna uttag. Det förhöjda avdraget får göras det inkomstår då köpet skedde och/eller de följande fem åren.

När måste Skogskonto tas ut?

Skogskonto är ett särskilt bankkonto där den som bedriver skogsbruk kan sätta in delar av intäkten från skogen. Den som sätter av ett belopp till ett skogskonto eller skogsskadekonto får dra av det beloppet i deklarationen det år intäkten uppstår. När pengarna tas ut från kontot beskattas de som intäkt i näringsverksamhet.

Den som vill göra avdrag för avsättning till skogskonto eller skogsskadekonto ska sätta in beloppet på ett särskilt konto hos ett kreditinstitut.  Alla stora banker i Sverige tillhandahåller skogskonton. Pengarna ska måste du sätta in på kontot senast den dag inkomstdeklarationen ska lämnas. Själva avdraget gör man genom att dra av motsvarande belopp på näringsbilagan till inkomstdeklarationen.

Man får inte göra insättning på skogskonto i mer än en bank per inkomstår. Den bank som du väljer kommer att lämna kontrolluppgift om insättningen till Skatteverket.

 • 60 procent av skogsintäkten på grund av upplåtelse av avverkningsrätt,
 • 40 procent av skogsintäkten på grund av avyttring av skogsprodukter, och
 • 40 procent av skogsintäkten på grund av uttag av skogsprodukter.

Som intäkt räknas också försäkringsersättningar för skog.  Den som behöver avverka skogen i förtid på grund av naturkatastrofer, insektsangrepp eller liknande händelser kan välja att i stället göra avsättningar till ett särskilt skogsskadekonto.

Är det värt att investera i skog?

Här finns flera olika vägar att gå som ny-investerare eller som rutinerad skogsägare. LRF-konsult, Svensk fastighetsförmedling, Areal och flera av de traditionella storbankerna i Sverige har mäklare för skogsfastigheter.

Med någon av dessa mäklare så kan du enkelt lägga upp en fastighetsbevakning. När du lägger upp en fastighetsbevakning så får du automatiskt ett meddelande av din mäklare när en skogsfastighet finns tillgänglig. På nätet så finns också skogsfastigheter till salu, även här kan du lägga upp en fastighetsbevakning.

Ett av de allra bästa sätten att också lära sig mera om att köpa skog som investering är att läsa mera om företag som investerar i skog. Hos dem finns massor av information att hitta online, samtidigt har du möjlighet att kontakta dem eller närvara på deras investerarmöten.

Får man ta ut pengar från Skogskontot för att använda dem privat?

Det lägsta belopp som du får sätta in (och dra av) ett visst beskattningsår är 5 000 kr. För varje år får du sätta in högst summan av 60% av dina inkomster från avverkningsuppdrag eller avverkningsrätt (rotpostförsäljning) och 40% av dina inkomster från virkesförsäljning. Högre belopp (80% respektive 50%) gäller vid skogsskador.

Du skattar för det belopp du tagit ut från skogskontot under inkomståret. Det minsta belopp du får ta ut är 1 000 kr och du får ta ut pengarna tidigast 4 månader efter insättningen.

Hur mycket skatt betalar man på en avverkning av skog?

En uppdaterad skogsbruksplan är en grundsten inför generationsskiftet och arbetet med att beräkna skogsfastighetens värde.– Ta hjälp för att få separat rådgivning kring skogen och ekonomin, råder Cristofer Wallentin, virkesköpare på Holmen.

Det gäller också att vara i takt med de åtgärder som ska göras enligt planen, exempelvis planteringar, röjningar och att vägnätet är i ordning.– Skogsbruksplanen är ett viktigt redskap för att få en uppfattning om virkesförrådet, tillväxten och övriga värden. Som till exempel hur mycket skog det finns som är möjlig att skörda och hur mycket som har olika naturvårdsrestriktioner, säger Cristofer Wallentin.

Hur mycket får jag sätta in på ett skogskonto?

Minsta insättning på Skogskontot är 5 000 kronor per person och beskattningsår. När du sätter in pengar på ditt Skogskonto får du göra avdrag för insättningen och dina pengar beskattas först när du tar ut dem. Det här gör att skatten på dina skogsintäkter kan fördelas på upp till tio år. Uttag får tidigast göras fyra månader efter insättningen. Varje deluttag måste uppgå till minst 1000 kronor.

Vad är 10 hektar skog värd?

Snittpriserna på skogsmark ökade efter två års nedgång något under 2014. Det visar ny statistik från LRF Konsult. Det är ortsbor i kommunen som gör flest affärer, och ungefär 60 procent av affärerna är tillköp till befintligt innehav.

Birgitta Löthman, mäklare i Skogssällskapet, menar att intresserade grannar kan få priset att skjuta i höjden rejält, samtidigt som en annan fastighet med liknande egenskaper kan vara svårsåld om det inte finns intresse från grannar.

Vad är 50 hektar skog värd?

När det gäller priserna per hektar kan skillnaden vara stor mellan åren beroende på om det sålts stora fastigheter med stort virkesförråd eller inte. Men siffrorna pekar ändå på en tydlig utveckling, menar mäklare Mikael Sillerström.

En annan tydlig trend är att allt fler som köper skog inte själva bor i länet.

Hur mycket pengar kan man spara utan att betala skatt?

Hur mycket som är rimligt att spara kan bero på många saker. Din lön, om du har familj, hur mycket du sparat sedan tidigare och vilka planer du har för framtiden. Som tur är finns det riktlinjer att hålla sig till. Ta hjälp av vår räknesnurra och jämför med andra i din ålder för att komma igång.

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

Kan man öppna Skogskonto själv?

Du som har skog vet hur viktigt det är att kunna fördela inkomsten över flera år. Med Skogskonto får du både en jämnare inkomst och lägre marginalskatt.

Hur sänker du skatten med skogskonto?

Skogskonto – Så sänker du skatten med skogskonton. Det går att skjuta upp beskattningen av skogsinkomster genom att sätta in en del av pengarna på skogskonto. Räntan beskattas med en särskild definitiv källskatt som är 15 % av årets ränta. Den betalas in år för år av banken.

Vad är ett skogskonto?

Om Skogskonto . Skogskontot är ett konto för resultatreglering och långsiktigt sparande. Skogskontot kan endast öppnas av fysiska personer eller dödsbon. Du får uppskov med beskattningen upp till 11 år på den del av dina skogsinkomster som du placerar på Skogskonto. Beskattning sker istället i den takt du tar ut pengarna.

När får du uttag från skogskonto?

Uttag Uttaget från skogskonto får göras när som helst fyra månader efter insättningen, men måste vara minst 1 000 kr per uttag. Uttagen ökar skogsägarens inkomst av näringsverksamhet. Pengarna får stå inne högst 10 år på skogskonto och högst 20 år på skogsskadekonto.