:

Hur räknar man ut Förmånsränta?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räknar man ut Förmånsränta?
 2. Hur beräknar man förmånsbeskattning?
 3. Vad innebär det att bli förmånsbeskattad?
 4. Var går gränsen för förmånsbeskattning?
 5. Vad är Förmånsränta?
 6. Hur kommer räntorna se ut 2024?
 7. Hur undviker man förmånsbeskattning?
 8. Är det värt att ha förmånsbil 2023?
 9. Vad händer om man inte Förmånsbeskattar?
 10. Vad händer med förmånsvärdet 2023?
 11. När ska förmånen beskattas?
 12. Kan man ta bort en förmån?
 13. Kan räntan stiga till 7 procent?
 14. Hur hög kan bolåneräntan bli 2023?
 15. Hur mycket av förmånsvärdet betalar man?

Hur räknar man ut Förmånsränta?

Hej!

Sambon och jag har köpt vår första bostad tillsammans och vi undrar hur vi ska göra nu.

Hur beräknar man förmånsbeskattning?

För dig som är enskild näringsidkare eller handelsbolagsdelägare värderas bilförmån på samma sätt som för anställda.

Den som har dispositionsrätt till en bil förutsätts använda den privat, och måste därför kunna visa att bilen endast använts i ringa omfattning, för att undvika bilförmån.

Vad innebär det att bli förmånsbeskattad?

Förmånsbeskattning uppstår när en anställd tar emot en skattepliktig förmån från sin arbetsgivare. Arbetstagaren ska betala inkomstskatt för förmånen och arbetsgivaren måste betala sociala avgifter. Nästan all ersättning för arbete som inte är pengar räknas som skattepliktiga förmåner. Men två krav måste vara uppfyllda för att en anställd ska vara tvungen att skatta för en förmån:

 • Mottagaren måste tacka ja till förmånen
 • Mottagaren ska ha tillgång till och använda förmånen

Behöver du redovisning eller revision i ditt företag? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta rätt revisor eller redovisningskonsult. Vi har ett stort nätverk av partners och ser till att du hittar en som matchar ditt företags situation. 

Var går gränsen för förmånsbeskattning?

 • Förmånen behöver erbjudas till alla anställda; alla ska alltså ha samma möjlighet att nyttja den.
 • Det ekonomiska värdet behöver hålla sig inom de fastställda gränserna för respektive förmån (se mer i listan nedan). Förmånen ska inte heller kunna bytas mot pengar.
 • Förmånen behöver antingen ha en naturlig koppling till arbetet (som till exempel arbetskläder) eller vara personalvårdande; det vill säga syfta till att skapa trivsel bland medarbetarna. Exempel på personalvårdsförmåner är 

Vad är Förmånsränta?

Om du har ett lojalitetskort i till exempel flyg- och hotellbranschen (exempelvis SAS Eurobonus) är ”bonusen” skattepliktig om den används för privat bruk. Detta förstås under förutsättning att arbets- eller uppdragsgivaren betalat de varor eller tjänster som gett rätt till ”bonusen” eller att förmånen av annat skäl kan anses som ett resultat av tjänsten.

Det gäller alltså om din anställda samlat bonuspoäng på grund av tjänsteresor som företaget betalar.

Det är den anställde som använder lojalitetsrabatten som ska lämna uppgifter om detta till sin arbets- eller uppdragsgivare. Uppgiften ska omfatta förmånens art, omfattning och vilken månad den har använts. Uppgiften ska lämnas senast månaden efter att lojalitetsrabatten utnyttjades.

Hur kommer räntorna se ut 2024?

Boräntenytt beskriver den internationella räntemarknaden, läget i svensk ekonomi och tillhandahåller en prognos på boräntor med olika långa bindningstider.

Hur undviker man förmånsbeskattning?

Företag som vill erbjuda förmåner till sina anställda väljer ofta att tillhandahålla en förmånsbil eller tjänstebil. Men vad är skillnaden mellan dessa och vilket alternativ passar din verksamhet? I den här artikeln kommer vi göra en genomlysning på fördelar och nackdelar samt ge dig viktig information att tänka på inför beslutet.

Är det värt att ha förmånsbil 2023?

Som rubriken lyder, varför väljer inte fler äldre bilar från säg 2021 när de väljer en förmånsbil via företaget? Jag kollar på skatteverkets egna uträkningar, och det är mkt billigare med en bil från säg 2021 vs en ny från 2023. Ta tex en valfri Volvo från 2021 med hybrid, mot en i 2022/2023, skillnaden blir rätt stor.

5 mar

Vad händer om man inte Förmånsbeskattar?

Det som kan hända om man inte har en körjournal är att polis på plats kan komma att få se på körjournalen. Om du inte kan visa upp den direkt finns det möjlighet för polisen att rapportera detta vidare till Skatteverket. I annat fall kan Skatteverket komma att i efterhand kräva att få se på en körjournal.

Skatteverket begär körjournal för att kunna kontrollera om en person ska förmånsbeskattas vid tjänstekörning privat. För att slippa förmånsbeskattning ska du föra körjournal. Det är dock inget lagkrav på att fylla i körjournal, men det är upp till dig att göra det om du inte vill förmånsbeskattas. Här går vi igenom vad som är viktigt att ha med i en körjournal.

Vad händer med förmånsvärdet 2023?

 • bilens nybilspris
 • extrautrustning som inte ingår i nybilspriset, till exempel metalliclack och vinterdäck
 • om bilen är miljöbil
 • om den anställda kör minst 3 000 mil i tjänsten
 • fordonsskatten (gäller bilar med tillverkningsår 2018 eller senare som har tagits i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare).

När ska förmånen beskattas?

Det råder förmodligen inga tvivel om att lön är en ersättning för utfört arbete som landar på bankkontot runt den 25:e varje månad. Men hur funkar det egentligen med lön i ett aktiebolag? Här nedanför går vi igenom allt du behöver veta.

Att räkna ut vad du behöver fakturera för att få ut en lön du klarar dig på kan kännas klurigt. Det finns många aspekter att ta i beaktning, inte bara vad du vill få ut i handen utan även vilka fasta kostnader du har i bolaget som behöver täckas.

När det kommer till utdelning i ditt aktiebolag finns det många parametrar att ta i beaktning. Frågan om utdelning eller lön är dessutom alltid en het potatis, där det enkla svaret är att en kombination av lön och utdelning kan vara den bästa vägen att gå. Detta för att de båda har olika fördelar – en utdelning ger lägsta beskattningen, men en lön ger sociala förmåner och bidrar dessutom till hur mycket utdelning du kan ta till så låg beskattning som möjligt. 

Kan man ta bort en förmån?

Förmåner kan vara allt från fritt kaffe på jobbet till billigare provrörsbefruktning och feta bonusar. En del saker som betraktades som förmåner för några år sedan, tar vi för givna i dag, till exempel mobiltelefoner, men oavsett vilka förmånerna är så finns det all anledning att se upp med dem.

- Förmånerna är både ett modefenomen och ett konjunkturfenomen, säger Lena Granqvist, doktor i nationalekonomi och Sacoexpert på lönebildning. Hennes doktorsavhandling handlade om just löneförmåner och hon har även skrivit rapporter i ämnet.

Kan räntan stiga till 7 procent?

Räntorna har varit på minus under en längre tid och det är nu första gången sedan 2011 som ECB höjer styrräntan. Att räntorna skulle ligga på minus en längre tid är ändå mera undantag än regel och Björk säger att vi först nu börjar närma oss en mera normal räntenivå.

Många har ändå börjat fundera om när det kommer till deras egna lån.

– Trenden ändrade redan före jul då man såg att räntorna började röra på sig. Folk började höra av sig och fråga vad man borde göra.

Hur hög kan bolåneräntan bli 2023?

Under flera år har bolåneräntan varit låg och stabil. Men sommaren 2022 kom vändningen då Riksbanken genomförde sin första räntehöjning. En åtgärd som sedan följdes av flera höjningar under året som gick. Den 9 februari kom beskedet att Riksbanken har tagit ett beslut om ytterligare en höjning. Det gör att många nu ställer sig frågan – när toppar räntan?

Under 2022 höjdes nivån på 3-månadersräntorna med omkring 2,2 procent (Söderberg & Partners Bolåns genomsnittsränta för lån med 75 procent belåningsgrad). Samtidigt justerades Riksbankens styrränta med totalt 2,5 procent under året.

Hur mycket av förmånsvärdet betalar man?

Att använda företagsbilen för privat bruk räknas som en skattepliktig förmån. Tanken med förmånsvärdet är att det ska motsvara den besparing som föraren gör jämfört med att äga bilen själv.

Val av bilmodell påverkar vad den får för förmånsvärde. Andra faktorer som påverkar är hur många mil du kör i tjänsten, bilens extrautrustning och fordonsskatten. Beloppet läggs på din lön och innebär därför en förhöjd skatt som anställd. 

Det totala förmånsvärdet är en sammanslagning av fyra delar: prisbeloppsdelen, räntedelen, prisdelen och fordonskattsdelen. Regeländringarna från 1 juli 2021 påverkar det ränte- och prisrelaterade beloppet av förmånsvärdet.