:

Hur ändrar jag mitt barns adress?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ändrar jag mitt barns adress?
  2. Hur ändrar man adress i folkbokföringen?
  3. Har det någon betydelse var barnet är skrivet?
  4. Hur registrerar man ett nyfött barn?
  5. Vems efternamn ska barnet ha?
  6. Får man flytta med sitt barn vid gemensam vårdnad?
  7. Vad är skillnaden på adressändring och flyttanmälan?
  8. När uppdateras folkbokföringen?
  9. Får barn bestämma var de ska bo?
  10. Vilket efternamn får barn där föräldrarna har tidigare gemensamma barn?
  11. Hur Folkbokför man sitt barn?
  12. Måste man registrera sitt barn?
  13. Hur ändrar man efternamn på barn?
  14. Kan man byta efternamn på barnet?
  15. Kan barn vara skrivna på 2 adresser?

Hur ändrar jag mitt barns adress?

Föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn måste vara överens för att barnets efternamn ska kunna bytas. Om föräldrarna har gemensam vårdnad men inte är överens om namnbyte kan varken Skatteverket eller domstolen besluta att namnet ska ändras.

För den som är ensam vårdnadshavare räcker det oftast att ansöka till Skatteverket för att byta ett barns efternamn. På samma sätt räcker det oftast att ansöka till Skatteverket när det finns två vårdnadshavare och de är överens om namnändringen.

I vissa fall räcker det inte att ansöka till Skatteverket, utan en domstol måste pröva om namnbyte är det bästa för barnet. En ansökan till tingsrätten krävs när det gäller:

Hur ändrar man adress i folkbokföringen?

Denna funktion kräver att cookies lagras i din dator. För att fortsätta måste du godkänna användandet av cookies. Acceptera cookies

När du ska flytta ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (www.skatteverket.se/flytta). När du anmäler flytt blir du folkbokförd på den nya adressen. Det är gratis och kan göras i Skatteverkets e-tjänst eller via pappersblankett.

Har det någon betydelse var barnet är skrivet?

Föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn måste vara överens för att barnets efternamn ska kunna bytas. Om föräldrarna har gemensam vårdnad men inte är överens om namnbyte kan varken Skatteverket eller domstolen besluta att namnet ska ändras.

För den som är ensam vårdnadshavare räcker det oftast att ansöka till Skatteverket för att byta ett barns efternamn. På samma sätt räcker det oftast att ansöka till Skatteverket när det finns två vårdnadshavare och de är överens om namnändringen.

I vissa fall räcker det inte att ansöka till Skatteverket, utan en domstol måste pröva om namnbyte är det bästa för barnet. En ansökan till tingsrätten krävs när det gäller:

Hur registrerar man ett nyfött barn?

Här finns information om sådant som är viktigt att veta när du har blivit förälder, till exempel om barnets personnummer, namn, vårdnad och medborgarskap.

Har du fött barn i Sverige fast du inte är folkbokförd här? Då behöver du fylla i blanketten Komplettering till födelseanmälan (SKV 7560) och skicka den till Skatteverket.

Vems efternamn ska barnet ha?

Varje barn som föds ska ha ett efternamn. Barnets vårdnadshavare ska därför inom tre månader från födelsen ansöka om barnets efternamn (5 § första stycket PNL). Ansökan kräver inget samtycke av den förälder som inte är vårdnadshavare.

Det är förhållandena vid registreringen och inte vid födelsen som är avgörande för bedömningen av om ett visst efternamn får förvärvas eller inte.

Får man flytta med sitt barn vid gemensam vårdnad?

Här går vi igenom vad som gäller när ena parten vill flytta trots att man har gemensam vårdnad om barnen.

Behöver du hjälp eller rådgivning i ett vårdnadsärende? Vi har lång erfarenhet av vårdnadstvister och kan ge dig juridisk expertis och det stöd du behöver under processen. Välkommen att kontakta oss! 

Vad är skillnaden på adressändring och flyttanmälan?

Adressändring är en tjänst från Svensk Adressändring AB som gör det enkelt att anmäla flytt och samtidigt meddela postutdelare om att du har bytt adress – oavsett om det gäller permanent eller under en begränsad period.

På adressändring.se kan du göra adressändring gratis samtidigt som Svensk Adressändring AB meddelar skatteverket att du ska flytta. Det Svensk Adressändring AB tjänar pengar på är när man som privatperson eller företag beställer eftersändning av post, pausar posten eller beställer tillfällig adressändring.

Svensk Adressändring AB erbjuder även gratistjänsten Adresslåset, vilket skyddar dig mot att någon obehörig adressändrar, lagrar eller eftersänder din post.

När uppdateras folkbokföringen?

När man blir svensk medborgare får man ett personnummer. De flesta individer i Sverige har fått det genom att man fötts i Sverige. De första sex/åtta siffrorna är födelsedatum, exempelvis 99-01-02 om man föddes 2:a januari 1999. Det skrivs år-månad-dag och följs av fyra siffror. Det är kombinationen av födelsedatumet tillsammans med de fyra sista siffrorna som gör personnumret individuellt. Fram till 1990 bestämdes de två första siffrorna i efter födelsedatumet av vart man föddes. Exempelvis hade Stockholms län 00-13 (mellan åren 1968-1989) och Gotlands län hade 32. Detta ändrades 1990 och fördelas efter dess slumpmässigt. Den tredje siffran anger kön på barnet och den fjärde, och sista siffran, är en kontrollsiffra. Detta gäller även personer som fötts efter 1990.

Din folkbokföringsadress är den adress där du är folkbokförd. Man uppger själv vilken adress det är och man kan själv ändra den, s.k. adressändring. Man ska registrera den adress som man huvudsakligen bor på. Det är exempelvis till denna adress man får sin myndighetspost, som deklarationen och det orange pensionskuvertet. Om man inte har registrerat en digital brevlåda, då skickas den mesta posten dit. Det är viktigt att uppdatera din folkbokföringsadress om du flyttar. Detta både för att du inte ska missa viktig post och så att inte nästa boende på din tidigare adress får din post.

Får barn bestämma var de ska bo?

När rätten ska fatta beslut kring var ditt barn ska bo någonstans så bestäms allt med utgångspunkt i vad som är bäst för barnet. Barnet ska få information och ges möjlighet att komma till tals. Domstolen tar mer och mer hänsyn till barnets egen vilja ju äldre och mognare barnet blir. Detta innebär att barnet får säga sin åsikt i frågan och får större inflytande i takt med sin ålder. Ditt barn har dock ingen juridisk rätt att bestämma vart barnet vill bo förrän barnet fyllt 18 år även om det är vanligt att domstolen tillmäter barn som är nästan 18 års vilja mycket stor betydelse.

Vilket efternamn får barn där föräldrarna har tidigare gemensamma barn?

Ett barns födelse registreras i befolkningsdatasystemet på sjukhuset när barnet föds. I samband med detta får barnet också ett personnummer. Detta görs om

  • modern har en hemkommun i Finland och
  • modern har en finsk personbeteckning.

Om modern inte är registrerad i Finland kan sjukhuset inte registrera barnets födelse. I detta fall ska du be om anvisningar vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Uppgifterna om barnet ska anges med en blankett. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skickar blanketten till moderns adress inom kort efter att barnet föddes. På blanketten är barnets personnummer angivet.

Hur Folkbokför man sitt barn?

Vårdnad är ett rättsligt begrepp. Den som har vårdnaden om ett barn bestämmer i frågor som rör barnet. Vårdnad ska inte förväxlas med daglig omvårdnad.

Ett barn står under någons vårdnad tills det fyller 18 år.

Måste man registrera sitt barn?

Vårdnad är ett rättsligt begrepp. Den som har vårdnaden om ett barn bestämmer i frågor som rör barnet. Vårdnad ska inte förväxlas med daglig omvårdnad.

Ett barn står under någons vårdnad tills det fyller 18 år.

Hur ändrar man efternamn på barn?

Du kan ändra ditt efternamn i Finland i följande situationer:  

  • Du bor i Finland och dina uppgifter har antecknats i det finländska befolkningsdatasystemet. 
  • Du är finsk medborgare och bor utomlands utanför Norge, Sverige eller Danmark. Om du bor i Norge, Sverige eller Danmark och vill byta namn, kontakta myndigheterna i ditt bosättningsland. 

Om ditt efternamn har ändrats genom beslut av en utländsk myndighet behöver du inte göra en ansökan om namnändring hos oss. Istället kan du be oss spara ditt nya namn utan kostnad.  

Så här anmäler du ett namn som ändrats utomlands

Om du vill ändra ditt efternamn när du gifter dig ska du inte göra en ansökan om ändring av efternamn utan följa anvisningarna på sidan Efternamn vid ingående av äktenskap. 

Kan man byta efternamn på barnet?

Du kan ansöka om att byta till ett nybildat efternamn, alltså ett efternamn som inte redan används.

Fem kriterier för att byta till ett nybildat efternamn:

Kan barn vara skrivna på 2 adresser?

Barnet ska vara folkbokfört (“skriven”) på den adress där det är bosatt. Barnets anses bosatt där det regelbundet sover. Om en av föräldrarna ensam har vårdnaden om barnet ska barnet var folkbokfört hos den föräldern. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet, ska barnet var folkbokfört hos den förälder som är boendeförälder. Boendeförälder är den förälder som barnet har sitt stadigvarande boende hos; den andre föräldern är umgängesförälder.

Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet, och om deras samarbete är särskilt gott, kan det vara förenligt med barnets bästa att bo växelvis hos båda föräldrarna. Då bor barnet ungefär lika mycket hos vardera föräldern. Om barnet bor något mer hos den ena föräldern, bör barnet vara folkbokfört på den förälderns adress. Om uppdelningen av boendet är precis lika, får föräldrarna bestämma en folkbokföringsadress för barnet; barnet kan inte vara folkbokfört på båda föräldrarnas adress.