:

Kan jag jobba på distans utomlands?

Innehållsförteckning:

 1. Kan jag jobba på distans utomlands?
 2. Måste jag betala svensk skatt om jag jobbar utomlands?
 3. Kan man bo utomlands och jobba i Sverige?
 4. Måste man betala skatt i två länder?
 5. Får jag jobba utomlands?
 6. Hur länge får man jobba utanför Sverige?
 7. Vad är 183 dagars regeln?
 8. När behöver man inte betala skatt i Sverige?
 9. Kan man vara skriven i två olika länder?
 10. Kan man bo i Spanien och jobba i Sverige?
 11. Hur undviker jag dubbelbeskattning?
 12. Hur beskattas inkomst från utlandet?
 13. Kan Arbetsförmedlingen se om jag är utomlands?
 14. Hur länge kan jag jobba utomlands?
 15. Vad händer när man skriver ut sig från Sverige?

Kan jag jobba på distans utomlands?

Distansjobb i all ära men det är ju trots allt egentligen bara en typ av arbete som går att ta med sig – kontorsjobb. I annat fall blir det oändligt mycket svårare att ta med sig arbetet på distans och att laga toaletter eller permanenta lugg görs ju inte gärna över zoom (inte än i alla fall).

Jobbar man för ett företag innebär detta i stort sett alla typer av jobb där en fysisk närvaro inte krävs för att kunna utföra det.

Det är dock såklart heller inte alla kontrosjobb som är anpassade för arbete på distans men några exempel på sådan kan till exempel vara:

Jobbar du hos ett svenskt företag som tillåter arbete från distans på heltid kan det också finnas en möjlighet att göra detta utomlands.

Såklart beror mycket av detta på din relation med din chef, hur pass senior du är i din roll och ditt anseende på företaget – men frågan är fortfarande alltid fri.

Har du fått grönt ljus finns det dock fortfarande en del att tänka på och som både kan underlätta och försvåra dina möjligheter att parkera om skrivbordet utomlands.

Måste jag betala svensk skatt om jag jobbar utomlands?

Om du är nordisk medborgare och vill jobba i ett annat nordiskt land behöver du varken arbets- eller uppehållstillstånd. Här är några webbplatser där du kan hitta mer information om att jobba i de nordiska länderna.

Grensetjänsten (grensetjensten.com) – En guide för dig som vill jobba i Norge.

Öresunddirekt (oresunddirekt.se) – En guide för dig som vill jobba i Danmark.

Om du är medborgare i ett EU-land behöver du varken arbets- eller uppehållstillstånd för att jobba i ett annat land inom EU, EES eller i Schweiz. Du behöver bara ha ett giltigt nationellt id-kort där medborgarskap framgår, eller pass. Tänk på att körkort inte är en giltig id-handling i det här sammanhanget. Pass är det säkraste valet.

Vissa länder kräver att du registrerar dig hos de lokala myndigheterna för att visa att du jobbar där. Olika länder har olika regler för detta. Kolla upp vad som gäller i ditt fall. Du hittar mer information om vad som gäller på EU:s webbplats Ditt Europa.

Ditt Europa – Anmäl bosättning i annat EU-land (europa.eu)

Kan man bo utomlands och jobba i Sverige?

Om du inte längre vistas stadigvarande i Sverige, men tidigare varit bosatt i landet, kan du fortfarande - skatterättsligt - komma att behandlas på samma sätt som om du varit bosatt i Sverige.

Konsekvensen är att du, liksom tidigare, betraktas som obegränsat skattskyldig. Detta innebär att alla inkomster, såväl från Sverige som från annat land, ska redovisas i inkomstdeklarationen efter utflyttningen.

Måste man betala skatt i två länder?

Huvudregeln är att personer som är bosatta i Sverige ska beskattas i Sverige för arbete utomlands. Om den anställde uppfyller villkoren för sexmånaders- eller ettårsregeln är däremot inkomsten skattefri i Sverige. Detta är alltså regler som anger om inkomster som en person tjänar in vid arbete utomlands ska undantas från beskattning i Sverige.

Reglerna gäller oavsett om lönen betalas ut i Sverige eller utomlands. Det spelar inte heller någon roll om arbetsgivaren är svensk eller utländsk. Reglerna kan exempelvis bli aktuella när en svensk arbetsgivare sänder ut en anställd för arbete utomlands eller när någon åker utomlands och arbetar för en utländsk arbetsgivare.

Får jag jobba utomlands?

Kan jag arbeta på distans från vårt sommarhus i Spanien? Ledarnas chefsrådgivare Madelene Lillsund Queckfeldt vet hur du behöver tänka.

Madelene Lillsund Queckfeldt, chefsrådgivare hos Ledarna.

Hur länge får man jobba utanför Sverige?

Huvudregeln är att personer som är bosatta i Sverige ska beskattas i Sverige för arbete utomlands. Om den anställde uppfyller villkoren för sexmånaders- eller ettårsregeln är däremot inkomsten skattefri i Sverige. Detta är alltså regler som anger om inkomster som en person tjänar in vid arbete utomlands ska undantas från beskattning i Sverige.

Reglerna gäller oavsett om lönen betalas ut i Sverige eller utomlands. Det spelar inte heller någon roll om arbetsgivaren är svensk eller utländsk. Reglerna kan exempelvis bli aktuella när en svensk arbetsgivare sänder ut en anställd för arbete utomlands eller när någon åker utomlands och arbetar för en utländsk arbetsgivare.

Vad är 183 dagars regeln?

Processen om en ny skattelagstiftning för tillfälligt arbete i Sverige började redan 2017. Detta efter att Skatteverket uttryckt en önskan till Regeringen om att även arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige via uthyrning från ett utländskt företag ska beskattas i Sverige för sina inkomster. Bakgrunden till de önskade förändringarna i skattelagstiftningen var att skapa konkurrensneutrala regler.

Man har ansett att 183-dagarsregeln har missbrukats och skapat en orättvis konkurrenssituation i Sverige mellan verksamhet som anställer egen arbetskraft i Sverige och verksamheter som hyr arbetskraft från utländska bemanningsbolag. Sverige har tidigare inte kunnat beskatta en tillfällig arbetstagare som haft en utländsk arbetsgivare.

Ett ekonomiskt arbetsgivarsynsätt tillämpas redan av en majoritet av Europas länder, så det var ett naturligt steg för Sverige att ta. Efter Sveriges implementation är det bara Finland av de nordiska länderna som fortsatt tillämpar ett formellt arbetsgivarsynsätt.

När behöver man inte betala skatt i Sverige?

Det finns inga EU-regler om var EU-medborgare som bor, arbetar eller vistas utomlands ska skatta för sin inkomst.

Men det land där du anses vara skattskyldig kan beskatta hela din inkomst, inklusive inkomst från andra länder (både i och utanför EU). Du kan behöva betala skatt på lön, pensioner, förmåner, inkomst av kapital eller andra källor eller kapitalvinster från försäljning av egendom i hela världen.

Kan man vara skriven i två olika länder?

Det finns inga EU-regler om var EU-medborgare som bor, arbetar eller vistas utomlands ska skatta för sin inkomst.

Men det land där du anses vara skattskyldig kan beskatta hela din inkomst, inklusive inkomst från andra länder (både i och utanför EU). Du kan behöva betala skatt på lön, pensioner, förmåner, inkomst av kapital eller andra källor eller kapitalvinster från försäljning av egendom i hela världen.

Kan man bo i Spanien och jobba i Sverige?

Spanien har mer än 2 500 soltimmar per år och erbjuder hundratals spanska stränder, klimatet är milt även vintertid och det är inte mer än några timmars flygresa från Sverige. Dessutom ingår både Sverige och Spanien i EU vilket gör det lättare att flytta just hit.

Hur undviker jag dubbelbeskattning?

Enligt inkomstskattelagen (1535/1992, ISkL) indelas skattskyldigheten i allmän och begränsad skattskyldighet. En person som bor i Finland är allmänt skattskyldig och en person som bor utomlands är begränsat skattskyldig. En allmänt skattskyldig beskattas i Finland för inkomster som personen förvärvat i Finland eller utomlands (ISkL 9 § 1 mom. 1 punkten). En begränsat skattskyldig är skyldig att betala skatt i Finland enbart på inkomster som personen förvärvat i Finland (ISkL 9 § 1 mom. 2 punkten).

Den allmänna och begränsade skattskyldigheten behandlas närmare i Skatteförvaltningens anvisning Allmän och begränsad skattskyldighet samt boende enligt skatteavtal – fysiska personer.

Inkomst från utlandet för en person med hemvist i Finland är ofta skattepliktig också i källstaten för inkomsten. När en skattskyldig beskattas såväl i källstaten för inkomsten som i den skattskyldiges hemviststat, uppkommer dubbelbeskattning. Dubbelbeskattningen kan vara antingen juridisk eller ekonomisk.

Hur beskattas inkomst från utlandet?

När du kommer från utlandet för att arbeta i Finland påverkar längden av din vistelsetid i Finland beskattningen och om din arbetsgivare är ett finländskt eller ett utländskt företag.

Skattenummer är obligatoriska för alla som arbetar på en byggarbetsplats, en plats för installationsarbete eller på ett varv. Läs anvisningarna om hur kan du få ett skattenummer och registrera det. 

Kan Arbetsförmedlingen se om jag är utomlands?

Läs fler nyheter

Om du ska resa utomlands med a-kassa kommer din ersättning att påverkas. Generellt sätt får du inga pengar för dem dagar du är utomlands. För att du ska få pengar från a-kassan krävs det att du är oförhindrad att åta dig ett arbete i Sverige. Vilket innebär att du får din ersättning om du kan ta ett jobb som du blir erbjuden.

Hur länge kan jag jobba utomlands?

En anställd som är utsänd för arbete i ett annat land kan i vissa fall bli befriad från att betala skatt i Sverige på den inkomst

som hen tjänar utomlands. Oavsett om inkomsten ska beskattas i Sverige eller i arbetslandet ska inkomsten normalt tas upp i den svenska inkomstdeklarationen.

Kontrollera vad som gäller för dig och dina anställda i Skatteverkets översikt för internationell anställning.

När du som svensk arbetsgivare sänder ut en av dina anställda för arbete i utlandet och den anställda vistas där i mindre än sex månader, är inkomsten normalt inte skattepliktig i arbetslandet. Inkomsten är dock skattepliktig i Sverige och ni bör kontrollera med skattemyndigheten i arbetslandet om den anställda är skattskyldig där.

Om den anställda har betalat skatt i arbetslandet kan hen begära avräkning av den utländska skatten i sin svenska inkomstdeklaration för att undvika dubbelbeskattning

Vad händer när man skriver ut sig från Sverige?

En person som har för avsikt att flytta till utlandet är skyldig att göra en skriftlig anmälan om detta senast en vecka före utresan (23 och 27 §§ FOL). Skatteverket har då möjlighet att under tiden före utresan begära in kompletterande uppgifter som kan behövas vid prövningen av anmälan.

En anmälan ska enligt 29 § FOL innehålla följande uppgifter:

 • namn och personnummer
 • bostads- och postadress i Sverige
 • datum för utresan
 • adress i utlandet samt bostadstyp
 • avsikten med vistelsen och dess beräknade varaktighet
 • arbetsgivare under vistelsen i utlandet
 • fastighet eller bostad i Sverige som efter utresan fortfarande ägs eller hyrs.

Skatteverket kan på eget initiativ starta en utredning av en persons bosättning, en bosättningskontroll. Detta kan exempelvis ske när det har kommit in en underrättelse från annan myndighet om att en folkbokförd person kan vara bosatt i utlandet. Skatteverket kan efter utredning besluta att avregistrera en person som utflyttad, även utan en anmälan (20 och 34 §§ FOL).