:

Vad är en körjournal?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en körjournal?
 2. Vad ska finnas med i en körjournal?
 3. Hur ser en körjournal ut?
 4. Måste man ha en körjournal?
 5. Varför har man körjournal?
 6. Vad kostar körjournal?
 7. Måste man ha körjournal enskild firma?
 8. Får arbetsgivaren kolla körjournal?
 9. Hur länge ska körjournal sparas?
 10. Hur länge ska man spara körjournal?
 11. Kan arbetsgivaren se vad jag gör på telefonen?
 12. Kan arbetsgivaren se vad jag surfar på?
 13. Kan någon se min historik?
 14. Kan polisen Se raderad historik?
 15. Kan polisen se vad man söker på?

Vad är en körjournal?

Ofta är det personer som har förmånsbil som för körjournal. Anledningen är att de måste kunna visa upp för arbetsgivaren hur mycket de har kört i tjänsten och hur mycket de har kört privat. Kör du mer än 3 000 mil per år i tjänsten får du en sänkning av ditt förmånsvärde, vilket betyder att du inte behöver betala lika mycket skatt för din förmånsbil.

Ibland står arbetsgivaren för bilens drivmedel när anställda kör i jobbet. Då måste de anställda också föra körjournal, oavsett om de har förmånsbil eller inte, för att visa vilka resor de gjort i jobbet och som de borde få ersättning för.

Vad ska finnas med i en körjournal?

Om du bor i Finland och arbetar i ett annat land kan du i Finland skattefritt använda en tjänstebil som registrerats utomlands. Villkoret är att du använder fordonet mer utomlands än i Finland.

Om du är stadigvarande bosatt i Finland och din arbetsgivare har ett fast driftsställe i ett annat land än i Finland kan du i Finland skattefritt använda ett fordon som registrerats i det land där det fasta driftstället finns och som ägs eller innehas av arbetsgivaren. Läs mera om fasta driftställen.

Du kan också använda fordonet skattefritt i Finland om du är yrkesutövare och har ett fast driftställe utomlands eller du erbjuder tjänster utomlands och du har registrerat fordonet utomlands.

Också dina familjemedlemmar har rätt att använda fordonet skattefritt, dvs. maken eller makan och barnen som bor i samma hushåll.

Hur ser en körjournal ut?

En körjournal är en sammanställning av uppgifter som visar hur en företagsbil används i den dagliga verksamheten. Journalen fungerar som ett styrkande dokument som visar att företaget hanterar bilförmåner och bilersättningar enligt gällande skattelagar.

Det finns flera tillfällen då det är extra viktigt att föra journal över din körning. Här kommer några exempel.

En körjournal är en sammanställning av uppgifter som visar hur en företagsbil används i den dagliga verksamheten. Journalen fungerar som ett styrkande dokument som visar att företaget hanterar bilförmåner och bilersättningar enligt gällande skattelagar.

Det finns flera tillfällen då det är extra viktigt att föra journal över din körning. Här kommer några exempel.

 • Anställda har möjlighet att använda företagsbilen skattefritt för privata resor vid högst 10 tillfällen per år med en sammanlagd sträcka på högst 100 mil. Där ingår även resor till och från arbetet.
 • Måste man ha en körjournal?

  Eftersom milersättning är skattefritt måste Skatteverket, din revisor eller arbetsgivare få en överblick över dina resor i form av en körjournal. Det finns vissa krav på hur journalen ska se ut och vad den ska innehålla som du måste vara uppmärksam på i denna process, beroende på om du använder en firmabil/förmånsbil eller din egen privata bil i jobbet. Om du har en förmånsbil kan det finnas fler uppgifter som du måste notera jämfört med om du använder din privata bil.

  Skatteverket säger att de inte behöver se en körjournal såvida det inte är för att avgöra hur en firmabil har använts. Med det sagt uppmuntrar de dig ändå att ha en körjournal för att hålla koll på hur mycket du kört i företagets namn ifall arbetsgivaren granskas.

  Härunder hittar du en lista på de saker du troligen kommer att bli ombedd att skriva ner och registrera för att visa användningen av en firmabil eller privat bil i jobbet

  Varför har man körjournal?

  Då är det viktigt att ha en körjournal. När du använder tjänstebilen för privat bruk kallas det förmånsbil, vilket är en skattepliktig förmån. Med hjälp av en körjournal kan du visa när bilen använts för tjänstekörning och privatkörning. I lagen finns inget krav på körjournal. Men enligt praxis är körjournalen ett viktigt bevismedel vid Skatteverkets bedömning av bilförmån och drivmedelsförmån.Ett bra sätt att visa att anställda använder sin arbetsgivares bil främst i tjänsten och väldigt lite privat är att föra en noggrann körjournal. Det innebär att den som använder bilen ska anteckna alla resor med bilen på ett detaljerat sätt. En körjournal kan föras på papper, i dator eller så kan den anställda använda en elektronisk körjournal som kopplas in i bilen och registrerar alla körningar automatiskt.

  Vad kostar körjournal?

  En körjournal är ett sätt att för journal över hur ett fordon används. Även om körjournaler kan kopplas till alla sorters fordon används det framför allt på bilar och tunga fordon som används i tjänst.

  Det finns i huvudsak två anledningar till detta. För det första handlar det om skatt på fordonen och förmåner. En körjournal kan användas till att undvika att din verksamhet blir restbeskattad samt för att bevisa att de fordonsförmåner du får stämmer (exempelvis gratis drivmedel). Därför uppfyller alla våra körjournaler Skatteverkets riktlinjer för godkända körjournaler.

  För det andra är en körjournal ett bra sätt att hålla koll på att dina förare håller sig till sina rutter och arbetsuppgifter. Med hjälp av en praktisk kartvy kan du dessutom enkelt lista ut vilken av dina förare som befinner sig närmast nästa jobb. Körjournalen kan med fördel kombineras med en GPS-sändare med larm så att du alltid har koll på var alla dina fordon är, vare sig de står parkerade i maskinparken eller är ute på leverans.

  Vi är stolta över att kunna leverera en komplett körjournal där allt ingår för endast 149kr exklusive moms. Hårdvara, SIM-kort med datatrafik och tillgång till karttjänst och körjournal i app och webbläsare ingår. Inga dolda kostnader tillkommer. 

  Måste man ha körjournal enskild firma?

  Prenumerera

  Hej! Jag har aktiebolag (AB) och enskild firma (EF). Min egen bil använder jag för tjänsteresor för bägge verksamheter. Pratade med en från Skattemyndigheten och hon säger att det räcker gått och väl om man har en enda körjournal . Eftersom det handlar om en och samma bil, man ska skriva in alla resor, men man ska markera vilken verksamhet det gäller . Efter det, enligt det totala antal mil för varje verksamhet, får man ersättning från AB och EF. Vid eventuell kontrol från skattemundiheter kan man visa upp det här körjournalen. Bokföraren, som bokför EF för mig, kräver att jag ska föra separata körjournaler - en för AB och en för EF. Please, vad är rätt i det här fallet??? - ska jag verkligen ha två körjournaler i handfacket i bilen??

  Får arbetsgivaren kolla körjournal?

  Vad säger lagen om att arbetsgivaren sätter in GPS:er i kommunens bilar, i avsikt att bevaka oss anställda och hålla koll på var vi befinner oss nånstans? /Inte okej

  SVAR: Personuppgiftslagens regler gäller, när en arbetstagare kör ett fordon som arbetsgivaren utrustat med positioneringsteknik (GPS). Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

  Hur länge ska körjournal sparas?

  • mätarställning vid årets början
  • mätarställning vid årets slut.

  Utöver det bör körjournalen även ha följande uppgifter:

  Hur länge ska man spara körjournal?

  Foga inte kvitton eller verifikationer till skattedeklarationen, utan förvara dem för dig själv. Skattebyrån kan be dem till påseende vid behov.

  Om du gör tillägg eller rättelser i den förhandsifyllda skattedeklarationen (t.ex. kostnader för inkomstens förvärvande eller hushållsavdrag), förvara kvittona och verifikationerna i sex år räknat från skatteårets utgång.

  Det lönar sig att spara verifikationer på anskaffning och ombyggnad av egendom även en längre tid. Det är möjligt att du behöver verifikationerna om du senare måste beräkna beloppet av överlåtelsevinst eller -förlust efter att du sålt egendomen.

  Kan arbetsgivaren se vad jag gör på telefonen?

  NEJ, även om arbetsgivaren äger mobiltelefonen så har chefen normalt inte rätt att titta på dina privata mejl eller filer. Undantag kan vara om det finns en allvarlig misstanke om illojalitet eller brottslighet.

  Kan arbetsgivaren se vad jag surfar på?

  NEJ, även om arbetsgivaren äger mobiltelefonen så har chefen normalt inte rätt att titta på dina privata mejl eller filer. Undantag kan vara om det finns en allvarlig misstanke om illojalitet eller brottslighet.

  Kan någon se min historik?

  Hem > K > Kan Man Se Vad Man Har Sökt På Genom Wifi?

  Du ser i Google Wifi-appen hur mycket data som laddas upp och laddas ned på olika enheter. Dessutom visas historik för upp till 30 dagar och information om enheterna.

  Kan polisen Se raderad historik?

  Eftersom du läser den här artikeln är det mycket troligt att du är nyfiken på att hitta och ta bort Google Maps-historik på Android. Google Maps kommer med en inbyggd funktion som låter användare spela in sitt spår, inklusive plats, datum, tid och hastighet, på sin telefon. I händelse av stöld eller förlust av någon Android-smarttelefon/surfplatta med Google Maps-historik lagrad i den, kan du enkelt spåra dess exakta plats med GPS-platser direkt från vilken webbläsare som helst.

  Data Locations Tool https: // www.datamaps.co/ är ett onlineverktyg som används specifikt för detta ändamål, t.ex. att hitta och ta bort Google Maps-historik. Verktyget analyserar offlinedata som lagras på din telefon/surfplatta och upptäcker alla de senaste aktiviteterna på rutten, så att du enkelt kan ladda ner den raderade platshistoriken till en annan Android-telefon eller ta bort den helt.

  I allmänhet lagras Google Maps-historiken endast i enhetens interna lagring tills den raderas manuellt av användaren. Precis som webbläsarcookies kan du radera din Google Maps-historik när som helst via menyn Inställningar (Inställningar > integritet och säkerhet > plats). Alternativt finns också en app installerad på smartphonen som heter ' du Cleaner ' som specifikt hjälper till att radera/rensa Google Maps-data från din telefon med ett klick.

  Kan polisen se vad man söker på?

  Du kan söka till polisutbildningen under hela året. Ansökan gör du på Plikt- och prövningsverkets webbplats. De hanterar antagningsprocessen på uppdrag av polisen. Det är även på Plikt- och prövningsverket som du genomför testerna och undersökningarna vid den medicinska och psykologiska prövningen. 

  Du som läser på gymnasiet kan inte söka till polisutbildningen förrän du fått ut din gymnasieexamen.