:

När skickar Skatteverket till Kronofogden?

Innehållsförteckning:

 1. När skickar Skatteverket till Kronofogden?
 2. Kan Kronofogden ta pengar från Skatteverket?
 3. Kan Kronofogden ta min skatt?
 4. När tar Kronofogden skatten?
 5. Varför tar Kronofogden skatten?
 6. Hur vet man om Kronofogden tar skatten?
 7. Vad kan Kronofogden inte ta?
 8. Har Kronofogden koll på mitt bankkonto?
 9. Får jag behålla skatteåterbäring om jag har skuldsanering?
 10. När försvinner en skuld hos Kronofogden?
 11. Hur hög hyra får man ha för Kronofogden?
 12. Får chefen veta att man har löneutmätning?
 13. Hur länge kan man ha en skuld hos Kronofogden?
 14. Vad händer med en skuld efter 10 år?
 15. Hur kan man få skulder avskrivna?

När skickar Skatteverket till Kronofogden?

Det är viktigt att du betalar det belopp som behövs när företaget har fått en uppmaning eller ett krav från Skatteverket. Skulden kan i vissa fall lämnas över till Kronofogden för indrivning.

Kan Kronofogden ta pengar från Skatteverket?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om en person som har skulder hos Kronofogdemyndigheten får ett överskott på skattekontot, det vill säga en skatteåterbäring, ska dessa pengar i första hand gå till att betala av skulderna. Detta gäller oavsett personens ålder.

Kan Kronofogden ta min skatt?

I samband med ett fordonsköp är det viktigt att kontrollera att det inte finns obetalda fordonsrelaterade skulder för det fordon som du tänker köpa.

Den som bäst kan lämna information om eventuella obetalda fordonsrelaterade skulder är fordonets säljare. Vi rekommenderar därför köparen att diskutera frågan med säljaren i samband med affären.

Varken Transportstyrelsen eller Kronofogden kan lämna en fullständigt uppdaterad bild över alla fordonsrelaterade skulder som finns för ett visst fordon. Det beror på att det tar tid innan vissa skulder uppdateras eller registreras i vägtrafikregistret. Till exempel fattas inte skattebeslut om trängselskatter förrän månaden efter att passagerna är gjorda. I vissa fall tar det cirka en vecka innan en parkeringsanmärkning registreras i vägtrafikregistret efter att den har utfärdats.

När tar Kronofogden skatten?

Övrigt/annat

Jag har beviljad skuldsanering och har fått tillbaka pengar på skatten. Får jag behålla pengarna? Ska jag meddela kronofogden?

Varför tar Kronofogden skatten?

Överskott från skattekontot utmäter vi för att betala dina skulder. Skatteåterbäring berörs inte av de så kallade beneficiereglerna, det vill säga pengar och annan egendom som du alltid får behålla för din egen och din familjs försörjning vid utmätning eller konkurs. Du får alltså inte behålla återbäringen för din försörjning.

Brevet från oss heter

Hur vet man om Kronofogden tar skatten?

I samband med ett fordonsköp är det viktigt att kontrollera att det inte finns obetalda fordonsrelaterade skulder för det fordon som du tänker köpa.

Den som bäst kan lämna information om eventuella obetalda fordonsrelaterade skulder är fordonets säljare. Vi rekommenderar därför köparen att diskutera frågan med säljaren i samband med affären.

Varken Transportstyrelsen eller Kronofogden kan lämna en fullständigt uppdaterad bild över alla fordonsrelaterade skulder som finns för ett visst fordon. Det beror på att det tar tid innan vissa skulder uppdateras eller registreras i vägtrafikregistret. Till exempel fattas inte skattebeslut om trängselskatter förrän månaden efter att passagerna är gjorda. I vissa fall tar det cirka en vecka innan en parkeringsanmärkning registreras i vägtrafikregistret efter att den har utfärdats.

Vad kan Kronofogden inte ta?

Det finns flera saker som Kronofogden kan ta ifrån dig om du har obetalda skulder. Några av de vanligaste sakerna Kronofogden kan ta är:

 • Lön
 • Bankkonto
 • Försäkringspengar
 • Förmåner från socialförsäkringen
 • Egendom som kan säljas på auktion

Dessa åtgärder kan vara svåra att hantera, särskilt om du har en familj att ta hand om. Det är därför viktigt att känna till vad Kronofogden inte kan ta för att skydda dig och din familj.

Har Kronofogden koll på mitt bankkonto?

Jag har släppt alla mina skulder till krono, för löneutmätning, men det har inte börjat komma igång ännu. Jag får dessutom län den 25e och inget blev draget på lönen, utan det är tagit direkt från kontot (idag, den 27e).

Jag undrar eg bara om det är vanligt att krono, när som helst kan dra pengar utan förvarning? Jag har fått utslag och betalnings avier från krono, men jag räknade med att detta skulle gå till utmätning som sagt, och att man hade vart förberedd på detta när detta beslut tas.

Får jag behålla skatteåterbäring om jag har skuldsanering?

Övrigt/annat

Jag har beviljad skuldsanering och har fått tillbaka pengar på skatten. Får jag behålla pengarna? Ska jag meddela kronofogden?

När försvinner en skuld hos Kronofogden?

Vi gör ingen automatisk bedömning av om en skuld är preskriberad eller inte när sökanden skickar en ansökan om att vi ska driva in en skuld (verkställighet). Om du eller ditt företag anser att skulden är preskriberad måste du alltså invända mot kravet.

Hur hög hyra får man ha för Kronofogden?

Kronofogden brister i kontroll. Trots att skuldsatta kan vara skyldiga hundratusentals kronor kan de bo flott. – Det är horribelt att det är så lätt att manipulera kronofogden, säger en företagare från Örebro län.

Granskar. Kronofogden dubbelkollar sällan uppgifter som lämnas in till myndigheten.

Får chefen veta att man har löneutmätning?

– Det ska vara väldigt klart och rent att man har ett samtycke, säger Olov Östensson.

En anställd som har accepterat att avdraget ska göras kan när som helst, tills pengarna är dragna, ändra sig.

– Du kan lämna medgivande ena dagen och nästa dag dra tillbaka det. Bevisbördan för att ett medgivande har givits är på arbetsgivaren.

Hur länge kan man ha en skuld hos Kronofogden?

Personer som är svårt skuldsatta kan få hjälp att betala sina skulder och slippa betalningsansvaret för delar av skulden. Syftet är att göra det lättare för den skuldsatte att komma på fötter igen och se till att personen ifråga kan betala större delen av skulden inom en rimlig tidsperiod.

Kraven för att få skuldsanering är relativt omfattande, det räcker inte att vara skuldsatt och att ha betalningsproblem.

När du inte längre kan betala dina skulder kan du ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. En skuldsanering innebär att du blir av med dina skulder inom loppet av fem år. Under denna saneringstid kommer du att leva på existensminimum, då allt överskott av lönen efter räkningar går till att betala av skulderna.

Vad händer med en skuld efter 10 år?

Hur länge kan ett företag kräva pengar för min skuld när jag inte kan betala?

Om det går flera år utan att en skuld har betalats kan fordringsägaren förlora rätten att kräva pengar av dig. Det kallas preskription. Men det räcker med att fordringsägaren skickar nya krav eller att du betalar en del av skulden för att den i de flesta fall ska leva kvar (preskriptionsavbrott).

Hur kan man få skulder avskrivna?

För privaträttsliga skulder är preskriptionstiden fem år efter att domen meddelats, och denna preskriptionstid kan avbrytas genom att till exempel påminna gäldenären om skulden eller genom att ansöka om utsökning.

När gäldenären är en privatperson, preskriberas personens privaträttsliga skulder slutligt senast 20 år (25 år, om borgenären är en fysisk person) från skuldens förfallodag eller 15 år (20 år, om borgenären är en fysisk person eller om ersättningsfordran grundar sig på ett brott för vilket gäldenären har dömts till fängelse eller samhällstjänst) från det domen meddelats.