:

Vad händer om man har minus på skattekontot?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer om man har minus på skattekontot?
 2. Varför har jag fått restskatt?
 3. Kan man få tillbaka pengar från skattekonto?
 4. När läses skattekontot av?
 5. Hur stor skuld får man ha på skattekontot?
 6. När uppdateras saldot på skattekontot?
 7. Hur vet jag om jag ska betala restskatt?
 8. Vad händer om man inte betalar in restskatt i tid?
 9. Hur gör man uttag från skattekontot?
 10. Hur mycket pengar får man ha på skattekontot?
 11. Vad händer om jag sätter in för mycket pengar på skattekontot?
 12. Kan Kronofogden ta pengar från mitt skattekonto?
 13. När drar Skatteverket pengar från skattekontot?
 14. När ska man betala restskatt för att slippa ränta?
 15. Kan man ha pengar på skattekontot?

Vad händer om man har minus på skattekontot?

Det är viktigt att du betalar det belopp som behövs när du har fått en uppmaning eller ett krav från Skatteverket. Skulden kan i vissa fall lämnas över till Kronofogden för indrivning.

Den här informationen vänder sig till dig som är privatperson, dig som betalar SA-skatt (särskild A-skatt) eller dig som är delägare i ett handelsbolag. För företag (även dig som har enskild firma) gäller andra beloppsgränser.

Varför har jag fått restskatt?

Arbetsgivaren drar för lite – Den vanligaste anledningen till att du får restskatt är för att din arbetsgivare gör ett för litet skatteavdrag på din lön. Det kan även vara så att du har fler arbetsgivare och det här ställer till det då de inte har koll på din sammanlagda inkomst. Ett tips är att kontakta din arbetsgivare och be dem dra mer i skatt. Ett annat alternativ är att jämka som jag skriver mer om längre ner.

Schablonskatt på investeringar – Om du har exempelvis har ett investeringssparkonto så tas schablonskatten upp vid deklarationen. Det är en väldigt gynnsam sparform rent skattemässigt, men kan ändå få ganska stor påverkan på summan av restskatten.

Fastighetskatt/fastighetsavgift – Äger du en fastighet ska du betala fastighetskatt/fastighetsavgift, den här avgiften dras på deklarationen och räknas inte med löpande under året.

Kan man få tillbaka pengar från skattekonto?

Om du som fysisk person lämnar in din inkomstdeklaration innan den 30 mars så har du möjlighet att få tillbaka skatten redan i april. Pengarna kommer att betalas ut den 5-6 april om du uppfyller förutsättningarna.

Det är tre villkor som ska vara uppfyllda för att du ska kunna får pengarna tidigt:

När läses skattekontot av?

Det är viktigt att du betalar det belopp som behövs när företaget har fått en uppmaning eller ett krav från Skatteverket. Skulden kan i vissa fall lämnas över till Kronofogden för indrivning.

Hur stor skuld får man ha på skattekontot?

Det är viktigt att du betalar det belopp som behövs när företaget har fått en uppmaning eller ett krav från Skatteverket. Skulden kan i vissa fall lämnas över till Kronofogden för indrivning.

När uppdateras saldot på skattekontot?

Denna lag har upphävts genom L 9.9.2016/790, som gäller fr.o.m. 1.1.2017.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Hur vet jag om jag ska betala restskatt?

Du ska betala skatten inom 90 dagar från att du får ditt slutskattebesked. Datumet står på slutskattebeskedet. De flesta som har skatt att betala ska göra det senast den 12 september 2023. Om vi ändrar något i din deklaration får du ditt slutskattebesked tillsammans med ändringsbeslutet.

Skatteverket drar pengarna från ditt skattekonto på förfallodagen, om vi inte gjorde det vid uttaget av ditt slutskattebesked. Du kan välja att betala skatten innan. Fördelen är att du blir färdig med din deklaration och du kan också undvika att behöva betala kostnadsränta på skatten.

Den 1 augusti 2023 höjdes den låga kostnadsräntan från 3,75 procent till 5 procent. Samtidigt höjdes den höga kostnadsräntan från 18,75 procent till 20 procent.

Vad händer om man inte betalar in restskatt i tid?

Sista siffran i fordonets registreringsnummer bestämmer i vilken månad fordonsskatten ska betalas. Skatten ska vara bokförd som betald på Transportstyrelsens konto för fordonsskatt den sista dagen i den månaden. Om den sista infaller på en helgdag, ska betalningen vara bokförd som betald senast den nästföljande vardagen.

Om det sista tecknet på skylten är en bokstav är det näst sista tecknet som avgör, och det är alltid en siffra.

Hur gör man uttag från skattekontot?

I Sverige har alla ett skattekonto hos Skatteverket. Det är till skattekontot du betalar in skatt, moms och sociala avgifter. 

Här kan du läsa om hur du kan bokföra skattekontot, skatt och moms i de olika bolagsformerna. Klicka på den bolagsform du vill läsa mer om. 

Hur mycket pengar får man ha på skattekontot?

Räntan på skattekontot, den så kallade basräntan, höjdes i november 2022 från 1,25 procent till 2,5 procent. Det var första gången på nästan tio år. Skatteverket höjde sedan räntan ytterligare den 1 februari 2023 till hela 3,75 procent. I och med denna förändring kan det vara läge att justera kvarskatten.

Räntan utgår på kvarskatt som överstiger 30 000 kronor från och med 12 februari 2023 för privatpersoner och företag med kalenderår som räkenskapsår och på belopp som understiger 30 000 kronor från och med 4 maj 2023. För att minska räntekostnaden bör en insättning ske på skattekontot som täcker den förväntade skattekostnaden. 

Vad händer om jag sätter in för mycket pengar på skattekontot?

Programmet visar om det blir överskott eller kvarskatt då beräknad slutlig skatt har minskats med preliminärskatter.

För den som får kvarskatt ger programmet besked om vilka extrabelopp som behöver betalas och när denna betalning senast måste ske för att kostnadsränta ska undvikas. Har du redan ett överskott på ditt skattekonto hos Skatteverket behöver förstås inte någon fyllnadsbetalning göras med det belopp som redan finns på skattekontot.

Programmets visar även hur stor kostnadsränta och intäktsränta som uppstår fram till förfallodagen för betalning av kvarskatt eller dagen för återbetalning av överskott.

Kan Kronofogden ta pengar från mitt skattekonto?

När skulden har lämnats till Kronofogden skickar de ut ett kravbrev. I brevet framgår skatteskulden samt Kronofogdens avgift och ränta . Om företaget har gjort en inbetalning till Skattekontot, som inte automatiskt förts över till Kronofogden vid kontoavstämningen, kan ni ringa till skatteupplysningen och få hjälp med att föra över överskottet till Kronofogden. Överskottet kan bara täcka skatteskulden. Kronofogdens avgift samt ränta måste företaget betala direkt till Kronofogden tillsammans med eventuell obetald skuld.

Om företaget har gjort en inbetalning till Skattekontot och ni inte hör av er, kommer eventuellt överskott på skattekontot användas till skatter och avgifter som förfaller under månaden innan eventuellt överskott förs över till Kronofogden automatiskt vid nästa kontoavstämning. Även vid automatisk överföring är det bara skuldbeloppet som förs över till Kronofogden. Kronofogdens avgift samt ränta måste ni alltid betala direkt till Kronofogden tillsammans med eventuell obetald skuld. Det är viktigt att komma ihåg att om ni väntar till nästa avstämning kan sista betalningsdagen passera hos Kronofogden och då finns det risk att Kronofogden påbörjar utredning och eventuell utmätning.

När drar Skatteverket pengar från skattekontot?

Om kontoutdraget som du får i samband med slutskattebeskedet visar att du har ett överskott på skattekontot, betalas pengarna i regel ut automatiskt.

Om du har anmält ett bankkonto för återbetalning (mottagarkonto), sätts pengarna in där. Insättning på konto är det snabbaste och tryggaste sättet att få tillbaka pengarna. Ditt mottagarkonto framgår av kontoutdraget.

När ska man betala restskatt för att slippa ränta?

Varje år skickar Skatteverket ut slutskattebesked där du får reda på hur mycket preliminärskatt du betalade föregående år. Om det framgår att du har betalat för lite skatt under inkomståret behöver du betala restskatt. Här besvarar vi vanliga frågor gällande restskatten så att du ska veta vad som gäller.

Restskatt, eller kvarskatt, är den summa pengar du är skyldig Skatteverket om du inte betalade tillräckligt med preliminärskatt förra året. Om det tvärtom visar sig att du betalade för mycket skatt får du tillbaka pengar, skatteåterbäring.

Kan man ha pengar på skattekontot?

Har du aktiebolag eller ekonomisk förening bokförs skatt på konto 1630. I slutet av året måste du kontrollera att saldot i bokföringen stämmer överens med det faktiska saldot på skattekontot hos Skatteverket.

 • Kontrollera att ingående värde på 1630 för räkenskapsåret stämmer överens med ingående saldo på skattekontot.
 • Har du många händelser på skattekontot kan det vara bra att checka av månad för månad och även där synka in- och utgående saldo.