:

Hur vet man om något är enskild egendom?

Innehållsförteckning:

 1. Hur vet man om något är enskild egendom?
 2. Hur blir egendom enskild egendom?
 3. Vem äger enskild egendom?
 4. Vad är inte enskild egendom?
 5. Måste man registrera enskild egendom?
 6. Kan halva huset vara enskild egendom?
 7. Kan man ge bort pengar som enskild egendom?
 8. Kan man ha pengar som enskild egendom?
 9. Kan jag ge bort min enskilda egendom?
 10. Kan en summa pengar vara enskild egendom?
 11. Vad händer med enskild egendom när någon dör?
 12. Vad händer med min enskild egendom vid dödsfall?
 13. Vad händer med enskild egendom när man dör?

Hur vet man om något är enskild egendom?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enskild egendom definieras i 7 kap. i äktenskapsbalken. I 2 § står vad enskild egendom är.

Hur blir egendom enskild egendom?

Sådan egendom som, till följd av att den uppfyller något av villkoren i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken, inte ingår i en bodelning.

Dit hör bl.a egendom som på grund av äktenskapsförord eller förbehåll i testamente eller gåvobrev tillhör den ena parten som dennes enskilda egendom i ett äktenskap eller ett registrerat partnerskap. Om en viss egendom trätt i en annan egendoms ställe, exempelvis pengar från försäljning av den enskilda egendomen, blir den nya egendomen (pengarna) också enskild egendom. Avkastning från enskild egendom, exempelvis utdelning på aktier, blir däremot giftorättsgods om inget annat föreskrivits i samband med att egendomen gjordes enskild.

Vem äger enskild egendom?

 • Med make/maka krävs äktenskapsförord för att slippa dela egendom vid eventuell bodelning. Genom ett äktenskapsförord kan makarna föreskriva att egendom ska vara enskild.
 • För att skydda egendom man ger bort i gåva krävs ett gåvobrev med villkor om enskild egendom.
 • För att skydda egendom som någon får genom arv krävs ett testamente som innehåller krav om att egendom ska vara enskild.
 • Ring oss på eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

  Vad är inte enskild egendom?

  Våra medarbetare på Advokathuset Actus får ofta frågor om vad enskild egendom innebär och hur man gör en egendom enskild. Det är inte ovanligt att makar först i efterhand önskar att de gjort viss egendom enskild. Syftet med detta inlägg är att klargöra begreppet enskild egendom vid bodelning mellan makar under pågående äktenskapsskillnad. 

  När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelningen görs med utgångspunkt i makarnas egendomsförhållanden den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. 

  Måste man registrera enskild egendom?

  Makars egendom delas in i giftorättsgods och enskild egendom. Allt som tillhör en make är dennes giftorättsgods om det inte har gjorts till enskild egendom. Indelningen gäller så länge äktenskapet varar eller till man ändrar det.

  Indelningen i giftorättsgods och enskild egendom har betydelse när makarna ska bodela. I bodelningen ingår allt som är en makes giftorättsgods men däremot inte makens enskilda egendom. Under tiden äktenskapet består, saknar normalt indelningen i giftorättsgods och enskild egendom betydelse.

  Kan halva huset vara enskild egendom?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga?

  Grundregeln är att om ni som gifta inte har tecknat något äktenskapsförord, räknas alla era tillgångar som giftorättsgods se 7 kap 1 § äktenskapsbalken. Vid en skilsmässa ska makarnas giftorättsgods räknas ihop, med avdrag för skulder, se 11 kap 2­­-3 §§ äktenskapsbalken. Hit räknas även era banktillgångar.

  Kan man ge bort pengar som enskild egendom?

  Tillbaka

  Jag är gift sedan 17 år tillbaka och har två barn inom äktenskapet. Min mor och far önskar skänka mig en större summa pengar, men de har ett krav. De vill att pengarna bara tillfaller mig. Alltså pengarna/gåvan ska vara min privata egendom och inte kunna räknas in i äktenskapet. Hur ska mina föräldrar göra? 

  Kan man ha pengar som enskild egendom?

  Hej och tack för din fråga,

  Mellan makar finns två former av giftorättsgods och enskild egendom. Enskild egendom är egendom som den ena maken själv får behålla när en bodelning görs. Bodelning görs i regel när ett äktenskap upplöses enligt 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB).

  Kan jag ge bort min enskilda egendom?

  Trygga min framtid

  JAG HAR FÅTT EN TREDJEDEL AV MIN MORS INSATSLÄGENHET I GÅVA OCH DEN GES TILL MIG SOM ENSKILD EGENDOM. KAN JAG GENOM ETT ENKELT GÅVOBREV GE MIN HUSTRU " VI ÄR GIFTA" RÄTT TILL HÄLFTEN ? ELLER MÅSTE MAN TILL TINGET MED ETT ÄKTENSKAPSFÖRORD ?

  Kan en summa pengar vara enskild egendom?

  Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Regler om arv och äktenskap finns i Ärvdabalken (ÄB) respektive Äktenskapsbalken (ÄktB). Jag börjar med att beskriva allmänt vad enskild egendom innebär, eftersom din fråga utgår från arvet från dina föräldrar och din makes sommarhus som båda är enskild egendom. Därefter besvarar jag dina frågor i tur och ordning. I mina svar utgår jag från att du och din make inte har några gemensamma barn, eftersom du endast nämner dina två barn i frågan.

  Vad händer med enskild egendom när någon dör?

  Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Regler om arv och äktenskap finns i Ärvdabalken (ÄB) respektive Äktenskapsbalken (ÄktB). Jag börjar med att beskriva allmänt vad enskild egendom innebär, eftersom din fråga utgår från arvet från dina föräldrar och din makes sommarhus som båda är enskild egendom. Därefter besvarar jag dina frågor i tur och ordning. I mina svar utgår jag från att du och din make inte har några gemensamma barn, eftersom du endast nämner dina två barn i frågan.

  Vad händer med min enskild egendom vid dödsfall?

 • Med make/maka krävs äktenskapsförord för att slippa dela egendom vid eventuell bodelning. Genom ett äktenskapsförord kan makarna föreskriva att egendom ska vara enskild.
 • För att skydda egendom man ger bort i gåva krävs ett gåvobrev med villkor om enskild egendom.
 • För att skydda egendom som någon får genom arv krävs ett testamente som innehåller krav om att egendom ska vara enskild.
 • Ring oss på eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

  Vad händer med enskild egendom när man dör?

  Juridik vid dödsfall

  Vi är gifta, har gemensamma barn och maken har ett särkullsbarn. Jag har genom äktenskapsförord viss enskild egendom. Vi har också inbördes testamente. Vår fråga är: Vad händer om jag avlider först, då bör ju testamente och enskild egendom komma fram och registreras. Men vad händer när maken senare avlider? Måste man bevaka testamentet och den enskilda egendomen även då, eller är allt beräknat och registrerat i och med den första bouppteckningen? Vi undrar också om man måste bevaka den enskilda egendomen, eller kommer den fram automatiskt, eftersom den finns registrerad hos skattemyndigheten?