:

Vad menas med digital brevlåda?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med digital brevlåda?
 2. Hur får jag digital brevlåda?
 3. Kan man ta bort digital brevlåda?
 4. Vilken e brevlåda är bäst?
 5. Vilka digitala brevlådor finns det?
 6. Vad är skillnaden på postlåda och brevlåda?
 7. Är Mail en digital brevlåda?
 8. Vad kostar digital brevlåda?
 9. Varför ska man ha en digital brevlåda?
 10. Är digital brevlåda gratis?
 11. Vad kostar en digital brevlåda?
 12. Vem är ägare till Kivra?
 13. Hur säker är Kivra?
 14. Hur långt får man ha till sin brevlåda?
 15. Måste man ha namn på postlådan?

Vad menas med digital brevlåda?

Min Myndighetspost är statens egna tjänst och den väljer du om du endast vill ha brev från myndigheter via din digitala brevlåda. Min myndighetspost används av kommuner och myndigheter så som Skatteverket, Kronofogden, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, CSN, Transportstyrelsen, Trafikverket, Pensionsmyndigheten, Lantmäteriet, Tullverket, Åklagarmyndigheten. Allt fler myndigheter och kommuner ansluter sig till den statliga tjänsten. Vilka kommuner och myndigheter som är anslutna kan du följa via Mina Meddelanden.All post lagras på säkerhetsklassade servrar i Sverige. Vill du säga upp Min myndighetspost för att till exempel byta digital brevlåda till en annan leverantör, eller fortsättningsvis ta emot brev från myndigheterna i pappersform, så inaktiverar du bara brevlådan.Om du väljer att få din myndighetspost till den här brevlådan så kommer du även fortsättningsvis att få din post från företag i pappersform eller via e-post.

Hur får jag digital brevlåda?

Med en uppkopplad enhet och e-legitimation kan du läsa din digitala post dygnet runt var du än befinner dig.

Digital post skickas på ett säkert sätt och ingen obehörig kan läsa eller komma åt din post eftersom du loggar in med din e-legitimation.

Kan man ta bort digital brevlåda?

Min myndighetspost är en statlig digital brevlåda där du kan ta emot meddelanden från myndigheter och kommuner. Den är gratis och säkrare än vanlig e-post. Brevlådan förvaltas av Myndigheten för digital förvaltning (Digg), Skatteverket tillhandahåller IT-drift av tjänsten.

Privatperson och enskild firma

Vilken e brevlåda är bäst?

Myndigheten för digitaliserings (Digg) senaste siffror från 30 april 2023 visar att de flesta svenskar redan har digital brevlåda, men det är fortfarande en bit kvar till att alla kan få all korrespondens från offentliga verksamheter digitalt:

 • 5,9 miljoner privatpersoner och över 200 000 företag har skaffat digital brevlåda.
 • 164 av 290 kommuner, 14 av 21 regioner, 64 myndigheter och 11 kommunförbund har anslutit.
 • Under 2022 levererades för första gången över hundra miljoner brev digitalt i Sverige. Det var en fördubbling på bara två år.

Det har hänt en hel del på marknaden för digitala brevlådor bara det senaste året. En ny aktör har tillkommit med en spännande ny tjänst, en av de äldre aktörerna har lagt ner kopplingen till svenska myndigheter och kan därmed enbart användas för post från företag, och en annan aktör har lagt ner helt och hållet.

Min myndighetspost är den officiella statliga tjänsten till vilken Skatteverket, Försäkringskassan, CSN, kommuner och landsting är anslutna och kan skicka post som annars hade kommit i brevlådan. Har ingen koppling till företag eller andra privata organisationer och inga andra funktioner.

Kivra har funnits sedan 2015 och erbjuder utöver myndighetspost även möjlighet att få post, kvitton, fakturor och lönebesked från anslutna företag.

Vilka digitala brevlådor finns det?

Här ser du vilken post du får från Skatteverket i din digitala brevlåda:

*  OBS! Grundbesluten om skatterna samt avgifterna vid försenad betalning skickas från Transportstyrelsen. Skatteverket hanterar omprövningar, överklaganden, anstånd, befrielser, m.m.

Vad är skillnaden på postlåda och brevlåda?

En enkel förklaring för den blå postlådan är att den ska användas för lokalpost. Det vill säga brev och annan post du vill skicka till en mottagare inom samma lokala område. Bor du exemplvis i Stockholm och ska posta ett brev till en myndighet med postadress i samma stad använder du den blåa postlådan. Den här typen av postlådor töms lika ofta som de gula, men skillnaden är att posten vanligtvis delas ut snabbare. Den behöver ju helt enkelt inte färdas lika långt som om du hade skickat brev utanför ditt område.

Är Mail en digital brevlåda?

Min myndighetspost är en statlig digital brevlåda där du kan ta emot meddelanden från myndigheter och kommuner. Den är gratis och säkrare än vanlig e-post. Brevlådan förvaltas av Myndigheten för digital förvaltning (Digg), Skatteverket tillhandahåller IT-drift av tjänsten.

Privatperson och enskild firma

Vad kostar digital brevlåda?

Du som har skaffat digital brevlåda senast den 27 februari får deklarationen före pappersdeklarationerna skickas ut. Även eventuell skatteåterbäring kommer tidigare, givet att du inte gör några ändringar.

Du kan välja mellan fyra olika brevlådor. De heter E-boks, Kivra, Digimail och Min myndighetspost. Statligt ägda Min myndighetspost räcker om du endast vill ha post från myndigheter digitalt.

Varför ska man ha en digital brevlåda?

Min Myndighetspost är statens egna tjänst och den väljer du om du endast vill ha brev från myndigheter via din digitala brevlåda. Min myndighetspost används av kommuner och myndigheter så som Skatteverket, Kronofogden, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, CSN, Transportstyrelsen, Trafikverket, Pensionsmyndigheten, Lantmäteriet, Tullverket, Åklagarmyndigheten. Allt fler myndigheter och kommuner ansluter sig till den statliga tjänsten. Vilka kommuner och myndigheter som är anslutna kan du följa via Mina Meddelanden.All post lagras på säkerhetsklassade servrar i Sverige. Vill du säga upp Min myndighetspost för att till exempel byta digital brevlåda till en annan leverantör, eller fortsättningsvis ta emot brev från myndigheterna i pappersform, så inaktiverar du bara brevlådan.Om du väljer att få din myndighetspost till den här brevlådan så kommer du även fortsättningsvis att få din post från företag i pappersform eller via e-post.

Är digital brevlåda gratis?

En digital brevlåda är en tjänst där du sparar dina brev i molnet och kan nå dem via en webbsida eller i en app. Du kan få en notifiering i mobilen eller mejl då ett nytt brev dyker upp. Sedan kan du gå in och läsa det på skärmen eller skriva ut det om du hellre vill det. Alla brev är lagrade centralt så du behöver aldrig vara orolig för att de försvinner. Förutsatt att du inte själv väljer att radera dem.

Den första digitala brevlådan blev lanserad i Sverige 2012. Men redan 2019 fanns det fyra leverantörer varav några både levererar brev från myndigheter och företag.

Vad kostar en digital brevlåda?

Farväl, fönsterkuvert. Med oss får du många av dina brev i appen. Win-win för dig och miljön!

Vem är ägare till Kivra?

När Daniel Eisenberg tillträdde rollen som Sverigechef på Deel öppnades dörren för honom själv och hela familjen att fånga en dröm och flytta till Afrika i ett år.

– Jag fortsatte mitt arbete som vanligt, fast runt köksbordet. Det blev några softa och härliga månader, säger han.

Hur säker är Kivra?

Med hjälp av Kivra kan du skicka elektroniskt till ett ställe allt det du annars skulle skicka dem med brevposten, SMS, nätbankten, e-posten, till ett portal eller någon annan tjänst. Det går både säkert och snabbt att skicka till kunderna posten via en digital posttjänst. Det förstärker samtidigt kundrelationen och brand imagen.

Med hjälp av Kivra går det att skicka bl.a. följande dokumenttyper som klimatvänlig digital post:

* Avtal och bekräftelser * Meddelanden * Fakturor och betalningsuppmaningar * Garantikvitton * Lönebesked * Pensionsutdrag * Medlemskort

Hur långt får man ha till sin brevlåda?

Utdelning av postförsändelser utanför tätort ska ske i postanordning placerad efter tillhandahållarens (Postnord) färdväg längs med huvudväg eller sidoväg.

Utanför tätort ska posten delas ut i postanordning, som bör placeras på en plats för postmottagning längs med tillhandahållarens färdväg. Med plats för postmottagning avses plats där en eller flera postanordningar är placerade.

Måste man ha namn på postlådan?

Du underlättar för brevbäraren om du har en postlåda som är rätt placerad och utformad. Då kan posten delas ut i en bra arbetsmiljö till rätt mottagare på ett effektivt sätt. Du som mottagare/fastighetsägare ansvarar för att sätta upp, flytta och märka postlådan och se till att den är lätt att nå för brevbäraren.