:

Var hittar jag företagets registreringsbevis?

Innehållsförteckning:

 1. Var hittar jag företagets registreringsbevis?
 2. Hur kan man se vem som är firmatecknare?
 3. Kan man ladda ner registreringsbevis?
 4. Finns registreringsbevis för enskild firma?
 5. Hur beställer man registreringsbevis företag?
 6. Får man automatiskt nytt registreringsbevis?
 7. Vem utser firmatecknare?
 8. Vem är firmatecknare i ett företag?
 9. Kan man göra ägarbyte utan registreringsbevis?
 10. Kan man köra bil utan registreringsbevis?
 11. Hur får jag tag på registreringsbevis?
 12. Får man köra utan registreringsbevis?
 13. Kan jag göra ägarbyte utan registreringsbevis?
 14. Kan man byta ägare utan registreringsbevis?
 15. Måste man ha firmatecknare?

Var hittar jag företagets registreringsbevis?

Del 1 skickas till den som äger eller brukar fordonet. Det är gratis och skickas direkt till den adress vi har i vägtrafikregistret. I de fall fordonet har en notering om leasing, skickas Del 1 av registreringsbeviset till brukaren av fordonet (det vill säga leasingtagaren).

Del 2 skickas till den som enligt vägtrafikregistret äger fordonet. Har fordonet leasingnotering skickas Del 2 till leasinggivaren. Del 2 av registreringsbeviset är en värdehandling och måste alltid finnas med vid ett ägarbyte, även i de fall ett ägarbyte sker till en bilfirma. 

Eftersom registreringsbeviset är en värdehandling och ett intyg på vem som är registrerad ägare till ett fordon är det viktigt att du är rädd om det. Tänk på att förvara registreringsbeviset på ett säkert ställe så det inte kommer i orätta händer – aldrig i handskfacket exempelvis.

Hur kan man se vem som är firmatecknare?

Ett registreringsbevis är en säkrad uppgift på vad som är registrerat för ett bolag ett givet datum, till exempel vem som sitter i styrelsen eller vem som har rätt att teckna företaget. Du kan beställa ett registreringsbevis för din egen firma eller en potentiell avtalspart.

 • Företagets namn
 • Verksamhet, adress
 • F-skatt- och momsregistrering
 • Aktiekapital, inteckningar
 • Firmatecknare och styrelse

Kan man ladda ner registreringsbevis?

Ett registreringsbevis är en säkrad uppgift på vad som är registrerat för ett bolag ett givet datum, till exempel vem som sitter i styrelsen eller vem som har rätt att teckna företaget. Du kan beställa ett registreringsbevis för din egen firma eller en potentiell avtalspart.

 • Företagets namn
 • Verksamhet, adress
 • F-skatt- och momsregistrering
 • Aktiekapital, inteckningar
 • Firmatecknare och styrelse

Finns registreringsbevis för enskild firma?

Ett registreringsbevis är en handling som visar att ett företag är registrerat hos Bolagsverket. På beviset står bland annat namn, verksamhet, firmatecknare, adress och styrelse.

Du kan, men måste inte, registrera ditt företag hos Bolagsverket. Registreringen gör du enkelt via en e-tjänst på verksamt.se.

Hur beställer man registreringsbevis företag?

Från tjänsten kan du beställa båda delarna (teknisk del och anmälningsdel) eller enbart den tekniska delen av ett nytt registreringsbevis. Den tekniska delen behöver du om du reser utomlands eller till Åland med fordonet. Du behöver hela beviset om du säljer fordonet och det då registreras utomlands eller på Åland.

Från tjänsten kan du beställa båda delarna (teknisk del och anmälningsdel) eller enbart den tekniska delen av ett nytt registreringsbevis. Den tekniska delen behöver du om du reser utomlands eller till Åland med fordonet. Du behöver hela beviset om du säljer fordonet och det då registreras utomlands eller på Åland.

Får man automatiskt nytt registreringsbevis?

2022-02-11

Transportstyrelsen kommer förändra informationen på registreringsbevis för fordon vid kreditköp.Uppgift om kreditköp med förbehåll om återtaganderätt som finns på både del 1 och del 2 av registreringsbevisen kommer inte framgå av nya registreringsbevis.

Vem utser firmatecknare?

En firmatecknare är en person i ett företag som kan teckna bindande avtal i företagets namn. Som firmatecknare får du företräda ett företag och har rätt att teckna avtal och signera andra handlingar för bolagets räkning.

Firmateckning gäller även när företagets företräds i domstolar och myndigheter. Ett företag kan ha en eller flera firmatecknare och dessa ska alltid registreras hos Bolagsverket. Dock kan företagets firmatecknare överlåta ansvaret till en annan genom en fullmakt.

Firmateckning kan innebära två saker; dels att signera avtal för bolagets räkning, och dels skriva under beslut som styrelsen beslutat om vid sammanträden och liknande. I det sistnämnda spelar bolagsordningen och de regler som har satts upp för företaget in. Styrelsen kan inte besluta om vad som helst om det strider mot bolagsordningen eller aktiebolagslagen.Det är oerhört viktigt att utse pålitliga firmatecknare eftersom de avtal som skrivs under är bindande för företaget.

Vem är firmatecknare i ett företag?

Firmatecknare är den eller de personer som har befogenhet och rätt att skriva under rättshandlingar i företagets namn.

En firmatecknare, en eller flera fysiska personer, företräder företaget och har befogenheter att i företagets namn företa rättshandlingar som till exempel att skriva under avtal. Man skiljer mellan enskild och kollektiv firmateckning. Vid en enskild firmateckning kan firmatecknare var för sig underteckna handlingar för företagets räkning. Kollektiv firmateckning betyder att minst två personer måste skriva under för att det ska vara giltigt. När företaget valt firmatecknare ska detta registreras hos Bolagsverket. I ett aktiebolag väljer styrelsen firmatecknare. Aktiebolagets vd har rätt att underteckna handlingar som rör den löpande förvaltningen. I en enskild firma är det den som driver verksamheten, den enskilde näringsidkaren, som är företagets firmatecknare. I en ekonomisk förening är det vanligt att utse två firmatecknare, ofta ordföranden och kassören, alltså kollektiv firmateckning. Det är viktigt att kontrollera vem som är behörig firmatecknare för att försäkra sig om att avtal och andra handlingar ska vara giltiga. En firmatecknare kan delegera ansvaret genom en fullmakt till en annan person.

Kan man göra ägarbyte utan registreringsbevis?

Ett ägarbyte görs på transportstyrelsen och det är både säljarens och köparens ansvar att anmäla om ägarbyte av bil. Det finns tre olika sätt att genomföra ägarbytet på transportstyrelsen:

 • direkt på Transportstyrelsens hemsida
 • i appen Mina fordon
 • posta registreringsbeviset del 2

Innan du påbörjar processen måste du se till att ha:

Ägarbytet gäller samma dag som anmälan är gjord. Det vill säga, när du har fyllt i dokumenten och skickat in till transportstyrelsen är du ägare av bilen. Men när ägarbytet registreras på transportstyrelsen beror på myndighetens öppettider. Anmäls ägarbytet på helgen kan det ta fram tills tisdagen nästkommande vecka för att ägarbytet ska uppdateras.

Från den dagen du har fått tillgång till bilnycklarna har du 10 dagar på dig att skicka in anmälan om ägarbyte till transportstyrelsen. Om du av olika anledningar väljer att rapportera in ägarbytet efter dag 10 kommer datumet som rapporteras inte användas vid registreringen av ägarbytet. Istället kommer anmälans ankomstdag att registreras som datum för ägarbytet.

Kan man köra bil utan registreringsbevis?

Kort förklarat kan man säga att du inte kan sälja en bil utan registreringsbevis. Detta eftersom du behöver göra ett ägarbyte i samband med att bilen säljs. För att kunna göra ägarbytet behöver du vissa uppgifter som finns i registreringsbeviset. Men, det finns lite olika vägar att gå om du vill sälja din bil men inte har något registreringsbevis. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga! 

Varje bil har ett registreringsbevis där man hittar information om bilen och ägaren av bilen. Det följer med från att bilen säljs första gången, till att den skrotas. Det kan uppdateras och bytas ut under tidens gång, men oavsett hur många gånger det uppdateras, är det alltid det registreringsbevis som senast utfärdats som är det giltiga. Beställer du som äger bilen en ny kopia (om du exempelvis har tappat bort ditt registreringsbevis), slutar alltså de tidigare utfärdade bevisen att gälla. Om ett ägarbyte sker, så kommer den nya ägaren få ett nytt registreringsbevis, samtidigt som att den gamla ägarens bevis blir ogiltigt. 

Hur får jag tag på registreringsbevis?

Del 1 skickas till den som äger eller brukar fordonet. Det är gratis och skickas direkt till den adress vi har i vägtrafikregistret. I de fall fordonet har en notering om leasing, skickas Del 1 av registreringsbeviset till brukaren av fordonet (det vill säga leasingtagaren).

Del 2 skickas till den som enligt vägtrafikregistret äger fordonet. Har fordonet leasingnotering skickas Del 2 till leasinggivaren. Del 2 av registreringsbeviset är en värdehandling och måste alltid finnas med vid ett ägarbyte, även i de fall ett ägarbyte sker till en bilfirma. 

Eftersom registreringsbeviset är en värdehandling och ett intyg på vem som är registrerad ägare till ett fordon är det viktigt att du är rädd om det. Tänk på att förvara registreringsbeviset på ett säkert ställe så det inte kommer i orätta händer – aldrig i handskfacket exempelvis.

Får man köra utan registreringsbevis?

Fredde 2020-10-28 14:26 ! ”Citera #

Tog körkort igår, ska ut och köra vet ej var min regbevis finns, får jag köra? Har beställt båda delarna av reg bevis online. Vad måste jag ha i bilen?

Kan jag göra ägarbyte utan registreringsbevis?

Vid ägarbyten av bil eller andra fordon mellan privatpersoner behövs numera inte registreringsbevis i pappersform. Registrering av bil, motorcykel eller annat fordon kan göras med ett elektroniskt certifikat samtidigt som du tecknar en försäkring för fordonet via vår nätbutik. Det elektroniska certifikat som du behöver för registreringen får du av säljaren, som i sin tur får certifikatet från Traficoms tjänst Mina ärenden.

Det är billigare att registrera ett fordon via nätet än på besiktningskontoret. Du behöver inte heller själv besöka besiktningskontoret, därmed sparar den elektroniska registreringen inte bara pengar utan också tid och besvär.

Skaffar du en bil eller motorcykel genom en bilaffär sköter bilaffären registreringen och trafikförsäkringen på dina vägnar. Du behöver alltså inte själv fundera på registreringen av ett nytt fordon eller på att teckna en trafikförsäkring för det, men vi rekommenderar att du skyddar ditt nya fordon med en frivillig kaskoförsäkring.

Kan man byta ägare utan registreringsbevis?

Söker man i forum och på andra platser online går det att hitta olika förslag och teorier på hur man mellan privatpersoner kan köpa eller sälja en bil utan registreringsbevis.

Vi vill avråda från alla sådan typer av affärer eftersom risken för bedrägerier är stor.

Måste man ha firmatecknare?

Firmatecknare är en person som har rätt att teckna föreningens firma. Firmatecknaren har också attesträtt. Det innebär att personen representerar föreningen när det gäller att ingå avtal eller ta ut pengar från banken.  Ingen annan än firmatecknaren kan göra detta åt föreningen och föreningens namn är inte juridiskt bindande om inte firmatecknaren också har signerat avtalet.

De firmatecknare som är utsedda av styrelsen kan sedan delegera del av sin firmateckningsrätt till andra personer exempelvis någon som är ansvarig för ett projekt. Görs detta är viktigt att vara tydlig vad den så kallade fullmakten ska gälla. Firmatecknaren är inte mer ansvarig än någon annan i styrelsen utan är bara föreningens juridiska representant. Föreningen som helhet är ansvarig för sina tillgångar och sina skulder.