:

Vilka är nära anhöriga vid dödsfall?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka är nära anhöriga vid dödsfall?
 2. Hur många dagar har man rätt till vid dödsfall?
 3. Har man rätt att vara hemma vid dödsfall?
 4. Vad innebär nära anhörig?
 5. Vad räknas som nära anhörig på begravning?
 6. När man har förlorat någon nära?
 7. Kan man sjukskriva sig vid dödsfall?
 8. Har man rätt att sjukskriva sig vid dödsfall?
 9. Kan man sjukanmäla sig vid dödsfall?
 10. Vad är skillnaden på närstående och anhörig?
 11. Vilka räknas som nära anhörig vid begravning?
 12. Måste barn betala föräldrars begravning?
 13. Vad skickar man till någon som förlorat en närstående?
 14. Vad skriver man till någon som förlorat sin mamma?
 15. Hur länge får man vara sjukskriven vid dödsfall?

Vilka är nära anhöriga vid dödsfall?

I många av våra avtal så finns det ett stycke om permission vid bland annat nära anhörigs bortgång. Det är olika villkor i våra olika avtal och du hittar villkoren i just ditt avtal om du loggar in på Mina sidor. 

Det är viktigt att känna till att du inte har rätt att ta ledigt, utan arbetsgivaren bestämmer om du har möjlighet att få ledigt. Och är du i behov av längre restid så behöver du prata med din arbetsgivare om hur ni löser detta med andra typer av ledigheter. 

Hur många dagar har man rätt till vid dödsfall?

Det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig med lön vid exempelvis begravning, men de flesta kollektivavtal erbjuder den möjligheten. 

Har man rätt att vara hemma vid dödsfall?

Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl, är den lag som tillämpas för att du ska få ledigt. Lagen gäller endast när det är en nära anhörig, alltså den person som anses vara familj och har avlidit. Du har rätt att stanna hemma när en person i din familj dör.

Beroende på vilket kollektivavtal du har samt din arbetsgivares egna villkor gäller olika klausuler. En arbetsgivare utan kollektivavtal har oftast en policy som ger dig rätt till ledighet. Det innebär att du kan ha rätt att stanna hemma under fler dagar när du förhåller dig till ett specifikt avtal. Här går vi igenom några av de största facken och deras villkor som tillämpas vid ledighet vid dödsfall av nära anhörig.

Vad innebär nära anhörig?

Det finns vissa regler som gäller för ledighet vid dödsfall i Sverige. Enligt lagen har du rätt till ledighet från ditt arbete, men inte rätt till betald ledighet (s.k. ”permission”) enligt lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl.

Många arbetsgivare beviljar dock betald ledighet när någon nära anhörig avlider av naturliga skäl. Givetvis är arbetstagaren ytterst ofokuserad på arbetet vid denna tid, samt ytterst sårbar. Flera arbetsgivare medger idag betald ledighet i upp till 10 dagar efter anhörigs bortgång och begravning. Det finns givetvis inget som hindrar längre ledighet, eller uttag av semester i samband med detta. I vissa fall kan arbetstagaren även komma att sjukskrivas.

Vilka som anses vara ”nära anhöriga” regleras oftast i kollektivavtalet. Vanligen räknas maka, make, sammanboende, registrerad partner, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, mor- och farföräldrar samt svärföräldrar som nära anhöriga.

Vad räknas som nära anhörig på begravning?

Det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig med lön vid exempelvis begravning, men de flesta kollektivavtal erbjuder den möjligheten. 

När man har förlorat någon nära?

Alla större förändringar i livet kan orsaka sorgereaktioner. Man kan uppleva sorg när livet inte blir som man tänkt sig eller när det man hoppats på inte blev av. Sorg är därför en naturlig del av livet, och det är svårt att gå igenom livet utan att någon gång uppleva det.

De allra flesta har efter en förlust ett behov av att sörja. Sorgearbetet syftar till att förstå innebörden av det som hänt och anpassa sig till en förändrad livssituation. Sorg är kärlekens pris och den sorg som smärtar visar att vi förlorat någon som är betydelsefull för oss.

Kan man sjukskriva sig vid dödsfall?

Om den andra föräldern till ditt eller dina barn har gått bort har du kanske frågor om barnbidrag, bostadsbidrag, vårdbidrag eller föräldrapenning. Här kan du läsa vad som gäller för varje enskild ersättning.

Om ni har fått bostadsbidrag kommer det att upphöra automatiskt. Men du kan söka bostadsbidrag igen för dig själv.

Har man rätt att sjukskriva sig vid dödsfall?

Vissa arbetsgivare kan bevilja en kortare ledighet utan att göra avdrag på lönen. Arbetsgivare kan ha kollektivavtal där den anställda har rätt till ledighet. Det är inte samma regler i alla kollektivavtal. Det finns även arbetsgivare utan kollektivavtal, som i vissa fall kan ge ledigt, eftersom det anses som en god sed inom arbetslivet.

Om din arbetsgivare inte har något kollektivavtal behöver du och arbetsgivaren komma överens om hur länge du kan vara ledig. Det är möjligt att arbetsgivaren har någon form av policy som säger vad som gäller för de anställda.

Kan man sjukanmäla sig vid dödsfall?

När en nära anhörig går bort har man enligt lagen rätt till ledighet. Det innebär att du har rätt att stanna hemma, men inte automatiskt rätt till permission, det vill säga ledighet utan löneavdrag. Här hittar du lagtexten i sin helhet: Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl.

Vad är skillnaden på närstående och anhörig?

En patient som uppnått myndighetsåldern har rätt att själv delta i beslut som gäller hans vård och behandling. Patienten bestämmer själv vem som får ta del av uppgifter om hans hälsotillstånd och vård.

Om en patient på grund av mental störning, psykisk utvecklingsstörning eller av någon annan orsak inte kan fatta beslut om vården eller behandlingen, ska samtycke för en viktig vårdåtgärd erhållas av patientens lagliga företrädare, en nära anhörig eller någon annan närstående person. Målet är att man med hjälp av de anhörigas åsikt ska kunna reda ut vad patienten själv skulle önska av sin vård. Om de anhöriga förbjuder vård eller behandling eller en vårdåtgärd, ska vården eller behandlingen så vitt möjligt i samförstånd med den person som vägrat ge sitt samtycke ges på något annat sätt som är godtagbart från medicinsk synpunkt.

Vilka räknas som nära anhörig vid begravning?

Vissa arbetsgivare kan bevilja en kortare ledighet utan att göra avdrag på lönen. Arbetsgivare kan ha kollektivavtal där den anställda har rätt till ledighet. Det är inte samma regler i alla kollektivavtal. Det finns även arbetsgivare utan kollektivavtal, som i vissa fall kan ge ledigt, eftersom det anses som en god sed inom arbetslivet.

Om din arbetsgivare inte har något kollektivavtal behöver du och arbetsgivaren komma överens om hur länge du kan vara ledig. Det är möjligt att arbetsgivaren har någon form av policy som säger vad som gäller för de anställda.

Måste barn betala föräldrars begravning?

Du som vill söka ekonomiskt bistånd till begravning ska kontakta mottagning ekonomiskt bistånd.

När du gör din ansökan måste du kunna redovisa en registrerad bouppteckning eller dödsboanmälan.

Vad skickar man till någon som förlorat en närstående?

Den skriftliga kondoleansen kan vara en personligt skriven hälsning. Vanligt är att man i ord beklagar dödsfallet Tillsammans med den skriftliga kondoleansen är det även lämpligt att ha blommor. En kondoleans behöver inte vara skriftlig, ett deltagande genom att hjälpa till med något kring begravningen är också ett sätt att kondolera.

Vad skriver man till någon som förlorat sin mamma?

 • Jag är ledsen över att du har förlorat en älskad person
 • Mitt hjärta går ut till dig i din sorg
 • Jag delar din sorg och önskar att jag kunde göra något för att lindra den
 • Jag tänker på dig och din familj i denna svåra stund
 • Min kondoleans till dig och din familj
 • Jag är här för dig om du behöver någon att prata med
 • Du är i mina tankar och jag önskar att jag kunde göra mer för att hjälpa dig
 • Jag är tacksam för att jag fick känna den här personen, och jag delar din sorg över förlusten
 • Jag är här för dig, i sorg och stillhet.
 • I ditt hjärta lever de kvar.
 • Ord räcker inte, men kärlek gör.
 • Min tanke är hos dig.
 • Ett liv väl levt blir aldrig glömt.
 • Sorgens tyngd delar vi.
 • Vila i frid, för alltid i våra hjärtan.
 • Ditt ljus lyser vidare i oss.
 • Ett avsked, men inte en glömska.
 • Tid hejar inte, men minnen stannar.

Hur länge får man vara sjukskriven vid dödsfall?

Vissa arbetsgivare kan bevilja en kortare ledighet utan att göra avdrag på lönen. Arbetsgivare kan ha kollektivavtal där den anställda har rätt till ledighet. Det är inte samma regler i alla kollektivavtal. Det finns även arbetsgivare utan kollektivavtal, som i vissa fall kan ge ledigt, eftersom det anses som en god sed inom arbetslivet.

Om din arbetsgivare inte har något kollektivavtal behöver du och arbetsgivaren komma överens om hur länge du kan vara ledig. Det är möjligt att arbetsgivaren har någon form av policy som säger vad som gäller för de anställda.