:

Hur lång tid tar det att registrera faderskap?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång tid tar det att registrera faderskap?
 2. Hur lång tid tar det att få svar på faderskapstest?
 3. Vem betalar faderskapstest?
 4. Hur fastställs faderskapet?
 5. Kan mamma neka faderskapstest?
 6. Kan man fastställa faderskap innan barnet är fött?
 7. Kan mamma vägra faderskapstest?
 8. Hur många procent är inte pappa till sina barn?
 9. Måste mamman godkänna faderskapstest?
 10. Hur mycket kostar det att göra ett faderskapstest?
 11. Kan pappan neka faderskapstest?
 12. Vad händer barn utan pappa?
 13. Måste jag tala om vem som är pappa?

Hur lång tid tar det att registrera faderskap?

Talan om fastställelse av faderskapet kan väckas av barnet genom en stämningsansökan, enligt 3 kap. 5 § första stycket FB. Om modern har vårdnad om barnet får hon alltid föra barnets talan oavsett om hon är myndig eller inte. Talan får också föras av en särskild förordnad vårdnadshavare eller en tillfällig vårdnadshavare (3 kap. 5 § andra stycket, FB).

Barnets talan får också föras av socialnämnden i den kommun där mannen som fastställelsen avser är folkbokförd, 5 b § lag (1985:367) om föräldraskap i internationella situationer.

Talan kan inte väckas av den man som anser sig vara barnets far.

Enligt 4 § IFL får mål om faderskap tas upp av svensk domstol:

 • om barnet har sin hemvist i Sverige,
 • om talan förs mot en man som har sin hemvist i Sverige eller
 • om det med hänsyn till barnets, moderns eller mannens anknytning till Sverige finns särskilda skäl att pröva frågan om faderskap i Sverige.

Om talan om faderskap förs mot en man med hemvist i Sverige ska stämningsansökan lämnas in till den tingsrätt där mannen ska svara i tvistemål i allmänhet (3 kap. 7 § andra stycket FB), det vill säga där mannen har sin hemvist. Är mannen folkbokförd i Sverige är det den ort han är folkbokförd som anses vara hans hemvist (10 kap. 1 § rättegångsbalken, RB).

Hur lång tid tar det att få svar på faderskapstest?

 • Fri frakt
 • Leverans 1-3 vardagar
 • Säker betalning
 • DDC´s Dual Process™
 • 2x20 markörer som standard
 • DDC -Ackrediterat och kvalitetssäkrat laboratorium

Vårt laboratorium DDC, DNA Diagnostics Center, som är USAs mest betrodda, utför över en miljon DNA-analyser per år. Det ger en oslagbar säkerhet. Laboratoriet är ackrediterat och kvalitetssäkrat och tack vare att alla tester körs dubbelt med DDC´s Dual Process™ kan vi garantera att testresultatet är 100 % riktigt.

Vem betalar faderskapstest?

Går det att ta reda på vem som är pappa till barnet redan när barnet ligger i magen? 

Det går att ta reda på faderskap redan när barnet är i magen. Men oftast sker det när barnet är fött. De flesta faderskapsbestämningar beställs och bekostas av kommunerna. Kommunen har ansvar att reda ut vem som är pappa till barn som är under 18 år.

Hur fastställs faderskapet?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag gå igenom vad som gäller när ett faderskap ska fastställas. Jag kommer tillämpa bestämmelserna i föräldrabalken (FB).

Kan mamma neka faderskapstest?

Övrigt/annat

Jag har en dotter och jag är säker på att jag ej är biologisk pappa till henne. Jag pratade med henne om att ta ett faderskapstest ,då berättade hon för sin mor om det och sen nekar hon ett test p.g.a. moderns påverkan. Hur gå till väga för att få igenom ett test?

Kan man fastställa faderskap innan barnet är fött?

Den som föder barnet är barnets mamma. Om mamman är gift när barnet föds är maken barnets pappa. Om mamman och pappan inte är gifta när barnet föds måste faderskapet fastställas. När två kvinnor får ett barn med hjälp av fertilitetsbehandling, kan den icke-biologiska mamman fastställas som barnets andra mamma.

Se relaterade tjänster och servicekanaler.

Kan mamma vägra faderskapstest?

Faderskapsutredning och moderskapsutredning utförs med DNA-tekniker vilket innebär att likheter och olikheter studeras direkt i arvsmassan. DNA finns i hela kroppen och vid testet används munskrapsprov eller blodprov från mannen, kvinnan och barnet. När proven kommit till den rättsgenetiska enheten analyseras varje prov vid två separata tillfällen. Resultaten från de olika proverna måste ha fullständig överensstämmelse för att godkännas.

Hur många procent är inte pappa till sina barn?

Allt fler väljer att genomföra ett faderskapstest för att slå fast att det verkligen är de som är far till barnet. Idag finns faderskapstest enkelt att hitta på nätet, test där du dessutom får lov att vara anonym.

Att privat genomföra ett faderskapstest är idag snabbt, diskret och enkelt. Till skillnad från en kvinna så kan en blivande pappa aldrig vara helt säker på om han är biologisk far åt barnet. Antalet test som genomförs ökar och enligt tillgänglig statistik är runt 13 procent av de som testas inte pappa till barnet. Innan man genomför ett test ska man vara medveten om att det kan bli en smärtsam process. Tänk igenom innan hur du ska förhålla dig till kvinnan och barnet om det visar sig att barnet inte är ditt.

Måste mamman godkänna faderskapstest?

Faderskapstest och moderskapstest utförs med hjälp av DNA-test vilket innebär att likheter och olikheter studeras direkt i arvsmassan. DNA finns i hela kroppen och vid testet används munskrapsprov eller blodprov från mannen, kvinnan och barnet. Varken faderskaps- eller moderskapsutredning baseras på hårstrå eller hårprov. När proven kommit till den rättsgenetiska enheten i  Linköping analyseras varje DNA-prov vid två separata tillfällen. Resultaten från de olika proverna måste ha fullständig överensstämmelse för att godkännas.

Faderskapstest under graviditeten, när barnet är i magen, utförs bara på uppdrag av polis eller läkare.

Ert ärende registreras när vi har fått in anmälan och samtycken/fullmakt. OBS! En registreringsavgift och moms tas ut för alla registrerade ärenden, även om anmälan tas tillbaka och ärendet avbryts. I avgiften för ett färdigställt ärende ingår registrering, analyskostnader och moms.

Med dagens DNA‐teknik har analyserna vid vår rikstäckande enhet för rättsgenetik i Linköping mycket hög säkerhet. Våra faderskaps- och moderskapsutredningar ger säkra svar med en säkerhet på 99,99 procent eller högre.

Hur mycket kostar det att göra ett faderskapstest?

 • Fri frakt
 • Leverans 1-3 vardagar
 • Säker betalning
 • DDC´s Dual Process™
 • 2x20 markörer som standard
 • DDC -Ackrediterat och kvalitetssäkrat laboratorium

Vårt laboratorium DDC, DNA Diagnostics Center, som är USAs mest betrodda, utför över en miljon DNA-analyser per år. Det ger en oslagbar säkerhet. Laboratoriet är ackrediterat och kvalitetssäkrat och tack vare att alla tester körs dubbelt med DDC´s Dual Process™ kan vi garantera att testresultatet är 100 % riktigt.

Kan pappan neka faderskapstest?

Om du som är kvinna föder ett barn blir du automatiskt registrerad som barnets mamma. Det kallas moderskapspresumtion. Om du är man och föder ett barn blir du barnets far. Det kallas faderskapspresumtion.

Du som är man och gift eller registrerad partner med den som föder barn blir registrerad som barnets far. Om du är en kvinna blir du barnets förälder. Att på detta sätt automatiskt anses som förälder kallas faderskapspresumtion respektive föräldraskapspresumtion.

Vad händer barn utan pappa?

Att tillåta insemination för ensamstående kvinnor blir inget annat än ett sätt att ge kvinnor möjligheten att skaffa barn utan att en pappa i efterhand kommer och krånglar om umgänge och vårdnad. Detta på barnets bekostnad då det förlorar sin rätt till halva sitt ursprung. Att slippa de här diskussionerna, bråken som det blir och eventuella stämningar är förstås rätt skönt för en ensamstående mamma, skriver Hanns Boris, från föreningen Pappa-Barn.

Runtom i Sverige är barnvagnar som förs fram av pappor ett allt vanligare inslag. Detta välkomnas och är förmodligen ett resultat av att olika regeringar i ett par decennium påtalat vikten av att männen tar ett större ansvar för sina barn. Bland annat har dessa regeringar infört pappamånader och bonus till de som delar på föräldradagarna. Samtidigt har antalet vårdnadstvister ökat, bara de fem senaste åren med över 30%. Vi är många som undrar varför. En av förklaringarna kan vara att det är fler män som vill vara med och ta hand om sina barn. Hämta och lämna dem på dagis, följa med till fritidsaktiviteter och träffa andra pappor över en fika på stan. Grannen gör så, bästa kompisen gör det och kollegorna på jobbet förstås. Många mammor kanske inte hade räknat med att mannen de valde att skaffa barn med har en längtan att få göra allt detta tillsammans med sin son eller dotter. De hade helt enkelt inte räknat med att stöta på patrull när de efter en tid verkställer sina planer när de vill gå isär, ha ensam vårdnad och hela boendet. Kanske redan innan barnet är fött till och med.

Måste jag tala om vem som är pappa?

och lösöre i din verksamhet är det bäst att sälja sakerna – både ur hållbarhets- samt ekonomisk synpunkt. Du kan även skänka till välgörande ändamål. Vissa välgörenhetsorganisationer erbjuder, vid större partier, även upphämtning.

För inventarier och lösöre som ej går att sälja bör det återvinnas i så hög grad som möjligt. Farligt avfall ska hanteras på korrekt sätt. Här finns mer information: Avfall, farligt avfall (naturvardsverket.se)