:

Hur gör man för att avsluta enskild firma?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man för att avsluta enskild firma?
 2. När kan man avsluta enskild firma?
 3. Vad händer när man avvecklar enskild firma?
 4. Hur avregistrerar jag mitt företag?
 5. Hur mycket försvinner i skatt enskild firma?
 6. Kan man sälja sin enskilda firma?
 7. Vad är nackdelar med enskild firma?
 8. Kan man pausa sin enskilda firma?
 9. Hur mycket får man tjäna skattefritt enskild firma?
 10. Måste jag betala skatt varje månad enskild firma?
 11. Hur mycket skatt på vinst enskild firma?
 12. Kan man anställa sina barn i enskild firma?
 13. Vad ligger skatten på enskild firma?
 14. Hur länge kan man ha en enskild firma vilande?
 15. Vad är 5 25 regeln?

Hur gör man för att avsluta enskild firma?

och lösöre i din verksamhet är det bäst att sälja sakerna – både ur hållbarhets- samt ekonomisk synpunkt. Du kan även skänka till välgörande ändamål. Vissa välgörenhetsorganisationer erbjuder, vid större partier, även upphämtning.

För inventarier och lösöre som ej går att sälja bör det återvinnas i så hög grad som möjligt. Farligt avfall ska hanteras på korrekt sätt. Här finns mer information: Avfall, farligt avfall (naturvardsverket.se)

När kan man avsluta enskild firma?

För att avsluta en enskild firma krävs att verksamheten har upphört, det vill säga inte längre säljer varor eller tjänster, och att ekonomin är nollställd, dvs alla tillgångar är sålda, skulder betalda och obeskattade reserver återförda. En enskild firma kan inte anmälas som vilande eller pausad, utan måste avvecklas om verksamheten är inaktiv.

Vad händer när man avvecklar enskild firma?

Ja, det är möjligt att sälja en enskild firma. Vid försäljningen överlåts företagets tillgångar och skulder till köparen. Det rekommenderas att göra en korrekt värdering av företaget innan försäljningen för att fastställa ett lämpligt pris.

En möjlig plattform för att sälja en enskild firma är Bolagsplatsen.se, Sveriges största webbplats för företagsförmedling. På Bolagsplatsen kan man lägga upp en annons med information om företaget och dess verksamhet samt det pris man vill sälja företaget för. Potentiella köpare kan sedan kontakta säljaren via webbplatsen för att diskutera vidare.

Beskattningen vid försäljning av en enskild firma kan variera beroende på försäljningspriset och det skattemässiga värdet på verksamheten.

Om försäljningspriset överstiger det skattemässiga värdet, vilket är värdet som anges i deklarationen för det år företaget grundades, så beskattas skillnaden som en vinst. Denna vinst beskattas med inkomstskattesatsen på samma sätt som övrig inkomst, vilket innebär att du kan behöva betala en högre skattesats om vinsten är hög.

Om försäljningspriset är lägre än det skattemässiga värdet så kan du göra avdrag för förlusten. Avdraget dras från din totala inkomst för året och kan därmed sänka din totala skattesats.

Hur avregistrerar jag mitt företag?

 • Fundera
  • Har du en affärsidé?
  • Hållbart företagande
  • Skapa en affärsplan
  • Gör en budget
  • Våra webbinarier
   • Webbinarium: Starta eget
   • Webbinarium: Att anställa
   • Webbinarium: Företagsnamn och varumärke
   • Webbinarium: Handel med utlandet
   • Webbinarium: Sjukförsäkring och pension
  • Olika företagsformer
  • Ekonomisk trygghet
  • Franchising eller köpa befintligt företag
   • Franchising
    • Franchisingavtalet
   • Köpa ett befintligt företag
    • Vad köper du?
    • Hitta företag
    • Information och analys
    • Värdering och förhandling
  • Starta kooperativ
   • Olika slags kooperativ
   • Kooperativa principer
  • Socialt företagande och samhällsentreprenörskap
   • Vill du starta?
   • Stöd för sociala företag
   • Att göra affärer
   • Arbetsintegrerande sociala företag
   • Gröna välfärdstjänster
  • Hobby eller företag?
  • Egenanställning
  • Så har andra gjort
 • Starta
  • Förbered din start
   • Ansöka om tillstånd
    • Om du fått avslag
   • Lär dig branschen
   • Bokföring
   • Så fungerar avtal
  • Välj företagsform
   • Enskild näringsverksamhet
   • Aktiebolag
   • Handelsbolag eller kommanditbolag
   • Ekonomisk förening
   • Bostadsrättsförening
   • Ideell förening
   • Kombinera olika företagsformer
   • Samfällighetsförening
  • Starta och registrera ditt företag
   • Enskild näringsverksamhet
   • Aktiebolag
   • Handelsbolag eller kommanditbolag
   • Ekonomisk förening
   • Filial
   • Bostadsrättsförening
   • Ideell förening
   • Samfällighetsförening
  • Skatter och avgifter
   • Moms
    • Olika momssatser
   • Enskild näringsverksamhet
    • Liten skatteskola för enskild firma
   • Aktiebolag
   • Handelsbolag eller kommanditbolag
   • Ekonomisk förening
    • Bostadsrättsförening
  • Hållbart företagande
   • Bli ett hållbart företag
    • Företagets egen påverkan
    • Målsättning och uppföljning
    • Organisation
   • Gör hållbara val
    • Produkt- och tjänsteutveckling
    • Produktion
    • Distribution och transporter
    • Leverantörer och inköp
    • Hållbara evenemang
   • Tjäna pengar på ett hållbart sätt
    • Affärsmodell
    • Lönsamhet
    • Finansiering för ett hållbart företag
   • Kommunicera vad du gör
   • Frågor att fundera över i hållbarhetsarbetet
  • Skydda ditt företag
   • Skydda din företagsinformation
   • Skydda ditt företag mot kapning
   • Distansarbete
   • Piratkopiering
   • Om du fått en bluffaktura
   • Penningtvätt och finansiering av terrorism
   • Förberedelser för klimatförändringar
   • Planera för personalbortfall
   • Försäkringar
  • Ta hand om dina immateriella tillgångar
   • Patent
   • Varumärke
   • Design
   • Upphovsrätt
   • Företagsnamn
   • Skillnad företagsnamn och varumärke
   • Bättre affärer med immateriella tillgångar
  • Finansiera starten
   • Banklån
   • Riskkapital
    • Att söka riskkapital
   • Affärsänglar
   • Hitta offentlig finansiering
    • Finansiering vid start
   • Crowdfunding
    • Tips för ett lyckat crowdfunding-projekt
  • Marknadsföring av ditt företag
  • Anställa personal
  • Din pension som företagare
  • Starta företag som utländsk medborgare
   • Uppehållstillstånd
   • Starta företag som asylsökande eller nyanländ
   • Information om Sverige
   • Rådgivning och hjälp för nyanlända
   • Broschyrer
  • Registrera utländskt företag i Sverige
  • Vad gäller i din bransch?
   • Film
    • Starta företag inom film
     • Så hittar du uppdrag
     • Frilansare inom film
     • Finansiering av film
    • Regler, avtal och tillstånd
     • Upphovsrätt inom filmområdet
     • Avtal inom filmområdet
     • Musik, manus och filmrättigheter
     • Tillstånd inom filmområdet
      • Villkor och säkerhet
    • Organisationer och nätverk
   • Mat, dryck och logi
   • Mode och design
    • Starta företag inom mode och design
     • Design som tjänst eller vara
     • Produktion
     • Hållbar design
    • Marknadsföra och sälja
     • Försäljning
     • Marknadsföring
    • Avtal och lagar
     • Avtal
     • Upphovsrätt
     • Designskydd, patent och varumärkesskydd
    • Nätverk och möjligheter
     • Organisationer
     • Stipendier och tävlingar
   • Bild och form
    • Starta företag inom bild och form
     • Ekonomi och finansiering
     • Budget och arvoden
     • Olika typer av ersättningar
     • Moms inom bild- och formområdet
    • Upphovsrätt
    • Nätverk och möjligheter
     • Stipendier och bidrag
     • Kulturinkubatorer
     • Branschorganisationer
   • Musik
   • Scenkonst
    • Starta företag inom scenkonst
     • Trygghetssystem för frilansare
     • Finansiering och ekonomi
     • Stöd och bidrag
     • Moms inom scenkonstområdet
    • Lagar, regler och tillstånd
     • Scener och säkerhet
     • Upphovsrätt
     • Avtal inom scenkonstområdet
    • Organisationer
    • Kulturinkubatorer
   • Text och litteratur
    • Journalist
     • Arbeta som frilansjournalist
     • Frilansjournalistens kunder
     • Så säljer du artiklar
    • Författare/förläggare
     • Försörja sig som författare
     • Ge ut böcker
     • Hur ska boken ges ut?
     • Sälja böcker
      • Marknadsföring
     • Arvode och avtal
     • Upphovsrättsersättningar
    • Skatt och moms
    • Stipendier
    • Organisationer
  • Startup
  • Så har andra gjort
 • Driva
  • Rysslands invasion av Ukraina
  • Hållbart företagande
  • Besöksnäringen
   • Hållbart företagande i besöksnäringen
   • Naturturismföretag
   • Checklistor, guider och tjänster
    • Matchningstjänsten besöksnäringen
   • Certifieringar och märkningar inom besöksnäringen
   • Kunskapsbanker och riktlinjer
   • Paketresor och resegaranti
   • Säkerhet för tjänsteföretag
  • Ekonomi och bokföring
   • Bokföring
    • Verifikationer
    • Konton och kontoplaner
     • Exempel dubbel bokföring
    • Löpande bokföring
     • Bokföringsexempel
    • Räkenskapsår
    • Årsbokslut och årsredovisning
     • Enskild näringsverksamhet
     • Aktiebolag
     • Handelsbolag och kommanditbolag
     • Ekonomisk förening
      • Bostadsrätts­förening
   • Affärsdokument
    • Offert och anbud
    • Faktura
     • E-faktura
    • Betalningspåminnelse
   • Förbättra din likviditet
   • Om du inte kan betala
  • Skatter och avgifter
   • Moms - redovisa och betala
   • Godkänd för F-skatt
   • Enskild näringsverksamhet
    • Egenavgifter
    • Avdrag för kostnader
   • Aktiebolag
    • Redovisa resultatet
    • Avdrag för kostnader
   • Handelsbolag eller kommanditbolag
    • Redovisa resultatet
    • Avdrag för kostnader
   • Ekonomisk förening
    • Redovisa resultatet
    • Avdrag för kostnader
  • Arbetsgivare och anställda
   • När du ska anställa personal
    • Hitta rätt kanaler när du ska anställa
    • Välja rätt person när du ska anställa
    • Anställa med stöd
    • Anställningsformer
    • Anställningsavtal
    • Arbetstider
    • Skaffa en praktikant
    • Anställa utländska medborgare
    • Sända ut anställd för arbete utomlands
    • Anställa i utländskt företag
    • Diskriminering
    • Minderåriga anställda
   • Vad kostar det att ha anställda?
    • Lön
    • Skatteavdrag
    • Arbetsgivaravgifter
    • Växa-stödet
    • Sjukdomsrelaterade kostnader
    • Försäkrings­ kostnader
    • Förmåner
   • När en anställd blir sjuk
    • Sjukskrivning
     • Räkna ut karensavdrag
    • Rehabilitering
    • Minska sjukfrånvaron
   • Ledighet
    • Semester
     • Förskotts­semester
    • Semesterlön
     • Sammalöne­regeln
     • Procentregeln
    • Föräldraledighet och VAB
    • Annan ledighet
   • Kollektivavtal och arbetsmiljö
    • Arbetsmiljö
    • Kollektivavtal
    • Facklig organisation
    • Arbetsgivar­organisationer
   • Arbetsgivarpodden
   • Uppsägning
    • Anställd säger upp sig
    • Uppsägning av personliga skäl
    • Arbetsbrist
    • Pensionering
    • Misskötsel
  • Göra affärer med andra länder
  • Om du blir sjuk
  • Om du är eller ska bli förälder
   • Jobba, vobba och vabba
  • Skriva avtal
   • Avtalets innehåll
  • Lagar inom konsumenträtt
  • GDPR - dataskyddsregler
   • Vad är en personuppgift?
   • Varför bry sig om GDPR?
   • När får du samla in personuppgifter?
   • Informera mera!
   • De viktigaste principerna
  • Om det blir tvist
   • Betalningsföreläggande
   • Handräckning och återtagning
   • Lösa tvist i domstol
   • Lösa tvist i skiljenämnd
   • Medling
   • ARN
  • Offentlig upphandling
  • Miljömärkning och certifiering
   • Mat
   • Energi och teknik
   • Textil
  • Produktsäkerhet
   • Kemikalier i dina produkter
  • Digitalisera ditt företag
   • Tips för industriföretag
   • Skaffa digital brevlåda
  • Så har andra gjort
 • Utveckla
  • Ska du importera eller exportera
   • Rådgivning och stöd
   • Guider och verktyg
   • Välj marknad, säljkanal och betalningsform
   • Regler för världshandeln
   • Handel med varor
    • Livsmedelsimport
    • Jordbruks- och livsmedelsexport
   • Handel med tjänster
   • Standarder, certifiering och märkning
   • Transport och logistik
   • Skydda dina immateriella tillgångar
   • Teckna avtal
   • Brexit
  • Hållbart företagande
  • Söka finansiering
   • Produktutveckling och innovation
   • Investera för tillväxt
   • Att söka riskkapital
    • Om riskkapital
   • Att söka offentlig finansiering
   • Former för finansiering
  • Byta företagsform
   • Enskild näringsverksamhet till aktiebolag
    • Skatt och deklaration
  • Styrelsearbete
  • Kompetensplanering
   • Planera och attrahera
    • Skapa företagspresentation
    • Ta fram medarbetarprofil
    • Hitta rätt kanaler
   • Analysera och rekrytera
    • Gör en behovsanalys
    • Hitta rätt lösning
    • Steg för steg – så rekryterar du
   • Utveckla och behålla
    • Vilka kunskaper och kompetenser har dina anställda?
    • Sätt rutiner för medarbetardialog
    • Hitta nya utvecklingsvägar
   • Företagare berättar
    • Lundgrens smide använder sociala medier som verktyg
    • Delar på tekniker
    • Gnosjö automatsvarvning anställer egen yrkeslärare
  • Hitta utbildning
   • Checklista om utbildning
   • Hitta rätt i utbildningsutbudet
   • Kunskap för omställning
   • Manovi satsar på kompetensutveckling
  • Validering
 • Avveckla
  • Enskild näringsverksamhet
   • Avsluta
    • Avregistrera
    • Redovisa
   • Sälja
    • Hitta köpare
    • Företagets pris
    • Skatter och avgifter
    • Avregistrera
    • Redovisa
   • Generationsskifte
    • Skatter och avgifter
    • Avregistrera
    • Redovisa
   • Konkurs
    • Avregistrera
    • Redovisa
  • Aktiebolag
   • Likvidation
    • Skatter och avgifter
    • Avregistrera
    • Redovisa
   • Sälja
    • Hitta köpare
    • Företagets pris
    • Ändra och redovisa
   • Generationsskifte
   • Konkurs
    • Avregistrera
    • Redovisa
  • Handelsbolag eller kommanditbolag
   • Likvidation
    • Skatter och avgifter
    • Avregistrera
    • Redovisa
   • Sälja andel
    • Hitta köpare
    • Skatter och avgifter
    • Redovisa
   • Sälja inkråm
    • Hitta köpare
    • Företagets pris
    • Skatter och avgifter
    • Avregistrera och redovisa
   • Generationsskifte
    • Skatter och avgifter
    • Anmäl ändring
    • Redovisa
   • Konkurs
    • Skatter och avgifter
    • Avregistrera
    • Redovisa
  • Ekonomisk förening
   • Likvidation
    • Skatter och avgifter
    • Avregistrera
    • Redovisa
   • Sälja andel
   • Generationsskifte
   • Konkurs
    • Avregistrera
    • Redovisa
  • Bostadsrättsförening
  • Samfällighetsförening
 • E-tjänster

Hur mycket försvinner i skatt enskild firma?

Returnera alltid skattedeklarationen för näringsverksamhet (blankett 5) – även om du inte haft någon verksamhet.

Om skattedeklarationen blir försenad blir du tvungen att betala förseningsavgift. Om du inte lämnar skattedeklarationen eller om den innehåller brister kan detta medföra en skatteförhöjning.

Du kan ansöka om förlängd deklarationstid om du har särskilda skäl till det, exempelvis om du blir sjuk. Lämna en ansökan till Skatteförvaltningen före den sista inlämningsdagen för din skattedeklaration. Du kan ansöka om förlängd deklarationstid i MinSkatt eller med en pappersblankett.

Kan man sälja sin enskilda firma?

Jag har köpt inventarier innan jag startade min enskilda näringsverksamhet. Kan jag sälja inventarierna till företaget och få avdrag för den ingående momsen?

Nej, det kan du inte. Det kan i momssammanhang aldrig bli en försäljning när du själv säljer något till din enskilda näringsverksamhet. Däremot kan du, under vissa förutsättningar, göra avdrag för inventariernas värde inklusive moms i inkomsttaxeringen. Du kan läsa mer på sidan "Kostnader" under rubriken "Utgifter innan verksamheten har kommit igång".

Vad är nackdelar med enskild firma?

I OP Lättföretagare har man gjort det så enkelt som möjligt att bilda ett företag. Olika rutiner, såsom bokföring, fakturering och många skattefrågor sköts direkt i tjänsten OP Lättföretagare.

Egenanställning lämpar sig för företagande på deltid och heltid. Mest nytta av tjänsten och de skattelättnader den medför har företagare som säljer sitt kunnande.

Kan man pausa sin enskilda firma?

Guiden er for personligt ejede virksomheder, men trin 3 og 4 kan også bruges af selskaber. Du kan også bruge guiden, hvis du allerede har lukket din virksomhed.

Vi anbefaler, at du ser alle trinene igennem, inden du lukker din virksomhed på virk.dk. Det er også vigtigt, at du følger trinene i den rigtige rækkefølge, så du sikrer dig adgang til systemerne og undgår opkrævninger i form af skatter, afgifter og gebyrer efterfølgende.

Hvis du har en revisor, bør I indbyrdes aftale, hvem der tager hvilke trin i guiden, før du lukker virksomheden.

Før du lukker din virksomhed, skal du gå ind på virksomhedens Skattekonto, som du finder på TastSelv Erhverv. Skattekontoen giver dig et samlet overblik over din virksomheds indberetninger, opkrævninger og ind- og udbetalinger til og fra Skattestyrelsen. 

Her skal du se, om alt er som det skal være, inden du lukker virksomheden. Blandt andet kan du se, om du har indberettet alt det, du skal, så du undgår afgifter og at betale for meget i fx moms eller A-skat. 

Hur mycket får man tjäna skattefritt enskild firma?

I Sverige finns det runt 800 000 företagare som driver enskild firma, trots det är det många som inte vet vilka skatteregler som gäller för enskild firma och de flesta skatteexperter är också inriktade på aktiebolag. Urban Rydin, skattechef på skogsfastighetskonsulten Ludvig & Co, är dock specialiserad på skatter för enskild firma och svarar här på några frågor.

Först och främst, hur uppstår ett resultat i enskild firma? Du startar din verksamhet och får intäkter för uppdrag som du fakturerar och du har även lite kostnader. Intäkterna minus kostnaderna blir ditt resultat och det är det du som utgångspunkt skattar för om du inte använder dig av de planeringsinstrument som skattereglerna fullt lagligt ger.

Måste jag betala skatt varje månad enskild firma?

I Sverige finns det runt 800 000 företagare som driver enskild firma, trots det är det många som inte vet vilka skatteregler som gäller för enskild firma och de flesta skatteexperter är också inriktade på aktiebolag. Urban Rydin, skattechef på skogsfastighetskonsulten Ludvig & Co, är dock specialiserad på skatter för enskild firma och svarar här på några frågor.

Först och främst, hur uppstår ett resultat i enskild firma? Du startar din verksamhet och får intäkter för uppdrag som du fakturerar och du har även lite kostnader. Intäkterna minus kostnaderna blir ditt resultat och det är det du som utgångspunkt skattar för om du inte använder dig av de planeringsinstrument som skattereglerna fullt lagligt ger.

Hur mycket skatt på vinst enskild firma?

I Sverige finns det runt 800 000 företagare som driver enskild firma, trots det är det många som inte vet vilka skatteregler som gäller för enskild firma och de flesta skatteexperter är också inriktade på aktiebolag. Urban Rydin, skattechef på skogsfastighetskonsulten Ludvig & Co, är dock specialiserad på skatter för enskild firma och svarar här på några frågor.

Först och främst, hur uppstår ett resultat i enskild firma? Du startar din verksamhet och får intäkter för uppdrag som du fakturerar och du har även lite kostnader. Intäkterna minus kostnaderna blir ditt resultat och det är det du som utgångspunkt skattar för om du inte använder dig av de planeringsinstrument som skattereglerna fullt lagligt ger.

Kan man anställa sina barn i enskild firma?

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt så är det inget som hindrar dig att anställa familjemedlemmar eller släkt i ditt företag. Utan att veta hur gammal din son är så kan det vara bra för dig att känna till att det finns särskilda regler om när och hur länge barn i yngre åldrar får arbeta, du kan läsa mer om det här på Arbetsmiljöverkets hemsida. Utöver detta så finns det även lite särskilda regler både arbetsrättsligt och skatterättsligt som är bra att känna till när familj anställs.

Vad ligger skatten på enskild firma?

Är du född 1956 eller senare betalar du full egenavgift, det vill säga 28,97 procent. Då gör du ett schablonavdrag på dina inkomster för egenavgifter med 25 procent.

Är du äldre betalar du en lägre egenavgift och gör därför ett mindre schablonavdrag. Andra anledningar till att du ska betala lägre egenavgifter kan vara att du har hel sjuk- eller aktivitetsersättning.

Hur länge kan man ha en enskild firma vilande?

Kommunalskatten i Huddinge är 19,47 kronor per hundralapp, det vill säga 19,47 procent av Huddingebons beskattningsbara inkomst. Det är kommunfullmäktige som bestämmer nivån på kommunalskatten.

I den skatt som du som invånare betalar ingår regionskatt till Region Stockholm. Utöver dessa skatter (kommunalskatten och landstingsskatten) betalar alla en begravningsavgift. Om du tillhör Svenska kyrkan betalar du även en kyrkoavgift.

Vad är 5 25 regeln?

Många företagare som av olika anledningar vill upphöra med verksamheten i sitt bolag vill ofta sätta sitt bolag "vilande". Faktum är att termen vilande varken har någon juridisk- eller fast betydelse. Termen syftar till en metod som går under flera beteckningar; "trädabolag", "5;25-bolag" eller som i detta fall "vilande aktiebolag".

Syftet med denna populära metod är att undvika hög vinstbeskattning, om exempelvis bolaget har höga vinstmedel från tidigare år, om bolaget avyttrat ett dotterbolag eller en verksamhet med hög vinst som påföljd eller om bolaget skall avyttras. Metoden innebär att man som företagare väljer att upphöra med all verksamhet i bolaget under 5 hela kalenderår. Om detta görs under pågående år så räknas inte det året som ett helt kalenderår.