:

Vad händer om man inte skickar in namn i tid?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer om man inte skickar in namn i tid?
 2. Hur registrerar man namn på nyfödd?
 3. Hur lång tid tar det att registrera namn på nyfödd?
 4. Vem bestämmer namn på barnet?
 5. Måste båda föräldrarna godkänna namn?
 6. Hur många nyfödda barn får namnet?
 7. Vad händer om man inte väljer ett namn till sitt barn?
 8. När kan bebisar sitt namn?
 9. Vilka namn är förbjudna i Sverige?
 10. Vad händer om man inte ger sitt barn ett förnamn?
 11. Vad händer om man inte namnger barn?
 12. När registreras barnet på pappan?
 13. Vilket efternamn får barnet vid födseln?
 14. Vilket Killnamn är finast?
 15. Vilka namn är förbjudna?

Vad händer om man inte skickar in namn i tid?

En vecka efter att barnet fötts skickar Skatteverket hem en blankett med ansökan om namn på bebisen som ska fyllas i och skickas tillbaka.

Om man inte skickar in namnblanketten inom tre månader kan det få konsekvenser. 

– Vi påminner vårdnadshavarna om att de ska ansöka om namn inom en viss tid. Om det inte kommer in någon ansökan ska Skatteverket förelägga barnets vårdnadshavare om att ansöka om förnamn inom en viss tid, förklarar Christina Forss, rättslig representant på folkbokföringen på Skatteverket. 

Hur registrerar man namn på nyfödd?

Vi har fått barn. Hur ansöker vi om barnets förnamn och efternamn?

I samband med att ert barns födelse registreras i folkbokföringen skickar Skatteverket en blankett hem till er där ni ska ansöka om ert barns namn. På den ansökan fyller ni i de namn ni vill att ert barn ska bära. Anmälan ska vara undertecknad av barnets vårdnadshavare.

Hur lång tid tar det att registrera namn på nyfödd?

Skatteverket skickar en blankett inom en vecka från att barnet har fötts, efter att födelsen har registrerats i folkbokföringen. Vi skickar blanketten till den som har fött barnet. Du ansöker om både förnamn och efternamn för barnet på samma blankett.

Om du inte ansöker om efternamn inom tre månader från att barnet föddes får barnet samma efternamn som den förälder som har fött barnet.  

Ett förnamn får inte kunna leda till obehag hos den som ska ha det, eller väcka anstöt hos någon annan. Det får inte heller uppfattas som ett efternamn eller vara olämpligt som förnamn av någon annan anledning.

I samband med att du ansöker om förnamn kan du också meddela vilket avnamnen som ska vara barnets tilltalsnamn.

Skatteverket prövar samtliga namn var för sig. Detta innebär att verket kan komma att godkänna ett eller flera namn i en ansökan och samtidigt avslå ett eller flera av de andra sökta namnen. Detta förutsatt att du inte vill att ansökan ska prövas i sin helhet.

Vem bestämmer namn på barnet?

Skatteverket skickar en blankett inom en vecka från att barnet har fötts, efter att födelsen har registrerats i folkbokföringen. Vi skickar blanketten till den som har fött barnet. Du ansöker om både förnamn och efternamn för barnet på samma blankett.

Om du inte ansöker om efternamn inom tre månader från att barnet föddes får barnet samma efternamn som den förälder som har fött barnet.  

Ett förnamn får inte kunna leda till obehag hos den som ska ha det, eller väcka anstöt hos någon annan. Det får inte heller uppfattas som ett efternamn eller vara olämpligt som förnamn av någon annan anledning.

I samband med att du ansöker om förnamn kan du också meddela vilket avnamnen som ska vara barnets tilltalsnamn.

Skatteverket prövar samtliga namn var för sig. Detta innebär att verket kan komma att godkänna ett eller flera namn i en ansökan och samtidigt avslå ett eller flera av de andra sökta namnen. Detta förutsatt att du inte vill att ansökan ska prövas i sin helhet.

Måste båda föräldrarna godkänna namn?

Föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn måste vara överens för att barnets efternamn ska kunna bytas. Om föräldrarna har gemensam vårdnad men inte är överens om namnbyte kan varken Skatteverket eller domstolen besluta att namnet ska ändras.

Hur många nyfödda barn får namnet?

Blanketten ”Anmälan om uppgifter om barnet” samt anvisningar skickas automatiskt per post till barnets moder efter dess födelse. Du får blanketten inom 2-4 veckor efter barnets födelse. Bekanta dig noggrant med anvisningarna innan du fyller i blanketten.

Du kan anmäl barnets namn och modersmål med webblanketten. Anmälan bekräftas av vårdnadshavare eller av båda vårdnadshavare, om barnet har två vårdnadshavare. För att använda webblanketten behöver du nätbankskoder eller mobilcertifikat. 

Vad händer om man inte väljer ett namn till sitt barn?

 Siffrorna från Skatteverket gäller de barn som är äldre än tre månader, och enligt Jenny Segeljakt är många av barnen ganska gamla. 

 - Jag känner till ett barn i Stockholms kommun som är elva år gammalt. Jag är ju säker på att de här barnen har ett namn, men det är ju viktigt att det i så fall registreras.

När kan bebisar sitt namn?

Bebisar växer och utvecklas otroligt snabbt på ett år. Varje månad kommer med sina utmaningar och faser. Från spädbarn till toddler –  den här artikelserien är för dig som är intresserad av att läsa mer om din bebis otroliga utveckling under de första 12 månaderna.*

*Viktigt att komma ihåg är att alla småttingar är unika och utvecklas i sin takt, så bli inte orolig om det inte stämmer in på din bebis! Milstolparna som nämns här ska enbart ses som riktlinjer. Prata med din kontakt i vården om du är orolig eller osäker på ditt barns utveckling.

Vilka namn är förbjudna i Sverige?

Att välja namn till sitt barn kan kännas som ett stort ansvar. Barnet ska ju dras med namnet hela livet sen! …eller? Faktum är att det går att ändra sitt förnamn om man inte är nöjd med det. På Skatteverkets hemsida går det att ansöka om att lägga till förnamn, byta förnamn helt, ändra stavningen på sitt namn, ta bort namn eller ändra ordningsföljden på sina namn till en kostnad på 250 kronor. Att man ansöker om en namnändring betyder dock inte att den blir godkänd…

Läs också: ”Namntoppen 2016 – här är hela listan över de mest populära barnnamnen!”

Vad händer om man inte ger sitt barn ett förnamn?

 Siffrorna från Skatteverket gäller de barn som är äldre än tre månader, och enligt Jenny Segeljakt är många av barnen ganska gamla. 

 - Jag känner till ett barn i Stockholms kommun som är elva år gammalt. Jag är ju säker på att de här barnen har ett namn, men det är ju viktigt att det i så fall registreras.

Vad händer om man inte namnger barn?

Skatteverket skickar en blankett inom en vecka från att barnet har fötts, efter att födelsen har registrerats i folkbokföringen. Vi skickar blanketten till den som har fött barnet. Du ansöker om både förnamn och efternamn för barnet på samma blankett.

Om du inte ansöker om efternamn inom tre månader från att barnet föddes får barnet samma efternamn som den förälder som har fött barnet.  

Ett förnamn får inte kunna leda till obehag hos den som ska ha det, eller väcka anstöt hos någon annan. Det får inte heller uppfattas som ett efternamn eller vara olämpligt som förnamn av någon annan anledning.

I samband med att du ansöker om förnamn kan du också meddela vilket avnamnen som ska vara barnets tilltalsnamn.

Skatteverket prövar samtliga namn var för sig. Detta innebär att verket kan komma att godkänna ett eller flera namn i en ansökan och samtidigt avslå ett eller flera av de andra sökta namnen. Detta förutsatt att du inte vill att ansökan ska prövas i sin helhet.

När registreras barnet på pappan?

Information till dig som tillhör norsk socialförsäkring (jobbar i Norge), bor i Sverige och är pappa eller "medmor". I Norge finns en föräldraförsäkring för pappan som heter ”Fedrekvote”. "Pappadagar" i samband med barns födsel finns inte på samma sätt som hos Försäkringskassan men pappan har enligt arbetsmiljölagen rätt att vara ledig i 2 veckor i samband med barns födsel. Norska arbetsgivare kan ha avtal om betald ledighet med lön men om ett sådant avtal inte finns kan pappan nyttja sig av fedrekvoten via NAV vid födseln.

Du kan även få mera information om regelverket genom att kontakta NAV Kontaktsenter på telefon +47 21 07 37 00

För "medmor" gäller samma regler som för pappan. Läs om "medmor" på NAV.no Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att ha rätt på fedrekvoten och den gemensamma föräldrapenning- perioden från NAV så måste pappan ha upptjänat rätten till detta genom att ha arbetat minst 6 av de 10 sista månaderna. Man kan sammanlägga socialförsäkringstid från ett annat EU/EES-land, så som Sverige. Även mamman måste hypotetiskt ha upptjänat samma rättigheter i Norge, det vill säga att mamman ska ha arbetat minst 6 av de 10 sista månaderna i ett annat EU/EES-land. Detta måste kunna dokumenteras genom arbetskontrakt och lönespecifikationer för mamman. Under fedrekvoten är det inget aktivitetskrav på mamman men hon kan inte uppbära föräldrapenning från Försäkringskassan under samma period/dagar utan kan exempelvis ha semester eller obetald tjänstledighet. Pappan kan starta uttag av fedrekvoten när han vill innan barnet fyller 3 år.

Vilket efternamn får barnet vid födseln?

Här nedan hittar du statistik från SCB över de mest vanliga efternamnen den 31 dec 2022.

Tabellen här nedan visar de 100 vanligaste efternamnen där varje stavning redovisas som ett eget namn.

Vilket Killnamn är finast?

Här nedan hittar du statistik från SCB över de pojknamn som var mest vanliga under 2022. Tabellen visar de 100 vanligaste tilltalsnamnen. Pojknamnen redovisas under den vanligaste stavningen, men samtliga stavningar ingår i det redovisade antalet.

Vill du ha fler namntips så hittar du här ytterligare 668 pojknamn eller 710 flicknamn.

Det pojknamn som var vanligast 2022 var William som nu klättrar upp från en tidigare andraplats. Noah som under ett par år varit det mesta populära pojknamnet hittas nu på tredjeplats. Toppen på listan över populära pojknamn är relativt intakt sett till de senaste åren. Bland de tio mest populära pojknamnen så är det dock tre nya pojknamn i år; Nils, Valter och August. De pojknamn som lämnar toppen är Elias, Adam och Frans.

Vilka namn är förbjudna?

Namntrender kommer och går. Ofta är dessa kopplade till vår samtid och kultur. Hjältar och hjältinnor blir förebilder som inspirerar föräldrar att döpa sina barn efter dem. Karaktärerna i Astrid Lindgrens älskade böcker och filmer har till exempel alltid varit en stor inspirationskälla. Många små är därför döpta efter barnen i Bullerbyn, Ronja Rövardotter och Emil i Lönneberga. Populära sånger som Hey Jude, Rosanna och Jolene har varit källan till många namntrender.

Hur gärna du än vill ge ditt barn ett alldeles unikt namn, så är det till syvende och sist Skatteverket som bestämmer. Det är den myndigheten som avgör vad du får döpa ditt barn till och reglerna är ganska strikta.

Den 1 juli 2017 skärptes Sveriges namnlag till att inte bara innefatta namn som är olämpliga. Numera krävs även att “god namnsed” följs.

Enligt Statistiska Centralbyrån finns det trots de strikta reglerna ett antal svenskar som faktiskt bär unika namn. Faktum är att år 2020 döptes 4 199 pojkar och 4 489 flickor till ett unikt namn, eller med en unik stavning på namnet. Antalet ärenden som överklagas till Skatteverket har dock ökat sedan namnlagen skärptes, i några få fall ända upp till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Samtidigt har Skatteverkets avslag på namnansökningar ökat med hela 87 procent, till totalt cirka 900.