:

Kan man få personbevis på mail?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man få personbevis på mail?
 2. Vad kan man göra med ett personbevis?
 3. Vem kan begära ut personbevis?
 4. När behövs ett personbevis?
 5. Kan man skriva ut personbevis själv?
 6. Måste man ha personbevis för id kort?
 7. Vad visar ett personbevis?
 8. Vad är skillnaden mellan personbevis och Familjebevis?
 9. Vad kostar ett personbevis?
 10. Hur kan man identifiera sig utan leg?
 11. Hur länge håller ett personbevis?
 12. Hur identifierar jag mig utan giltig legitimation?
 13. Kan man ha leg på mobilen?
 14. Hur kan man identifiera sig utan id-kort?
 15. Hur kan jag bevisa min identitet?

Kan man få personbevis på mail?

Det är viktigt att komma ihåg att ett personbevis inte kan användas för att styrka din identitet. Det är bara ett utdrag som visar vad som finns registrerat i folkbokföringsregistret.

Vad kan man göra med ett personbevis?

Uppgifterna kommer huvudsakligen från dig när Skatteverket registrerat din ansökan eller anmälan och uppdaterat databasen med den nya uppgiften. Det gäller när du vill:

 • ansöka om namn för ett nyfött barn
 • ansöka om att byta namn
 • anmäla flytt inom Sverige
 • anmäla särskild postadress
 • anmäla flytt till Sverige
 • anmäla flytt till utlandet
 • ansöka om hindersprövning

Från andra myndigheter kommer domar eller beslut som ska registreras i folkbokföringen.

Vem kan begära ut personbevis?

Du kan begära ut allmänna handlingar och uppgifter från Skatteverket genom att fylla i mejlformuläret, ringa oss, besöka något av våra servicekontor eller skicka ett brev.

Du har rätt att ta del av allmänna handlingar och uppgifter hos Skatteverket enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. På sidan Offentliga uppgifter kan du läsa mer om vilka uppgifter du kan begära ut om dig själv och om andra.

Om du arbetar på en myndighet eller i en kommun ska du använda vårt formulär för offentliga aktörer.

 • Ta del av allmänna handlingar och uppgifter - för offentliga aktörer

När behövs ett personbevis?

Personbevis kan beställas från Skatteverket, antingen per telefon eller genom att besöka deras hemsida.

Det går att beställa personbevis på engelska med stämpel och underskrift på webben. Personbeviset skickas hem till din folkbokföringsadress, ska det skickas till en annan adress behöver man fortfarande ringa Skatteupplysningen.

Kan man skriva ut personbevis själv?

Kan jag få ut ett personbevis på mitt barn i e-tjänsten?

I vår e-tjänst kan du bara beställa personbevis för dig själv. För att beställa ett personbevis för ditt barn kan du antingen använda vår tjänst Hitta och hämta rätt personbevis eller ringa oss på 0771–567 567. I båda fallen skickas personbeviset via post.

Måste man ha personbevis för id kort?

Om du saknar giltig id-handling när du ansöker om pass eller nationellt id-kort kan du ta med dig en person som intygar din identitet. Den som följer med dig måste vara godkänd intygsgivare och kunna visa upp giltig id-handling.

Någon av nedanstående personer kan följa med till passexpeditionen för att intyga din identitet:

Vad visar ett personbevis?

Personbevis kan beställas från Skatteverket, antingen per telefon eller genom att besöka deras hemsida.

Det går att beställa personbevis på engelska med stämpel och underskrift på webben. Personbeviset skickas hem till din folkbokföringsadress, ska det skickas till en annan adress behöver man fortfarande ringa Skatteupplysningen.

Vad är skillnaden mellan personbevis och Familjebevis?

You may need to provide the population registration certificate Family certificate if, for example, an authority or an insurance company request it, to show who belongs to your family. Family refers to your spouse and any children.

Cohabiting partners are not shown on this population registration certificate. If you need to show that you are living together, each of you has to order your own certificate for Address to show you have the same registered population address.

Vad kostar ett personbevis?

Behöver den utländska myndigheten en förklaring till personbeviset kan du hänvisa dem till sidan Information to foreign authorities med kortadressen: www.skatteverket.se/certificate.

Om personbeviset består av flera sidor kommer Skatteverket bara att stämpla och skriva under den sista sidan. Stämpeln är på svenska. Vi varken stämplar eller skriver under personbevis som skickas till Svenska myndigheter.

Följande personbevis kan du beställa med stämpel och underskrift:

 • Familjebevis
 • Utdrag om folkbokföringsuppgifter – på engelska
 • Utdrag om folkbokföringsuppgifter – på svenska
 • Utdrag om folkbokföringsuppgifter – 120 med alla relationer – på engelska
 • Utdrag om folkbokföringsuppgifter – 120 med alla relationer – på svenska

Hur kan man identifiera sig utan leg?

Följande id-handlingar räknas som godkända id-handlingar för att du ska kunna styrka din identitet:

 • id-kort utfärdat av Skatteverket
 • svenskt pass med vinröd pärm
 • svenskt nationellt id-kort
 • svenskt körkort
 • svenskt SIS-märkt id-kort utfärdat av till exempel en bank, ett företag eller en myndighet
 • svenskt tjänstekort utfärdat av en statlig myndighet.

Hur länge håller ett personbevis?

Det är viktigt att komma ihåg att ett personbevis inte kan användas för att styrka din identitet. Det är bara ett utdrag som visar vad som finns registrerat i folkbokföringsregistret.

Hur identifierar jag mig utan giltig legitimation?

I ärenden som gäller OP:s koder behöver du ett pass eller identitetskort.  

 • Passet eller identitetskortet ska vara utfärdat i Finland eller i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i San Marino eller Schweiz. 
 • Du måste också ha en finländsk personbeteckning. 
 • Vi ber om pass eller identitetskort alltid då ditt ärende gäller stark autentisering. Du kan till exempel inte ansöka om eller förnya koder utan pass eller identitetskort. 
 • Om du besöker banken för att öppna koder eller tjänster för ditt barn, kan du också identifiera dig med ditt körkort. 
 • Om ditt ärende gäller företagstjänstkoder eller koder som kan användas endast i OP:s digitala tjänster, går det också bra med körkort.

Kan man ha leg på mobilen?

Hem > K > Kan Man Ha Leg På Mobilen?

E-legitimationer finns i olika varianter: i mobilen, i datorn eller på en fysisk legitimation. Det är den som ger ut e-legitimationen som bestämmer vilken utrustning som du behöver för att kunna använda e-legitimationen.

Hur kan man identifiera sig utan id-kort?

Identifiera dig digitalt med ditt svenska pass eller nationella ID-kort. Allt som behövs är du, din ID-handling och din mobil.

Med digital ID-kontroll kan du utföra vissa bankärenden digitalt, utan att behöva besöka ett bankkontor. Du kan använda det för att identifiera dig, skaffa Mobilt BankID eller aktivera utökad användning som att lägga till betalningsmottagare eller öka Swish-gränsen.

För ett starkare skydd mot bedrägerier kan du behöva bekräfta din identitet med ett pass eller nationellt ID-kort när du beställer ett nytt BankID med säkerhetsdosa. Kontrollen görs i BankID appen, se till att ha din ID-handling nära till hands ifall du behöver den.

För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.

För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.

Hur kan jag bevisa min identitet?

För att få uppehållstillstånd i Sverige måste den som ansöker om tillstånd kunna styrka sin identitet med ett godkänt pass eller annan id-handling. Den som inte har ett godkänt pass kan i undantagsfall få uppehållstillstånd genom att styrka det biologiska släktskapet med personen i Sverige. Detta gäller bara barnfamiljer som har bott tillsammans utanför Sverige.

Du som vill flytta till Sverige för att återförenas med din familj eller familjemedlem kan i undantagsfall få uppehållstillstånd trots att du saknar ett godkänt pass. Det gäller bara för dig som inte kan få ett pass eller om Migrationsverket bedömer att pass från ditt hemland inte styrker din identitet, samt om du är något av följande:

 • Ett barn som vill flytta till en förälder i Sverige.
 • En förälder som vill flytta till ett barn som redan bor i Sverige.
 • En förälder som vill flytta till en partner i Sverige som du har gemensamma barn med.

Du som är under 18 år kan ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till en biologisk förälder i Sverige som har permanent uppehållstillstånd eller är svensk medborgare. Observera att du inte kan lämna in en ansökan själv. Endast en vuxen person kan göra det åt dig.

Barn till en förälder som är gift eller sambo med någon som är bosatt i Sverige kan beviljas uppehållstillstånd även om föräldern har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Om föräldern i Sverige har beviljats asyl och fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller särskilda regler.