:

Är inkomstuppgifter offentliga?

Innehållsförteckning:

 1. Är inkomstuppgifter offentliga?
 2. Hur får jag inkomstuppgifter från Skatteverket?
 3. Kan man se vad en person tjänar?
 4. Var hittar jag min kontrolluppgift?
 5. Vad menas med inkomstuppgifter?
 6. När kommer nya inkomstuppgifter?
 7. Vilka uppgifter får Skatteverket lämna ut?
 8. Kan man se andras deklarationer?
 9. Är det lagligt med ratsit?
 10. Vad är kontrolluppgifter från Skatteverket?
 11. När får jag min kontrolluppgift?
 12. Hur fylla i inkomstuppgifter?
 13. När uppdaterar Skatteverket inkomstuppgifter?
 14. När uppdateras inkomstuppgifterna i kreditupplysning 2023?
 15. Vad händer om man lämnar felaktiga uppgifter till Skatteverket?

Är inkomstuppgifter offentliga?

Du som vill ta del av allmänna handlingar från Skatteverket kan göra det på sidan Ta del av allmänna handlingar eller uppgifter.

Hur får jag inkomstuppgifter från Skatteverket?

Du kan begära ut allmänna handlingar och uppgifter från Skatteverket genom att fylla i mejlformuläret, ringa oss, besöka något av våra servicekontor eller skicka ett brev.

Du har rätt att ta del av allmänna handlingar och uppgifter hos Skatteverket enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. På sidan Offentliga uppgifter kan du läsa mer om vilka uppgifter du kan begära ut om dig själv och om andra.

Om du arbetar på en myndighet eller i en kommun ska du använda vårt formulär för offentliga aktörer.

 • Ta del av allmänna handlingar och uppgifter - för offentliga aktörer

Kan man se vad en person tjänar?

På ratists populära verktyg lönekollen kan du se vad vem som helst tjänar direkt på skärmen. Pris? 39 kr för en lönekoll eller 59 kr för 10 lönekollar.

Hur mycket någon tjänar har länge varit ett känsligt samtalsämne, framförallt i Sverige där ämnet i viss mån är tabubelagt. Svenskar är ofta privata med sin ekonomi/lön och många anser att det är oartigt att fråga vad någon tjänar. I andra länder (exempelvis USA) är det enligt erfarenhet snarare tvärtom, många vill berätta vad de tjänar och att prata om löner är ingen grej. 

Hur som helst, oavsett om det är tabubelagt eller inte är det många som är nyfikna och vill veta vad någon tjänar – det kan vara allt från en kändis till en kollega eller en familjemedlem. Utöver nyfikenhet kan ytterligare en anledning att kolla någons lön vara vid lönesamtal, då man kan jämföra sin lön med personer inom samma område (vanligtvis kollegor) och använda lönesiffrorna vid löneförhandling.

Var hittar jag min kontrolluppgift?

Kontrolluppgiften hittar du genom att logga in på Mina sidor. Klicka därefter på "Mina Stimpengar" i menyn så hittar du en särskild knapp för kontrolluppgiften överst på sidan. Se även bildexempel nedanför denna text.

Kontrolluppgiften är en sammanställning över den totala Stimersättning som vi har betalat ut till dig under förra året. Informationen skickar vi även till Skatteverket. På Mina sidor hittar du dina kontrolluppgifter för de senaste fem åren. För att utforska dina Stimutbetalningar klickar du dig vidare i Mina stimpengar eller loggar in i Stims mobilapp.

Vad menas med inkomstuppgifter?

Taxerad inkomst betyder ”fastställd beskattningsbar inkomst”. Ordet taxering betyder att ”fastställa ett pris” och i detta sammanhang innebär det att Skatteverket fastställer hur mycket inkomst en person har haft under föregående år. 

Det är sedan den taxerade inkomsten som ligger till grund för den skatt som en person förväntas betala. 

När kommer nya inkomstuppgifter?

Taxerad inkomst betyder ”fastställd beskattningsbar inkomst”. Ordet taxering betyder att ”fastställa ett pris” och i detta sammanhang innebär det att Skatteverket fastställer hur mycket inkomst en person har haft under föregående år. 

Det är sedan den taxerade inkomsten som ligger till grund för den skatt som en person förväntas betala. 

Vilka uppgifter får Skatteverket lämna ut?

Du kan begära ut allmänna handlingar och uppgifter från Skatteverket genom att fylla i mejlformuläret, ringa oss, besöka något av våra servicekontor eller skicka ett brev.

Du har rätt att ta del av allmänna handlingar och uppgifter hos Skatteverket enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. På sidan Offentliga uppgifter kan du läsa mer om vilka uppgifter du kan begära ut om dig själv och om andra.

Om du arbetar på en myndighet eller i en kommun ska du använda vårt formulär för offentliga aktörer.

 • Ta del av allmänna handlingar och uppgifter - för offentliga aktörer

Kan man se andras deklarationer?

Om du upptäcker fel i tulldeklarationen efter att du fått beslutet om frigörande för tullagerförfarandet, kan deklarationen inte längre korrigeras, utan du måste ansöka om ändring av den. Ändring kan sökas av deklaranten eller dennes ombud. Tullen kan också ändra deklarationen på eget initiativ.

Nästan alla uppgifter i tulldeklarationen kan ändras. Om du har ingett tulldeklarationen med ett meddelande, ska du begära om ändring med ett meddelande. Om du har ingett tulldeklarationen via Tullens e-tjänst, ska du begära om ändring i e-tjänsten. Ändring kan sökas inom tre år från och med tidpunkten för godtagandet av tulldeklarationen. Ansök om ändring av deklarationsuppgifterna omedelbart efter att du upptäckt fel i deklarationen. Alla uppgifter kan dock inte ändras. Om din deklaration inte kan ändras ska du begära ogiltigförklaring av den och göra en ny tulldeklaration.

Vanligtvis behöver bilagor inte bifogas till begäran om ändring. Tullen kan dock begära att uppgifterna som använts som grund för ändringen presenteras. Bifoga till tullagrets bokföring en redogörelse över varor som saknas eller överlossade varor, t.ex. en utredning från varornas avsändare, övriga tillgängliga dokument om varorna och lagrets lossningsrapport.

Tulldeklarationen för varor som frigjorts för tullagerförfarandet kan ändras, om

 • du märker att du angett fel föregående förfarande i tulldeklarationen. Begär vid behov också att uppgifterna för föregående förfarande eller deklarationsdokument ändras.
 • lagret i samband med mottagandet av varorna upptäcker att varor saknas eller t.ex. att antalet förpackningar, förpackningsslaget, varans vikt eller varubeskrivningen inte motsvarar det som angetts i deklarationen.
 • lagret i samband med mottagandet av varorna upptäcker att helt fel varor angetts i tulldeklarationen. Ange i begäran om ändring mängden 0 för den felaktiga varubeskrivningen och gör en ny tulldeklaration för de varor som du överhuvudtaget inte har angett. Om varubeskrivningen i tulldeklarationen t.ex. är ”spishällar” men varorna är i själva verket ugnar, ska den ursprungliga deklarationen ändras och en ny tulldeklaration göras för ugnarna.
 • ett fel har skett i lossningsräkningen och lagret upptäcker först i samband med inventeringen att resultatet av inventeringen inte överensstämmer med bokföringen.
 • Tullen vid en varukontroll märker att deklarationen måste ändras.

Om felet upptäcks först efter att varorna eller produkterna redan har registrerats i lagrets bokföring, förutsätter ändringen av deklarationen också att bokföringsuppgifterna korrigeras.

Är det lagligt med ratsit?

Det kan tyckas underligt att sajter får basunera ut personliga uppgifter på det här sättet, särskilt efter att relativt nya, europeiska lagstiftningar, såsom gdpr, införts just för att värna om vår integritet och rätt till anonymitet på nätet.

I Sverige är dock den svenska grundlagen och yttrandefriheten fortfarande otroligt kraftfull, vilket gör det lagligt för alla utgivare med ett utgivningsbevis att dela med sig av information som finns att hämta i Folkbokföringen. Sajterna listade under som vägrar ta bort personuppgifter har därför sett till att förskansa sig ett utgivningsbevis och hänvisar till detta.

Om du tycker det här låter konstigt, är du inte den enda. I skrivande stund pågår juridiska processer för att se om det här egentligen är en rimlig tolkning av lagstiftningen.

Du kommer snart märka att på grund av tryckfriheten är det omöjligt att bli helt och hållet borttagen från vissa sajter, men du kan bli raderad ur deras publika sök.

Om du av någon anledning är orolig för din egen säkerhet kan du förstås ansöka om att få skyddad identitet och därmed plockas bort helt från Folkbokföringen. Då försvinner du också från sajterna som är listade nedan.

Det finns olika typer av skyddad identitet, läs mer på Polisens hemsida om olika typer av sekretessbeläggning och skyddade personuppgifter. Hos Skatteverket kan du läsa mer om hur du går till väga för att ansöka om att få skyddade uppgifter.

Vad är kontrolluppgifter från Skatteverket?

Kontrolluppgift ska enligt huvudregeln lämnas av den som gett ut en ersättning eller en förmån (15 kap 4 § SFL). Detta gäller även om man inte är arbetsgivare till den personen som fått ersättningen.

När får jag min kontrolluppgift?

I början av året får du som kund hos oss ett pensionsbesked som visar värdeutvecklingen för din pension, antingen från oss eller från din valcentral. Du som får utbetalningar från oss får också ett utbetalningsbesked som visar årets nya pensionsbelopp och en kontrolluppgift. 

Hur fylla i inkomstuppgifter?

Här har vi samlat en instruktion kring hur du använder e-tjänsten för förskola och fritids, samt hur du gör om du saknar bank-id.

När uppdaterar Skatteverket inkomstuppgifter?

Skicka in en begäran om omprövning till Skatteverket. Det kan använda blanketten Begäran om omprövning (SKV 6891) eller skriva ett brev. Glöm inte att skriva under begäran.

Du bör även bifoga underlag som visar hur du kommit fram till de belopp du redovisar, exempelvis en K4 bilaga och årssammandrag för varje aktuellt år.

När uppdateras inkomstuppgifterna i kreditupplysning 2023?

Det går att förbättra din kreditvärdighet när det ska tas en kreditupplysning på dig. Det kan ge dig en lägre ränta och större möjlighet att få låna.  Här är sakerna som finns med i kreditupplysningen – många av uppgifterna uppdateras flera gånger i veckan. I april och juni får många svenskar uppdaterade inkomstuppgifter som kan ge bättre lånevillkor.

Kreditupplysningen är en överblick över din ekonomiska ställning vid en given tidpunkt. Den tas ofta av kreditinstitut eller andra vid tillfällen när du ska ansöka om att låna pengar eller teckna dyrare abonnemang eller hyresavtal. Kreditgivaren analyserar kreditupplysningen för att se din kreditvärdighet. 

Vad händer om man lämnar felaktiga uppgifter till Skatteverket?

Skattebrottslagen är generellt tillämplig på sådant som benämns som skatt (1 § SkBrL) För att en avgift som inte betecknas som skatt ska ingå i lagens tillämpningsområde krävs att det i varje enskild författning direkt anges att skattebrottslagen är tillämplig. Exempel på en sådan bestämmelse finns i 4 kap. 2 § SAL.

I den inledande bestämmelsen framgår även att skattebrottslagen inte ska tillämpas i följande fall: