:

När blir man kontaktad av Skatteverket?

Innehållsförteckning:

 1. När blir man kontaktad av Skatteverket?
 2. Hur kontaktar Skatteverket mig?
 3. Vad händer om man inte svarar på en förfrågan från Skatteverket?
 4. Vilka uppgifter kan man få från Skatteverket?
 5. Hur vet man om man blir granskad av Skatteverket?
 6. Måste man svara Skatteverket?
 7. Kan Skatteverket se mitt konto?
 8. Har Skatteverket tillgång till mitt bankkonto?
 9. Vad granskar Skatteverket 2023 för privatpersoner?
 10. Vilka blir granskade av Skatteverket?
 11. Kan Skatteverket gå in på mitt konto?
 12. Hur ofta blir man granskad av Skatteverket?
 13. Kan Skatteverket se transaktioner?
 14. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 15. Kan Skatteverket kräva pengar?

När blir man kontaktad av Skatteverket?

ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt. Driver du ett företag av säsongskaraktär betalar du F-skatt bara under de månader som du har en inkomst. I tjänsten kan du också registrera företaget för moms och som arbetsgivare.

Om du ska sälja varor eller tjänster i ditt företag behöver du anmäla dig för momsregistrering. Det gör du på samma sida som du ansöker om att bli godkänd för F-skatt.

Hur kontaktar Skatteverket mig?

Skatteupplysningen svarar på allmänna frågor. Undrar du över något som står i ett brev eller en handling från oss, ska du ringa din handläggare i första hand.Om det saknas telefonnummer till handläggaren i brevet, ringer du 0771–567 567 och säger att du vill prata med XX (handläggarens namn). Växelpersonal som kan hjälpa dig finns tillgänglig vardagar mellan 8:00-16:00. 

Vad händer om man inte svarar på en förfrågan från Skatteverket?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer om du begär avdrag i din deklaration med stöd av kvitton och dylikt, men sedan undviker att förklara vad det gäller när det kommer frågor från Skatteverket. Din fråga regleras i skatteförfarandelagen (hädanefter SKfL). 

Vilka uppgifter kan man få från Skatteverket?

Skatteverket bidrar med förutsättningar i vardagen för dig som privatperson och företagare. Det ska vara enkelt att följa regler och förutsägbart vad som gäller. Du ska kunna vara trygg i att det blir rätt både för din egen del och att andra bidrar med det som de ska.

Hur vet man om man blir granskad av Skatteverket?

Jag vet att det är svårt att säga exakt men pratar vi liksom om 10% 50% eller 80% av alla, på ett ungefär?

Vem blir granskad i år? Skatteverket har särskilda kontrollinsatser varje år och i år kommer verket att granska de som:

Måste man svara Skatteverket?

Du som har fått en inkomstdeklaration ska deklarera. Har du inte fått någon deklaration ska du ändå deklarera om du kan svara ja på något av följande påståenden:

 • Du har varit bosatt i Sverige under hela 2022 och har haft inkomst av tjänst, till exempel lön eller pension, eller inkomst av aktiv näringsverksamhet på sammanlagt 20 431 kronor eller mer.
 • Du har varit bosatt i Sverige en del av året och har haft en skatte- eller avgiftspliktig inkomst på 100 kronor eller mer.
 • Du har haft kapitalinkomst på 200 kronor eller mer. Kapitalinkomster kan till exempel vara när du har sålt fonder, aktier, kryptovaluta, sålt eller hyrt ut en bostad eller fått utdelning eller ränteinkomster. Observera att du inte behöver lämna Inkomstdeklaration 1 om du enbart har haft kapitalinkomster (till exempel ränta, utdelning, eller schablonintäkt) som Skatteverket har fått kontrolluppgifter om.
 • Du har från ett fåmansföretag fått något av följande:
  • utdelning på aktier, eller vinst vid försäljning av aktier, som ska tas upp som inkomst under "Tjänst"
  • andra ersättningar eller förmåner som ska tas upp som inkomst under "Tjänst".
 • Du har haft inkomst av passiv näringsverksamhet på sammanlagt 100 kronor eller mer.
 • Du ägde fastighet (till exempel villa, fritidsfastighet eller tomt) eller del av en fastighet den 1 januari 2022.
 • Du har fått ett föreläggande om att lämna inkomstdeklaration. Ett föreläggande kommer med posten eller i din digitala brevlåda och skickas till dem som ska deklarera men som inte har gjort det.

Kan Skatteverket se mitt konto?

På Mina sidor är det enklare för dig som privatperson och företagare att hitta rätt. Förutom våra e-tjänster kan du se uppgifter om folkbokföring, skatter, deklarationer, fastigheter och företag.

Har Skatteverket tillgång till mitt bankkonto?

Hem > H > Har Skatteverket Tillgång Till Mitt Konto?

När du har ett mottagande bankkonto registrerat, oavsett om det är ett svenskt eller utländskt bankkonto, kan du alltid begära utbetalning via e-tjänsten Skattekonto. Du kan även kontakta Skatteupplysningen eller ett Servicekontor för att begära utbetalning av överskottet.

Vad granskar Skatteverket 2023 för privatpersoner?

Antal utredningar: 1 677 avslutade varav 1 075 avser revisioner  - träffsäkerhet 84 procent vilket innebär att 84 procent av revisionerna har lett till ändrad beskattning

Vilka blir granskade av Skatteverket?

Om din deklaration väljs ut för vidare kontroll kommer vi att kontakta dig per telefon eller brev. Vi berättar då vad det är vi vill kontrollera och varför vi gör kontrollen. Du får också veta vilken information vi behöver för att kunna ta ställning i ditt ärende.

När vi har påbörjat en kontroll kommer vi att ha kontakt med dig tills ditt ärende är avslutat. Oftast kan kontrollen avslutas snabbt, men ibland tar den längre tid och då har vi löpande kontakt. Om vi skriver till dig för att få in uppgifter anger vi alltid när du senast ska svara. Det är viktigt att vi gör det för att vi ska kunna hålla en rimlig arbetstakt så att du kan få ett slutligt besked så snabbt det går. 

Kan Skatteverket gå in på mitt konto?

Här kan du få fram viktiga datum för ditt företag. Då kan du lätt se när du behöver betala in skatter, deklarera eller när du får utbetalningar.

Hur ofta blir man granskad av Skatteverket?

Den som hyr ut en privatbostad ska betala skatt på inkomster som överstiger 40 000 kronor plus avdrag motsvarande hyra. Skatten är 30 procent på överskottet.– Många hyrde ut fritidsboenden förra sommaren och mycket pekar mot att hyrorna var högre än tidigare. Förmodligen för att fler semestrade i Sverige än normalt, säger Henrik Kisterud, samordnare av uthyrningskontrollen på Skatteverket.

Kan Skatteverket se transaktioner?

Här kan du få fram viktiga datum för ditt företag. Då kan du lätt se när du behöver betala in skatter, deklarera eller när du får utbetalningar.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Med Swish kan du snabbt och säkert skicka och ta emot pengar med mobilen. När du skaffar Swish är beloppsgränsen 3000 kronor per vecka. Du kan enkelt ändra gränsen i internetbanken eller i vår app. 

När du skaffar Swish får du som är 18 år eller äldre automatiskt en beloppsgräns på 3000 kronor per rullande 7 dagar.

Kan Skatteverket kräva pengar?

En del företagare som söker anstånd med betalning av skatt med anledning av effekterna av coronapandemin, har framfört oro att företrädare ska drabbas av det så kallade företrädaransvaret och bli personligt betalningsskyldiga för den uppskjutna skatten. Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där det framgår att så inte blir fallet, om det inte handlar om företag som uppenbarligt utnyttjat möjligheterna helt i strid med syftet med anståndsbestämmelserna. Det betyder att Skatteverket som huvudregel inte kommer att ansöka om företrädaransvar mot en företrädare för obetalda skatter och avgifter, som omfattas av anstånd enligt lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Detta gäller belopp som anstånd beviljats för enligt regeringens lagförslag som träder i kraft den 30 mars.

 • Rättslig vägledning: Tillfälliga anstånd och företrädaransvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Med företrädare menar vi i första hand den så kallade legale företrädaren. För ett aktiebolag är du företrädare om du sitter i styrelsen. Du kan även vara företrädare utan att vara legal företrädare, om du faktiskt har haft ett bestämmande inflytande över den juridiska personen.Som företrädare kan du få ett personligt betalningsansvar på grund av att den juridiska personen