:

Kan vem som helst beställa ett dödsfallsintyg?

Innehållsförteckning:

 1. Kan vem som helst beställa ett dödsfallsintyg?
 2. Hur får man tag i dödsbevis?
 3. När Skatteverket får in ett dödsfallsintyg?
 4. Får man kopiera dödsfallsintyg?
 5. Hur ser ett dödsfallsintyg ut?
 6. Hur snabbt får man dödsfallsintyg?
 7. Måste man ha dödsfallsintyg?
 8. Vad kontrollerar Skatteverket i en bouppteckning?
 9. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 10. Måste man ha bouppteckning efter dödsfall?
 11. Hur snabbt får man Dödsfallsintyg?
 12. Vad är skillnaden mellan en bouppteckning och en Dödsboanmälan?
 13. Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?
 14. Hur lång tid tar det för Skatteverket att godkänna en bouppteckning?
 15. Får man köra en bil som tillhör ett dödsbo?

Kan vem som helst beställa ett dödsfallsintyg?

Samma dag som en person dör övergår det som personen ägde, avtal och skulder till ett dödsbo. Ett dödsbo upphör när arvskiftet är klart, det vill säga när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna.

När en anhörig dör, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Undersök om den avlidna har skrivit ett testamente där det står om en särskild person ska vara testamentsexekutor. En testamentsexekutor har rätt att sköta hela eller delar av dödsboet istället för dödsbodelägare. Om det inte finns en testamentsexekutor har dödsbodelägare själv ansvar att sköta dödsboet eller utse en person som ska göra det.

Hur får man tag i dödsbevis?

Ett dödsfallsintyg med släktutredning är en handling som utfärdas av Skatteverket. Dödsfallsintyget innehåller information om när en person har avlidit, och vilka efterlevande som finns. Här talar man t.ex. om vem som är nuvarande och eventuellt tidigare maka eller make, och vilka den avlidnes barn är. Om inga av barnen finns kvar i livet så presenteras istället barnbarnen, om det finns några.

Det händer att man behöver styrka att man är ett syskon till den avlidne. Då får man beställa ett utdrag från folkbokföringen på Skatteverket på ens gemensamma föräldrar, där man kan se deras barn. På så sätt kan man bevisa att man är syskon.

När någon dör ska alltid en läkare tillkallas. Han eller hon skriver två intyg. Ett dödsbevis, som skickas till Skatteverket som i sin tur meddelar andra myndigheter. Det andra intyget är ett dödsorsaksintyg som skickas till Socialstyrelsen. Som anhörig behöver man aldrig kontakta någon myndighet.

Det finns ett undantag: Enligt begravningslagen ska, om förhållandena vid dödsfallet är sådana att det kan finnas skäl för en rättsmedicinsk undersökning enligt lagen om obduktion m.m. skall den läkare som fastställt att döden inträtt eller som i annat fall ska utfärda dödsbeviset snarast möjligt anmäla dödsfallet till Polismyndigheten.

Istället för Skatteverket ska då dödsbeviset lämnas till polisen. Polisen meddelar Skatteverket om dödsfallet och efter utredningen, om den görs, lämnar man dödsbeviset till Skatteverket tillsammans med ett tillstånd för gravsättning eller kremering.

När Skatteverket får in ett dödsfallsintyg?

Ange personnummer och namn på den avlidne, samt vilka intyg som du vill beställa/skriva ut. Du ska också intyga att beställningen görs på uppdrag av dödsboet.

Om personen är registrerad som avliden i folkbokföringsregistret och inga andra hinder finns,  kommer du att via en länk få intygen i PDF-format. Dessa går sedan att skriva ut på din skrivare. När du får tillgång till intygen skapas ett ärende hos Skatteverket som registrerar att du har fått intyget/intygen.

Får man kopiera dödsfallsintyg?

Ett dödsfallsintyg med släktutredning är en handling som utfärdas av Skatteverket. Dödsfallsintyget innehåller information om när en person har avlidit, och vilka efterlevande som finns. Här talar man t.ex. om vem som är nuvarande och eventuellt tidigare maka eller make, och vilka den avlidnes barn är. Om inga av barnen finns kvar i livet så presenteras istället barnbarnen, om det finns några.

Det händer att man behöver styrka att man är ett syskon till den avlidne. Då får man beställa ett utdrag från folkbokföringen på Skatteverket på ens gemensamma föräldrar, där man kan se deras barn. På så sätt kan man bevisa att man är syskon.

När någon dör ska alltid en läkare tillkallas. Han eller hon skriver två intyg. Ett dödsbevis, som skickas till Skatteverket som i sin tur meddelar andra myndigheter. Det andra intyget är ett dödsorsaksintyg som skickas till Socialstyrelsen. Som anhörig behöver man aldrig kontakta någon myndighet.

Det finns ett undantag: Enligt begravningslagen ska, om förhållandena vid dödsfallet är sådana att det kan finnas skäl för en rättsmedicinsk undersökning enligt lagen om obduktion m.m. skall den läkare som fastställt att döden inträtt eller som i annat fall ska utfärda dödsbeviset snarast möjligt anmäla dödsfallet till Polismyndigheten.

Istället för Skatteverket ska då dödsbeviset lämnas till polisen. Polisen meddelar Skatteverket om dödsfallet och efter utredningen, om den görs, lämnar man dödsbeviset till Skatteverket tillsammans med ett tillstånd för gravsättning eller kremering.

Hur ser ett dödsfallsintyg ut?

När en person dör övergår alla ägodelar, avtal och skulder till ett så kallat dödsbo. Företrädare för dödsboet är dödsbodelägarna. Vem som är dödsbodelägare framgår av bouppteckningen som ska vara registrerad hos Skatteverket.

I väntan på bouppteckningen kan någon tillfälligt ta hand om och vårda egendomen, till exempel den som har bott tillsammans med den avlidne.

Hur snabbt får man dödsfallsintyg?

När en person dör övergår alla ägodelar, avtal och skulder till ett så kallat dödsbo. Företrädare för dödsboet är dödsbodelägarna. Vem som är dödsbodelägare framgår av bouppteckningen som ska vara registrerad hos Skatteverket.

I väntan på bouppteckningen kan någon tillfälligt ta hand om och vårda egendomen, till exempel den som har bott tillsammans med den avlidne.

Måste man ha dödsfallsintyg?

För de allra flesta kan det vara svårt att veta vad man ska göra vid dödsfall och i vilken ordning. Börja med att informera om dödsfallet, förbereda begravning, avsluta abonnemang och autogiron.

Du kan använda Efterlevandeguidens checklista för att se vilka praktiska saker du behöver göra först.

Ta en sak i taget och börja med det viktigaste. 

Vad kontrollerar Skatteverket i en bouppteckning?

När någon har avlidit måste man göra en bouppteckning. Nedan finner du 10 av de mest grundläggande sakerna du bör känna till om bouppteckningsarbetet.

Den person som har mest insyn över den avlidnes ekonomi – vanligtvis efterlevande make/maka/partner eller sambo – har ansvaret att bouppteckningen blir utförd. Om det är oklart vem som är närmast anhörig, så är det dödsbodelägarna tillsammans som har ansvaret för att bouppteckningen utförs.

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Här är lite mer allmän info och råd

Måste man ha bouppteckning efter dödsfall?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Du har ställt tre stycken följdfrågor och jag kommer svara på dessa i den ordning du har ställt dem. De två första går ihop lite så de kommer jag svara på tillsamman.

Hur snabbt får man Dödsfallsintyg?

Enligt svensk lag är en person död när hjärnan oåterkalleligen upphört att fungera (1987:269). Att fastställa när döden har inträtt är en läkaruppgift och kan göras med hjälp av indirekta eller direkta kriterier. Genom indirekta kriterier observerar man den döde och konstaterar att hjärtverksamhet och andning upphört.

Enligt Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2005:10, 3 kap §1-2) ska fastställandet av en människas död med hjälp av indirekta kriterier göras genom en klinisk undersökning. Indirekta kriterier är kännetecken på varaktigt hjärt- och andningsstillestånd som lett till total hjärninfarkt. Vid den kliniska undersökningen ska alla dessa indirekta kriterier vara uppfyllda:

 • Ingen palpabel puls.
 • Inga hörbara hjärtljud vid auskultation.
 • Ingen spontanandning.
 • Ljusstela, oftast vida, pupiller.

Vad är skillnaden mellan en bouppteckning och en Dödsboanmälan?

Det är många saker som ska göras i samband med dödsfall. Därför har Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten skapat en webbplats som heter Efterlevandeguiden. Där finns en checklista som hjälper dig med att ta en sak i taget och börja med det viktigaste.

Efterlevandeguiden - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära Länk till annan webbplats.

Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

En bouppteckning måste inte göras av dyra jurister. Enkla fall klarar du lätt själv – och sparar tusenlappar på köpet.

 En person kan ha flera roller i en bouppteckning. Ett barn till den avlidna kan till exempel vara både bouppgivare, döds­bodelägare och ingivare.

Bouppgivare: Den som bäst känner till dödsboet, det vill säga vilka skulder och tillgångar som finns.

Dödsbodelägare: De som ärver direkt från dödsboet.

Hur lång tid tar det för Skatteverket att godkänna en bouppteckning?

Vid bouppteckningsförrättningen upprättas en bouppteckningshandling (tidigare bouppteckningsinstrument). I den samlas uppgifterna om den avlidna personens tillgångar och skulder samt arvingar.

Arvingar, alltså delägare i dödsboet, är den avlidna personens barn eller barnbarn samt universaltestamentstagare. Också änkan eller änklingen (den efterlevande maken eller makan) är delägare i dödsboet tills egendomen har avvittrats (boet delats). Om det inte finns några bröstarvingar är änkan eller änklingen ensam delägare i dödsboet. Om det inte finns någon änka eller änkling är delägarna den avlidna personens

I regel är det änkan eller änklingen eller ett barn som arrangerar bouppteckningen – den som bäst känner till den avlidna personens förmögenhet.

Till exempel banker, advokatbyråer och rättshjälpsbyråer upprättar bouppteckningar. De samlar också på dina vägnar ihop alla de dokument över den avlidna personens tillgångar och skulder som behövs vid bouppteckningsförrättningen.

Om du upprättar bouppteckningshandlingen själv ska du se till att du har tillgång till alla uppgifter och dokument.

Får man köra en bil som tillhör ett dödsbo?

Dödsboets delägare bestämmer tillsammans om egendom som innehas av dödsboet.

Om äganderätten till ett fordon har övergått till ett dödsbo behöver detta inte anmälas till trafik- och transportregistret. En registeranmälan ska dock göras inom sju dagar från det att äganderätten till fordonet har övergått från dödsboet till den nya ägaren.