:

Hur mycket får man dra av för ränteutgifter?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket får man dra av för ränteutgifter?
 2. Kan man dra av ränta på deklarationen?
 3. Vad är ett räntetak?
 4. Kan man jämka ränteavdrag?
 5. Får man tillbaka hela ränteavdraget?
 6. Hur ser ränteavdraget ut i deklarationen?
 7. Hur fördelar man ränteavdrag?
 8. Vad kan man få avdrag för i deklarationen?
 9. Hur högt är Räntetaket?
 10. Hur gör man ränteavdrag?
 11. Är det värt att jämka?
 12. Måste man göra ränteavdrag själv?
 13. Hur fungerar avdrag i deklarationen?
 14. När får man tillbaka på skatten 2023?
 15. Får man ränteavdrag automatiskt?

Hur mycket får man dra av för ränteutgifter?

Om du har bolån eller andra lån har du kanske hört att du kan göra ränteavdrag på deklarationen. Här beskriver vår privatmarknadschef Johan Rosengren allt om vad det innebär.

Ränteavdrag är ett avdrag på skatten för dig som har lån. Det innebär att staten ger tillbaka lite av de räntekostnader du betalat under året. Ränteavdraget infördes i slutet av 70-talet för att det skulle bli lättare för privatpersoner att låna pengar för att kunna köpa och äga sitt eget boende.

Ränteavdrag innebär att du får göra avdrag på den totala skatten med upp till 30% av räntekostnaden på dina lån upp till 100 000 kr. Har du räntekostnader över 100 000 kr får du dra av 21% på den del som överstiger 100 000 kr.

Kan man dra av ränta på deklarationen?

Du får göra avdrag för de räntor som du betalat under inkomståret. Banker och kreditinstitut lämnar kontrolluppgift på den ränta som du betalat under året. Har du fått kontrolluppgift är denna ifylld i din inkomstdeklaration.

Det är bara för räntor på lån som du själv varit personligen betalningsansvarig för som du kan göra avdrag.

Vad är ett räntetak?

Genom att ansluta Räntetak till ditt bostadslån försäkrar du dig om att referensräntan på ditt lån inte överstiger den avtalade högsta nivån under skyddets giltighetstid.

Exempel: Du tar upp ett lån på 165 000 euro för en lånetid på 25 år. Lånets referensränta är 12 månaders euriborränta och marginal 0,63 % (2/2023). Du ansluter ett Räntetak på 3,00 % för 10 år till ditt lån. Den totala räntan på ditt lån kan alltså stiga till högst 3,63 % under Räntetakets giltighetstid. Den effektiva räntan har beräknats utan att beakta avgiften för Räntetaket. Den effektiva räntan är 4,1 % och omfattar en uppläggningsavgift på 660 euro och en avgift för automatisk debitering av lånets betalningsrat 2,50 euro/ månad. Antalet betalningsrater är 300 Det totala beloppet för krediten och kreditkostnaderna är 262 597 euro. Månadsraten (annuitet) är 844 euro, och den omfattar inte avgiften för Räntetak som ska betalas separat. 

Kan man jämka ränteavdrag?

Jämkning av bolån – så går du tillvägaSkulle du föredra att jämka din skatt så att du får ränteavdraget utbetalt månatligen istället för årligen? Om du har ett bolån kan det nämligen leda till att dina löpande utgifter minskas väsentligt. I den här artikeln går vi igenom vad jämkning är och hur du går tillväga för att skattejämka. 

Vad är jämkning?Skattejämkning innebär att skatteavdraget på lönen justeras så att arbetsgivaren drar rätt belopp redan från början istället för att utgå från en schablonmässig skattetabell. Denna tar nämligen inte hänsyn till löntagarens extrainkomster eller rätt till olika avdrag. Syftet med att jämka är alltså att slippa betala restskatt eller minska sina månatliga utgifter istället för att få skatteåterbäring. 

Får man tillbaka hela ränteavdraget?

Så här mycket får du dra av för dina räntekostnader: 

I deklarationen får du göra avdrag för ränteutgifter du haft under inkomståret. Om du har bolån hos oss informerar vi Skatteverket om din inbetalda ränta. Det innebär att uppgifterna för att du ska få ränteavdrag står förtryckta i din deklaration.

Hur ser ränteavdraget ut i deklarationen?

Ränteavdrag, eller räntereduktion som det egentligen heter, är en skattereduktion som innebär att du har rätt att göra avdrag på dina räntekostnader i din inkomstdeklaration. Ränteavdraget är främst förknippat med bolån men går att göra för alla typer av lån. Ränteavdraget är 30 procent på räntekostnader upp till 100 000 kronor och 21 procent på räntekostnader över 100 000 kronor. Det finns ingen övre beloppsgräns.

Tanken med ränteavdraget är att människor ska ges större möjligheter att låna och i längden kunna äga en egen bostad. Det blir billigare för dig att låna pengar genom att kostnaden för att låna större belopp sänks.

Hur fördelar man ränteavdrag?

Vid gemensamt betalningsansvar för ett lån fördelar banken räntorna lika mellan dig och den person som du delar lånet med, om ni inte meddelat banken något annat. Detta gäller också tomträttsavgäld.

Om ni vill dela räntorna på ett annat sätt får ni ändra de förifyllda beloppen vid punkt 8.1 i deklarationen. Det gör ni under Ändra i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 eller på pappersblanketten. Tänk på att ni båda måste ändra det förifyllda beloppet på era deklarationer även om det nya beloppet är noll för någon av er.

Vad kan man få avdrag för i deklarationen?

Har du inrett ett rum eller del av ett rum hemma för att jobba i har du som regel inte rätt till något avdrag.

Har du hyrt ett rum utanför din bostad kan du ha rätt till avdrag men då krävs att du kan visa att det finns ett behov, att det avser ett kontorsutrymme som är anpassat för arbetsuppgifterna och att du bara får använda rummet till att arbeta i. Du kan då få avdrag med de kostnader du har haft för att hyra rummet.

Hur högt är Räntetaket?

Ett bolån med räntetak fungerar i praktiken som en kombination av ett bolån med rörlig ränta och en försäkring mot allt för höga räntor. När man tecknar ett räntetak sätter man en gräns för hur länge försäkringen/räntetaket ska gälla, exempelvis 5 år, samt vid vilken nivå taket skall ligga på, exempelvis vid 2,5 procents ränta.

När man har tecknat avtalet betalar man den vanliga rörliga räntan plus premien för räntetaket. Skulle den rörliga räntan bli högre än 2,5 procent är man skyddad mot denna ökning, dvs man kan max betala betala 2,5 procent i ränta oavsett hur högt den rörliga räntan stiger.

Försäkringen betalas genom ett räntepåslag, vilket innebär att man betalar exempelvis 0,30 procent extra, utöver den rörliga räntan, under tiden det avtalade räntetaket löper. Är räntan exempelvis 1,5 procent rörligt betalar man alltså 1,8 procent i ränta istället. Ett räntetak är därför bara fördelaktigt om räntan skulle stiga över den nivå som man har försäkrat, annars innebär det bara en extra kostnad.

Hur gör man ränteavdrag?

Så här mycket får du dra av för dina räntekostnader: 

I deklarationen får du göra avdrag för ränteutgifter du haft under inkomståret. Om du har bolån hos oss informerar vi Skatteverket om din inbetalda ränta. Det innebär att uppgifterna för att du ska få ränteavdrag står förtryckta i din deklaration.

Är det värt att jämka?

Nej det är inte frågan. Alla som till exempel har bolån, har fler arbetsgivare eller som endast jobbar en del av året borde göra en jämkning. En jämkning för att betala rätt skatt varje månad.

Jämkning = ändrad beräkning av A-skatt

Måste man göra ränteavdrag själv?

Ränteavdraget innebär att privatpersoner får göra avdrag på sina räntekostnader i deklarationen. Lite förenklat kan man säga att att staten betalar en del av dina räntekostnader eftersom du får tillbaka en del av dem på skatten.

Syftet med ränteavdraget är att öka köpkraften hos den svenska befolkningen. Genom att staten ersätter en del av medborgarnas räntekostnader minskar kostnaderna för att låna pengar. Detta stimulerar ekonomin. Systemet har genomgått flera ändringar och står fortfarande inför prövningar eftersom flera partier vill se en ändring i ränteavdraget.

Hur fungerar avdrag i deklarationen?

Det här med deklaration och avdrag är ett ständigt återkommande ämne varje vår. För många går mycket på automatik och den tryckta informationen i deklarationen behöver bara dubbelkollas, men det är inte omöjligt att det finns ett antal avdragsgilla kostnader där ute som du inte vet om.

I den här guiden listar vi 18 avdrag du inte får missa – kanske hittar du något som kan spara dig pengar vid nästa självdeklaration.

När får man tillbaka på skatten 2023?

Funderar du på när skatteåterbäringen kommer att trilla in på kontot? I den här artikeln går Zensum igenom de vanligaste frågorna och svaren om skatteåterbäring 2023, vilka viktiga datum du behöver ha koll på och när du behöver ha deklarerat för att få tillbaka pengarna vid en viss tidpunkt.‍

Skatteåterbäring är den del av skatten som du får tillbaka om du har skattat för mycket på dina inkomster under föregående år. Det är inte bara privatpersoner som kan få skatteåterbäring, utan även företag.‍

Det som avgör när du får pengarna insatta på kontot är den tidpunkt och på vilket sätt du deklarerar. En annan aspekt som påverkar är om du behöver ändra några uppgifter i deklarationen, så som göra ränteavdrag på bolån, eller om du bara kan godkänna deklarationen och skicka in direkt.‍‍

Får man ränteavdrag automatiskt?

Så här mycket får du dra av för dina räntekostnader: 

I deklarationen får du göra avdrag för ränteutgifter du haft under inkomståret. Om du har bolån hos oss informerar vi Skatteverket om din inbetalda ränta. Det innebär att uppgifterna för att du ska få ränteavdrag står förtryckta i din deklaration.