:

Varför får man brev från Skatteverket?

Innehållsförteckning:

 1. Varför får man brev från Skatteverket?
 2. När blir man kontaktad av Skatteverket?
 3. När får man brev från Skatteverket?
 4. Måste man ha frimärke på brev till Skatteverket?
 5. Hur vet man om man blir granskad av Skatteverket?
 6. Vilka uppgifter får Skatteverket lämna ut?
 7. Vilka uppgifter lämnar Skatteverket ut?
 8. Vilka brev behöver inte frimärke?
 9. Vad händer om man inte sätter på frimärke?
 10. Vilka blir granskade av Skatteverket?
 11. Hur gör Skatteverket kontroller?
 12. Kan Skatteverket se mitt konto?
 13. Vad händer om man inte betalar till Skatteverket?
 14. Får man påminnelse från Skatteverket?
 15. Vad händer om man skickar ett brev utan frimärke?

Varför får man brev från Skatteverket?

Väntar du på att få din skatteåterbäring men har missat att anmäla bankkonto behöver du göra så här:

Anmäl bankkonto dit du vill ha skatteåterbäringen. Det tar upp till tre bankdagar för ditt konto att registreras. Om du redan har deklarerat, anmäl konto på Mina sidor eller i e-tjänsten Skattekonto.

När blir man kontaktad av Skatteverket?

Väntar du på att få din skatteåterbäring men har missat att anmäla bankkonto behöver du göra så här:

Anmäl bankkonto dit du vill ha skatteåterbäringen. Det tar upp till tre bankdagar för ditt konto att registreras. Om du redan har deklarerat, anmäl konto på Mina sidor eller i e-tjänsten Skattekonto.

När får man brev från Skatteverket?

Här ser du vilken post du får från Skatteverket i din digitala brevlåda:

*  OBS! Grundbesluten om skatterna samt avgifterna vid försenad betalning skickas från Transportstyrelsen. Skatteverket hanterar omprövningar, överklaganden, anstånd, befrielser, m.m.

Måste man ha frimärke på brev till Skatteverket?

Här ser du vilken post du får från Skatteverket i din digitala brevlåda:

*  OBS! Grundbesluten om skatterna samt avgifterna vid försenad betalning skickas från Transportstyrelsen. Skatteverket hanterar omprövningar, överklaganden, anstånd, befrielser, m.m.

Hur vet man om man blir granskad av Skatteverket?

Jag vet att det är svårt att säga exakt men pratar vi liksom om 10% 50% eller 80% av alla, på ett ungefär?

Vem blir granskad i år? Skatteverket har särskilda kontrollinsatser varje år och i år kommer verket att granska de som:

Vilka uppgifter får Skatteverket lämna ut?

En kontrolluppgift är en uppgift som till exempel företag, banker, försäkringsbolag, föreningar och myndigheter ska lämna till Skatteverket för att skatten ska bli rätt för privatpersoner och företagare. Det kan till exempel vara uppgift om lön, räntor, utdelning och försäljning av fastighet. Kontrolluppgifterna lämnar du till Skatteverket senast 31 januari året efter inkomståret. Uppgifterna förifylls på inkomstdeklarationerna.

I tjänsten Lämna kontrolluppgifter kan du lämna in och rätta kontrolluppgifter som avser inkomståret 2016 och framåt. Ska du bara lämna ett mindre antal kontrolluppgifter, max 50 stycken åt gången, kan du göra det direkt i tjänsten. Om du ska lämna in ett större antal kontrolluppgifter finns det en filöverföringstjänst som du också når via tjänsten.

Vilka uppgifter lämnar Skatteverket ut?

Du som vill ta del av allmänna handlingar från Skatteverket kan göra det på sidan Ta del av allmänna handlingar eller uppgifter.

Vilka brev behöver inte frimärke?

 • Du blir avtalskund hos Posten och får tillgång till tjänsten Elektroniska Fakturaunderlag.
 • Du trycker dina kuvert med Porto Betalt-ruta samt ev. logotyp – Beställ dina kuvert med tryck här och ange i orderkommentaren att du vill ha Porto Betalt-ruta om du vill få hjälp med det.
 • När du ska skicka kuverten går du först till PostNords hemsida och tjänsten Elektroniska Fakturaunderlag, där du fyller i antal brev, skapar ett fakturaunderlag och skriver ut en transportsedel.
 • Vad händer om man inte sätter på frimärke?

  Strålande nyheter! Jag fick tag på mitt brev! 😃

  Det står 16:00 på lådan, och jag var framme 15:40. Där fick jag patrullera och hålla utkik efter män i blå. 😄

  Vilka blir granskade av Skatteverket?

  Skatteverket ska också göra extra kontroller av hyresinkomster, som ökade stort 2020, och de nya RUT-tjänsterna som omfattar viss tvätt (ej kemtvätt), montering av möbler, transport av möbler för återbruk och enklare tillsyn av bostad. Även det nya avdraget för grön teknik kommer att granskas – ett avdrag som gäller för installation av solceller, lagring av egenproducerad energi och laddningspunkter för elfordon.

  De vanligaste felen som små och medelstora företag gör är att dra av för privata kostnader som inte rör verksamheten och att man inte redovisar förmåner eller inkomster som bör beskattas. Enligt Skatteverket gör 4 av 10 företag dessa skattefel, som motsvarar cirka 8 miljarder kronor om året.

  Hur gör Skatteverket kontroller?

  Normalt ställs frågorna skriftligt till företaget i en förfrågan. Ett beslut om revision och begäran att lämna in handlingar meddelas också skriftligen. Efter att Skatteverket har fått svar på sina frågor eller genomfört sin revision, meddelas ett förslag till beslut (även kallat övervägande). Företaget har möjlighet att svara på detta övervägande innan ett beslut fattas.

  Det är viktigt att svara rätt från början då det kan vara avgörande för utfallet.

  Det är viktigt att svara rätt från början då det kan vara avgörande för utfallet. Ett otydligt svar som ger Skatteverket en felaktig bild kan komma att läggas till grund för ett beslut till nackdel för företaget. Redan från första skriftväxlingen kan det vara bra att inte bara svara på Skatteverkets frågor utan även argumentera för att företagets skattemässiga hantering är korrekt.

  Kan Skatteverket se mitt konto?

  Du kan anmäla antingen ett bankkonto, bankgiro, personkonto eller plusgirokonto som mottagande konto. Ett registrerat kontonummer gäller tills du avregistrerar kontot eller ändrar till ett nytt konto. Du som har fem siffror i ditt clearingnummer ska bara ange de fyra första siffrorna när du anmäler konto i e-tjänsten. Har du personkonto i Nordea anger du 3300 som clearingnummer. Om du vill anmäla plusgirokonto ska du ange hela ditt kontonummer (14 siffror som börjar med clearingnumret 9960).

  Vad händer om man inte betalar till Skatteverket?

  1. Du får inte använda fordonet.2. Du får en påminnelse om att du inte har betalat skatten och du kommer också att få betala en dröjsmålsavgift.

  Skatten för de två senaste skatteåren måste vara betalda för att du ska få använda fordonet. Det gäller även om det är den tidigare ägaren som inte har betalat skatten. Du måste också ha en gällande trafikförsäkring och fordonet ska vara godkänt vid kontrollbesiktningen.

  Får man påminnelse från Skatteverket?

  Med ägarförändring i ett underskottsföretag menas att ett företag får bestämmande inflytande över ett företag som har underskott beskattningsåret före ägarförändrings­året. Med bestämmande inflytande menas att underskottsföretaget blir ett dotterföretag enligt civilrättsliga bestämmelser. Som exempel kan nämnas att ett företag köper andelar i ett underskottsföretag som gör att de får mer än 50 procent av rösterna i företaget.

  Spärrar som skjuter upp rätten till avdrag för kvar­varande underskott under en viss tid finns även enligt bestämmelserna om verksamhetsavyttring, partiella fissioner samt om kvalificerade fusioner och fissioner.

  • Begränsad avdragsrätt vid fusioner, fissioner, verksamhetsavyttringar och partiella fissioner (Rättslig vägledning) Länk till annan webbplats.

  Vad händer om man skickar ett brev utan frimärke?

  Om jag postar ett brev och glömmer att sätta på porto. Vad händer då? Kommer mottagaren att få lösa ut brevet eller kommer det att försvinna/hamna liggande på posten någonstans, om jag inte skrivit avsändare?