:

Hur mycket kostar det att gifta sig borgerligt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket kostar det att gifta sig borgerligt?
 2. Vad betyder gifta sig borgerligt?
 3. Hur gör man om man vill gifta sig borgerligt?
 4. Vem får vara vittne vid borgerlig vigsel?
 5. Måste man ha ring vid borgerlig vigsel?
 6. Måste man ha egna vittnen vid borgerlig vigsel?
 7. Måste man ha ringar när man gifter sig borgerligt?
 8. Hur lång är en borgerlig vigsel?
 9. Måste man ha hindersprövning?
 10. Får man på fingret vid vigsel?
 11. Har man blommor på borgerlig vigsel?
 12. Hur länge håller borgerlig vigsel?
 13. Kan man gifta sig utan hindersprövning?
 14. Har man brudbukett vid borgerlig vigsel?
 15. Måste man ha ringar vid borgerlig vigsel?

Hur mycket kostar det att gifta sig borgerligt?

TEXT MOA ASKENGREN   FOTO STOCKHOLMS STAD/YANAN LI, LINDA AHLGREN Har ni inte kunnat bestämma er för kyrkklockor eller borgerlig vigsel? Kanske har du och din partner olika livsåskådningar. Ni kanske kommer från olika kulturer? Ni kanske är ateister, eller har olika religioner? Då kan en borgerlig vigsel vara ett bra mellanting, ingen behöver offra sin personliga tro och ceremonin kan bli en underbar dröm.

» Klicka här för att boka tid för borgerlig vigsel i Stockholms Stadshus eller privat på annan plats

Vad betyder gifta sig borgerligt?

När hindersprövningen är klar får du ett intyg om hindersprövning och ett vigselintyg av Skatteverket. Dessa ska du lämna till vigselförrättaren.

I Sverige kan du vigas

Hur gör man om man vill gifta sig borgerligt?

Det kostar vanligtvis inget att gifta sig i Svenska kyrkan i Sverige om minst en av er är medlem i Svenska kyrkan. Bara om ni har särskilda önskemål, som innebär extra kostnader för församlingen, behöver ni bekosta dessa.  

I Svenska församlingar utomlands medför vigseln oftast en kostnad.  Läs mer om att gifta sig utomlands. 

Vem får vara vittne vid borgerlig vigsel?

En borgerlig vigsel är en ceremoni helt utan religiösa inslag. I Linköpings kommun finns det officiella förrättare som får förrätta borgerlig vigsel.

Måste man ha ring vid borgerlig vigsel?

Vi registrerar äktenskap som ingåtts hos oss, i tingsrätten och i registrerade religionssamfund samt ändringar i efternamn i befolkningsdatasystemet på basis av vigselförrättarens anmälan. Däremot registrerar vigselförrättarna inom den evangelisk-lutherska och ortodoxa kyrkan själva äktenskapet och ändringarna i efternamn i befolkningsdatasystemet. Ni kan alltså fråga församlingen direkt om registreringen om ni vigts i kyrkan. 

Måste man ha egna vittnen vid borgerlig vigsel?

Före äktenskapet måste en prövning av hinder mot äktenskap (avioliiton esteiden tutkinta) göras. Vid hindersprövningen utreder myndigheterna om det finns hinder för äktenskapet enligt Finlands lag.

Du kan begära hindersprövning hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du måste själv skriftligt begära hindersprövning. Prövningen tar ungefär en vecka. När hindersprövningen är klar får du ett intyg om det. Intyget är giltigt i fyra månader. Du måste ta med dig intyget om hindersprövning till vigseltillfället.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata undersöker om det finns hinder mot äktenskapet utifrån de uppgifter som finns registrerade i Finlands befolkningsdatasystem. Om det inte finns någon uppgift om ditt civilstånd i Finlands befolkningsdatasystem, ska du lämna in ett ämbetsbevis (siviilisäätytodistus) från myndigheten i ditt hemland till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du kan även skaffa intyget från ditt lands ambassad eller konsulat i Finland.

Måste man ha ringar när man gifter sig borgerligt?

Här har DU lite info om borgelig vigsel: Förberedelser inför borgerlig vigsel Två människor som känner att de vill leva tillsammans och vill bekräfta det genom ett moraliskt och juridiskt avtal mellan varandra, kan välja en borgerlig vigsel.

Det finns många anledningar varför man väljer att gifta sig borgerligt t.ex om man vill att bröllopet ska vara lite enklare eller om man har varit gift tidigare.

Hur lång är en borgerlig vigsel?

Borgerlig vigsel är ett alternativ till kyrkbröllop. Vigseln är rättsligt bindande, men utan religiösa inslag. Vigseln utförs av en utsedd vigselförrättare och tar oftast runt fem minuter. Vigseln förrättas enligt ett särskilt formulär som finns i två utföranden, en kortare version och en som är något längre. Inför vigseln frågar vigselförrättaren vilken version ni vill ha. Vid en borgerlig vigsel välsignas inte ringarna, ni kan därför själva välja om ni vill byta ringar eller inte under ceremonin. Ni kan klä er högtidligt eller enkelt, det är upp till er. Så fundera på hur ni vill ha det, vad som ska ingå i ceremonin och hur lång eller kort den ska vara.

Efter vigseln får du och din partner ett vigselbevis. Vigselförrättaren meddelar Skatteverket, som ansvarar för att vigseln blir folkbokförd.

Måste man ha hindersprövning?

Borgerlig vigsel är ett alternativ till kyrkbröllop. Vigseln är rättsligt bindande, men utan religiösa inslag. Vigseln utförs av en utsedd vigselförrättare och tar oftast runt fem minuter. Vigseln förrättas enligt ett särskilt formulär som finns i två utföranden, en kortare version och en som är något längre. Inför vigseln frågar vigselförrättaren vilken version ni vill ha. Vid en borgerlig vigsel välsignas inte ringarna, ni kan därför själva välja om ni vill byta ringar eller inte under ceremonin. Ni kan klä er högtidligt eller enkelt, det är upp till er. Så fundera på hur ni vill ha det, vad som ska ingå i ceremonin och hur lång eller kort den ska vara.

Efter vigseln får du och din partner ett vigselbevis. Vigselförrättaren meddelar Skatteverket, som ansvarar för att vigseln blir folkbokförd.

Får man på fingret vid vigsel?

  Genom historien har ringar tjänat som en representation av ens status, kärlek och modekänsla. Ändå är det fascinerande att notera att tolkningen av en ring varierar beroende på vilket finger den pryder. På grund av kulturella influenser och individuella smaker har varje finger som en ring sitter på sin egen distinkta betydelse. Vårt mål i den här artikeln är att fördjupa oss i de många betydelser som kan förmedlas av ringar som bärs på olika fingrar.

Historien om att bära ringar

Har man blommor på borgerlig vigsel?

En borgerlig vigsel är en ceremoni som sköts av en kommun. Ceremonin är neutral och innehåller inte några religiösa inslag. Länsstyrelsen är den instans som utser borgerliga vigselförrättare för respektive kommun. Uppdraget är personligt och är inte kopplat till ett visst förtroendemannauppdrag eller till en anställning inom kommunen.

Ceremonin är kort och varar oftast bara i några minuter. Har du några speciella önskemål för din ceremoni så kan du kontakta din utsedda vigselförrättare.

Hur länge håller borgerlig vigsel?

TEXT ANNA LUNDGREN

Den borgerliga vigselakten kan hållas i stadshuset där du bor. Ofta har man dekorerat med ljus och blomsterbukett. Två vittnen krävs. Man behöver inte växla ringar, man kan klä sig vardagligt och brudbukett tar man med om man vill. Men vill man kan man även göra den borgerliga vigseln högtidlig och ha fest efteråt. Bjuda in vänner och bekanta till ceremonin går också bra.

Kan man gifta sig utan hindersprövning?

Äktenskap ingås mellan två personer. Från och med den 1 maj 2009 gäller nya regler som rör äktenskap. Två personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. Bestämmelserna i äktenskapsbalken gäller alla par oavsett makarnas kön.

I vissa fall är äktenskap inte önskvärt från samhällets synpunkt, av sociala och medicinska skäl. Därför finns regler om hinder mot äktenskap. För att få gifta sig måste båda personerna ha fyllt 18 år.

Personer som är släkt med varandra i rätt upp- eller nedstigande led, till exempel mor och son, får inte gifta sig med varandra. Inte heller helsyskon får ingå äktenskap. Halvsyskon kan däremot få tillstånd av länsstyrelsen att gifta sig med varandra.

Den som redan är gift eller registrerad partner får inte så länge äktenskapet eller partnerskapet består ingå ett nytt äktenskap.

Har man brudbukett vid borgerlig vigsel?

Om du gifter dig borgerligt kan du inte bara fokusera på en mer originell bröllopsklänning, du kan dessutom välja andra tillbehör än den klassiska slöjan (vilket egentligen rekommenderas då slöjan anses vara en religiös symbol och representerar brudens förmodade oskuld). Istället kan du satsa på en vacker fascinator, ett pärlprytt diadem, gnistrande hårspännen eller en blomsterkrans till din frisyr. Egentligen kräver dessutom ett klassiskt kyrkbröllop att bruden ska ha axlarna täckta, men på en borgerlig vigsel gör du precis som du vill utan att behöva tänka på religiösa etiketter. Du kan alltså med gott samvete skippa capen och satsa på sensuellt axelbandslöst om så önskas.

Vårt bästa tips är att lägga den klassiska bröllopsklänningen åt sidan och istället fokusera på ett mer originellt alternativ. Det absolut viktigaste är ju att hitta en outfit du känner dig fantastisk i, även om du inte ska gå ner längs en altargång. Vi har listat våra absolut bästa alternativ i val av klädsel för en borgerlig vigsel som garanterat gör att du inte går obemärkt förbi. Vilken blir din favorit?

Måste man ha ringar vid borgerlig vigsel?

Skill­na­den mellan kyrk­lig och bor­ger­lig vigsel är främst att vig­sel­för­rät­ta­ren är knuten till kyrkan al­ter­na­tivt är fri­ståen­de från kyrkan och därmed bor­ger­lig. Ett kyrk­ligt bröl­lop har dess­utom re­li­giö­sa inslag och har ofta en lite mer om­fat­tan­de ce­re­mo­ni. 

Ett bor­ger­ligt bröl­lop brukar hållas i stads­hu­set eller råd­hu­set men kan också ske på annan plats. Det går i regel inte att ha ett bor­ger­ligt bröl­lop i kyrkan. 

En bor­ger­lig vigsel är helt utan re­li­giö­sa inslag. Vig­sel­för­rät­ta­re är ofta en po­li­ti­ker eller tjäns­te­man från kom­mu­nen men kan också vara en annan person. 

Idag är det van­ligt med brud­klän­ning, brud­bu­kett, tärnor och bröl­lops­fest också vid ett borg­ligt bröl­lop. Hi­sto­riskt har bor­ger­lig vigsel varit en snabb och enkel ce­re­mo­ni ofta utan gäster. Nu kan ett bor­ger­ligt bröl­lop vara lika stor­sla­get som ett kyrk­ligt bröl­lop.

En del väljer fort­fa­ran­de den enkla­re va­ri­an­ten med var­dag­lig kläd­sel och bara den närms­ta fa­mil­jen på plats. Ringar be­hö­ver inte heller ut­by­tas. Det är också möj­ligt att gifta sig helt utan an­hö­ri­ga med per­so­nal från stads­hu­set som vitt­nen. 

Så här går det ofta till för vigsel vid bor­ger­ligt bröl­lop.

 • Boka tid för vigsel i stads­hu­set eller direkt med vig­sel­för­rät­ta­re för bröl­lop på annan plats
 • Ansök om hin­der­s­pröv­ning hos Skat­te­ver­ket