:

Hur deklarerar man skogsfastighet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur deklarerar man skogsfastighet?
 2. Hur många år tillbaka kan man deklarera?
 3. Vad kan man göra för avdrag på en skogsfastighet?
 4. Hur deklarerar man Lantbruksfastighet?
 5. Hur beskattas skogsfastighet?
 6. Vad ska man tänka på när man deklarerar?
 7. Hur många år bakåt kan Skatteverket granska?
 8. När preskriberas en deklaration?
 9. Hur mycket skatt betalar man på en avverkning av skog?
 10. Vad händer om inte deklarerar?
 11. Måste man ha f skatt som skogsägare?
 12. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 13. Vad händer om man deklarerar inte?
 14. Hur vet man om man blir granskad av Skatteverket?
 15. Hur långt tillbaka kollar Skatteverket?

Hur deklarerar man skogsfastighet?

Många skogsägare anser att februari är en mardrömsmånad eftersom skogsskattedeklarationen ska lämnas in då. Deklarering av inkomster och avdrag kan göra en fundersam speciellt om man inte tidigare har lämnat in en skattedeklaration för skogsbruk. När man känner till vissa grundläggande saker kommer man undan lättare och deklarationen lyckas utan gråa hårstrån. Eftersom skogsvårdskostnader är avdragsgilla i beskattningen, uppmuntrar detta för sin del skogsägaren till att så bra som möjligt ta hand om sitt gröna guld.

En del skogsägare låter specialister sköta skogsskattedeklarationen men man klarar också själv av att fylla i avdrag och andra nödvändiga uppgifter i anslutning till skogen bara man sätter sig in i ämnet. Om man har skött skogen under fjolåret eller besökt skogen lönar det sig att dra av kostnaderna för detta i den egna beskattningen. Skogsägaren kan på detta sätt få betydande ekonomisk nytta. Du behöver inte lämna in en skattedeklaration för skogsbruk om du inte under föregående år har haft inkomster eller utgifter i anslutning till skogsbruket.

Hur många år tillbaka kan man deklarera?

Ja, du kan göra ändringar i en deklaration som du har skickat in. Du kan göra ändringar upp till sex år efter inkomståret. Det innebär att du under 2023 kan göra ändringar som gäller inkomståret 2017 eller senare.

Har du ännu inte fått slutskattebeskedet kan du logga in i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 och skicka in deklarationen på nytt efter att du gjort ändringen. Har du redan fått slutskattebeskedet kallas det för att du begär en omprövning. Hur du ska göra beror på vilket inkomstår som ändringen gäller.

Vad kan man göra för avdrag på en skogsfastighet?

Vi börjar med ett exempel. Säg att du köper ett rent skogsskifte utan annan mark eller byggnader för 100 000 kr. Skiftet är slutavverkat och det finns inte en pinne kvar.

Ett alternativ vore att du istället köper ett lika stort skogsskifte med avverkningsbar skog på. Låt oss säga att det skulle kosta 1 000 000 kr. Direkt efter köpet avverkar du allt och får in 900 000 kr. Netto har även detta kalhygge kostat 100 000 kr.

Hur deklarerar man Lantbruksfastighet?

Den som ska fastighetsdeklarera åt en juridisk person, till exempel ett aktiebolag, en bostadsrättsförening eller en kommun, behöver vara ombud. Det finns nu en behörighet för ombud vid fastighetstaxering, som ger rätt att lämna och se uppgifter för endast fastighetstaxering.

För att kunna utse ett ombud vid fastighetstaxering måste du vara firmatecknare för den juridiska personen. Är ni flera firmatecknare för den juridiska personen, behöver ni tillsammans utse ett ombud. Är du ensam firmatecknare kan du logga in i e-tjänsten och lämna fastighetsdeklarationen, du behöver inte ansöka om att bli ombud.

Du utser enklast ett ombud via e-tjänsten Ombud och behörigheter men du kan också utse ett ombud på en blankett.

Hur beskattas skogsfastighet?

Skogsavdragsrätten omfattar alla förvärv av skogsfastigheter mot vederlag (affär eller byte mot vederlag) som har genomförts efter 1.1.1993. 

Skogsavdragsgrunden motsvarar 60 procent av skogens anskaffningskostnader. Som anskaffningskostnad räknas förutom fastighetens pris också överlåtelseskatt, lagfartskostnader, kostnader för uppgörandet av avtalet, köpvittnets arvode, kostnader för fastighetsvärderingen, eventuella kostnader för styckning av fastigheten och allt annat som hör till en fastighetsaffär och som köparen har betalat (till exempel resekostnader). Det bör uppmärksammas att skogsavdragsrätten endast gäller vid affärer av fast egendom. Dödsboandelar är till exempel inte fast egendom utan lös egendom, så vid sådana affärer gäller inte avdragsrätten. 

Vad ska man tänka på när man deklarerar?

 • När kommer min deklaration?
 • Jag har inte fått min inkomstdeklaration. Vad ska jag göra?
 • Var kan jag få tag på min deklaration som pdf?
 • Hur får jag en utskrift av mina deklarationsuppgifter, bilagor, skatteuträkning och kvittens?
 • Hur får jag en pappersdeklaration?
 • Jag behöver anstånd med att lämna deklarationen, hur gör jag?
 • Hur gör jag om det saknas eller finns en felaktig uppgift i min deklaration?
 • Jag har inte fått någon uppgift om min inkomst från min arbetsgivare eller pensionsutbetalare. Vad gör jag?
 • Vad innebär en schablonintäkt?
 • Jag har skaffat en digital brevlåda, hur deklarerar jag?
 • Kan jag deklarera digitalt från utlandet?
 • Varför kan jag inte deklarera i e-tjänsten med min e-legitimation?
 • Varför har jag inte fått några koder?
 • Mina koder fungerar inte att deklarera med, vad ska jag göra?
 • Kan jag låta någon annan lämna digital inkomstdeklaration åt mig?
 • Ska mitt barn lämna in en deklaration?
 • Vem ska skriva under deklarationen för barn under 18 år och hur lämnar man in den?
 • Hur gör jag om jag har fått uppmaning att redovisa försäljning av en fastighet i år, fast jag redovisade försäljningen förra året?  
 • Hur kan jag kontrollera om min deklaration har kommit in till Skatteverket?
 • Kan jag göra ändringar i min deklaration efter att jag lämnat in den?
 • Jag har fått ett meddelande om ändrade uppgifter från Skatteverket, behöver jag göra någonting?

Hur många år bakåt kan Skatteverket granska?

Många undrar hur långt tillbaka i tiden Skatteverket kan gå i sina granskningar. Nedan försöker jag reda ut begreppen utan att gå in på alla detaljer. Jag talar här enbart om inkomstskatt.

Först fattar Skatteverket sitt grundläggande beslut senast i november under taxeringsåret, dvs. året efter inkomståret. Om inget särskilt beslut fattas anses ändå beslut ha fattats av den innebörden att inlämnad deklaration godkänts.

När preskriberas en deklaration?

2022-04-18 20:25:3130 juni är sista dag för att lämna in och betala inkomstskatten. Skattemyndigheten har 4 år från detta datum att ifrågasätta deklarationen. De behöver inte avsluta ärendet utan bara påbörja det inom denna tidsram.

Jag har läst (men hittar inte källan just nu) att det räcker att de har försökt ringa dig eller kontakta dig på annat sätt, dvs det hjälper inte att resa bort eller att inte ta emot samtal. Jag har också hört från en gestoria att de brukar skicka ett brev.RM

Hur mycket skatt betalar man på en avverkning av skog?

Du som bedriver enskild näringsverksamhet och som äger lantbruksenhet kan under vissa förutsättningar göra så kallat skogsavdrag i inkomstdeklarationen för näringsverksamheten. Du får göra skogsavdrag med högst hälften av skogens och skogsmarkens anskaffningsvärde. Denna hälft kallas avdragsutrymmet. Skogsavdraget ska återföras till beskattning när fastigheten avyttras.

Begärt skogsavdrag och återfört skogsavdrag ska du redovisa på blankett N8 – Skogsavdrag – Substansminskningsavdrag (SKV 2155). Där ska du även redovisa ökat och minskat avdragsutrymme.

Avdraget får för varje inkomstår maximalt uppgå till

 • 50 procent av intäkten för såld avverkningsrätt
 • 30 procent av intäkten för sålda skogsprodukter
 • 30 procent av intäkten av uttagna skogsprodukter (virke med mera).

Kan du visa att skog och skogsmark har köpts genom ett så kallat rationaliseringsförvärv, har du i stället rätt till avdrag för hela ersättningen för avverkningsrätt och med 60 procent av ersättningen för skogsprodukter respektive värdet av egna uttag. Det förhöjda avdraget får göras det inkomstår då köpet skedde och/eller de följande fem åren.

Vad händer om inte deklarerar?

För det första, håll dig lugn. Det är mänskligt att göra fel och du är knappast den enda företagaren som glömt bort skattedeklarationen, bland alla hundra andra måsten i ett företag. Det kan finnas giltiga skäl till att du inte hunnit deklarera din årliga moms, därför bör du hjälpa Skatteverket förstå din situation genom att snarast ringa dem på 0771–567 567 och berätta hur det ligger till.

Inkomstdeklaration är inte samma sak som skattedeklaration. Skattedeklaration är den deklaration av moms och arbetsgivaravgifter som svenska näringsidkare månadsvis lämnar till Skatteverket. Inkomstdeklaration , även kallad självdeklaration eller bara deklaration, är en årlig handling där inkomsttagare, privatpersoner och företag, redovisar hur mycket som intjänats under föregående år och hur mycket skatt som ska betalas. Du som vet att du kommer ha en försenad deklaration kan begära uppskov hos Skatteverket: Begära uppskov/anstånd med deklaration  – så gör du

Måste man ha f skatt som skogsägare?

Sidor: [1]   Gå ned

Har äntligen bosatt mig på en gård. Mycket jobb och lite tid till annat. Inser att jag borde registrera mig för moms så jag kan få tillbaka lite slantar från de inköp jag gjort för gårdens räkning (motorsåg, röjsåg etc).När jag skall fylla i denna "Skatte- och avgiftsanmälan" så kan man ju välja att ansöka om F-skatt samtidigt. Är det bra eller dåligt eller rent av nödvändigt? Enligt personen jag talade med på skatteverket så är det nödvändigt så fort jag säljer något. Alltså om jag säljer tex ett avverkningsuppdrag, så måste jag ha F-skatt? EU-bidragen har ju börjat dimpa in. Omfattas de av F-skatt? Förvirrad. Jag vet ju att jag kommer gå med förlust VARJE år pga att mina räntor på lånen för näringsdelen är så höga så varför måste jag anmäla mig för F-skatt? Är ju tyvärr inte bonde på heltid utan finansierar mitt lantliv med andra surt förvärvade pengar.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Hur kan jag kontrollera vilket mottagarkonto som är registrerat för mig?

Om du har deklarerat med säkerhetskoder kan du logga in i e‑tjänsten Inkomstdeklaration 1 och kontrollera uppgifterna om mottagarkonto under menyalternativet Bankkonto.

Vad händer om man deklarerar inte?

Att deklarera sina inkomster och tillgångar är en viktig skyldighet för alla medborgare i Sverige. Genom att deklarera bidrar man till att finansiera samhällsservice och välfärd, såsom sjukvård, skola och infrastruktur. Deklarationen ger även Skatteverket information om ens ekonomiska situation, vilket är avgörande för att kunna fastställa rätt skatt och avgifter.

Nedan följer några viktiga anledningar till varför det är viktigt att deklarera:

För att få rätt tillgång till sociala förmåner i Sverige är det viktigt att deklarera sin inkomst och betala skatt. Genom att deklarera och betala skatt kan du kvalificera dig för olika former av sociala förmåner, som exempelvis:

Hur vet man om man blir granskad av Skatteverket?

Om din deklaration väljs ut för vidare kontroll kommer vi att kontakta dig per telefon eller brev. Vi berättar då vad det är vi vill kontrollera och varför vi gör kontrollen. Du får också veta vilken information vi behöver för att kunna ta ställning i ditt ärende.

När vi har påbörjat en kontroll kommer vi att ha kontakt med dig tills ditt ärende är avslutat. Oftast kan kontrollen avslutas snabbt, men ibland tar den längre tid och då har vi löpande kontakt. Om vi skriver till dig för att få in uppgifter anger vi alltid när du senast ska svara. Det är viktigt att vi gör det för att vi ska kunna hålla en rimlig arbetstakt så att du kan få ett slutligt besked så snabbt det går. 

Hur långt tillbaka kollar Skatteverket?

Om din deklaration väljs ut för vidare kontroll kommer vi att kontakta dig per telefon eller brev. Vi berättar då vad det är vi vill kontrollera och varför vi gör kontrollen. Du får också veta vilken information vi behöver för att kunna ta ställning i ditt ärende.

När vi har påbörjat en kontroll kommer vi att ha kontakt med dig tills ditt ärende är avslutat. Oftast kan kontrollen avslutas snabbt, men ibland tar den längre tid och då har vi löpande kontakt. Om vi skriver till dig för att få in uppgifter anger vi alltid när du senast ska svara. Det är viktigt att vi gör det för att vi ska kunna hålla en rimlig arbetstakt så att du kan få ett slutligt besked så snabbt det går.