:

Vad är info SRU?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är info SRU?
 2. Hur gör man om PDF till SRU?
 3. Hur gör jag en SRU fil?
 4. Vad är en SRU rapport?
 5. Vad är SRU kod 2?
 6. Hur skickar man in bilagor till Skatteverket?
 7. Hur ändrar man format på ett dokument?
 8. Vad är en k4 blankett?
 9. Vad används SRU koder till?
 10. Vad är ej skattepliktiga intäkter?
 11. Vad är övriga skattemässiga justeringar?
 12. Vart skickar man Pappersdeklarationen?
 13. Vad är en SRU kod?
 14. Hur ändrar man till PDF format?
 15. Varför kan jag inte redigera ett Word-dokument?
 16. What is SRU's internal portal?
 17. What does SRU stand for?
 18. What makes SRU a good school?
 19. What is the difference between HCAM and SRU?

Vad är info SRU?

I våra program BL Bokföring och BL Bokföring Plus kan du importera aktuella SRU-koder genom att klicka på Uppläggning – Kontoplan och knappen mer. Du kan även välja att göra egna SRU-kopplingar genom att klicka på fliken extraupppgifter där du kan fylla i SRU-kod.

När din deklaration är klar kan du i BL Skatt Företag eller BL Skatt Proffs skapa en SRU-fil som du sedan skickar in till Skatteverket.

Hur gör man om PDF till SRU?

I Visma Skatt Proffs kan du ställa in att SRU-fil automatiskt ska skapas när du sparar den vanliga skattefilen.

Hur gör jag en SRU fil?

Gamla Edge - Sidan laddas om och all information försvinner när en blankett tas bort

För att använda denna sida så kan ni följa följande flöde:

Vad är en SRU rapport?

SRU står för standardiserat räkenskapsutdrag och är en fyra- till femsiffrig kod som kopplas till konton i kontoplanen. Koderna används bland annat i skatteprogram samt av Skatteverket för att kunna föra över bokföringsinformation till inkomstdeklarationen.

Skatteverket använder SRU-koder istället för kontonummer. Om du använder dig av BAS kontoplaner har alla konton en SRU-kod men det är inte en obligatoriskt uppgift om du exempelvis lägger upp egna konton. 

Vad är SRU kod 2?

För att kunna skicka in SRU-filer behöver du en e-legitimation.

Vid filöverföring av SRU-uppgifter till Skatteverket är det två filer som ska överföras:

Hur skickar man in bilagor till Skatteverket?

 • När kommer min deklaration?
 • Jag har inte fått min inkomstdeklaration. Vad ska jag göra?
 • Var kan jag få tag på min deklaration som pdf?
 • Hur får jag en utskrift av mina deklarationsuppgifter, bilagor, skatteuträkning och kvittens?
 • Hur får jag en pappersdeklaration?
 • Jag behöver anstånd med att lämna deklarationen, hur gör jag?
 • Hur gör jag om det saknas eller finns en felaktig uppgift i min deklaration?
 • Jag har inte fått någon uppgift om min inkomst från min arbetsgivare eller pensionsutbetalare. Vad gör jag?
 • Vad innebär en schablonintäkt?
 • Jag har skaffat en digital brevlåda, hur deklarerar jag?
 • Kan jag deklarera digitalt från utlandet?
 • Varför kan jag inte deklarera i e-tjänsten med min e-legitimation?
 • Varför har jag inte fått några koder?
 • Mina koder fungerar inte att deklarera med, vad ska jag göra?
 • Kan jag låta någon annan lämna digital inkomstdeklaration åt mig?
 • Ska mitt barn lämna in en deklaration?
 • Vem ska skriva under deklarationen för barn under 18 år och hur lämnar man in den?
 • Hur gör jag om jag har fått uppmaning att redovisa försäljning av en fastighet i år, fast jag redovisade försäljningen förra året?  
 • Hur kan jag kontrollera om min deklaration har kommit in till Skatteverket?
 • Kan jag göra ändringar i min deklaration efter att jag lämnat in den?
 • Jag har fått ett meddelande om ändrade uppgifter från Skatteverket, behöver jag göra någonting?

Hur ändrar man format på ett dokument?

Som standard har dokument som skapats med Microsoft Word under många år sparats i formatet . Docx, Microsofts egna och tidigare i . DOC. Men när du vill spara ett dokument tillåter applikationen dig att välja en mängd olika format för att göra det kompatibelt med andra program eller så att du kan använda det för det ändamål du vill ha.

Vad är en k4 blankett?

Aktieinvest rapporterar de transaktioner som utlöser en beskattningsåtgärd, t.ex. utdelningar och försäljningar, till Skatteverket. Du ansvarar själv för att redovisa kapitalvinster eller förluster till Skatteverket. Dessa redovisar du i samband med inkomstdeklarationen på en s.k. K4-blankett.

Vid försäljning av svenska fonder har Aktieinvest även skyldighet att rapportera dina kapitalvinster eller förluster till Skatteverket. Dessa vinster och/eller förluster kommer finnas förtryckta i din inkomstdeklaration och behöver därför inte redovisas i K4-blanketten.

Försäljningar av aktier på en traditionell depå ska deklareras på en K4-blankett.

Vi erbjuder färdigifylld K4-blankett som du kan beställa av oss nedan. Du kan även beställa din K4 via vår kundservice på mejl eller telefon 08-5065 1700.

Vad används SRU koder till?

I våra program BL Bokföring och BL Bokföring Plus kan du importera aktuella SRU-koder genom att klicka på Uppläggning – Kontoplan och knappen mer. Du kan även välja att göra egna SRU-kopplingar genom att klicka på fliken extraupppgifter där du kan fylla i SRU-kod.

När din deklaration är klar kan du i BL Skatt Företag eller BL Skatt Proffs skapa en SRU-fil som du sedan skickar in till Skatteverket.

Vad är ej skattepliktiga intäkter?

Vi börjar från början: företaget betalar varje år inkomstskatt på sitt skattemässiga resultat. Exakt hur skatteberäkningen går till varierar lite mellan olika bolagsformer, men gemensamt är att man utgår ifrån det skattemässiga resultatet.

Vadå ”skattemässigt resultat”? Jo, vi börjar med det bokföringsmässiga resultatet – det är det resultat du hittar i företagets resultaträkning, kort sagt intäkter minus kostnader. De kostnader vi bokfört i företaget är till största delen avdragsgilla, men vissa är faktiskt ej avdragsgilla. Det innebär att, även om det är en kostnad i företaget som minskar företagets resultat, minskar det inte företagets skatt.

Ej avdragsgilla kostnader kan t ex vara representation utöver 90 kr/person, förseningsavgifter till Skatteverket/Bolagsverket eller nedskrivningar av tillgångar. (UPDATE 2020-12-11: Numera är all måltidsrepresentation ej avdragsgill)

Det finns även intäkter som är ej skattepliktiga och dessa måste vi då dra av när vi beräknar det skattemässiga resultatet. Exempel på ej skattepliktiga intäkter är utdelningar från dotterbolag (näringsbetingade andelar) och intäktsränta på skattekontot.

Vad är övriga skattemässiga justeringar?

Här fyller du i justerad vinst från ruta 6.21 på bilagan Räkenskapsschema.

Här fyller du i justerad förlust från ruta 6.21 på bilagan Räkenskapsschema.

Vart skickar man Pappersdeklarationen?

Här fyller du i justerad vinst från ruta 6.21 på bilagan Räkenskapsschema.

Här fyller du i justerad förlust från ruta 6.21 på bilagan Räkenskapsschema.

Vad är en SRU kod?

I våra program BL Bokföring och BL Bokföring Plus kan du importera aktuella SRU-koder genom att klicka på Uppläggning – Kontoplan och knappen mer. Du kan även välja att göra egna SRU-kopplingar genom att klicka på fliken extraupppgifter där du kan fylla i SRU-kod.

När din deklaration är klar kan du i BL Skatt Företag eller BL Skatt Proffs skapa en SRU-fil som du sedan skickar in till Skatteverket.

Hur ändrar man till PDF format?

Du kan behöva ominstallera PDF-konverteraren som används av M-Files om du får något av följande felmeddelanden efter att du har försökt lägga till anteckningar i ett dokument:

 • PDF-skrivardrivrutinen i M-Files är inte korrekt installerad. Klassen är inte registrerad.
 • Odefinierat fel.

Varför kan jag inte redigera ett Word-dokument?

Om du vill göra ändringar i ett dokument går du till det övre högra hörnet och väljer Redigera dokument > Redigera.

Om någon annan har skapat dokumentet kanske de inte tillåter redigering. Du kan gå till Arkiv > Spara som, spara den med ett annat namn och redigera det nya dokumentet. Du kan också be dokumentägaren att aktivera redigering.

What is SRU's internal portal?

 • SRU's internal portal, mySRU, is the cornerstone of internal information for Slippery Rock University faculty and staff and should be utilized first and foremost regarding internal SRU content.This page contains some helpful internal information, but is only meant to be a small ...

What does SRU stand for?

 • Exercise Science, Bachelor of Science (BS) / Pre-Athletic Training (SRU) (Traditional) Exercise Science, Bachelor of Science (BS) / Pre-Occupational Therapy (SRU) (3+3) Exercise Science, Bachelor of Science (BS) / Pre-Occupational Therapy (SRU) (Traditional) Exercise Science, Bachelor of Science (BS) / Pre-Physical Therapy (SRU) (Traditional)

What makes SRU a good school?

 • Consider the following to make SRU your best choice, first choice institution: Academic excellence: 150+ undergraduate majors, 40+ graduate programs and 26 programs with national accreditations . Expert faculty: 92% of SRU professors hold a Ph.D. or terminal degree and a passion for teaching. SRU has a 24:1 student-to-faculty ratio.

What is the difference between HCAM and SRU?

 • HCAM, Bachelor of Science (BS) - Concentration in Leadership / Pre-Physician Assistant (SRU) (Traditional) Health and Physical Education, Bachelor of Science in Education (BSED) - Concentration in Physical Activity and Fitness Management / Pre-Athletic Training (SRU) (3+2)