:

Vad är en Gåvoavsikt?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en Gåvoavsikt?
 2. Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?
 3. Hur mycket kan man ge i gåva skattefritt?
 4. Vad räknas som gåva av fastighet?
 5. Är gåvor skattefria?
 6. Vad räknas som gåva vid arv?
 7. Måste man skriva gåvobrev när man ger bort pengar?
 8. Får jag ge bort pengar till ett barn innan jag dör?
 9. Vilka gåvor är skattefria?
 10. Måste man ta upp en gåva i deklarationen?
 11. Kan man ge bort en fastighet som gåva?
 12. Kan gåva räknas som förskott på arv?
 13. Måste banken ha gåvobrev?
 14. Kan man ge bort alla sina pengar innan man dör?
 15. Kan man göra någon helt arvlös?

Vad är en Gåvoavsikt?

 • den ska vara överlämnad, eller traderad som det heter på juristspråk.
 • det ska finnas en gåvoavsikt, alltså att man ger utan att kräva något tillbaka. 
 • det ska vara en förmögenhetsöverföring från givaren, det vill säga gåvotagaren ska bli berikad. 

Sedan drygt femton år tillbaka har vi inte arvs- eller gåvoskatt i Sverige. Det är ändå viktigt att vara uppmärksam när det kommer till gåvor.  

För dig som privatperson som vill skänka pengar till en välgörenhetsorganisation kan du återigen sedan några år tillbaka, få skattereduktion för gåvor du har gett under året. Förutsättningarna för att skattereduktionen ska beviljas är att du måste ge minst 200 kr per gång och mottagare, och att summan måste uppgå till minst 2 000 kr per år. Gåvan ska ges till organisationer som arbetar med social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. Du kan ge till flera organisationer – det måste inte vara en och samma. Idag kan du totalt ge upp till 6 000 kronor och få en skattereduktion på 25 procent, alltså 1 500 kronor. I den budget som riksdagen beslutade om den 24 november (2021) finns förslag om att det ska bli möjligt att ge dubbelt så mycket, det vill säga 12 000 kronor, vilket innebär att du kan få en skattereduktion på upp till 3 000 kronor.

Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

 • den ska vara överlämnad, eller traderad som det heter på juristspråk.
 • det ska finnas en gåvoavsikt, alltså att man ger utan att kräva något tillbaka. 
 • det ska vara en förmögenhetsöverföring från givaren, det vill säga gåvotagaren ska bli berikad. 

Sedan drygt femton år tillbaka har vi inte arvs- eller gåvoskatt i Sverige. Det är ändå viktigt att vara uppmärksam när det kommer till gåvor.  

För dig som privatperson som vill skänka pengar till en välgörenhetsorganisation kan du återigen sedan några år tillbaka, få skattereduktion för gåvor du har gett under året. Förutsättningarna för att skattereduktionen ska beviljas är att du måste ge minst 200 kr per gång och mottagare, och att summan måste uppgå till minst 2 000 kr per år. Gåvan ska ges till organisationer som arbetar med social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. Du kan ge till flera organisationer – det måste inte vara en och samma. Idag kan du totalt ge upp till 6 000 kronor och få en skattereduktion på 25 procent, alltså 1 500 kronor. I den budget som riksdagen beslutade om den 24 november (2021) finns förslag om att det ska bli möjligt att ge dubbelt så mycket, det vill säga 12 000 kronor, vilket innebär att du kan få en skattereduktion på upp till 3 000 kronor.

Hur mycket kan man ge i gåva skattefritt?

En skattefri gåva vars värde understiger 5 000 euro kan ges till samma person med tre års mellanrum.

Gränsen för skattefrihet gäller per gåvogivare. Samma gåvogivare kan ge flera skattefria gåvor så länge som gränsen inte överskrids och gåvotagarna är olika personer.

Vad räknas som gåva av fastighet?

Välj om du vill använda vår e-tjänst eller skicka in ansökan per post.

Läs om hur du ansöker via vår e-tjänst eller per post.

Är gåvor skattefria?

Gåvor till anställda har i många år varit en intressant fråga. Som givare av en gåva vill man kanske uppvakta en anställd vid en födelsedag eller belöna en anställd för en prestation. Som anställd mottagare vill man sannolikt ha många och skattefria gåvor av sin arbetsgivare. 

Vad räknas som gåva vid arv?

En gåva är i allmänhet dock inte förskott på arv om

 • du ger alla bröstarvingar en gåva i samma storlek
 • du ger gåvan till din enda bröstarvinge
 • du har särskilt fastställt exempelvis i ett gåvobrev att gåvan inte ska beaktas som förskott på arv.

Om gåvan inte har fastställts som förskott på arv beaktas den dock i arvsbeskattningen om gåvan mottagits högst 3 år före gåvogivarens död.

Måste man skriva gåvobrev när man ger bort pengar?

Att upprätta ett gåvobrev när du ska ge bort något är alltid klokt. Det här gäller oavsett om ett gåvobrev är obligatoriskt enligt lagen eller inte.  Med ett gåvobrev kan du villkora din gåva och samtidigt bidra till en större ekonomisk trygghet för gåvomottagaren.  Dessutom utgör gåvobrevet utmärkt dokumentation på att en gåva faktiskt ägt rum. Om du har behov av att upprätta ett gåvobrev hjälper Lavendla Juridik mer än gärna till.

 • Ett gåvobrev, även kallat gåvohandling, kan bland annat reglera gåva av bostadsrätt, fastighet, pengar och värdepapper (såsom aktier eller fondandelar).
 • En gåvogivare kan välja att skriva in särskilda villkor i gåvobrevet. Ett vanligt villkor är att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom och därmed inte omfattas av en eventuell framtida bodelning.
 • Vid gåva av en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt krävs alltid ett gåvobrev för att gåvan ska bli juridiskt giltig. Vid gåva av lös egendom, vilket innefattar pengar, behövs inget gåvobrev. En gåva av lös egendom anses nämligen juridiskt bindande i och med att gåvan rent fysiskt bytt ägare.
 • Ring oss på eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

  Får jag ge bort pengar till ett barn innan jag dör?

  Juridik vid dödsfall

  Min pojkvän avled för några dagar sedan och innan dess så skänkte han en gåva till mig på 160.000 kr till mitt bankkonto. Så jag fick de här pengarna innan han avled. Vi har varit tillsammans i över 10 år nu men äktenskapet är inte registrerad och vi är inte sambo heller. Han har en dotter och nu vill hon att jag ska överföra tillbaka 160.000 kr till henne. Så nu undrar jag ifall om jag har rätt till att använda de pengarna eller måste jag överföra tillbaka till hans dotter? Han har inte skrivit nån bouppteckning innan han avled.  

  Vilka gåvor är skattefria?

  En skattefri gåva vars värde understiger 5 000 euro kan ges till samma person med tre års mellanrum.

  Gränsen för skattefrihet gäller per gåvogivare. Samma gåvogivare kan ge flera skattefria gåvor så länge som gränsen inte överskrids och gåvotagarna är olika personer.

  Måste man ta upp en gåva i deklarationen?

  För att kunna ge bort en fastighet, ställs vissa krav på hur detta dokumenteras. Som du säkert är bekant med, krävs det att ett avtal om fastighetsöverlåtelse är skriftligt. Detta gäller också när fastigheten överlåts som en gåva.

  Gåvan måste dokumenteras av ett gåvobrev som undertecknas av både givaren och mottagaren. Gåvobrevet måste också tydligt innehålla vilken fastighet det gäller, inklusive fullständig fastighetsbeteckning. Om flera personer är mottagare av gåvan måste också förtydliga om varje mottagare har lika rätt till gåvan, eller annars hur den är uppdelad.

  Ofta rekommenderas också att gåvobrevet ska bevittnas av två personer. Det är i sig inget krav för att gåvan ska vara giltig, men Lantmäteriet som inskrivningsmyndighet kräver att detta bevittnas och kan annars förklara lagfartsansökan som vilande. För att underlätta för er själva, kan ni därför se till att gåvobrevet bevittnas redan från början.

  Kan man ge bort en fastighet som gåva?

  Gåvogivaren kan förbehålla besittningsrätten antingen för sig eller för någon annan person. En eller flera personer kan ha besittningsrätt.Besittningsrätt betyder att gåvogivaren eller någon annan som fått besittningsrätt

  • får använda egendomen som getts i gåva
  • får intäkterna från egendomen, exempelvis hyresinkomsterna
  • svarar för de fasta kostnaderna för egendomen, t.ex. för fastighetsskatten eller för skötselvederlaget
  • kan dock inte utan gåvotagarens samtycke sälja eller överlåta vare sig den egendom som omfattas av besittningsrätten eller de rättigheter som är förknippade med egendomen (exempelvis arrenderätten).

  Även om besittningsrätten förbehållits för någon annan än gåvogivaren själv betalar den som fått besittningsrätten inte gåvoskatt för besittningsrätten.

  Kan gåva räknas som förskott på arv?

  Huvudregeln är att alla de gåvor som en person ger till sina bröstarvingar ska avräknas från mottagarnas arv. Bröstarvingar är de arvingar som står på tur att ärva i nedåtstigande led. Det vanligaste är att barnen är bröstarvingar, men om ett barn har avlidit kan också barnbarn träda in som bröstarvingar.

  Undantagna är kostnader som föräldrarna har haft för barns uppehälle och utbildning om de kostnaderna ryms inom föräldrarnas underhållsskyldighet. Undantagna är också sedvanliga gåvor som barn och barnbarn får på t.ex. födelsedagar och julafton.

  Det absolut viktigaste undantaget är dock att givaren själv kan välja att gåvan inte ska avräknas som förskott på arv. Reglerna om arvsförkott är dispositiva, vilket innebär att de bara gäller om inget annat framgår i det specifika fallet.

  Regeln om att gåvor till bröstarvingar ska avvräkas som förskott på arv bygger på antagandet att föräldrar vill att barnen ska få lika mycket, totalt sett. Men det står faktiskt föräldrarna fritt att genom gåvor göra skillnad mellan barnen. Huvudregeln att gåvor till bröstarvinge ska vara arvsförskott kan brytas på två sätt:

  Måste banken ha gåvobrev?

  • Gåva av aktier, fondandelar eller bankmedel kan ske formlöst, dvs. det behövs inget gåvobrev. Om ett särskilt villkor ska gälla för gåvan, t ex att gåvan ska utgöra gåvotagarens enskilda egendom, måste dock gåvobrev alltid upprättas. Enskild egendom behöver gåvotagaren inte dela med sig av vid en separation.
  • Vid gåva av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt måste ett gåvobrev upprättas, som uppfyller lagens formkrav. Ett gåvobrev som avser fastighet eller tomträtt måste vara skriftligt och undertecknas av både givare och gåvotagare samt vara bevittnat av två personer. Dessutom måste fastigheten anges och en överlåtelseförklaring tas med i gåvobrevet. Ett gåvobrev som avser bostadsrätt måste vara skriftligt och undertecknas av både givare och gåvotagare samt innehålla uppgift om lägenheten.
  • Om formkraven inte är uppfyllda är gåvan ogiltig. Vid gåva av bostadsrätt ska dessutom bostadsrättsföreningen underrättas. Det kan också finnas anledning att skriva in villkor i gåvobrevet t ex att egendomen ska vara enskild egendom för mottagaren. Om givaren är gift, registrerad partner eller sambo måste som huvudregel den andre maken, registrerade partnern eller sambon ge sitt skriftliga samtycke till gåvan.
  • Man kan inte upprätta ett gåvobrev i efterhand och tex. förordna om att gåvan skall utgöra enskild egendom för mottagaren. Gåvobrev skall upprättas i samband med att gåvan överlämnas till mottagaren.

  Kan man ge bort alla sina pengar innan man dör?

  01 / 08 / 17Aktuellt Coelis jurist

  En fråga som då och då dyker upp i mina möten med kunder är detta med laglotten och förälderns rätt att förfoga över sina tillgångar. Kan man ge bort egendom som man vill och till vem man vill utan några begränsningar när man har egna barn? Svaret på frågan är både ja och nej beroende på när i tiden egendom ges bort, till vem egendom ges bort och om gåvan är förenad med vissa villkor.

  Kan man göra någon helt arvlös?

  För att veta vad lag­lot­ten är måste man veta vad arvslot­ten är.

  Arvslott är det som en ar­vinge ärver om det inte finns tes­ta­men­te. Om den av­lid­ne har barn ska barnen dela lika på arvet och de får var sin arvslott.

  Lag­lott är hälf­ten av arvslot­ten. Arvslot­ten är allt det en person skulle ha ärvt om den av­lid­ne inte hade skri­vit ett tes­ta­men­te. Endast bröstar­ving­ar har rätt till lag­lott.

  Bröstar­ving­ar (barn och barn­barn) har alltid rätt till lag­lot­ten och lag­lot­ten kan inte tes­ta­men­te­ras bort. Det är därmed omöj­ligt att göra ett barn arvlös ef­tersom de alltid har rätt till åt­minsto­ne lag­lot­ten.