:

Får man tillbaka på skatten om man har solceller?

Innehållsförteckning:

 1. Får man tillbaka på skatten om man har solceller?
 2. Vem får skattereduktion för solceller?
 3. Vad gäller för solceller 2023?
 4. Hur mycket Grönt bidrag kan man få?
 5. Måste man betala skatt på egenproducerad el?
 6. Vad får man för bidrag till solceller?
 7. Vilka bidrag får man vid installation av solceller?
 8. Vad krävs för att få Solcellsbidrag?
 9. Hur mycket ökar Husvärdet med solceller?
 10. Vem ansöker om grönt bidrag?
 11. Hur deklarerar man solceller?
 12. Måste man betala nätavgift om man har solceller?
 13. Hur ser elräkningen ut med solceller?
 14. Får man sälja mer el än man köper?
 15. Måste man ansöka om bygglov för solceller?

Får man tillbaka på skatten om man har solceller?

Som solcellsägare (med en huvudsäkring på som mest 100 A) har man rätt till skattereduktion på 60 öre per kWh för såld el. Man får bara skattereduktion för såld el som motsvarar mängden el som köps in. Dvs om man producerar mer solel än vad man gör av med på ett år blir den el som överskrider årsförbrukningen värd 60 öre mindre per kWh.

I praktiken får man skattereduktionen först efterföljande år i samband med deklarationen. Den står i regel förtryckt på deklarationsblanketten.

Vem får skattereduktion för solceller?

För att förstå skattereduktionen behöver vi först förstå vad elpriset består av. Elpriset består av följande fyra delar:

 • Spotpriset: Det faktiska priset för elen du köper in. Anges i öre per kWh och varierar beroende på tillgång och efterfrågan.
 • Överföringsavgift: En kostnad som nätägare tar ut för överföring av elen du köper in. Kostnaden varierar mellan olika nätägare och var i landet du bor, men mellan 15 och 25 öre per kWh är ett vanligt pris.

För att få skattereduktionen måste du klassas som mikroproducent av Skatteverket. Mikroproducent är du om du uppfyller följande två kriterier:

 • Din anläggning har samma anslutningspunkt och huvudsäkring som bostaden. Med andra ord, elen matas in och ut via samma anslutningspunkt.

Vad gäller för solceller 2023?

Den löpande skattereduktionen för solceller på 60 öre/kWh får du när du säljer el till det allmänna elnätet. Skattereduktionen begränsas till 30 000 kWh per år, vilket innebär att du som mest kan få ut 18 000 kronor i skattereduktion.

Det gröna avdraget, däremot, är det avdrag på 20 % som du får när du köper solceller.

Det finns vissa krav som solcellsanläggningen måste uppfylla för att du ska kunna ta del av skattereduktionen för solceller. Anläggningen måste ha samma anslutningspunkt och huvudsäkring som privatbostaden (eller näringsfastigheten) och dess anslutning till elnätet. Säkringen i anslutningspunkten får inte överstiga 100 ampere.

När du säljer överskottsel från dina solceller behöver du vanligtvis endast betala inkomstskatt för kapitalinkomster. I särskilda fall kan du även behöva betala energiskatt (om topp effekten överstiger 255 kW) och moms (om försäljningen överstiger 30 000 kronor/år).

Som motvikt till skatten för köpt el (som du betalar när du köper in el) är du berättigad en skattereduktion på 60 öre per såld kWh.

I korthet gäller följande skatteregler för privatpersoner (för företag se tabellen under) som har solceller på taket:

Hur mycket Grönt bidrag kan man få?

Det gröna skatteavdraget trädde i kraft den 1 januari 2021 och fungerar precis som ROT och RUT-avdragen och ger dig hela 50% i skatteavdrag för kostnaden av laddbox, installation och material när du installerar utrustning för elbilsladdning.

Nu är det klart att det gröna skatteavdraget fortsätter som vanligt under 2023.

Måste man betala skatt på egenproducerad el?

 • Det är bara din inkomstskatt som påverkas om du bara har en mikroproduktionsanläggning på din privatbostad och inte bedriver någon näringsverksamhet. Det beror på att din anläggnings installerade toppeffekt sannolikt kommer att ligga lägre än 500 kilowatt. Då behöver du inte betala energiskatt på el.
 • Du behöver inte registrera dig för moms, förutsatt att du inte att har en försäljning på 80 000 kronor eller mer före moms.
 • Du behöver inte heller ansöka om F-skatt, eftersom du varken bedriver näringsverksamhet eller utför ett arbete.

Om du har en näringsfastighet, om du driver företag i enskild näringsverksamhet eller om du har flera anläggningar som producerar el, hittar du information på nedanstående sida:

Med förnybar el menas främst el som framställs från sol, vind och vatten. Det vanligaste för privatpersoner är att installera solceller på fastigheten. Den anläggning som producerar el kallas mikroproduktionsanläggning.

Vad får man för bidrag till solceller?

Som privatperson kan man göra ett så kallat grönt avdrag när man köper solceller. Från och med 1 januari 2023 ligger avdraget på 20% av arbets- och materialkostnaden, alternativt 19,4% av totalkostnaden efter en schablon från Skatteverket. (Skatteverket har gjort en bedömning att 97% av kostnaderna för en solcellsanläggning utgörs av arbets- och materialkostnad.)

Det finns inga bidrag för företag, kommuner och bostadsrättsföreningar som köper solceller.

Vilka bidrag får man vid installation av solceller?

Sedan den 1 januari 2021 kan du få grönt rotavdrag, eller skattereduktion på grön teknik, när du köper solceller och solcellsbatteri av oss.

Vi är positiva till det gröna rotavdraget för solceller och batterier och tror att det skyndar på omställningen till hållbar energi. Avdraget görs direkt på fakturan, precis som för det vanliga rot- och rutavdraget som motsvarar 9% av material- och arbetskostnad för solceller. Det gröna rotavdraget är därmed enklare att använda än tidigare investeringsstödet, som du behövde köa för att få och som endast betalades ut så länge avsatta pengar fanns kvar.

 • Anmäl intresse och få fri offert

  Gör solcellskalkylen för att få ett estimat på vad solceller skulle kosta på just ditt tak. Beställ sedan en fri offert.

 • Vi ringer upp dig

  När vi ringer upp dig för att diskutera vidare om dina förutsättningar för solceller, ange att du har rätt till skattereduktion för grön teknik.

 • Du får en faktura av oss

  Efter din installation får du en faktura där vi har dragit av skattereduktionen.

 • Vi ansöker om utbetalning

  Vi på E.ON ansöker om att få ersättning från Skatteverket. Om du inte skulle beviljas skattereduktion för grön teknik, fakturerar vi dig beloppet.

Vad krävs för att få Solcellsbidrag?

Sedan den 1 januari 2021 kan du få grönt rotavdrag, eller skattereduktion på grön teknik, när du köper solceller och solcellsbatteri av oss.

Vi är positiva till det gröna rotavdraget för solceller och batterier och tror att det skyndar på omställningen till hållbar energi. Avdraget görs direkt på fakturan, precis som för det vanliga rot- och rutavdraget som motsvarar 9% av material- och arbetskostnad för solceller. Det gröna rotavdraget är därmed enklare att använda än tidigare investeringsstödet, som du behövde köa för att få och som endast betalades ut så länge avsatta pengar fanns kvar.

 • Anmäl intresse och få fri offert

  Gör solcellskalkylen för att få ett estimat på vad solceller skulle kosta på just ditt tak. Beställ sedan en fri offert.

 • Vi ringer upp dig

  När vi ringer upp dig för att diskutera vidare om dina förutsättningar för solceller, ange att du har rätt till skattereduktion för grön teknik.

 • Du får en faktura av oss

  Efter din installation får du en faktura där vi har dragit av skattereduktionen.

 • Vi ansöker om utbetalning

  Vi på E.ON ansöker om att få ersättning från Skatteverket. Om du inte skulle beviljas skattereduktion för grön teknik, fakturerar vi dig beloppet.

Hur mycket ökar Husvärdet med solceller?

Axel Bolin, som är en nationalekonom med miljöinriktning, har kommit fram till att en solcellsanläggning höjer husets värde med omkring 14 %. Så om du äger ett hus med ett värde på 2 miljoner kronor ligger värdeökningen på 280 000 kronor enligt Axel Bolins beräkningar.

Bolin menar även att han räknar med att en värdeökning på 40 000 kr per installerad kW gäller. Och eftersom solceller kostar cirka 12 500 kr/kW ska det vara mycket lönsamt att investera i solceller.

Notera att Axel förtydligar att fler och mer omfattande undersökningar krävs för att hans beräkningar gällande den värdeökning som gäller ska kunna räknas som helt tillförlitliga.

Vem ansöker om grönt bidrag?

Grön teknik, eller grönt avdrag som det ofta kallas, är en skattelättnad som du kan ta del av i Sverige. Det innebär att du får avdrag på skatten för vissa kostnader kopplade till grön teknik, till exempel kostnaden för installation av en laddningsstation för elbilar hemma. Ifall du har använt rotavdraget någon gång så fungerar grön teknik liknande även om du inte kan kombinera rot och grön teknik.

Som vi nämnde ovan så kan du stöta på en mängd olika namn på grön teknik. Vi tänkte reda ut skillanden med dessa för dig som är intresserad. Om du bara vill läsa mer om grönt avdrag kan du hoppa vidare till nästa del: Vad kan du få grön teknik avdrag 2023 för?

Två av de vanligaste namnen är grönt teknik (samma sak som gröt avdrag) och bidrag laddbox (samma sak som ladda bilen bidrag). När du funderar på att installera en laddbox för elbilar, kommer du säkert stöta på både termerna. Men vad är skillnaden?

 • Grön teknik (grönt avdrag): Ett skatteavdrag för privatpersoner där du får dra av 50% av kostnaden.
 • Ladda bilen (bidrag laddbox): Ett bidrag som bostadsrättsföreningar, organisationer och företag kan få.

Hur deklarerar man solceller?

Som solcellsägare (med en huvudsäkring på som mest 100 A) har man rätt till skattereduktion på 60 öre per kWh för såld el. Man får bara skattereduktion för såld el som motsvarar mängden el som köps in. Dvs om man producerar mer solel än vad man gör av med på ett år blir den el som överskrider årsförbrukningen värd 60 öre mindre per kWh.

I praktiken får man skattereduktionen först efterföljande år i samband med deklarationen. Den står i regel förtryckt på deklarationsblanketten.

Måste man betala nätavgift om man har solceller?

Den reducering av nätavgiften som tidigare gällt för småskaliga produktionsanläggningar innebär i praktiken att kostnaden skjuts över på andra nätkunder. Ei:s bedömning är att de här bestämmelserna inte är förenliga med EU:s elmarknadsförordning, som har företräde framför nationella bestämmelser. Elnätsavgifterna får alltså inte längre reduceras och framöver ska därför alla som äger en produktionsanläggning enligt direktivet betala en nätavgift som speglar de faktiska kostnaderna för inmatning av el.

­– Så lyder de nya direktiven från Energimarknadsinspektionen som vi har att förhålla oss till. Men viktigt att komma ihåg är att detta endast eventuellt kommer kunna innebära mindre förändringar, om ens någon, om du är en mikroproducent som har en gemensam säkring för inmatning och uttag mot elnätet - vilket är fallet för de flesta privata villaägare med solcellsanläggningar på taket. Så länge du inte matar in med högre ström än du har på ditt uttagsabonnemang, det vill säga din säkringsstorlek, så utnyttjar du inte större del av nätet än det du redan betalar för. Det innebär att du förmodligen inte kommer behöva betala något extra för inmatningen, säger Daniel Köbi, avdelningschef på Jämtkraft Elnät.

Hur ser elräkningen ut med solceller?

En av de vanligaste frågorna de får från intressenter är om solceller är en lönsam investering.­

– Man kan absolut tjäna pengar på sina solceller. Vid själva investeringen betalar du, men sedan har du i stort sett inga kostnader och dessutom är det väldigt lite underhåll, säger Johan Lindahl.

Hur mycket du tjänar på dina solceller beror på flera faktorer såsom hur du finansierar din anläggning, om du får bidrag, hur mycket el ditt system producerar och hur mycket el du använder själv respektive matar ut på nätet. Elproduktionen är i sin tur beroende av en rad faktorer, exempelvis var i landet du bor, lutningen och riktningen på ditt tak samt eventuell skuggning.

Får man sälja mer el än man köper?

Den 1:a juli i år gjordes flera ändringar i energilagen som ska göra det mer fördelaktigt att producera och sälja solel ut på nätet. Bland annat genom att möjliggöra för elproducenter att sälja mer el än de själv köper utan att behöva betala en avgift till nätföretaget, men också genom att höja momsgränsen från dagens 30 000 sek per år till 80 000 sek per år.

Ändringarna innebär framför allt att mikroproducenter kan sälja mer el än de köper per år utan att behöva betala en avgift till nätföretaget. Skattereduktionen för mikroproducenter betalas dock maximalt ut för den mängd el som köpts in under året.

Måste man ansöka om bygglov för solceller?

Behövs bygglov för solceller? Det finns några undantag till Boverkets regler för byggnadslov och solceller. Utanför detaljplanen kan kommuner ha beslutat om områdesbestämmelser. I områdesbestämmelserna kan det till exempel ha införts bygglovsplikt om anläggningen skulle påverka byggnadens yttre utseende avsevärt. I de flesta fall behövs inte bygglov för att montera solceller på taket, men det finns några undantag att hålla koll på.