:

Vad är N6?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är N6?
 2. Hur fyller man i N6?
 3. Hur ska jag fylla i NE blanketten?
 4. Var finns NE blankett?
 5. Hur räknar man ut Räntefördelning?
 6. Vad är en Expansionsfond?
 7. Vem ska lämna NE blankett?
 8. Hur deklarerar man enskild näringsverksamhet?
 9. Måste man lämna in ne-bilaga?
 10. Hur man fyller i NE?
 11. När får man göra positiv räntefördelning?
 12. När lönar sig positiv räntefördelning?
 13. Hur länge får man ha Expansionsfond?
 14. Vad är bäst periodiseringsfond eller Expansionsfond?
 15. När används och vad är det för skillnad mellan NE och Nea blanketten?

Vad är N6?

På blankett N6 tar du upp hälften av total behållning som vid årets utgång finns på skogskonto, skogsskadekonto, upphovsmannakonto, uppfinnarkonto eller liknande.

Hur fyller man i N6?

I vår bok Enskild firma läser du utförligt om allt du kan tänkas undra över när det gäller skatt och ekonomi i enskild näringsverksamhet.

För att du inte ska behöva hantera små belopp finns det en nedre gräns för räntefördelningen. Är det negativa eller positiva kapital­underlaget högst 50 000 kr ska du inte göra någon räntefördelning alls. Observera att gränsen är absolut. Hamnar du över gränsen ränte­fördelar du hela beloppet, inte bara den del som överstiger plus eller minus 50 000 kr.

Hur ska jag fylla i NE blanketten?

We use cookies and similar tools that are necessary to enable you to make purchases, to enhance your shopping experiences and to provide our services, as detailed in our Cookie Notice. We also use these cookies to understand how customers use our services (for example, by measuring site visits) so we can make improvements.

If you agree, we’ll also use cookies to complement your shopping experience across the Amazon stores as described in our Cookie Notice. This includes using first- and third-party cookies, which store or access standard device information such as a unique identifier. Third parties use cookies for their purposes of displaying and measuring personalised ads, generating audience insights, and developing and improving products. Click ‘Customise Cookies’ to decline these cookies, make more detailed choices, or learn more. You can change your choices at any time by visiting Cookie Preferences, as described in the Cookie Notice. To learn more about how and for what purposes Amazon uses personal information (such as Amazon Store order history), please visit our Privacy Notice.

Var finns NE blankett?

We use cookies and similar tools that are necessary to enable you to make purchases, to enhance your shopping experiences and to provide our services, as detailed in our Cookie Notice. We also use these cookies to understand how customers use our services (for example, by measuring site visits) so we can make improvements.

If you agree, we’ll also use cookies to complement your shopping experience across the Amazon stores as described in our Cookie Notice. This includes using first- and third-party cookies, which store or access standard device information such as a unique identifier. Third parties use cookies for their purposes of displaying and measuring personalised ads, generating audience insights, and developing and improving products. Click ‘Customise Cookies’ to decline these cookies, make more detailed choices, or learn more. You can change your choices at any time by visiting Cookie Preferences, as described in the Cookie Notice. To learn more about how and for what purposes Amazon uses personal information (such as Amazon Store order history), please visit our Privacy Notice.

Hur räknar man ut Räntefördelning?

I vår bok Enskild firma läser du utförligt om allt du kan tänkas undra över när det gäller skatt och ekonomi i enskild näringsverksamhet.

För att du inte ska behöva hantera små belopp finns det en nedre gräns för räntefördelningen. Är det negativa eller positiva kapital­underlaget högst 50 000 kr ska du inte göra någon räntefördelning alls. Observera att gränsen är absolut. Hamnar du över gränsen ränte­fördelar du hela beloppet, inte bara den del som överstiger plus eller minus 50 000 kr.

Vad är en Expansionsfond?

Skatten på expansionsfond är inte en definitiv skatt. När företagaren i deklarationen för ett senare år, återför tidigare avsatt expansionsfond, ökar vinsten av näringsverksamhet det året med samma belopp. Den tidigare betalda temporära skatten avräknas då från summa inkomstskatt och egenavgifter som ska betalas på den återförda fonden. Om expansionsfond återförs för att t ex täcka en förlust, återbetalas den tidigare inbetalade skatten till företagaren.

Vem ska lämna NE blankett?

NE-bilagan ska innehålla information om resultat och ekonomiska ställning samt skattemässiga justeringar av bokfört resultat för den enskilda näringsverksamheten eller enskild firma. Resultatet redovisas i form av en sammanställning av intäkter, kostnader, avskrivningar och årets resultat i avsnittet Resultaträkning/räkenskapsschema. Den ekonomiska ställningen redovisas i form av en sammanställning av tillgångar, skulder, eget kapital, obeskattade reserver och avsättningar i avsnittet Balansräkning/räkenskapsschema.

Skattemässiga justeringar av bokfört resultat är sådant som enligt lag dras av eller läggs till för att påverka hur mycket skatt som ska betalas för verksamheten och det görs i avsnittet med samma namn. Överskottet eller underskottet som utgår från NE-bilagan noteras i den privata inkomstdeklarationen Inkomstdeklaration 1 och blir en del av det som är underlag för skatt för dig som privatperson. Skatten betalas till Skatteverket.

Enskild näringsverksamhet innebär när man som företagare säljer varor eller tjänster och har en f-skattesedel, men däremot inte något registrerat företag. Enskild firma har man som företagare när man har en registrerad enskild firma och säljer varor eller tjänster.

Hur deklarerar man enskild näringsverksamhet?

ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt. Driver du ett företag av säsongskaraktär betalar du F-skatt bara under de månader som du har en inkomst. I tjänsten kan du också registrera företaget för moms och som arbetsgivare.

Om du ska sälja varor eller tjänster i ditt företag behöver du anmäla dig för momsregistrering. Det gör du på samma sida som du ansöker om att bli godkänd för F-skatt.

Måste man lämna in ne-bilaga?

Enskilda näringsidkare brukar nästan alltid använda kalenderår som räkenskapsår. Alltså omfattar räkenskapsåret för majoriteten av alla näringsidkare 12 månader från 1 januari till den 31 december. I vissa fall, exempelvis om verksamheten påbörjas under slutet av det första verksamhetsåret, får räkenskapsåret förlängas till högst 18 månader.

Hur man fyller i NE?

Ladda ner din gratis bokföringsguide och lär dig grunderna för att kunna göra din egen bokföring!

När får man göra positiv räntefördelning?

Så här hanterar du redovisning, räntefördelning och egenavgifter när du avslutar din verksamhet.

i din inkomstdeklaration i maj året efter du gjort ditt sista bokslut.

När lönar sig positiv räntefördelning?

I de s.k. 3:12-reglerna som reglerar fördelningen mellan inkomstslagen tjänst och kapital, för dig som är delägare i fåmansföretag, sker förändringar nästan varje år. Begreppet "3:12" kommer från den tid då reglerna fanns i Lagen om statlig inkomstskatt, sedan 1999 finns regelverket i Inkomstskattelagen, IL.

3:12 reglerar bland annat det gränsbelopp som kan utnyttjas för låg beskattning av utdelning och/eller vinst. Gränsbeloppet kan sparas och räknas då upp varje år till ett s.k. sparat utdelningsutrymme. Ditt sparade utdelningsutrymme är inget som fastställs och du har därför möjlighet att räkna om dessa utrymmen.

Hur länge får man ha Expansionsfond?

Reglerna ger dig med enskild näringsverksamhet samma möjlighet som ägare till aktiebolag att utöka (expandera) verksamheten med medel som bara beskattats med bolagsskatt, det vill säga 20,6 procent. Resten av inkomstskatten samt egenavgifter eller särskild löneskatt (socialavgifter) betalar du när expansionsfonden återförs.

För att du ska få sätta av till expansionsfond krävs att det finns ett tillräckligt stort positivt kapital i verksamheten efter en del justeringar. Läs mer under rubriken kapitalunderlag.

Jenny har en inkomst från verksamheten på 300 000 kr. Hon väljer att sätta av till expansionsfond med 100 000 kr.

Jennys inkomst av näringsverksamhet minskar då till 200 000 kr. Samtidigt måste hon betala expansions­fondsskatt med 20 600 kr (20,6 procent av 100 000).

Vad är bäst periodiseringsfond eller Expansionsfond?

En sittande utredning har i uppdrag att se över beskattningen av enskilda firmor. Det ska bli mindre komplicerat att starta och driva enskild firma, och lättare att göra rätt och att undvika oavsiktliga fel. Utredningen har nu kommit med ett delförslag, som handlar om enklare regler inom ramen för det befintliga skattesystemet.

Reglerna om expansionsfond föreslås slopade, istället vill utredaren se större möjlighet till avsättning till periodiseringsfond. Avsättningen föreslås höjd från 30 procent av överskottet till 40 procent. Periodiseringsfonderna ska dessutom kunna behållas i tio år i stället för dagens sex år. Förslaget gäller bara enskilda firmor, vilket innebär att periodiseringsfonder äldre än sex år inte kommer att kunna föras över till ett aktiebolag vid ombildning.

När används och vad är det för skillnad mellan NE och Nea blanketten?

Under maj månad (datum varierar från år till år) ska du som har ett litet företag ha lämnat inkomstdeklarationen för ditt företag. Det sker ofta i samband med att du lämnar in din egen deklaration. Men redan i januari/februari någon gång börjar det bli dags att bokföra klart föregående år för dig som har ett vanligt räkenskapsår som bokslutsår. Du som har brutet räkenskapsår har lite andra datum att ta hänsyn till.

Att bokföra klart föregående räkenskapsår inför deklaration innebär att du har bokfört alla händelser från föregående år och lämnat in momsen. Momsen brukar vara den stora pucken med att göra klart året.

Som enskild firma kan du göra ett så kallat förenklat årsbokslut, vilket du även kan göra i ett aktiebolag om din omsättning är mindre än tre miljoner kronor (vilket den ofta är i ett nystartat och litet aktiebolag).